#wingchunkungfu

#已发帖 104855
.
به یک راهی باور داشته باشید 
که حداقل بیراهه نروید .
☯
.
فالورهای عزیز در این سالها عکس و فیلمهای منو مورد تشویق قرار دادید و باعث ادامه راه شدید
 متشکرم چون همیشه تمام وقتم را صرف ساختن ضربات کردم تا موجبات آموزش و شناساندن هرچه بهتر جیت کان دو را فراهم کنم 
هیچ شغلی نداشتم متاسفانه چون از لحاظ مالی در شرایط خوبی نیستم ادامه آموزش مقدور نیست
.
الان که نزدیک ۲۰ هزار نفر فالوور هستیم میخواستم بجای باشگاه آموزش از طریق پیج بدم 
اگر از این پیج ، آموزشی دیدید و راضی هستید ( با توجه به شرایط رفت و آمد برای شما که به باشگاه هم سخت شده )
.
خواهشم اینه که هر فالوور اگر به اندازه حداقل هزار تومانم که شده کمک کنه
. ( بجای شهریه باشگاه ) تا بتوانم همچنان در خدمتتون باشم .
حیفم میآد این هنر را رهاش کنم می ترسم ضایعش کنند .
لطفا نام خود را بعد از واریزی بفرمائید که بتوانم جبران کنم
 ممنونم 
شماره کارت 
۶۰۳۷۶۹۱۵۳۱۲۱۹۸۹۷
میرحسن کوه کمری .
we are the world .
. مدیریت پیج : سروش کوه کمری 
#جیتکاندو
 #جیت_کان_دو
#جیت_کاندو
#بروسلی
#رزمی
#کونگفو
#ووشو
#وینگ_چون
#شائولین
#تایچی
#ووشوبانوان
#تمرین_در_منزل
#ورزش_تعطیل_نیست
#در_خانه_بمانیم
#جیت_کان_دو_درمنزل
#ورزش_در_خانه
#سلبریتی_ها
#سلبریتی_ایرانی
#سلبریتی
#jeetkunedo
#jkd
#brucelee
#ipman
#wingchun
#koohkamari
#wushu
#kungfu
#wingchunkungfu
#taichi
#jkdkoohkamarihttps://www.instagram.com/p/BxzsyHBlXN4/?igshid=19s0uxk8qdjei
بجای انتقاد کارتون را عرضه کنید 
امکان جواب دادن در اینجا نیست 
بی احترامی به هر شخص = بلاک
. به یک راهی باور داشته باشید که حداقل بیراهه نروید . ☯ . فالورهای عزیز در این سالها عکس و فیلمهای منو مورد تشویق قرار دادید و باعث ادامه راه شدید متشکرم چون همیشه تمام وقتم را صرف ساختن ضربات کردم تا موجبات آموزش و شناساندن هرچه بهتر جیت کان دو را فراهم کنم هیچ شغلی نداشتم متاسفانه چون از لحاظ مالی در شرایط خوبی نیستم ادامه آموزش مقدور نیست . الان که نزدیک ۲۰ هزار نفر فالوور هستیم میخواستم بجای باشگاه آموزش از طریق پیج بدم اگر از این پیج ، آموزشی دیدید و راضی هستید ( با توجه به شرایط رفت و آمد برای شما که به باشگاه هم سخت شده ) . خواهشم اینه که هر فالوور اگر به اندازه حداقل هزار تومانم که شده کمک کنه . ( بجای شهریه باشگاه ) تا بتوانم همچنان در خدمتتون باشم . حیفم میآد این هنر را رهاش کنم می ترسم ضایعش کنند . لطفا نام خود را بعد از واریزی بفرمائید که بتوانم جبران کنم ممنونم شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۵۳۱۲۱۹۸۹۷ میرحسن کوه کمری . we are the world . . مدیریت پیج : سروش کوه کمری #جیتکاندو #جیت_کان_دو #جیت_کاندو #بروسلی #رزمی #کونگفو #ووشو #وینگ_چون #شائولین #تایچی #ووشوبانوان #تمرین_در_منزل #ورزش_تعطیل_نیست #در_خانه_بمانیم #جیت_کان_دو_درمنزل #ورزش_در_خانه #سلبریتی_ها #سلبریتی_ایرانی #سلبریتی #jeetkunedo #jkd #brucelee #ipman #wingchun #koohkamari #wushu #kungfu #wingchunkungfu #taichi #jkdkoohkamarihttps://www.instagram.com/p/BxzsyHBlXN4/?igshid=19s0uxk8qdjei بجای انتقاد کارتون را عرضه کنید امکان جواب دادن در اینجا نیست بی احترامی به هر شخص = بلاک
.
تمرین کنترل پا گذاشتن روی بلندی در جیت کان دو .
.
☯
.
فالورهای عزیز در این سالها عکس و فیلمهای منو مورد تشویق قرار دادید و باعث ادامه راه شدید
 متشکرم چون همیشه تمام وقتم را صرف ساختن ضربات کردم تا موجبات آموزش و شناساندن هرچه بهتر جیت کان دو را فراهم کنم 
هیچ شغلی نداشتم متاسفانه چون از لحاظ مالی در شرایط خوبی نیستم ادامه آموزش مقدور نیست
.
الان که نزدیک ۲۰ هزار نفر فالوور هستیم میخواستم بجای باشگاه آموزش از طریق پیج بدم 
اگر از این پیج ، آموزشی دیدید و راضی هستید ( با توجه به شرایط رفت و آمد برای شما که به باشگاه هم سخت شده )
.
خواهشم اینه که هر فالوور اگر به اندازه حداقل هزار تومانم که شده کمک کنه
. ( بجای شهریه باشگاه ) تا بتوانم همچنان در خدمتتون باشم .
حیفم میآد این هنر را رهاش کنم می ترسم ضایعش کنند .
لطفا نام خود را بعد از واریزی بفرمائید که بتوانم جبران کنم
 ممنونم 
شماره کارت 
۶۰۳۷۶۹۱۵۳۱۲۱۹۸۹۷
میرحسن کوه کمری .
we are the world .
. مدیریت پیج : سروش کوه کمری 
#جیتکاندو
 #جیت_کان_دو
#جیت_کاندو
#بروسلی
#رزمی
#کونگفو
#ووشو
#وینگ_چون
#شائولین
#تایچی
#ووشوبانوان
#تمرین_در_منزل
#ورزش_تعطیل_نیست
#در_خانه_بمانیم
#جیت_کان_دو_درمنزل
#ورزش_در_خانه
#سلبریتی_ها
#سلبریتی_ایرانی
#سلبریتی
#jeetkunedo
#jkd
#brucelee
#ipman
#wingchun
#koohkamari
#wushu
#kungfu
#wingchunkungfu
#taichi
#jkdkoohkamarihttps://www.instagram.com/p/BxzsyHBlXN4/?igshid=19s0uxk8qdjei
بجای انتقاد کارتون را عرضه کنید 
امکان جواب دادن در اینجا نیست 
بی احترامی به هر شخص = بلاک
. تمرین کنترل پا گذاشتن روی بلندی در جیت کان دو . . ☯ . فالورهای عزیز در این سالها عکس و فیلمهای منو مورد تشویق قرار دادید و باعث ادامه راه شدید متشکرم چون همیشه تمام وقتم را صرف ساختن ضربات کردم تا موجبات آموزش و شناساندن هرچه بهتر جیت کان دو را فراهم کنم هیچ شغلی نداشتم متاسفانه چون از لحاظ مالی در شرایط خوبی نیستم ادامه آموزش مقدور نیست . الان که نزدیک ۲۰ هزار نفر فالوور هستیم میخواستم بجای باشگاه آموزش از طریق پیج بدم اگر از این پیج ، آموزشی دیدید و راضی هستید ( با توجه به شرایط رفت و آمد برای شما که به باشگاه هم سخت شده ) . خواهشم اینه که هر فالوور اگر به اندازه حداقل هزار تومانم که شده کمک کنه . ( بجای شهریه باشگاه ) تا بتوانم همچنان در خدمتتون باشم . حیفم میآد این هنر را رهاش کنم می ترسم ضایعش کنند . لطفا نام خود را بعد از واریزی بفرمائید که بتوانم جبران کنم ممنونم شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۵۳۱۲۱۹۸۹۷ میرحسن کوه کمری . we are the world . . مدیریت پیج : سروش کوه کمری #جیتکاندو #جیت_کان_دو #جیت_کاندو #بروسلی #رزمی #کونگفو #ووشو #وینگ_چون #شائولین #تایچی #ووشوبانوان #تمرین_در_منزل #ورزش_تعطیل_نیست #در_خانه_بمانیم #جیت_کان_دو_درمنزل #ورزش_در_خانه #سلبریتی_ها #سلبریتی_ایرانی #سلبریتی #jeetkunedo #jkd #brucelee #ipman #wingchun #koohkamari #wushu #kungfu #wingchunkungfu #taichi #jkdkoohkamarihttps://www.instagram.com/p/BxzsyHBlXN4/?igshid=19s0uxk8qdjei بجای انتقاد کارتون را عرضه کنید امکان جواب دادن در اینجا نیست بی احترامی به هر شخص = بلاک
第一身木人樁!
follow 👉🏻👉🏻👉🏻 @twpwc 
#實用詠春 #kihinsifu
第一身木人樁! follow 👉🏻👉🏻👉🏻 @twpwc #實用詠春 #kihinsifu
詠春的貼牆沙包 
@twpwc 
@twpwc
詠春的貼牆沙包 @twpwc @twpwc
“Water is fluid, soft, and yielding. But water will wear away rock, which is rigid and cannot yield. As a rule, whatever is fluid, soft, and yielding will overcome whatever is rigid and hard. This is another paradox: what is soft is strong.” - Lao Tzu
“Water is fluid, soft, and yielding. But water will wear away rock, which is rigid and cannot yield. As a rule, whatever is fluid, soft, and yielding will overcome whatever is rigid and hard. This is another paradox: what is soft is strong.” - Lao Tzu
.
تمرین مخصوص نرم کردن مفصل های ران پاها در جیت کان دو .
. ☯
.
فالورهای عزیز در این سالها عکس و فیلمهای منو مورد تشویق قرار دادید و باعث ادامه راه شدید
 متشکرم چون همیشه تمام وقتم را صرف ساختن ضربات کردم تا موجبات آموزش و شناساندن هرچه بهتر جیت کان دو را فراهم کنم 
هیچ شغلی نداشتم متاسفانه چون از لحاظ مالی در شرایط خوبی نیستم ادامه آموزش مقدور نیست
.
الان که نزدیک ۲۰ هزار نفر فالوور هستیم میخواستم بجای باشگاه آموزش از طریق پیج بدم 
اگر از این پیج ، آموزشی دیدید و راضی هستید ( با توجه به شرایط رفت و آمد برای شما که به باشگاه هم سخت شده )
.
خواهشم اینه که هر فالوور اگر به اندازه حداقل هزار تومانم که شده کمک کنه
. ( بجای شهریه باشگاه ) تا بتوانم همچنان در خدمتتون باشم .
حیفم میآد این هنر را رهاش کنم می ترسم ضایعش کنند .
لطفا نام خود را بعد از واریزی بفرمائید که بتوانم جبران کنم
 ممنونم 
شماره کارت 
۶۰۳۷۶۹۱۵۳۱۲۱۹۸۹۷
میرحسن کوه کمری .
we are the world .
. مدیریت پیج : سروش کوه کمری 
#جیتکاندو
 #جیت_کان_دو
#جیت_کاندو
#بروسلی
#رزمی
#کونگفو
#ووشو
#وینگ_چون
#شائولین
#تایچی
#ووشوبانوان
#تمرین_در_منزل
#ورزش_تعطیل_نیست
#در_خانه_بمانیم
#جیت_کان_دو_درمنزل
#ورزش_در_خانه
#سلبریتی_ها
#سلبریتی_ایرانی
#سلبریتی
#jeetkunedo
#jkd
#brucelee
#ipman
#wingchun
#koohkamari
#wushu
#kungfu
#wingchunkungfu
#taichi
#jkdkoohkamarihttps://www.instagram.com/p/BxzsyHBlXN4/?igshid=19s0uxk8qdjei
بجای انتقاد کارتون را عرضه کنید 
امکان جواب دادن در اینجا نیست 
بی احترامی به هر شخص = بلاک
. تمرین مخصوص نرم کردن مفصل های ران پاها در جیت کان دو . . ☯ . فالورهای عزیز در این سالها عکس و فیلمهای منو مورد تشویق قرار دادید و باعث ادامه راه شدید متشکرم چون همیشه تمام وقتم را صرف ساختن ضربات کردم تا موجبات آموزش و شناساندن هرچه بهتر جیت کان دو را فراهم کنم هیچ شغلی نداشتم متاسفانه چون از لحاظ مالی در شرایط خوبی نیستم ادامه آموزش مقدور نیست . الان که نزدیک ۲۰ هزار نفر فالوور هستیم میخواستم بجای باشگاه آموزش از طریق پیج بدم اگر از این پیج ، آموزشی دیدید و راضی هستید ( با توجه به شرایط رفت و آمد برای شما که به باشگاه هم سخت شده ) . خواهشم اینه که هر فالوور اگر به اندازه حداقل هزار تومانم که شده کمک کنه . ( بجای شهریه باشگاه ) تا بتوانم همچنان در خدمتتون باشم . حیفم میآد این هنر را رهاش کنم می ترسم ضایعش کنند . لطفا نام خود را بعد از واریزی بفرمائید که بتوانم جبران کنم ممنونم شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۵۳۱۲۱۹۸۹۷ میرحسن کوه کمری . we are the world . . مدیریت پیج : سروش کوه کمری #جیتکاندو #جیت_کان_دو #جیت_کاندو #بروسلی #رزمی #کونگفو #ووشو #وینگ_چون #شائولین #تایچی #ووشوبانوان #تمرین_در_منزل #ورزش_تعطیل_نیست #در_خانه_بمانیم #جیت_کان_دو_درمنزل #ورزش_در_خانه #سلبریتی_ها #سلبریتی_ایرانی #سلبریتی #jeetkunedo #jkd #brucelee #ipman #wingchun #koohkamari #wushu #kungfu #wingchunkungfu #taichi #jkdkoohkamarihttps://www.instagram.com/p/BxzsyHBlXN4/?igshid=19s0uxk8qdjei بجای انتقاد کارتون را عرضه کنید امکان جواب دادن در اینجا نیست بی احترامی به هر شخص = بلاک
Gran Maestro Ip Ching.
Demostración de la forma Chum-kiu.
Tercera sección.

#wingchun #wingchunkungfu #vingtsun #martialarts
Gran Maestro Ip Ching. Demostración de la forma Chum-kiu. Tercera sección. #wingchun #wingchunkungfu #vingtsun #martialarts
I CAN’T BELIEVE IT GUYS!!! 🤸🏻‍♀️🤸🏻‍♀️💖🙏🏻😍✨ We won the @gravityballmethod creative workout video contest!! 💓 Thank you so much to everyone who voted for and supported me!! 🥰 It was such an honor to be selected to compete!! @yeewwsh and I are so excited and thankful!! ☺️🙏🏻 Congrats to all of the other participants for their awesome work!! 🥳💕 In other news, LOVING this jacket by Kwon!! Thanks so much for sending it to me, @kwonusa !! 😍 So light and perfect for training!! 💪🏻 What’s your perfect go-to training outfit??
.
.
.
Photo taken by my mom @suzyah ☺️💖
.
#adidaswomen #martialarts #martialartist #martialartists #mixedmartialarts #yogainspiration #kickboxinggirl #nikewomen #adidasoriginal #gotkickpics #wingchunkungfu #wingchun #wingchunguru #chinesemartialarts #femalemartialartist #highkick #tkdgirl #tkd #kungfumaster #dancewear #martialartstricking #girlfitness #girlswholift #flexibilitytraining #martialartslifestyle #fightlikeagirl #lifestyleblogger #yogadaily #fitnessmotivation #taekwondogirl
I CAN’T BELIEVE IT GUYS!!! 🤸🏻‍♀️🤸🏻‍♀️💖🙏🏻😍✨ We won the @gravityballmethod creative workout video contest!! 💓 Thank you so much to everyone who voted for and supported me!! 🥰 It was such an honor to be selected to compete!! @yeewwsh and I are so excited and thankful!! ☺️🙏🏻 Congrats to all of the other participants for their awesome work!! 🥳💕 In other news, LOVING this jacket by Kwon!! Thanks so much for sending it to me, @kwonusa !! 😍 So light and perfect for training!! 💪🏻 What’s your perfect go-to training outfit?? . . . Photo taken by my mom @suzyah ☺️💖 . #adidaswomen #martialarts #martialartist #martialartists #mixedmartialarts #yogainspiration #kickboxinggirl #nikewomen #adidasoriginal #gotkickpics #wingchunkungfu #wingchun #wingchunguru #chinesemartialarts #femalemartialartist #highkick #tkdgirl #tkd #kungfumaster #dancewear #martialartstricking #girlfitness #girlswholift #flexibilitytraining #martialartslifestyle #fightlikeagirl #lifestyleblogger #yogadaily #fitnessmotivation #taekwondogirl
Mike Tyson is back
Mike Tyson is back
Repeat until you’re techniques are a muscle memory 🙏🏽 #wingchunkungfu #wingchun #martialartists #martialartsworld #martialartslifestyle #bjj4life #bjjmotivation #selfdefence #martial_arts #kungfu
Without a doubt wall bag training will ultimately develop power and conditioning for your basic Wing Chun strikes. Akin to the traditional form of ‘Iron Palm’ training practiced by many Chinese martial arts, wall bag training conditions your hands effectively for self defense. You will hit harder and with a better structure if you train correctly on the Wing Chun Wall Bag. #wingchun #wingchung #wingchundaily #mokyanjong #woodendummy #wingchunkungfu #kungfu #gungfu #martialartstraining #martialarts #training #systema #russianmartial #taichi #taichichuan #meditation #mentalhealthawareness #fitness #fitnessmotivation #health #fighting #fightscience #closequatercombat #combat #selfdefense #discipline #focus #determination #principle #shaolin
Without a doubt wall bag training will ultimately develop power and conditioning for your basic Wing Chun strikes. Akin to the traditional form of ‘Iron Palm’ training practiced by many Chinese martial arts, wall bag training conditions your hands effectively for self defense. You will hit harder and with a better structure if you train correctly on the Wing Chun Wall Bag. #wingchun #wingchung #wingchundaily #mokyanjong #woodendummy #wingchunkungfu #kungfu #gungfu #martialartstraining #martialarts #training #systema #russianmartial #taichi #taichichuan #meditation #mentalhealthawareness #fitness #fitnessmotivation #health #fighting #fightscience #closequatercombat #combat #selfdefense #discipline #focus #determination #principle #shaolin
The wall bag can also help practitioners practice striking and simultaneous blocking with turning to further their understanding and performance in Wing Chun. #wingchun #wingchung #wingchundaily #wingchunkungfu #mokyanjong #woodendummy #taichi #systema #kungfu #gungfu #martialartstraining #martialarts #training #fighting #fightscience #fitness #fitnessmotivation #gym #gymlife #motivation #mentalhealthawareness #combat #closequartercombat #discipline #focus #determination #
The wall bag is a great way to practice the various strikes of the Wing Chun system, it can also help to develop power in the last inch of the strike (some times refereed to as inch energy or last second energy). #wingchun #wingchung #wingchundaily #wingchunkungfu #mokyanjong #woodendummy #martialartstraining #martialarts #martialartslife #taichi #systema #taichichuan #gungfu #gunfu #fitness #kungfu #closequartercombat #combat #selfdefense #fighting #fightscience #fitness #fitnessmotivation #health #mentalhealthawareness #discipline #focus #determination #ipman
The wall bag is a great way to practice the various strikes of the Wing Chun system, it can also help to develop power in the last inch of the strike (some times refereed to as inch energy or last second energy). #wingchun #wingchung #wingchundaily #wingchunkungfu #mokyanjong #woodendummy #martialartstraining #martialarts #martialartslife #taichi #systema #taichichuan #gungfu #gunfu #fitness #kungfu #closequartercombat #combat #selfdefense #fighting #fightscience #fitness #fitnessmotivation #health #mentalhealthawareness #discipline #focus #determination #ipman
.
تکنیکهای کف دست پروانه آهنی در جیت کان دو .
☯
.
فالورهای عزیز در این سالها عکس و فیلمهای منو مورد تشویق قرار دادید و باعث ادامه راه شدید
 متشکرم چون همیشه تمام وقتم را صرف ساختن ضربات کردم تا موجبات آموزش و شناساندن هرچه بهتر جیت کان دو را فراهم کنم 
هیچ شغلی نداشتم متاسفانه چون از لحاظ مالی در شرایط خوبی نیستم ادامه آموزش مقدور نیست
.
الان که نزدیک ۲۰ هزار نفر فالوور هستیم میخواستم بجای باشگاه آموزش از طریق پیج بدم 
اگر از این پیج ، آموزشی دیدید و راضی هستید ( با توجه به شرایط رفت و آمد برای شما که به باشگاه هم سخت شده )
.
خواهشم اینه که هر فالوور اگر به اندازه حداقل هزار تومانم که شده کمک کنه
. ( بجای شهریه باشگاه ) تا بتوانم همچنان در خدمتتون باشم .
حیفم میآد این هنر را رهاش کنم می ترسم ضایعش کنند .
لطفا نام خود را بعد از واریزی بفرمائید که بتوانم جبران کنم
 ممنونم 
شماره کارت 
۶۰۳۷۶۹۱۵۳۱۲۱۹۸۹۷
میرحسن کوه کمری .
we are the world .
. مدیریت پیج : سروش کوه کمری 
#جیتکاندو
 #جیت_کان_دو
#جیت_کاندو
#بروسلی
#رزمی
#کونگفو
#ووشو
#وینگ_چون
#شائولین
#تایچی
#ووشوبانوان
#تمرین_در_منزل
#ورزش_تعطیل_نیست
#در_خانه_بمانیم
#جیت_کان_دو_درمنزل
#ورزش_در_خانه
#سلبریتی_ها
#سلبریتی_ایرانی
#سلبریتی
#jeetkunedo
#jkd
#brucelee
#ipman
#wingchun
#koohkamari
#wushu
#kungfu
#wingchunkungfu
#taichi
#jkdkoohkamarihttps://www.instagram.com/p/BxzsyHBlXN4/?igshid=19s0uxk8qdjei
بجای انتقاد کارتون را عرضه کنید 
امکان جواب دادن در اینجا نیست 
بی احترامی به هر شخص = بلاک
. تکنیکهای کف دست پروانه آهنی در جیت کان دو . ☯ . فالورهای عزیز در این سالها عکس و فیلمهای منو مورد تشویق قرار دادید و باعث ادامه راه شدید متشکرم چون همیشه تمام وقتم را صرف ساختن ضربات کردم تا موجبات آموزش و شناساندن هرچه بهتر جیت کان دو را فراهم کنم هیچ شغلی نداشتم متاسفانه چون از لحاظ مالی در شرایط خوبی نیستم ادامه آموزش مقدور نیست . الان که نزدیک ۲۰ هزار نفر فالوور هستیم میخواستم بجای باشگاه آموزش از طریق پیج بدم اگر از این پیج ، آموزشی دیدید و راضی هستید ( با توجه به شرایط رفت و آمد برای شما که به باشگاه هم سخت شده ) . خواهشم اینه که هر فالوور اگر به اندازه حداقل هزار تومانم که شده کمک کنه . ( بجای شهریه باشگاه ) تا بتوانم همچنان در خدمتتون باشم . حیفم میآد این هنر را رهاش کنم می ترسم ضایعش کنند . لطفا نام خود را بعد از واریزی بفرمائید که بتوانم جبران کنم ممنونم شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۵۳۱۲۱۹۸۹۷ میرحسن کوه کمری . we are the world . . مدیریت پیج : سروش کوه کمری #جیتکاندو #جیت_کان_دو #جیت_کاندو #بروسلی #رزمی #کونگفو #ووشو #وینگ_چون #شائولین #تایچی #ووشوبانوان #تمرین_در_منزل #ورزش_تعطیل_نیست #در_خانه_بمانیم #جیت_کان_دو_درمنزل #ورزش_در_خانه #سلبریتی_ها #سلبریتی_ایرانی #سلبریتی #jeetkunedo #jkd #brucelee #ipman #wingchun #koohkamari #wushu #kungfu #wingchunkungfu #taichi #jkdkoohkamarihttps://www.instagram.com/p/BxzsyHBlXN4/?igshid=19s0uxk8qdjei بجای انتقاد کارتون را عرضه کنید امکان جواب دادن در اینجا نیست بی احترامی به هر شخص = بلاک
Precio especial de lanzamiento, Con la compra de uno recibes 3 clases personalizadas de Wing Chun. 
Nuestro producto cuenta con el con el respaldo internacional del (VTM) Ving Tsun Museum, (VTAA) Ving Tsun Athletic Association y Word Shaolin Wing Chun Federation.
#wingchunbogota #wingchunkungfu #wingchunkuen #wingchun #estáentusmanos #wingchuncolombia #boxeo #vingtsun #kungfumaster #Kungfubogota #kungfucolombia #Kungfu #Shaolin #lavatelasmanos #shaolinkungfu #artesmarciales #workout #training #quédateencasa #judo #jiujitzu #fullcontac #fitness #muaythai #kickboxing #selfdefense #mma #cuarentenacreativa #entrenamientoencasa
Precio especial de lanzamiento, Con la compra de uno recibes 3 clases personalizadas de Wing Chun. Nuestro producto cuenta con el con el respaldo internacional del (VTM) Ving Tsun Museum, (VTAA) Ving Tsun Athletic Association y Word Shaolin Wing Chun Federation. #wingchunbogota #wingchunkungfu #wingchunkuen #wingchun #estáentusmanos #wingchuncolombia #boxeo #vingtsun #kungfumaster #Kungfubogota #kungfucolombia #Kungfu #Shaolin #lavatelasmanos #shaolinkungfu #artesmarciales #workout #training #quédateencasa #judo #jiujitzu #fullcontac #fitness #muaythai #kickboxing #selfdefense #mma #cuarentenacreativa #entrenamientoencasa
COMBAT CLASS FITNESS!

Hos Wing Chun Herlev tilbyder vi Combat Fitness, hvor du kommer i form både mentalt og fysisk. 
Combat Fitness er en unik blanding af ældgamle træningsmetoder brugt i Gong Fu gennem hundredvis af år, blandet med topmoderne træningsøvelser. Vi har både Eliteudøvere der jagter VM guld, og almindelige mennesker som bare trænger til en smule motion. Så uanset hvad dit behov er, tilpasser vi træningen derefter.
Du har både mulighed for Lillegruppetræning med andre fra egen husstand eller sociale cirkel, og Personlig Træning.
Book en tid på https://wchbooking.onlinebooq.dk/ og kom godt i gang 🙂

#CombatFitness 
#CombatClass
#CombatClassFitness
#PersonligTræning 
#Fitness
#WingChunHerlev 
#wingchunkuen 
#mouhgoonherlev🀄 
#wingchun 
#wingchungongfu
#wingchunkungfu 
#gongfu 
#kungfu 
#chinesemartialarts 
#martialarts
#wingchunlife
#wingchunlifestyle 
#Wingchuncollective
COMBAT CLASS FITNESS! Hos Wing Chun Herlev tilbyder vi Combat Fitness, hvor du kommer i form både mentalt og fysisk. Combat Fitness er en unik blanding af ældgamle træningsmetoder brugt i Gong Fu gennem hundredvis af år, blandet med topmoderne træningsøvelser. Vi har både Eliteudøvere der jagter VM guld, og almindelige mennesker som bare trænger til en smule motion. Så uanset hvad dit behov er, tilpasser vi træningen derefter. Du har både mulighed for Lillegruppetræning med andre fra egen husstand eller sociale cirkel, og Personlig Træning. Book en tid på https://wchbooking.onlinebooq.dk/ og kom godt i gang 🙂 #CombatFitness #CombatClass #CombatClassFitness #PersonligTræning #Fitness #WingChunHerlev #wingchunkuen #mouhgoonherlev🀄 #wingchun #wingchungongfu #wingchunkungfu #gongfu #kungfu #chinesemartialarts #martialarts #wingchunlife #wingchunlifestyle #Wingchuncollective
#wingchun #wingchunkungfu #wingchung #jkd #jetkunedo #mma #woodendummytraining #woodendummy #freestyler #freestyle #selfdefense #motivation #keepmovingforward make your training your own 😁👊🏻 #strengthandconditioning speeding things up on this section .... around 3/4 speed while cutting the oxygen down in the #endurancemask #nooxygen makes the lungs work and the body.... trying to stay #relaxedandfocused #staysafe #simplicityisthekeytobrilliance #brucelee #donnieyen #donnieyenofficial #ipman #scottadkins #legends #boyka #boykaundisputed 🙃👊🏻🙏🏻#rotherham #wickersley #kungfu operation blade public domain... apologies can only upload a minute on Instagram 🥴
#wingchun #wingchunkungfu #wingchung #jkd #jetkunedo #mma #woodendummytraining #woodendummy #freestyler #freestyle #selfdefense #motivation #keepmovingforward make your training your own 😁👊🏻 #strengthandconditioning speeding things up on this section .... around 3/4 speed while cutting the oxygen down in the #endurancemask #nooxygen makes the lungs work and the body.... trying to stay #relaxedandfocused #staysafe #simplicityisthekeytobrilliance #brucelee #donnieyen #donnieyenofficial #ipman #scottadkins #legends #boyka #boykaundisputed 🙃👊🏻🙏🏻#rotherham #wickersley #kungfu operation blade public domain... apologies can only upload a minute on Instagram 🥴
wow...those front kicks are awesome....
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Follow for more: @fight_till_.death
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ .
.
⠀ #jeetkunedo #wingchun #hapkido #attack #wingchun #selfdefense#kickboxing #kravmaga #kungfu #kicker #wingchunkungfu #aikido #bjj #muaythai #wushu #кравмага #kudo #айкидо #kravmagaglobal #capoeira #_mudasir_rasool
wow...those front kicks are awesome.... 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ Follow for more: @fight_till_.death 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ . . ⠀ #jeetkunedo #wingchun #hapkido #attack #wingchun #selfdefense#kickboxing #kravmaga #kungfu #kicker #wingchunkungfu #aikido #bjj #muaythai #wushu #кравмага #kudo #айкидо #kravmagaglobal #capoeira #_mudasir_rasool
Leave a 👊 if you agree!
Leave a 👊 if you agree!
Download index side qrcode