#ultratrouble

#已发帖 63
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Rá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️ 💲💲💲 : #8xx

#Dior436
#UltraTrouble
#DiorUltraRouge436
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Rá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️ 💲💲💲 : #8xx #Dior436 #UltraTrouble #DiorUltraRouge436
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Rá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️
.
. 💲💲💲 : #7xx

#Dior436
#UltraTrouble
#DiorUltraRouge436
#tuemauthentic
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Rá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️ . . 💲💲💲 : #7xx #Dior436 #UltraTrouble #DiorUltraRouge436 #tuemauthentic
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Rá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️ .
.
💲💲💲 : #7xx

#Dior436
#UltraTrouble
#DiorUltraRouge436
#tuemauthentic
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Rá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️ . . 💲💲💲 : #7xx #Dior436 #UltraTrouble #DiorUltraRouge436 #tuemauthentic
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Giá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️ 💲💲💲 : #7xx
#Dior436
#UltraTrouble
#DiorUltraRouge436
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Giá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️ 💲💲💲 : #7xx #Dior436 #UltraTrouble #DiorUltraRouge436
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Rá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️ 💲💲💲 : #7xx ✔️ Freeship 🚴🏻‍♂️
✔️ Free Khắc Tên Son
✔️ Free bọc quà 🎁

#Dior436
#UltraTrouble
#DiorUltraRouge436 ------------------------
👑 #LibertyPerfumes - 11 Tuệ Tĩnh - HN
📲 0976.147.567 (Viber, zalo, imess...)
✈️ Ship hàng toàn quốc
🎀 Hỗ trợ CTV bán hàng online
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Rá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️ 💲💲💲 : #7xx ✔️ Freeship 🚴🏻‍♂️ ✔️ Free Khắc Tên Son ✔️ Free bọc quà 🎁 #Dior436 #UltraTrouble #DiorUltraRouge436 ------------------------ 👑 #LibertyPerfumes - 11 Tuệ Tĩnh - HN 📲 0976.147.567 (Viber, zalo, imess...) ✈️ Ship hàng toàn quốc 🎀 Hỗ trợ CTV bán hàng online
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Rá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️ 💲💲💲 : #7xx ✔️ Freeship 🚴🏻‍♂️
✔️ Free Khắc Tên Son
✔️ Free bọc quà 🎁

#Dior436
#UltraTrouble
#DiorUltraRouge436 ------------------------
👑 #LibertyPerfumes - 11 Tuệ Tĩnh - HN
📲 0976.147.567 (Viber, zalo, imess...)
✈️ Ship hàng toàn quốc
🎀 Hỗ trợ CTV bán hàng online
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Rá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️ 💲💲💲 : #7xx ✔️ Freeship 🚴🏻‍♂️ ✔️ Free Khắc Tên Son ✔️ Free bọc quà 🎁 #Dior436 #UltraTrouble #DiorUltraRouge436 ------------------------ 👑 #LibertyPerfumes - 11 Tuệ Tĩnh - HN 📲 0976.147.567 (Viber, zalo, imess...) ✈️ Ship hàng toàn quốc 🎀 Hỗ trợ CTV bán hàng online
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Rá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️ 💲💲💲 : #7xx ✔️ Freeship 🚴🏻‍♂️
✔️ Free Khắc Tên Son
✔️ Free bọc quà 🎁

#Dior436
#UltraTrouble
#DiorUltraRouge436 ------------------------
👑 #LibertyPerfumes - 11 Tuệ Tĩnh - HN
📲 0976.147.567 (Viber, zalo, imess...)
✈️ Ship hàng toàn quốc
🎀 Hỗ trợ CTV bán hàng online
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Rá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️ 💲💲💲 : #7xx ✔️ Freeship 🚴🏻‍♂️ ✔️ Free Khắc Tên Son ✔️ Free bọc quà 🎁 #Dior436 #UltraTrouble #DiorUltraRouge436 ------------------------ 👑 #LibertyPerfumes - 11 Tuệ Tĩnh - HN 📲 0976.147.567 (Viber, zalo, imess...) ✈️ Ship hàng toàn quốc 🎀 Hỗ trợ CTV bán hàng online
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Rá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️ 💲💲💲 : #7xx ✔️ Freeship 🚴🏻‍♂️
✔️ Free Khắc Tên Son
✔️ Free bọc quà 🎁

#Dior436
#UltraTrouble
#DiorUltraRouge436 ------------------------
👑 #LibertyPerfumes - 11 Tuệ Tĩnh - HN
📲 0976.147.567 (Viber, zalo, imess...)
✈️ Ship hàng toàn quốc
🎀 Hỗ trợ CTV bán hàng online
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Rá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️ 💲💲💲 : #7xx ✔️ Freeship 🚴🏻‍♂️ ✔️ Free Khắc Tên Son ✔️ Free bọc quà 🎁 #Dior436 #UltraTrouble #DiorUltraRouge436 ------------------------ 👑 #LibertyPerfumes - 11 Tuệ Tĩnh - HN 📲 0976.147.567 (Viber, zalo, imess...) ✈️ Ship hàng toàn quốc 🎀 Hỗ trợ CTV bán hàng online
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Rá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️ 💲💲💲 : #7xx ✔️ Freeship 🚴🏻‍♂️
✔️ Free Khắc Tên Son
✔️ Free bọc quà 🎁

#Dior436
#UltraTrouble
#DiorUltraRouge436 ------------------------
👑 #LibertyPerfumes - 11 Tuệ Tĩnh - HN
📲 0976.147.567 (Viber, zalo, imess...)
✈️ Ship hàng toàn quốc
🎀 Hỗ trợ CTV bán hàng online
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Rá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️ 💲💲💲 : #7xx ✔️ Freeship 🚴🏻‍♂️ ✔️ Free Khắc Tên Son ✔️ Free bọc quà 🎁 #Dior436 #UltraTrouble #DiorUltraRouge436 ------------------------ 👑 #LibertyPerfumes - 11 Tuệ Tĩnh - HN 📲 0976.147.567 (Viber, zalo, imess...) ✈️ Ship hàng toàn quốc 🎀 Hỗ trợ CTV bán hàng online
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Rá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️ 💲💲💲 : #7xx ✔️ Freeship 🚴🏻‍♂️
✔️ Free Khắc Tên Son
✔️ Free bọc quà 🎁

#Dior436
#UltraTrouble
#DiorUltraRouge436 ------------------------
👑 #LibertyPerfumes - 11 Tuệ Tĩnh - HN
📲 0976.147.567 (Viber, zalo, imess...)
✈️ Ship hàng toàn quốc
🎀 Hỗ trợ CTV bán hàng online
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Rá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️ 💲💲💲 : #7xx ✔️ Freeship 🚴🏻‍♂️ ✔️ Free Khắc Tên Son ✔️ Free bọc quà 🎁 #Dior436 #UltraTrouble #DiorUltraRouge436 ------------------------ 👑 #LibertyPerfumes - 11 Tuệ Tĩnh - HN 📲 0976.147.567 (Viber, zalo, imess...) ✈️ Ship hàng toàn quốc 🎀 Hỗ trợ CTV bán hàng online
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Rá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️ 💲💲💲 : #7xx ✔️ Freeship 🚴🏻‍♂️
✔️ Free Khắc Tên Son
✔️ Free bọc quà 🎁

#Dior436
#UltraTrouble
#DiorUltraRouge436 ------------------------
👑 #LibertyPerfumes - 11 Tuệ Tĩnh - HN
📲 0976.147.567 (Viber, zalo, imess...)
✈️ Ship hàng toàn quốc
🎀 Hỗ trợ CTV bán hàng online
📛📛 Lâu lắm mới về lại DIOR Ultra Rouge #436 #camcháy hot từ năm ngoái giờ vẫn chưa thấy hạ nhiệt 🥰🥰 Rá đẹp mà SL hơi ít ạ‼️ 💲💲💲 : #7xx ✔️ Freeship 🚴🏻‍♂️ ✔️ Free Khắc Tên Son ✔️ Free bọc quà 🎁 #Dior436 #UltraTrouble #DiorUltraRouge436 ------------------------ 👑 #LibertyPerfumes - 11 Tuệ Tĩnh - HN 📲 0976.147.567 (Viber, zalo, imess...) ✈️ Ship hàng toàn quốc 🎀 Hỗ trợ CTV bán hàng online
Dior ultra rouge color ultra troubleส่งต่อ 550 พร้อมส่งค่า #diorultrarouge #ultratrouble
Dior ultra rouge color ultra troubleส่งต่อ 550 พร้อมส่งค่า #diorultrarouge #ultratrouble
右滑看更多試色👉🏻
-
DIOR
Rouge Dior Ultra Rouge | 436 Ultra Trouble
-
💡唇膏外觀:亮面的Dior經典紅,中間有經典格紋的設計👉🏻質感超美,光是看就有一種莫名奢華感
💡顏色:南瓜棕,楓葉紅,爛番茄...我也不知道哪個比較適合它,姑且稱它為磚紅棕吧😂總之超級顯白!而且這支橘得很高級💙
💡味道:這個的香味比它們家其他商品的味道濃也不同,剛上唇有點不習慣,但還好很快就散了
💡質地:霧面但偏滑順膏體、顯色度高、可重複堆疊
💡妝感:霧面但有光澤👉🏻會轉印、一點點染唇
💡舒適度:高👉🏻會修飾唇紋,上唇比一般霧面唇膏滑順很多,也不拔乾
💡持久度:70%👉🏻雖然會轉印,但是不管怎樣都會有一層底色在那裡,而且掉色很均勻,殘色也很好看💕
💡喜愛度:🌕🌕🌕🌕🌕 (5/5) 👉🏻一用就愛上!因為這支是送給媽媽的,本來想說借來拍個試色就好,現在後悔當時沒有買一支給自己!真的太好看,而且目前手上完全沒有替代色!!!
💡推薦度:🌕🌕🌕🌕🌕 (5/5)👉🏻很少唇膏的持久度可以做得這麼好,雖然有一點染唇,但是非常容易就可以卸除,唯一比較不喜歡的只有味道,但是因為很快就會散,所以相比其他優點,這一點小缺點還是可以忽略不計的,不過對味道比較敏感的人就建議到櫃上試聞再決定是否購入喔!
-
好的,這篇就先這樣
BYE🖐🏻🖐🏻🖐🏻
-
#唇膏試色 #迪奧 #超惹火唇膏 #ultratrouble #dior #rougedior #ultrarouge #436 #디올 #루즈디올 #울트라루즈 #울트라트러블 #오렌지버건디 #디올립스틱 #립스틱 #リップ #mlbb #lotd #motd #인스타뷰티 #립스타그램 #메이크업 #뷰티 #발색 #화장품 #립덕후 #팔로우 #립스틱추천
右滑看更多試色👉🏻 - DIOR Rouge Dior Ultra Rouge | 436 Ultra Trouble - 💡唇膏外觀:亮面的Dior經典紅,中間有經典格紋的設計👉🏻質感超美,光是看就有一種莫名奢華感 💡顏色:南瓜棕,楓葉紅,爛番茄...我也不知道哪個比較適合它,姑且稱它為磚紅棕吧😂總之超級顯白!而且這支橘得很高級💙 💡味道:這個的香味比它們家其他商品的味道濃也不同,剛上唇有點不習慣,但還好很快就散了 💡質地:霧面但偏滑順膏體、顯色度高、可重複堆疊 💡妝感:霧面但有光澤👉🏻會轉印、一點點染唇 💡舒適度:高👉🏻會修飾唇紋,上唇比一般霧面唇膏滑順很多,也不拔乾 💡持久度:70%👉🏻雖然會轉印,但是不管怎樣都會有一層底色在那裡,而且掉色很均勻,殘色也很好看💕 💡喜愛度:🌕🌕🌕🌕🌕 (5/5) 👉🏻一用就愛上!因為這支是送給媽媽的,本來想說借來拍個試色就好,現在後悔當時沒有買一支給自己!真的太好看,而且目前手上完全沒有替代色!!! 💡推薦度:🌕🌕🌕🌕🌕 (5/5)👉🏻很少唇膏的持久度可以做得這麼好,雖然有一點染唇,但是非常容易就可以卸除,唯一比較不喜歡的只有味道,但是因為很快就會散,所以相比其他優點,這一點小缺點還是可以忽略不計的,不過對味道比較敏感的人就建議到櫃上試聞再決定是否購入喔! - 好的,這篇就先這樣 BYE🖐🏻🖐🏻🖐🏻 - #唇膏試色 #迪奧 #超惹火唇膏 #ultratrouble #dior #rougedior #ultrarouge #436 #디올 #루즈디올 #울트라루즈 #울트라트러블 #오렌지버건디 #디올립스틱 #립스틱 #リップ #mlbb #lotd #motd #인스타뷰티 #립스타그램 #메이크업 #뷰티 #발색 #화장품 #립덕후 #팔로우 #립스틱추천
.
✨[現貨]Dior Ultra Rouge Lipstick #436 #UltraTrouble $235✨
********************************************
另一隻斷貨色436都有平呀😍😍
依d蕃茄南瓜色總係唔會出錯!
同埋依支質地都好舒服
係半啞光質地 唔會太油又唔會太乾
推薦推薦🙆🏻❤️
仲有641 Ultra Spice同843 Ultra Crave都有現貨🤤
********************************************
💵 接受恆生轉帳/轉數快/Payme/支付寶
全店包平郵 貨到後1-3日內寄出
✉️ 平郵(買家需自行承擔郵寄風險 如有寄失 恕不負責)
✉️ 順豐到付
********************************************
歡迎隨時IG direct message我地查詢其他牌子或貨品🙆🏻
其他dior產品👉🏻#key2beautyhk_dior
其他lip products 👉🏻 #key2beautyhk_lips
. ✨[現貨]Dior Ultra Rouge Lipstick #436 #UltraTrouble $235✨ ******************************************** 另一隻斷貨色436都有平呀😍😍 依d蕃茄南瓜色總係唔會出錯! 同埋依支質地都好舒服 係半啞光質地 唔會太油又唔會太乾 推薦推薦🙆🏻❤️ 仲有641 Ultra Spice同843 Ultra Crave都有現貨🤤 ******************************************** 💵 接受恆生轉帳/轉數快/Payme/支付寶 全店包平郵 貨到後1-3日內寄出 ✉️ 平郵(買家需自行承擔郵寄風險 如有寄失 恕不負責) ✉️ 順豐到付 ******************************************** 歡迎隨時IG direct message我地查詢其他牌子或貨品🙆🏻 其他dior產品👉🏻#key2beautyhk_dior 其他lip products 👉🏻 #key2beautyhk_lips
쌀쌀한 가을 바람 불어오니 생각나는 립! 바로 루즈 디올 436 울트라 트러블 컬러예요🍁
.
칠리가 고추장이라면 이 친구는... 된장까진 아니고 쌈장정도 될까요?ㅋㅋㅋㅋㅋ 칠리보다 훨씬 오렌지 빛이 도는, 마치 단풍잎 같은 컬러예요! 작년 가을에 정말 열심히 바르고 다녔는데 잊고 살다가 갑자기 생각나서 꺼냈는데....내 화장품에 내가 또 반해벌임(^^...)
.
.
작년 가을에 칠리, 울트라트러블, 오렌지생귄 요 세가지 참 잘 바르고 다녔는데 함께 비교해보니 더더욱 예쁘네요♥️ 갠적으로 오렌지생귄이 정말정말정말정말 너어어어무 예쁜데 단종된거 같더라구요..? 랑콤...당신들...바보....오렌지생귄 돌려내😭😭
쌀쌀한 가을 바람 불어오니 생각나는 립! 바로 루즈 디올 436 울트라 트러블 컬러예요🍁 . 칠리가 고추장이라면 이 친구는... 된장까진 아니고 쌈장정도 될까요?ㅋㅋㅋㅋㅋ 칠리보다 훨씬 오렌지 빛이 도는, 마치 단풍잎 같은 컬러예요! 작년 가을에 정말 열심히 바르고 다녔는데 잊고 살다가 갑자기 생각나서 꺼냈는데....내 화장품에 내가 또 반해벌임(^^...) . . 작년 가을에 칠리, 울트라트러블, 오렌지생귄 요 세가지 참 잘 바르고 다녔는데 함께 비교해보니 더더욱 예쁘네요♥️ 갠적으로 오렌지생귄이 정말정말정말정말 너어어어무 예쁜데 단종된거 같더라구요..? 랑콤...당신들...바보....오렌지생귄 돌려내😭😭
#GiGislipstick DIOR 436 - ULTRA TROUBLE
Xin là xin giới thiệu cho các mẹ 1 em cam cháy ánh đỏ nữa nhưng mà phiên bản high end lun nàyy 🥰 đảm to the bảo là rực rỡ và KHÔNG BASE HỒNG nhaaa. Màu son vừa yêu vừa thíchh ạ 😗 Mọi người chắc quen với dior vỏ đen hơn nhưng em này thuộc dòng ultra rouge vỏ đỏ, khá xinh, nhưng điểm trừ to đùng ngã ngửa là rất hay xước, thỏi của t tan nát rui hic hic 🥺 được cái màu son bù lạiii hehe. Ai thích đỏ hồng có thể tham khảo 999 còn cam cháy ánh đỏ thì mời bơi vào với 436 nhé ạ 👍🏼
.
Chất son ko lì, không quá bóng, sẽ lì dần dàn theo thời gian trên môi, nhưng bóng nhất định, dễ transfer lắm, ko giữ màu lâu đâu nhưng màu lên đậm từ giây phút quẹt đầu tiên luôn ấy, cực ưng. Son dưỡng nhiều lắm nên ko bị khô môi, đánh base cũng xinh mà 1 mình em nó thì vẫn ko ai bì đượccc 👻😀
Tớ từ trước đến nay vẫn rất là khó dùng son của chanel, dior, nars và clarins .. vì các hầu như các hãng high-end sẽ hướng vào phần ít đối tượng có thu nhập cao, điển hình là hơi hướng lady các mẹ, nên màu son cũng sẽ theo đó mà kiểu lady, nhiều tone hồng hoặc cam lét t ko thích lắm. Cho đến 2 năm trở lại đây thì bđầu lancome, dior và ysl đã cho ra những màu son tone cam và tone đất đỏ rất tôn da, hợp với mọi lứa tuổi và làn da châu á, t đánh giá cực kì cao sự đổi mới và mở rộng thị trường này luôn ấy ạ !!
. 
Cực kì vỗ tay cho dòng son mới ultra care của dior, son kem vỏ đỏ, lùn lùn đáng yêu, màu cam cháy thì vô vàn, có dòng lacquer cũ màu 847 cũng siêu yêu, đánh hợp vs làn da châu á cực kì, YSL vs Lancome cũng có mấy màu siêu mê luôn ấy ạ, toy đợi mỗi chị Chanel thui đây nè chứ ko mua đc thỏi nào của chanel hết á 🤦🏼‍♀️
Em này giá khoảng ~900k nhưng với bản vỏ đỏ limited và màu son xinh thế này thì cucng là khoản đáng đầu tư chứ nhỉii Các c thích màu này hôngg, cho t bít vớiiu 🤔
All of the best,
@gigigithebabe
#dior436#ultratrouble#diorultratrouble#dior#diorbeauty#ultratrouble#diorrouge#diorultrarougelipstick#lipstick#swatch#cosmetics#beauty#potd
#GiGislipstick DIOR 436 - ULTRA TROUBLE Xin là xin giới thiệu cho các mẹ 1 em cam cháy ánh đỏ nữa nhưng mà phiên bản high end lun nàyy 🥰 đảm to the bảo là rực rỡ và KHÔNG BASE HỒNG nhaaa. Màu son vừa yêu vừa thíchh ạ 😗 Mọi người chắc quen với dior vỏ đen hơn nhưng em này thuộc dòng ultra rouge vỏ đỏ, khá xinh, nhưng điểm trừ to đùng ngã ngửa là rất hay xước, thỏi của t tan nát rui hic hic 🥺 được cái màu son bù lạiii hehe. Ai thích đỏ hồng có thể tham khảo 999 còn cam cháy ánh đỏ thì mời bơi vào với 436 nhé ạ 👍🏼 . Chất son ko lì, không quá bóng, sẽ lì dần dàn theo thời gian trên môi, nhưng bóng nhất định, dễ transfer lắm, ko giữ màu lâu đâu nhưng màu lên đậm từ giây phút quẹt đầu tiên luôn ấy, cực ưng. Son dưỡng nhiều lắm nên ko bị khô môi, đánh base cũng xinh mà 1 mình em nó thì vẫn ko ai bì đượccc 👻😀 Tớ từ trước đến nay vẫn rất là khó dùng son của chanel, dior, nars và clarins .. vì các hầu như các hãng high-end sẽ hướng vào phần ít đối tượng có thu nhập cao, điển hình là hơi hướng lady các mẹ, nên màu son cũng sẽ theo đó mà kiểu lady, nhiều tone hồng hoặc cam lét t ko thích lắm. Cho đến 2 năm trở lại đây thì bđầu lancome, dior và ysl đã cho ra những màu son tone cam và tone đất đỏ rất tôn da, hợp với mọi lứa tuổi và làn da châu á, t đánh giá cực kì cao sự đổi mới và mở rộng thị trường này luôn ấy ạ !! . Cực kì vỗ tay cho dòng son mới ultra care của dior, son kem vỏ đỏ, lùn lùn đáng yêu, màu cam cháy thì vô vàn, có dòng lacquer cũ màu 847 cũng siêu yêu, đánh hợp vs làn da châu á cực kì, YSL vs Lancome cũng có mấy màu siêu mê luôn ấy ạ, toy đợi mỗi chị Chanel thui đây nè chứ ko mua đc thỏi nào của chanel hết á 🤦🏼‍♀️ Em này giá khoảng ~900k nhưng với bản vỏ đỏ limited và màu son xinh thế này thì cucng là khoản đáng đầu tư chứ nhỉii Các c thích màu này hôngg, cho t bít vớiiu 🤔 All of the best, @gigigithebabe #dior436#ultratrouble#diorultratrouble#dior#diorbeauty#ultratrouble#diorrouge#diorultrarougelipstick#lipstick#swatch#cosmetics#beauty#potd
Happy adoption day, Socket Wrench!
.
.
#ultrakitten is still #ultratrouble #shoulderkitty #cat #catlife #blackcatsofinstagram #blackcat
Happy adoption day, Socket Wrench! . . #ultrakitten is still #ultratrouble #shoulderkitty #cat #catlife #blackcatsofinstagram #blackcat
Your pile of neatly folded scarves.... couldn't find it. .
.
.
.
#ultrakitten #ultratrouble #pureevil #blackcatsofinstagram #blackcat #catlife
Your pile of neatly folded scarves.... couldn't find it. . . . . #ultrakitten #ultratrouble #pureevil #blackcatsofinstagram #blackcat #catlife
1つ前であげてるリップは塗るとこんな感じ💄
流行りのブラウン系じゃなくて、本当に"朱赤"!って感じの色が気に入ってます。

#motd #lotd #summer #makeup #redlips #diorcosmetics #rougediorultrarouge #ultratrouble #fashion #beauty #tokyo #japan #メイク #夏メイク #今日のメイク #イエベ #赤リップ #朱赤リップ #夏リップ #夏 #ファッション #ビューティー #オシャレ #東京
1つ前であげてるリップは塗るとこんな感じ💄 流行りのブラウン系じゃなくて、本当に"朱赤"!って感じの色が気に入ってます。 #motd #lotd #summer #makeup #redlips #diorcosmetics #rougediorultrarouge #ultratrouble #fashion #beauty #tokyo #japan #メイク #夏メイク #今日のメイク #イエベ #赤リップ #朱赤リップ #夏リップ #夏 #ファッション #ビューティー #オシャレ #東京
運命の朱赤リップに出会った気がします!!
個人的に!!笑

ROUGE DIOR ULTRA ROUGE
#436 ULTRA TROUBLE

朱赤リップの旅はMACの"コリアンキャンディー"から始まり、Diorの"クラブ"も使いましたが、どちらもツヤがあり柔らかめのテクスチャーでした。
色的にはどれも気に入っていたのですが、やはり派手好きなのか、ペッタリとマットな質感を追い求めてしまいがち。

そんな私もこの子にはゾッコンです♡
ボカしてもキッチリ塗っても好き♡
Diorリップの中では一番持ちもいい気がします!
そして前回の"クラブ"って名前も好きだったけど、今回の"ウルトラトラブル"も私らしくて嬉しい😂


#motd #lotd #summer #makeup #redlips #diorcosmetics #rougediorultrarouge #ultratrouble #fashion #beauty #tokyo #japan #メイク #夏メイク #今日のメイク #イエベ #赤リップ #朱赤リップ #夏リップ #夏 #ファッション #ビューティー #オシャレ #東京
運命の朱赤リップに出会った気がします!! 個人的に!!笑 ROUGE DIOR ULTRA ROUGE #436 ULTRA TROUBLE 朱赤リップの旅はMACの"コリアンキャンディー"から始まり、Diorの"クラブ"も使いましたが、どちらもツヤがあり柔らかめのテクスチャーでした。 色的にはどれも気に入っていたのですが、やはり派手好きなのか、ペッタリとマットな質感を追い求めてしまいがち。 そんな私もこの子にはゾッコンです♡ ボカしてもキッチリ塗っても好き♡ Diorリップの中では一番持ちもいい気がします! そして前回の"クラブ"って名前も好きだったけど、今回の"ウルトラトラブル"も私らしくて嬉しい😂  #motd #lotd #summer #makeup #redlips #diorcosmetics #rougediorultrarouge #ultratrouble #fashion #beauty #tokyo #japan #メイク #夏メイク #今日のメイク #イエベ #赤リップ #朱赤リップ #夏リップ #夏 #ファッション #ビューティー #オシャレ #東京
names of #colors

#rougeagnès by agnès b.,
#ultratrouble , #436, which once named as "apricot cloche" now turned to ultra troublé 💘 by #dior.
then so many beautiful names by suqqu.

@suqqu_official 
@suqqu_uk_official

@agnesb_officiel 
@agnes_b_senga

@dior @diormakeup #diorsnow

#suqqu #スック 
#冴杏 #露杏
#桃橙 #煌桃 #蜜柑
#apricot abricot 
peach peche orange 
#lightingsnow
雪 snow 
#agnèsb #agnesb #アニエスベー

#lembellisseur_abricot 
#airperfectever 
teintlumiere 
#beigeabricote
ベージュアプリコット

#rougebperfect! 
#gloss_coeur 
#abricot_strass 
アプリコットストラス

#artisbeautiful

#sorbetpêche 
#sorbetabricot
ソルベペッシュ
ソルベアプリコット

#pêchegivree
#abricotgivree 
ペッシュジブレ
アプリコットジブレ

jaimelabricot
i_love_macbeth 
#neige_abricot
names of #colors #rougeagnès by agnès b., #ultratrouble , #436, which once named as "apricot cloche" now turned to ultra troublé 💘 by #dior. then so many beautiful names by suqqu. @suqqu_official @suqqu_uk_official @agnesb_officiel @agnes_b_senga @dior @diormakeup #diorsnow #suqqu #スック #冴杏 #露杏 #桃橙 #煌桃 #蜜柑 #apricot abricot peach peche orange #lightingsnow 雪 snow #agnèsb #agnesb #アニエスベー #lembellisseur_abricot #airperfectever teintlumiere #beigeabricote ベージュアプリコット #rougebperfect! #gloss_coeur #abricot_strass アプリコットストラス #artisbeautiful #sorbetpêche #sorbetabricot ソルベペッシュ ソルベアプリコット #pêchegivree #abricotgivree ペッシュジブレ アプリコットジブレ jaimelabricot i_love_macbeth #neige_abricot
Dave grew me a rose in his garden. 
He was very proud of it. 
Socket ate it for dinner. 😭
.
.
#ultrakitten is in #ultratrouble .
.
#catsofinstagram #blackcatsofinstagram #cat #blackcat #catlife #ultrakitty
Dave grew me a rose in his garden. He was very proud of it. Socket ate it for dinner. 😭 . . #ultrakitten is in #ultratrouble . . #catsofinstagram #blackcatsofinstagram #cat #blackcat #catlife #ultrakitty
.
入れ物真っ赤やけど、オレンジ色。
1時間で爆買いも悪くないねりほちゃん。
.
#dior#lipstick#ultratrouble#436
. 入れ物真っ赤やけど、オレンジ色。 1時間で爆買いも悪くないねりほちゃん。 . #dior#lipstick#ultratrouble#436
Le joli Ultra Trouble (Ultra Rouge) de Dior porté. Mon avis sur cet Ultra Rouge est sur le blog, lien dans la bio ! 💄
C’est une teinte qui ne passe pas inaperçue mais je n’ai aucune regret concernant mon choix. C’est vraiment ce que je cherchais !

Vous osez porter ce genre de teinte ?

#lipstick #ultrarouge #dior #ultratrouble #linkinbio #makeup #blogueuse #blogueusebeaute #saturday
Le joli Ultra Trouble (Ultra Rouge) de Dior porté. Mon avis sur cet Ultra Rouge est sur le blog, lien dans la bio ! 💄 C’est une teinte qui ne passe pas inaperçue mais je n’ai aucune regret concernant mon choix. C’est vraiment ce que je cherchais ! Vous osez porter ce genre de teinte ? #lipstick #ultrarouge #dior #ultratrouble #linkinbio #makeup #blogueuse #blogueusebeaute #saturday
Nouveau sur le blog : 
J’avais une folle envie de rouge à lèvres orange / brique et je me suis tournée vers l’Ultra Trouble (Ultra Dior) de Dior pour assouvir ma lubie. 
Découvrez mon avis sur cet Ultra Rouge sur le blog.
Lien dans la bio. 
#lipstick #ultrarouge #dior #ultratrouble #avis #beautyblogger #linkinbio
Nouveau sur le blog : J’avais une folle envie de rouge à lèvres orange / brique et je me suis tournée vers l’Ultra Trouble (Ultra Dior) de Dior pour assouvir ma lubie. Découvrez mon avis sur cet Ultra Rouge sur le blog. Lien dans la bio. #lipstick #ultrarouge #dior #ultratrouble #avis #beautyblogger #linkinbio
Khi làm điều mình thích, bạn sẽ bộc lộ ra những tính cách tốt nhất <3
#Dior #Rouge #Red #436 #ultratrouble #beautiful #
Khi làm điều mình thích, bạn sẽ bộc lộ ra những tính cách tốt nhất <3 #Dior #Rouge #Red #436 #ultratrouble #beautiful #
Các nàng là fan của các tông màu cam cháy, cam đất đâu rùi 💋💋Son Dior vỏ đỏ 436 ULTRA TROUBLE ko xinh vì quá xinh 
Xứng đáng là 1 trong những màu son #Đẹp #Độc #Lạ của bảng màu💄💄 Ko thể bỏ lỡ nhé 
#Tulipshop đã săn đc em ý về sẵn rùi nha 
#Dior436 #Diorvodo #Sondior 
#Sondior436 #Diorultrarouge 
#Diorlipstick #Tulipdior436 
#Tulipdiorultrarouge #UltraTrouble "Điều tôi thích nhất ở dòng son này là khả năng lên màu siêu đỉnh và độ bền màu của nó. Son lên màu chuẩn ngay từ lần quệt đầu tiên, lướt trên môi vô cùng trơn tru, mịn mượt, không hề có chút vón cục hay co kéo nào. Màu son vẫn bền đẹp ngay cả sau khi tôi ăn buffet với nhiều món có dầu mỡ, dù là những gam đậm hay gam nude". Hàng xtay trực tiếp từ Pháp

#Tulipshop - Thanks for shopping ‼️‼️
📍📍THUƠNG HIỆU XÂY DỰNG 10 NĂM QUA - LUÔN ĐƯỢC TIN TƯỞNG 📍📍 ============ #TULIPSHOP84
💌 Ship hàng toàn quốc (k bán shopee, ko COD)
☎️ Hotline : 0904991586
🏡 Địa chỉ: 82 phố Đông Các, Ô Chợ Dừa, HN
🚹 Instagram : Tulipshop.84
Các nàng là fan của các tông màu cam cháy, cam đất đâu rùi 💋💋Son Dior vỏ đỏ 436 ULTRA TROUBLE ko xinh vì quá xinh Xứng đáng là 1 trong những màu son #Đẹp #Độc #Lạ của bảng màu💄💄 Ko thể bỏ lỡ nhé #Tulipshop đã săn đc em ý về sẵn rùi nha #Dior436 #Diorvodo #Sondior #Sondior436 #Diorultrarouge #Diorlipstick #Tulipdior436 #Tulipdiorultrarouge #UltraTrouble "Điều tôi thích nhất ở dòng son này là khả năng lên màu siêu đỉnh và độ bền màu của nó. Son lên màu chuẩn ngay từ lần quệt đầu tiên, lướt trên môi vô cùng trơn tru, mịn mượt, không hề có chút vón cục hay co kéo nào. Màu son vẫn bền đẹp ngay cả sau khi tôi ăn buffet với nhiều món có dầu mỡ, dù là những gam đậm hay gam nude". Hàng xtay trực tiếp từ Pháp #Tulipshop - Thanks for shopping ‼️‼️ 📍📍THUƠNG HIỆU XÂY DỰNG 10 NĂM QUA - LUÔN ĐƯỢC TIN TƯỞNG 📍📍 ============ #TULIPSHOP84 💌 Ship hàng toàn quốc (k bán shopee, ko COD) ☎️ Hotline : 0904991586 🏡 Địa chỉ: 82 phố Đông Các, Ô Chợ Dừa, HN 🚹 Instagram : Tulipshop.84
🎁Anh chị em nào chưa nghĩ ra đc quà tặng 8-3 thì vào cả #Tulipshop nha ❤️
💋💋Son Dior vỏ đỏ 436 ULTRA TROUBLE ko xinh vì quá xinh 
Xứng đáng là 1 trong những màu son #Đẹp #Độc #Lạ của bảng màu💄💄 #Dior436 #Diorvodo #Sondior 
#Sondior436 #Diorultrarouge 
#Diorlipstick #Tulipdior436 
#Tulipdiorultrarouge #UltraTrouble
🎁Anh chị em nào chưa nghĩ ra đc quà tặng 8-3 thì vào cả #Tulipshop nha ❤️ 💋💋Son Dior vỏ đỏ 436 ULTRA TROUBLE ko xinh vì quá xinh Xứng đáng là 1 trong những màu son #Đẹp #Độc #Lạ của bảng màu💄💄 #Dior436 #Diorvodo #Sondior #Sondior436 #Diorultrarouge #Diorlipstick #Tulipdior436 #Tulipdiorultrarouge #UltraTrouble
好靚嘅 @diormakeup 紅管Ultra Rouge系列嘅 #唇膏 💄💕
shade name: Ultra Trouble 463
顏色: 橙調磚紅色🍊
質地: Glossy Shine finish
我本身無諗住買哩個系列 不過因為鐘意草dior唇膏所以最後都係買左 隻色好特別 化偏濃妝搽好好睇 而且佢唔痴笠笠 疊搽會好靚 同埋唔顯唇紋😁👍🏻
不過皮膚偏黃嘅朋友們可能要試上嘴睇下襯唔襯自己先再考慮買唔買🤔 #千人千色
.
.
.
.
.
#diormakeup #dior #diorultrarouge
#diorlipstick #ultratrouble #dior463 #lotd #lipstickjunkie #lipsoftheday #instalips #brickorange #orangylipstick #luxurymakeup #makeup #lipstickobession #lipstick #hker #hkig #hkgirl #perrielauyslips #唇膏控 #唇膏分享 #唇膏試色
好靚嘅 @diormakeup 紅管Ultra Rouge系列嘅 #唇膏 💄💕 shade name: Ultra Trouble 463 顏色: 橙調磚紅色🍊 質地: Glossy Shine finish 我本身無諗住買哩個系列 不過因為鐘意草dior唇膏所以最後都係買左 隻色好特別 化偏濃妝搽好好睇 而且佢唔痴笠笠 疊搽會好靚 同埋唔顯唇紋😁👍🏻 不過皮膚偏黃嘅朋友們可能要試上嘴睇下襯唔襯自己先再考慮買唔買🤔 #千人千色 . . . . . #diormakeup #dior #diorultrarouge #diorlipstick #ultratrouble #dior463 #lotd #lipstickjunkie #lipsoftheday #instalips #brickorange #orangylipstick #luxurymakeup #makeup #lipstickobession #lipstick #hker #hkig #hkgirl #perrielauyslips #唇膏控 #唇膏分享 #唇膏試色
对口红没什么研究的你却知道我很喜欢这支436 #ultratrouble,和我在一起的时间长了越来越厉害,感动~ 至少你不会直接送我芭比粉😂 本来和你说还是下次才买吧,你却回答我说不行,说好要买给我就会买,而且每次说我口红很多,到最后买给我了还是会一直问我开心吗哈哈,感谢宝贝的厚爱❤ #情人节礼物 #valentinesgift #dior #love
对口红没什么研究的你却知道我很喜欢这支436 #ultratrouble,和我在一起的时间长了越来越厉害,感动~ 至少你不会直接送我芭比粉😂 本来和你说还是下次才买吧,你却回答我说不行,说好要买给我就会买,而且每次说我口红很多,到最后买给我了还是会一直问我开心吗哈哈,感谢宝贝的厚爱❤ #情人节礼物 #valentinesgift #dior #love
Happy Valentine's Day ❤️❤️ Alone but I still have gift 💃🏻💃🏻 Love myself 🌹🌹 @diormakeup @diorbeautylovers @anna_bad18 #diorrouge #ultrarouge #ultratrouble #matte #999 #classic #dior999 #annatruclinh #lipstick #lipstickofanna
Happy Valentine's Day ❤️❤️ Alone but I still have gift 💃🏻💃🏻 Love myself 🌹🌹 @diormakeup @diorbeautylovers @anna_bad18 #diorrouge #ultrarouge #ultratrouble #matte #999 #classic #dior999 #annatruclinh #lipstick #lipstickofanna
Happy Valentine's Day ❤️❤️ Alone but I still have gift 💃🏻💃🏻 Love myself 🌹🌹 @diormakeup @diorbeautylovers @anna_bad18 #diorrouge #ultrarouge #ultratrouble #matte #999 #classic #dior999 #annatruclinh #lipstick #lipstickofanna
Happy Valentine's Day ❤️❤️ Alone but I still have gift 💃🏻💃🏻 Love myself 🌹🌹 @diormakeup @diorbeautylovers @anna_bad18 #diorrouge #ultrarouge #ultratrouble #matte #999 #classic #dior999 #annatruclinh #lipstick #lipstickofanna
#swatchcomparison #ysl #chilitunique#clarins #jolirouge #shuuemura #or590 #mbr782 #ultratrouble #bobbibrown #luxelipcolor #newyorksunset #colourpop #foolish #rougepurcouture83 #루즈볼립떼샤인 #칠리튜니크 #슈에무라립스틱 #메이플오렌지 #울트라트러블 #바비브라운 #럭스립칼라 뉴욕선셋 #컬러팝 #루즈뿌르꾸뛰르 토마토레드브라운 또 모은 아이들입니다♥️ 왼쪽부터 세 가지 아이들은 비교적 브릭레드죠? 아무리 모아도 모자란 색들이네요🤭🤭💕💕
#swatchcomparison #ysl #chilitunique#clarins #jolirouge #shuuemura #or590 #mbr782 #ultratrouble #bobbibrown #luxelipcolor #newyorksunset #colourpop #foolish #rougepurcouture83 #루즈볼립떼샤인 #칠리튜니크 #슈에무라립스틱 #메이플오렌지 #울트라트러블 #바비브라운 #럭스립칼라 뉴욕선셋 #컬러팝 #루즈뿌르꾸뛰르 토마토레드브라운 또 모은 아이들입니다♥️ 왼쪽부터 세 가지 아이들은 비교적 브릭레드죠? 아무리 모아도 모자란 색들이네요🤭🤭💕💕
❤❤ EM LÀ CÔ GÁI YÊU MÀU ĐỎ, BỎ CẢ THẾ GIỚI NHỎ ĐỂ YÊU THỎI SON #DIOR #ULTRA #ROUGE PHIÊN BẢN TESTER 😜😘 • Xuất xứ: Pháp
• Giá lẻ: có sẵn : 
#436 Ultra Trouble (Cam Gạch)
#587 Ultra Appeal (Đỏ Tím)
#770 Ultra Love (Đỏ hồng Cherry):
#777 Ultra Star (Đỏ cam tươi)
#999 Ultra Dior (Đỏ thuần)
#851 Ultra Shock (Đỏ rượu vang) 💄 Rouge #Dior Ultra Rouge là dòng son mới nhất trong BST son môi cao cấp đến từ thương hiệu Dior. Mặc dù là dòng son mới, nhưng từ ngày ra mắt cho đến nay, những thỏi Son Dior Ultra Rouge đã nhận được không ít lời khen ngợi của các ngôi sao nổi tiếng, các blogger, các tín đồ son môi trên toàn thế giới bởi bảng màu đa dạng, chất son mềm mịn và đặc biệt độ bền màu cực cao. 💄 Khoác trên mình chiếc áo choàng màu đỏ, sáng bóng đầy quyền lực, Dior Ultra Rouge khiến hàng triệu trái tim phái đẹp phải “xao xuyến” ngay từ lần đầu bắt gặp. Ngoài ra, thân son được thiết kế chắc chắn không tạo ra sự lỏng lẻo khi dùng, ghi dấu ấn khó phai trong lòng phái đẹp bởi họa tiết cannage màu bạc lấp lánh, càng làm tôn lên vẻ đẹp sang trọng và vô cùng đẳng cấp của thỏi son. 💄 Son Dior Ultra Rouge sở hữu chất son vô cùng mềm mịn được bổ sung lượng dưỡng nhất định, mỏng, nhẹ lướt trên môi không hề gây ra cảm giác nặng môi. 💄 Nếu nói về độ bền màu của những dòng son lì được bổ sung thêm lượng dưỡng nhất định thì có lẽ Son Dior Ultra Rouge sẽ khiến các cô nàng vô cùng ngạc nhiên với độ bền màu lên tới 12h đồng hồ đấy ah. Cho dù bạn có ăn uống thỏa thích đi chăng nữa thì sắc son môi vẫn tươi tắn rạng ngời đấy nha. 
#sonmoi #diorred #UltraTrouble #UltraAppeal #UltraLove #UltraStar #UltraShock #UltraDior #DiorUltraRouge #lamdep #chamsocda #shopmypham #myphamnhat #hangnhatnoidia #hangnhatxachatay #myphamchinhhang
❤❤ EM LÀ CÔ GÁI YÊU MÀU ĐỎ, BỎ CẢ THẾ GIỚI NHỎ ĐỂ YÊU THỎI SON #DIOR #ULTRA #ROUGE PHIÊN BẢN TESTER 😜😘 • Xuất xứ: Pháp • Giá lẻ: có sẵn : #436 Ultra Trouble (Cam Gạch) #587 Ultra Appeal (Đỏ Tím) #770 Ultra Love (Đỏ hồng Cherry): #777 Ultra Star (Đỏ cam tươi) #999 Ultra Dior (Đỏ thuần) #851 Ultra Shock (Đỏ rượu vang) 💄 Rouge #Dior Ultra Rouge là dòng son mới nhất trong BST son môi cao cấp đến từ thương hiệu Dior. Mặc dù là dòng son mới, nhưng từ ngày ra mắt cho đến nay, những thỏi Son Dior Ultra Rouge đã nhận được không ít lời khen ngợi của các ngôi sao nổi tiếng, các blogger, các tín đồ son môi trên toàn thế giới bởi bảng màu đa dạng, chất son mềm mịn và đặc biệt độ bền màu cực cao. 💄 Khoác trên mình chiếc áo choàng màu đỏ, sáng bóng đầy quyền lực, Dior Ultra Rouge khiến hàng triệu trái tim phái đẹp phải “xao xuyến” ngay từ lần đầu bắt gặp. Ngoài ra, thân son được thiết kế chắc chắn không tạo ra sự lỏng lẻo khi dùng, ghi dấu ấn khó phai trong lòng phái đẹp bởi họa tiết cannage màu bạc lấp lánh, càng làm tôn lên vẻ đẹp sang trọng và vô cùng đẳng cấp của thỏi son. 💄 Son Dior Ultra Rouge sở hữu chất son vô cùng mềm mịn được bổ sung lượng dưỡng nhất định, mỏng, nhẹ lướt trên môi không hề gây ra cảm giác nặng môi. 💄 Nếu nói về độ bền màu của những dòng son lì được bổ sung thêm lượng dưỡng nhất định thì có lẽ Son Dior Ultra Rouge sẽ khiến các cô nàng vô cùng ngạc nhiên với độ bền màu lên tới 12h đồng hồ đấy ah. Cho dù bạn có ăn uống thỏa thích đi chăng nữa thì sắc son môi vẫn tươi tắn rạng ngời đấy nha. #sonmoi #diorred #UltraTrouble #UltraAppeal #UltraLove #UltraStar #UltraShock #UltraDior #DiorUltraRouge #lamdep #chamsocda #shopmypham #myphamnhat #hangnhatnoidia #hangnhatxachatay #myphamchinhhang
#Camcháy của DIOR đẹp ko kém Fenty, Mac đâu nạ‼️ Chưa up bài mà bán vèo vèo 🥰🥰 Có ảnh fenty ở cuối cho ce so sánh, kéo ảnh sang để xem thêm nhoaaaa 
#diorultrarouge436 #ultratrouble
#Camcháy của DIOR đẹp ko kém Fenty, Mac đâu nạ‼️ Chưa up bài mà bán vèo vèo 🥰🥰 Có ảnh fenty ở cuối cho ce so sánh, kéo ảnh sang để xem thêm nhoaaaa #diorultrarouge436 #ultratrouble
💋 son #dior #ultrarouge #436 #ultratrouble màu cam cháy hiếm có thường xuyên sold out tại store nha khách ❤️ 💶 hàng có sẵn tại #kimbeauty 122 lê lai
💋 son #dior #ultrarouge #436 #ultratrouble màu cam cháy hiếm có thường xuyên sold out tại store nha khách ❤️ 💶 hàng có sẵn tại #kimbeauty 122 lê lai
What to do when you are stuck inside a car park for two and half hours? Get your #partnerincrime @aramusha_sake_udon to pass a level on #skyforce for you. 😁😁ignore the fact he was the driver, by that point, NO ONE was driving anyway...😳 Other than that, I am loving my new foundation, it’s #giorgioarmanibeauty #creamfoundation the photo was taken after 10 hours wearing without any touch up and still looking ok and presentable. #lipstick 💄is the @diormakeup #diorultrarouge #ultratrouble I tried it in the #johnlewisbirmingham 💋
✨
✨
#relationship #lovemyboyfriend #boyfriendpower #trafficjam #trafficjamentertainment #lipstick #tryingnewlipstick #lipstickjunkie #makeupmadness #newfoundation #longlastingfoundation #birmingham #blackfriday2018
What to do when you are stuck inside a car park for two and half hours? Get your #partnerincrime @aramusha_sake_udon to pass a level on #skyforce for you. 😁😁ignore the fact he was the driver, by that point, NO ONE was driving anyway...😳 Other than that, I am loving my new foundation, it’s #giorgioarmanibeauty #creamfoundation the photo was taken after 10 hours wearing without any touch up and still looking ok and presentable. #lipstick 💄is the @diormakeup #diorultrarouge #ultratrouble I tried it in the #johnlewisbirmingham 💋 ✨ ✨ #relationship #lovemyboyfriend #boyfriendpower #trafficjam #trafficjamentertainment #lipstick #tryingnewlipstick #lipstickjunkie #makeupmadness #newfoundation #longlastingfoundation #birmingham #blackfriday2018
唇膏控💄凡有新品就想嚐鮮😆
#被包裝美暈
#dior436
#ultratrouble 
#xeniacnails
唇膏控💄凡有新品就想嚐鮮😆 #被包裝美暈 #dior436 #ultratrouble #xeniacnails
Mình về được vài cây ạ
Tester không có box, không có luôn tem
Ai hay mua hàng bên mình tin tưởng thì hãy mua nhé chứ ngồi giải thích mất công lắm luôn 😅
.
Dior Ultra Matte dòng son mới ra nóng hổi của #Dior nha. Chất son lì có dưỡng nên rất rất mịn môi. Vỏ đỏ rất sang chảnh nha.
.
Màu 436 cam đất
.
Giá STORE tầm 1xxx mình bán #720k .
Made in France
#socutelipstick #socutedior #diorrouge436 #ultratrouble #diorultratrouble
Mình về được vài cây ạ Tester không có box, không có luôn tem Ai hay mua hàng bên mình tin tưởng thì hãy mua nhé chứ ngồi giải thích mất công lắm luôn 😅 . Dior Ultra Matte dòng son mới ra nóng hổi của #Dior nha. Chất son lì có dưỡng nên rất rất mịn môi. Vỏ đỏ rất sang chảnh nha. . Màu 436 cam đất . Giá STORE tầm 1xxx mình bán #720k . Made in France #socutelipstick #socutedior #diorrouge436 #ultratrouble #diorultratrouble
你太美了,先幫你拍張美照(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
#dior#ultratrouble#436
你太美了,先幫你拍張美照(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵) #dior#ultratrouble#436
この時季グレーやブラウンの服を着がちなので
赤ではなくダークオレンジも良きかな

#dior #diormakeup #parfumschristiandior #ultrarouge #ultratrouble #lipstick #makeup
この時季グレーやブラウンの服を着がちなので 赤ではなくダークオレンジも良きかな #dior #diormakeup #parfumschristiandior #ultrarouge #ultratrouble #lipstick #makeup
Potevo mai resistere alla tentazione di provare il nuovo @dior #ultrarouge? Io ho acquistato il n. #436 Ultra Trouble (mai nome più adatto per me) ed è un bellissimo color zucca perfetto per l’autunno. È perfettamente idratante eppure a lunga tenuta.La matita perfetta da abbinare come tonalità è Russet di @esteelauder , che non è arancione ma ruggine. A breve pubblicheró un #makeup realizzato con un bellissimo rosso scuro... stay tuned! @diormakeup #dior #diormakeup #beautifymetoo
Potevo mai resistere alla tentazione di provare il nuovo @dior #ultrarouge? Io ho acquistato il n. #436 Ultra Trouble (mai nome più adatto per me) ed è un bellissimo color zucca perfetto per l’autunno. È perfettamente idratante eppure a lunga tenuta.La matita perfetta da abbinare come tonalità è Russet di @esteelauder , che non è arancione ma ruggine. A breve pubblicheró un #makeup realizzato con un bellissimo rosso scuro... stay tuned! @diormakeup #dior #diormakeup #beautifymetoo
.
✨[現貨]Dior Ultra Rouge Lipstick #436 #UltraTrouble $290✨
********************************************
近期門市賣到斷晒貨既限量紅管436黎喇😍😍
每次一出依d蕃茄南瓜色總係會大熱🙈
不過我自己都覺得係靚既!
同埋依支質地都好舒服
係半啞光質地 唔會太油又唔會太乾
推薦推薦🙆🏻❤️
仲有641 Ultra Spice同843 Ultra Crave都有現貨🤤
********************************************
全店包平郵 貨到後1-3日內寄出
✉️ 平郵(買家需自行承擔郵寄風險 如有寄失 恕不負責)
✉️ 旺中格仔舖自取
✉️ 順豐到付
********************************************
歡迎隨時IG direct message我地查詢其他牌子或貨品🙆🏻
其他dior產品👉🏻#key2beautyhk_dior
其他lip products 👉🏻 #key2beautyhk_lips
. ✨[現貨]Dior Ultra Rouge Lipstick #436 #UltraTrouble $290✨ ******************************************** 近期門市賣到斷晒貨既限量紅管436黎喇😍😍 每次一出依d蕃茄南瓜色總係會大熱🙈 不過我自己都覺得係靚既! 同埋依支質地都好舒服 係半啞光質地 唔會太油又唔會太乾 推薦推薦🙆🏻❤️ 仲有641 Ultra Spice同843 Ultra Crave都有現貨🤤 ******************************************** 全店包平郵 貨到後1-3日內寄出 ✉️ 平郵(買家需自行承擔郵寄風險 如有寄失 恕不負責) ✉️ 旺中格仔舖自取 ✉️ 順豐到付 ******************************************** 歡迎隨時IG direct message我地查詢其他牌子或貨品🙆🏻 其他dior產品👉🏻#key2beautyhk_dior 其他lip products 👉🏻 #key2beautyhk_lips
Dior 436 #UltraTrouble
有了這支唇膏之後 化妝都會想拿起它⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
質地保濕 補妝很好補 顏色又美
#adriannaslipswatches
Dior 436 #UltraTrouble 有了這支唇膏之後 化妝都會想拿起它⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 質地保濕 補妝很好補 顏色又美 #adriannaslipswatches
來了來了~開始放連假💕
終於有動力發文😆

先來發DIOR的唇膏文💄
說真的我還真的沒有買過Dior家的藍星唇膏,會買這支純粹是因為包裝美❤️
是霸氣的紅色🔥拿出來整個就是美啊

顏色方面選了最愛的髒橘色🍊
好顯白啊😍😍😍
唇膏質地好水潤好滑順
唯一我不喜歡的地方⋯⋯就是唇膏的味道😫很阿嬤味❌ 💯手臂試色那一格沒有套濾鏡唷!最真實呈現
#dior #dior💄 #diorbackstage #ultrarouge #超惹火唇膏 #ultratrouble 
#dior436 #髒橘色 #髒橘色唇膏 #開箱文 #開箱 #唇膏 #唇膏控 #唇膏試色 #唇膏分享 #唇膏收藏 #CChannel美妝開箱 #st愛美妝
來了來了~開始放連假💕 終於有動力發文😆 先來發DIOR的唇膏文💄 說真的我還真的沒有買過Dior家的藍星唇膏,會買這支純粹是因為包裝美❤️ 是霸氣的紅色🔥拿出來整個就是美啊 顏色方面選了最愛的髒橘色🍊 好顯白啊😍😍😍 唇膏質地好水潤好滑順 唯一我不喜歡的地方⋯⋯就是唇膏的味道😫很阿嬤味❌ 💯手臂試色那一格沒有套濾鏡唷!最真實呈現 #dior #dior💄 #diorbackstage #ultrarouge #超惹火唇膏 #ultratrouble #dior436 #髒橘色 #髒橘色唇膏 #開箱文 #開箱 #唇膏 #唇膏控 #唇膏試色 #唇膏分享 #唇膏收藏 #CChannel美妝開箱 #st愛美妝
結帳的時候聽說要等一個月都快昏倒了
還好兩個禮拜內就到手了😍#diorcosmetics #dior #超惹火唇膏 #436 #ultratrouble #rougedior #爛番茄色
結帳的時候聽說要等一個月都快昏倒了 還好兩個禮拜內就到手了😍#diorcosmetics #dior #超惹火唇膏 #436 #ultratrouble #rougedior #爛番茄色
[ #디올 ] #루즈디올울트라루즈 
436 #울트라트러블 
_
#dior #rougediorultrarouge 
436 #ultratrouble 
_
제가 요즘 톡톡 올려 매번 쓰는 립이에요 
사실 제 얼굴에 살짝 뜨는데 
립 베이스를 깔고 블러셔 신경만 좀 써주면 
많이 뜨지는 않더라구요
_
제가 정말 좋아하는 색이라 파우치템으로 정착중입니다( ͡° ͜ʖ ͡°)
_
[ #디올 ] #루즈디올울트라루즈 436 #울트라트러블 _ #dior #rougediorultrarouge 436 #ultratrouble _ 제가 요즘 톡톡 올려 매번 쓰는 립이에요 사실 제 얼굴에 살짝 뜨는데 립 베이스를 깔고 블러셔 신경만 좀 써주면 많이 뜨지는 않더라구요 _ 제가 정말 좋아하는 색이라 파우치템으로 정착중입니다( ͡° ͜ʖ ͡°) _
Dior Ultra Rouge 436 #ultratrouble (RM133)
-
限量版的红管质地很棒,雾面但不干,顺滑好涂,颜色也很饱满🔥不会卡唇纹,不过如果嘴唇本身有起屑就会很明显~
-
我买的是436的烂番茄色🍅幸好不会很橘,比较偏红,不会挑肤色🏼
-
觉得自己买得好😆 #diormakeup #diormy #rougediorultrarouge
Dior Ultra Rouge 436 #ultratrouble (RM133) - 限量版的红管质地很棒,雾面但不干,顺滑好涂,颜色也很饱满🔥不会卡唇纹,不过如果嘴唇本身有起屑就会很明显~ - 我买的是436的烂番茄色🍅幸好不会很橘,比较偏红,不会挑肤色🏼 - 觉得自己买得好😆 #diormakeup #diormy #rougediorultrarouge
Cause ur accessories matter ... attending an evening affair,a high tea ,a coffee session... make sure ur hand bag is the right size,something that’ll fit your comb,a lipstick or gloss, ur mobile and ur perfume miniature....I’m carrying this @emporioarmani signature handbag that’s just right in size and chic enough for the occasion,I’m wearing a @dior #ultratrouble 436 lipstick shade to match my handbag n up my fashion game and complete my look ... N a tip to all lovely girls out there.... the biggest fashion faux pas this season is carrying your mobile phone in your hand ... so stay classy n keep those mobiles safely hidden in your clutches please 😉. #hightea #highteaparty #cluthes #handbags #accesories #classy #chic #fashiongame #fashiongamestrong #matchwell #fashiononpoint #graceful
Cause ur accessories matter ... attending an evening affair,a high tea ,a coffee session... make sure ur hand bag is the right size,something that’ll fit your comb,a lipstick or gloss, ur mobile and ur perfume miniature....I’m carrying this @emporioarmani signature handbag that’s just right in size and chic enough for the occasion,I’m wearing a @dior #ultratrouble 436 lipstick shade to match my handbag n up my fashion game and complete my look ... N a tip to all lovely girls out there.... the biggest fashion faux pas this season is carrying your mobile phone in your hand ... so stay classy n keep those mobiles safely hidden in your clutches please 😉. #hightea #highteaparty #cluthes #handbags #accesories #classy #chic #fashiongame #fashiongamestrong #matchwell #fashiononpoint #graceful
💄 Thỏi son #DIOR ULTRA ROUGE sang xịn mịn đẹp nức lòng các tín đồ hâm mộ làm đẹp đã có sẵn ở HN rồi này các nàng ơiii 😍
👉 Hita có sẵn 2 màu #UltraTrouble 436 và #UltraKiss 555 - 2 tông màu hồng và cam cháy cực HOT 👍
👉 Đây là bản limited vỏ đỏ, số lượng có hạn thôi chứ không có nhiều để hốt đâu các nàng ạ 😭 “Ai yêu em thì nói với Hita nhé 🤣” 🚗 Hita ship TQ 2️⃣0️⃣k ❤️
💄 Thỏi son #DIOR ULTRA ROUGE sang xịn mịn đẹp nức lòng các tín đồ hâm mộ làm đẹp đã có sẵn ở HN rồi này các nàng ơiii 😍 👉 Hita có sẵn 2 màu #UltraTrouble 436 và #UltraKiss 555 - 2 tông màu hồng và cam cháy cực HOT 👍 👉 Đây là bản limited vỏ đỏ, số lượng có hạn thôi chứ không có nhiều để hốt đâu các nàng ạ 😭 “Ai yêu em thì nói với Hita nhé 🤣” 🚗 Hita ship TQ 2️⃣0️⃣k ❤️
💄 Thỏi son #DIOR ULTRA ROUGE sang xịn mịn đẹp nức lòng các tín đồ hâm mộ làm đẹp đã có sẵn ở HN rồi này các nàng ơiii 😍
👉 Hita có sẵn 2 màu #UltraTrouble 436 và #UltraKiss 555 - 2 tông màu hồng và cam cháy cực HOT 👍
👉 Đây là bản limited vỏ đỏ, số lượng có hạn thôi chứ không có nhiều để hốt đâu các nàng ạ 😭 “Ai yêu em thì nói với Hita nhé 🤣” 🚗 Hita ship TQ 2️⃣0️⃣k ❤️
💄 Thỏi son #DIOR ULTRA ROUGE sang xịn mịn đẹp nức lòng các tín đồ hâm mộ làm đẹp đã có sẵn ở HN rồi này các nàng ơiii 😍 👉 Hita có sẵn 2 màu #UltraTrouble 436 và #UltraKiss 555 - 2 tông màu hồng và cam cháy cực HOT 👍 👉 Đây là bản limited vỏ đỏ, số lượng có hạn thôi chứ không có nhiều để hốt đâu các nàng ạ 😭 “Ai yêu em thì nói với Hita nhé 🤣” 🚗 Hita ship TQ 2️⃣0️⃣k ❤️
💄 Thỏi son #DIOR ULTRA ROUGE sang xịn mịn đẹp nức lòng các tín đồ hâm mộ làm đẹp đã có sẵn ở HN rồi này các nàng ơiii 😍
👉 Hita có sẵn 2 màu #UltraTrouble 436 và #UltraKiss 555 - 2 tông màu hồng và cam cháy cực HOT 👍
👉 Đây là bản limited vỏ đỏ, số lượng có hạn thôi chứ không có nhiều để hốt đâu các nàng ạ 😭 “Ai yêu em thì nói với Hita nhé 🤣” 🚗 Hita ship TQ 2️⃣0️⃣k ❤️
💄 Thỏi son #DIOR ULTRA ROUGE sang xịn mịn đẹp nức lòng các tín đồ hâm mộ làm đẹp đã có sẵn ở HN rồi này các nàng ơiii 😍 👉 Hita có sẵn 2 màu #UltraTrouble 436 và #UltraKiss 555 - 2 tông màu hồng và cam cháy cực HOT 👍 👉 Đây là bản limited vỏ đỏ, số lượng có hạn thôi chứ không có nhiều để hốt đâu các nàng ạ 😭 “Ai yêu em thì nói với Hita nhé 🤣” 🚗 Hita ship TQ 2️⃣0️⃣k ❤️
#swatchcomparison #giorgioarmanibeauty #ecstasyshine #diorbeauty #rougedior #ultrarouge #ultratrouble #yslbeauty #rougepurcouture #axiology #axiologyworth #macchili #shiseido #shizukared #rougedarmanimatte #아르마니뷰티 #엑스터시샤인 #엑스터시샤인201 #루즈쀠르꾸뛰르 #맥칠리 #시세이도 #비전에어리젤립스틱 #시즈카레드 #루즈아르마니마뜨 #루즈아르마니마뜨301 디올, 시세이도, 아르마니마뜨 입니다 디올 울트라 트러블은 보자마자 제꺼 ㅋㅋ 저렇게 호박당근스러운 색좀 브랜드마다 좀 더 만들어주길 🙏🏻 아르마니마뜨 301은 당근빛이 부족합니다 ㅠ 누드쪽이 이쁠거같아요 💕💕💕
#swatchcomparison #giorgioarmanibeauty #ecstasyshine #diorbeauty #rougedior #ultrarouge #ultratrouble #yslbeauty #rougepurcouture #axiology #axiologyworth #macchili #shiseido #shizukared #rougedarmanimatte #아르마니뷰티 #엑스터시샤인 #엑스터시샤인201 #루즈쀠르꾸뛰르 #맥칠리 #시세이도 #비전에어리젤립스틱 #시즈카레드 #루즈아르마니마뜨 #루즈아르마니마뜨301 디올, 시세이도, 아르마니마뜨 입니다 디올 울트라 트러블은 보자마자 제꺼 ㅋㅋ 저렇게 호박당근스러운 색좀 브랜드마다 좀 더 만들어주길 🙏🏻 아르마니마뜨 301은 당근빛이 부족합니다 ㅠ 누드쪽이 이쁠거같아요 💕💕💕
我知我消失咗好耐,比個機會我改過,出post放火燒大家!呢2支唇膏自從買咗之後日日用冇停過!
recent favourite lipsticks-------------—---------------------------------------
🔥 #Dior lip tattoo 421 #naturalbeige
想要咗足足一年先擁有到佢,令我更加視佢如珠如寶🐖我認為呢支唇膏係可以形容為千人千色,因為我自己次次搽都會有唔同感覺、顏色出現。有時上嘴會偏豆沙色,有時就蝦肉色,但重點是任何時候任何妝搽佢都冇死,點搽都靚,我素顏都搽佢顯氣色!質地方面⋯⋯只能說魚與熊掌不能兼備,佢話明係tint、lip tattoo我都冇太大期望,佢比一般etude house tint有光澤,睇落唔乾令立立,但只係‘睇落’,佢係乾嘅但未至於甩皮,有苦淨係自己知,只有你自己feel到乾,其他人係唔覺嘅🤣自己衡量喇~至於點解咁難買呢?係因為香港counter冇賣呢隻色,我係妹妹喺克羅地亞買比我嘅😆💛最近我知道深圳sephora有得買,但都係搵代購比較平
———------------------------------------------
🔥 #Dior ultra rouge lipstick 436 #ultratrouble
一見到weibo試色知道佢9月1號出就衝咗去買😆男朋友送的開學禮物💛 這種蕃茄辣椒色永遠不嫌多,我會形容為實色版的ga幼管201,搽上嘴沒有試上手咁深,我個人認為係春夏秋冬四季都適合嘅顏色,因為比dior740帶點橙調,又帶點秋季楓葉的顏色🍁質地是十分順滑的,matte finish卻一點都不乾!
———————————-—
希望我嘅分享幫到大家啦,鍾意嘅比個like呀,😭ig改左制令貧者愈貧,麻煩大家多多支持,你地嘅like係出post嘅動力🙏🏻🙏🏻😘
please like the post follow me if you want to get more beauty hacks, stay tuned for next post💗

#hkgirl #motd #makeup #sharing #beauty #eyemakeup #化妝品 #化妝品推介 #化妝品分享 #lipswatch #唇膏試色
我知我消失咗好耐,比個機會我改過,出post放火燒大家!呢2支唇膏自從買咗之後日日用冇停過! recent favourite lipsticks-------------—--------------------------------------- 🔥 #Dior lip tattoo 421 #naturalbeige 想要咗足足一年先擁有到佢,令我更加視佢如珠如寶🐖我認為呢支唇膏係可以形容為千人千色,因為我自己次次搽都會有唔同感覺、顏色出現。有時上嘴會偏豆沙色,有時就蝦肉色,但重點是任何時候任何妝搽佢都冇死,點搽都靚,我素顏都搽佢顯氣色!質地方面⋯⋯只能說魚與熊掌不能兼備,佢話明係tint、lip tattoo我都冇太大期望,佢比一般etude house tint有光澤,睇落唔乾令立立,但只係‘睇落’,佢係乾嘅但未至於甩皮,有苦淨係自己知,只有你自己feel到乾,其他人係唔覺嘅🤣自己衡量喇~至於點解咁難買呢?係因為香港counter冇賣呢隻色,我係妹妹喺克羅地亞買比我嘅😆💛最近我知道深圳sephora有得買,但都係搵代購比較平 ———------------------------------------------ 🔥 #Dior ultra rouge lipstick 436 #ultratrouble 一見到weibo試色知道佢9月1號出就衝咗去買😆男朋友送的開學禮物💛 這種蕃茄辣椒色永遠不嫌多,我會形容為實色版的ga幼管201,搽上嘴沒有試上手咁深,我個人認為係春夏秋冬四季都適合嘅顏色,因為比dior740帶點橙調,又帶點秋季楓葉的顏色🍁質地是十分順滑的,matte finish卻一點都不乾! ———————————-— 希望我嘅分享幫到大家啦,鍾意嘅比個like呀,😭ig改左制令貧者愈貧,麻煩大家多多支持,你地嘅like係出post嘅動力🙏🏻🙏🏻😘 please like the post follow me if you want to get more beauty hacks, stay tuned for next post💗 #hkgirl #motd #makeup #sharing #beauty #eyemakeup #化妝品 #化妝品推介 #化妝品分享 #lipswatch #唇膏試色
💄DIOR ULTRA ROUGE - 436 ULTRA TROUBLE
DIOR新推出的紅管口紅
本來想買436跟641 但韓國沒有641
就只買了436
最近實在是太愛土橘跟爛番茄色
這系列很顯色、順滑好塗 不乾
不過嘴角跟唇部內側好像有點難上色
不過436顏色實在是太美了!😍
-
디올 새로 나온 울트라루즈 436 울트라트러블
오렌지브라운 느낌 나는데
너무 예뻐요!
요즘 이런 계열의 립스틱에 푹 빠져서
436 완전 내 스타일!❤️
발림성도 좋고 발색도 잘돼요
캐이스까지 예뻐서 안 살 수가 없어요ㅋㅋㅋ
-
#디올 #디올루즈 #울트라루즈 #울트라트러블 #dior #rougedior #ultrarouge #ultratrouble #迪奧超惹火唇膏 #迪奧 #口紅 #唇膏試色 #립스틱발색 #lipstickswatch
💄DIOR ULTRA ROUGE - 436 ULTRA TROUBLE DIOR新推出的紅管口紅 本來想買436跟641 但韓國沒有641 就只買了436 最近實在是太愛土橘跟爛番茄色 這系列很顯色、順滑好塗 不乾 不過嘴角跟唇部內側好像有點難上色 不過436顏色實在是太美了!😍 - 디올 새로 나온 울트라루즈 436 울트라트러블 오렌지브라운 느낌 나는데 너무 예뻐요! 요즘 이런 계열의 립스틱에 푹 빠져서 436 완전 내 스타일!❤️ 발림성도 좋고 발색도 잘돼요 캐이스까지 예뻐서 안 살 수가 없어요ㅋㅋㅋ - #디올 #디올루즈 #울트라루즈 #울트라트러블 #dior #rougedior #ultrarouge #ultratrouble #迪奧超惹火唇膏 #迪奧 #口紅 #唇膏試色 #립스틱발색 #lipstickswatch
18-08-29
Dior #超惹火唇膏 #436
$1200
.
生日來台南玩但因為下雨跑去了大家推薦的百貨🤭
一個手癢先跑去問Armani405唇萃 確定9/1開始櫃上就會販售 因為櫃哥是代班的 櫃上有貨😻但真的不能偷跑我也沒有為難他 
就跑去了Dior問問436 櫃姐說我也太識貨一靠櫃就問436😂 有貨我就立馬收啦~
代購的436價格都變好高!且難買都是預購😭
.
我發現436顏色其實不是單純橘色
它有點微土橘 上唇土色會更明顯 覺得天氣漸漸變涼可以慢慢收深色唇膏(開始找藉口)
加上這支的質地屬霧面絲絨感 是不會過乾到裂皮 但會顯唇紋 在觀望的人要注意👈🏻
.
#diorlipstick #dior #ultratrouble #dior436 #迪奧
18-08-29 Dior #超惹火唇膏 #436 $1200 . 生日來台南玩但因為下雨跑去了大家推薦的百貨🤭 一個手癢先跑去問Armani405唇萃 確定9/1開始櫃上就會販售 因為櫃哥是代班的 櫃上有貨😻但真的不能偷跑我也沒有為難他 就跑去了Dior問問436 櫃姐說我也太識貨一靠櫃就問436😂 有貨我就立馬收啦~ 代購的436價格都變好高!且難買都是預購😭 . 我發現436顏色其實不是單純橘色 它有點微土橘 上唇土色會更明顯 覺得天氣漸漸變涼可以慢慢收深色唇膏(開始找藉口) 加上這支的質地屬霧面絲絨感 是不會過乾到裂皮 但會顯唇紋 在觀望的人要注意👈🏻 . #diorlipstick #dior #ultratrouble #dior436 #迪奧
✦
✦ DIOR | Ultra Trouble
.
발색 보자마자 이건 내꺼야! 하구 대기타서 산 디올 울트라트러블...💕 역시 왕예쁜 오렌지레드 색! 진짜 취향 너무 소나무여서 큰일이다.....🙄 예뻐하는 클럽 하고 비교해봤는데 클럽이 더 촉촉하고 빨간빛. 디올 립스틱은 근데 매번 엄청 무른 느낌이라 걱정이 많이 된다. 클럽은 오늘 꺼내다 물러져서 슬펐드음...😭
.
.
————————————————
#화장품 #코스메틱 #코덕 #코덕스타그램 #데일리 #daily #cosmetics #コスメ #일상 #뷰스타그램 #kbeauty #beauty #데일리메이크업 #リップ #メイク #今日のメイク #dior #ultrarouge #ultratrouble #디올 #울트라루즈 #울트라트러블
✦ ✦ DIOR | Ultra Trouble . 발색 보자마자 이건 내꺼야! 하구 대기타서 산 디올 울트라트러블...💕 역시 왕예쁜 오렌지레드 색! 진짜 취향 너무 소나무여서 큰일이다.....🙄 예뻐하는 클럽 하고 비교해봤는데 클럽이 더 촉촉하고 빨간빛. 디올 립스틱은 근데 매번 엄청 무른 느낌이라 걱정이 많이 된다. 클럽은 오늘 꺼내다 물러져서 슬펐드음...😭 . . ———————————————— #화장품 #코스메틱 #코덕 #코덕스타그램 #데일리 #daily #cosmetics #コスメ #일상 #뷰스타그램 #kbeauty #beauty #데일리메이크업 #リップ #メイク #今日のメイク #dior #ultrarouge #ultratrouble #디올 #울트라루즈 #울트라트러블
Double trouble
Double trouble
Download index side qrcode