#mrjeetkunedo

#已发帖 110
👧🏼👊👊💪💪💪هماهنگی عصب و عضله

#جیتکاندو
#mrjeetkunedo 
@mr.jeetkunedo 
@brucelee
👧🏼👊👊💪💪💪هماهنگی عصب و عضله #جیتکاندو #mrjeetkunedo @mr.jeetkunedo @brucelee
👧🏼😍😉👊👊👊👊👊💪💪💪💪💪 جیتکاندو#
#mrjeetkunedo 
@mr.jeetkunedo 
@brucelee
👧🏼😍😉👊👊👊👊👊💪💪💪💪💪 جیتکاندو# #mrjeetkunedo @mr.jeetkunedo @brucelee
👊👊👊👊👊💪💪💪💪💪💪🤗🤗😉😉 جیتکاندو#

#mrjeetkunedo 
@mr.jeetkunedo 
@brucelee
👊👊👊👊👊💪💪💪💪💪💪🤗🤗😉😉 جیتکاندو# #mrjeetkunedo @mr.jeetkunedo @brucelee
هنر مردن را ياد بگير...
#اقليت_غالب 
#بروسلی 
#فلسفه
#jeetkunedo 
#mrjeetkunedo 
@mr.jeetkunedo
هنر مردن را ياد بگير... #اقليت_غالب #بروسلی #فلسفه #jeetkunedo #mrjeetkunedo @mr.jeetkunedo
اخلاق سگی یه خوبی داره

دیگه هیچ گربه صفتی وارد زندگیت نمیشه💪👊🐕🐕🐕🐕🐕 #سگ_وفادار #جیتکاندو
#mrjeetkunedo 
@mr.jeetkunedo 
@brucelee
اخلاق سگی یه خوبی داره دیگه هیچ گربه صفتی وارد زندگیت نمیشه💪👊🐕🐕🐕🐕🐕 #سگ_وفادار #جیتکاندو #mrjeetkunedo @mr.jeetkunedo @brucelee
جیتکاندو#
#mrjeetkunedo 
@mr.jeetkunedo 
@brucelee
جیتکاندو# #mrjeetkunedo @mr.jeetkunedo @brucelee
سه را حل برای هر مشکلی وجود دارد :
پذرش،تغییر دادن ،رها کردن اگه نمیتونی بپذیری ،تغییرش بده اگر نمیتونی تغییرش دهی، رهایش کن....😉
#اراک#رزمی#رزمیکار#بروسلی#ورزش#مبارز#ام_ام_ای#دعوا#دعوا_خیابانی#موتای#نینجا#وینگچون
#arak#jeetkunedo#brucelee#faith #martialartist#mrjeetkunedo#mma#ufc#sanda#wingchun#taekwondo#karate#judo#hapkido#box#boxing#kickboxing#kungfu#
wushu 
دوستتون دارم از صمیم قلب❤💪
سه را حل برای هر مشکلی وجود دارد : پذرش،تغییر دادن ،رها کردن اگه نمیتونی بپذیری ،تغییرش بده اگر نمیتونی تغییرش دهی، رهایش کن....😉 #اراک#رزمی#رزمیکار#بروسلی#ورزش#مبارز#ام_ام_ای#دعوا#دعوا_خیابانی#موتای#نینجا#وینگچون #arak#jeetkunedo#brucelee#faith #martialartist#mrjeetkunedo#mma#ufc#sanda#wingchun#taekwondo#karate#judo#hapkido#box#boxing#kickboxing#kungfu# wushu دوستتون دارم از صمیم قلب❤💪
👊👊👊💪💪💪🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️ جیتکاندو#
#mrjeetkunedo 
@mr.jeetkunedo 
@brucelee
👊👊👊💪💪💪🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️ جیتکاندو# #mrjeetkunedo @mr.jeetkunedo @brucelee
👊👊👊👊👊👊👊👊💪💪💪💪💪💪💪 #جیتکاندو
#mrjeetkunedo
@brucelee 
@mr.jeetkunedo
👊👊👊👊👊👊👊👊💪💪💪💪💪💪💪 #جیتکاندو #mrjeetkunedo @brucelee @mr.jeetkunedo
👊👊👊👊👊💪💪💪💪 جیت کاندو#
#mrjeetkunedo
@brucelee 
@mr.jeetkunedo
👊👊👊👊👊💪💪💪💪 جیت کاندو# #mrjeetkunedo @brucelee @mr.jeetkunedo
بزرگترین خیانتی که یک انسان می تواند به خودش بکند،ترس از این است که (حالا دیگران درباره من چه فکری می کنند.👊 #بانوان#بانو#بانوان_ورزشکار#ورزش#ووشو#رزمی#رزمیکار#نینجا#بروسلی#اراک#اراکیها#تکواندو 
#arak#mrjeetkunedo#jeetkunedo#brucelee#woman#faith#mma#ufc#martialarts#sanda#karate#taekwondo#judo#box#boxing#kickboxing#kungfu#wushu
بزرگترین خیانتی که یک انسان می تواند به خودش بکند،ترس از این است که (حالا دیگران درباره من چه فکری می کنند.👊 #بانوان#بانو#بانوان_ورزشکار#ورزش#ووشو#رزمی#رزمیکار#نینجا#بروسلی#اراک#اراکیها#تکواندو #arak#mrjeetkunedo#jeetkunedo#brucelee#woman#faith#mma#ufc#martialarts#sanda#karate#taekwondo#judo#box#boxing#kickboxing#kungfu#wushu
بخشی از ضربات ترکیبی و پرشی.😍 همه ی آدم ها وقتی آرام باشند زشتی هایشان ته نشین میشود و زلال به نظر می آیند،برای این که آدمی را بشناسید قبل از مصرف خوب تکان دهید.
💪
#اراک#اراکیها#رزمی#رزمیکار#بروسلی#بانوان_ورزشکار#مبارز#ام_ام_ای#نینجا#دعوا#دعوا_خیابانی#کرونا_را_شکست_میدهیم

#jeetkunedo#brucelee#mrjeetkunedo#faith#martialartist#mma#ufc#sanda#wingchun#taekwondo#karate#judo#hapkido#box#boxing#kickboxing#kungfu#wushu
بخشی از ضربات ترکیبی و پرشی.😍 همه ی آدم ها وقتی آرام باشند زشتی هایشان ته نشین میشود و زلال به نظر می آیند،برای این که آدمی را بشناسید قبل از مصرف خوب تکان دهید. 💪 #اراک#اراکیها#رزمی#رزمیکار#بروسلی#بانوان_ورزشکار#مبارز#ام_ام_ای#نینجا#دعوا#دعوا_خیابانی#کرونا_را_شکست_میدهیم #jeetkunedo#brucelee#mrjeetkunedo#faith#martialartist#mma#ufc#sanda#wingchun#taekwondo#karate#judo#hapkido#box#boxing#kickboxing#kungfu#wushu
اگر میخواهی شخصیت واقعی یک استاد را بشناسی،به حرف هایی که دیگران درباره او میزنند توجه نکن،ببین اون درباره دیگران چطور صحبت میکند.😍
باذهنت هم مثل شکمت رفتار کن آشغال به خوردش نده😉
 اگر وقت زیادی را صرف فکر کردن راجع به موضوعی کنی،هیج وقت آن را به انجام نخواهی رساند.

#اراک#اراکیها#ورزش#تمرین#رزمی#رزمیکار#بروسلی#بانوان_ورزشکار#مبارز#ام_ام_ای#دعوا#دعوا_خیابانی#کرونا_را_شکست_میدهیم
#arak#taekwondo#karate#muaythai#judo#jeetkunedo#brucelee#mrjeetkunedo#hapkido#boxer#boxing#kickboxing#wushu#martialartist#kungfu#man#sport
اگر میخواهی شخصیت واقعی یک استاد را بشناسی،به حرف هایی که دیگران درباره او میزنند توجه نکن،ببین اون درباره دیگران چطور صحبت میکند.😍 باذهنت هم مثل شکمت رفتار کن آشغال به خوردش نده😉 اگر وقت زیادی را صرف فکر کردن راجع به موضوعی کنی،هیج وقت آن را به انجام نخواهی رساند. #اراک#اراکیها#ورزش#تمرین#رزمی#رزمیکار#بروسلی#بانوان_ورزشکار#مبارز#ام_ام_ای#دعوا#دعوا_خیابانی#کرونا_را_شکست_میدهیم #arak#taekwondo#karate#muaythai#judo#jeetkunedo#brucelee#mrjeetkunedo#hapkido#boxer#boxing#kickboxing#wushu#martialartist#kungfu#man#sport
خودنمایی تصور احمق ها از افتخار است.............. افتخار یعنی هر لحظه در حال تمرین کردن باشی
تمرین.تمرین.تمرین 💪💪💪👊👊👊👊👊👊👊 👊 
@mr.jeetkunedo
@brucelee
#جیتکاندو
#mrjeetkunedo
خودنمایی تصور احمق ها از افتخار است.............. افتخار یعنی هر لحظه در حال تمرین کردن باشی تمرین.تمرین.تمرین 💪💪💪👊👊👊👊👊👊👊 👊 @mr.jeetkunedo @brucelee #جیتکاندو #mrjeetkunedo
💪💪💪💪💪💪👊👊👊👊👊👊🏃‍♀️🏃‍♀️ #جیتکاندو 
#mrjeetkunedo
@mr.jeetkunedo 
@brucelee
💪💪💪💪💪💪👊👊👊👊👊👊🏃‍♀️🏃‍♀️ #جیتکاندو #mrjeetkunedo @mr.jeetkunedo @brucelee
هیج وقت هیچ چیز از آن چیزی که میشنوی را باور نکن و همیشه نصف آن چیزی که میبینی را باور کن زیرا👇
برای فریب دادن عده ای شیر میکنند و عده ای را خر،بازنده، بازنده است چه درنده و چه چرنده.

گاهی اوقات به حرفای خامت،قبل از گفتن،فرصت پخته شدن بده.
#اراک#اراکیها#رزمی#رزمیکار#بروسلی#فلسفه#بانوان_ورزشکار#مبارز#ام_ام_ای#مویتای#نینجا#نینجتسو#دعوا#دعوا_خیابانی#کرونا_را_شکست_میدهیم#مردانه
#arak#mrjeetkunedo#brucelee#faith#faiter#martialartist#mma#ufc#wingchun#sanda#man#woman
هیج وقت هیچ چیز از آن چیزی که میشنوی را باور نکن و همیشه نصف آن چیزی که میبینی را باور کن زیرا👇 برای فریب دادن عده ای شیر میکنند و عده ای را خر،بازنده، بازنده است چه درنده و چه چرنده. گاهی اوقات به حرفای خامت،قبل از گفتن،فرصت پخته شدن بده. #اراک#اراکیها#رزمی#رزمیکار#بروسلی#فلسفه#بانوان_ورزشکار#مبارز#ام_ام_ای#مویتای#نینجا#نینجتسو#دعوا#دعوا_خیابانی#کرونا_را_شکست_میدهیم#مردانه #arak#mrjeetkunedo#brucelee#faith#faiter#martialartist#mma#ufc#wingchun#sanda#man#woman
هرچقد که ضربه ی علیرضا رو دوست دارید واسش کامنت کنید😉(❤💜💛💚💙) اجرای لگد کوبشی عالی,توسط علیرضای عزیز از هنرمند های تیم بزرگ
@mr.jeetkunedo
#رزمی#رزمیکار#بروسلی#ورزش_بانوان#ام_ام_ای#مویتای#نینجا#نینجتسو#دعوا#دعوا_خیابانی#اراک#اراکیها#رپ#رپ_فارسی#تتلو 
#mrjeetkunedo#arak#rapfarsi#rap#brucelee#jeetkunedo#faith#faiter#martialartist#mma#ufc#wingchun#sanda#man#woman
هرچقد که ضربه ی علیرضا رو دوست دارید واسش کامنت کنید😉(❤💜💛💚💙) اجرای لگد کوبشی عالی,توسط علیرضای عزیز از هنرمند های تیم بزرگ @mr.jeetkunedo #رزمی#رزمیکار#بروسلی#ورزش_بانوان#ام_ام_ای#مویتای#نینجا#نینجتسو#دعوا#دعوا_خیابانی#اراک#اراکیها#رپ#رپ_فارسی#تتلو #mrjeetkunedo#arak#rapfarsi#rap#brucelee#jeetkunedo#faith#faiter#martialartist#mma#ufc#wingchun#sanda#man#woman
✔✔✔
یک جمله درمورد هنرهای رزمی کامنت کن!!😉 اگر هنر های رزمی دریا باشد هرکس به اندازه ی ظرف خودش از آن بهره میبرد،پس هیچ کس را قضاوت نکنیم زیرا ظرف هر شخص با شخص دیگر متفاوت است.
#رزمی#رزمیکار#بروسلی#بانوان_ورزشکار#مبارز#ام_ام_ای#مویتای#نینجا#نینجتسو#دعوا#دعوا_خیابانی#کرونا_را_شکست_میدهیم#اراک#اراکیها
#mrjeetkunedo#jeetkunedo#brucelee#faith#arak#man#faiter#martialartist#mma#ufc#sanda#wingchun
✔✔✔ یک جمله درمورد هنرهای رزمی کامنت کن!!😉 اگر هنر های رزمی دریا باشد هرکس به اندازه ی ظرف خودش از آن بهره میبرد،پس هیچ کس را قضاوت نکنیم زیرا ظرف هر شخص با شخص دیگر متفاوت است. #رزمی#رزمیکار#بروسلی#بانوان_ورزشکار#مبارز#ام_ام_ای#مویتای#نینجا#نینجتسو#دعوا#دعوا_خیابانی#کرونا_را_شکست_میدهیم#اراک#اراکیها #mrjeetkunedo#jeetkunedo#brucelee#faith#arak#man#faiter#martialartist#mma#ufc#sanda#wingchun
به نظر شما هدف از هنر های رزمی چیه؟؟؟؟👂 ☝☝☝ ضربه باید حسی را به وجود آورد که شخص از درون به جوش آید،مانند فوران یک آتش فشان.
اگر چشمه را صد جوش باشد چو بر دریا رسد خاموش باشد.
#اراک#اراکیها#رزمی#رزمیکار#بروسلی#بانوان_ورزشکار#مبارز#ام_ام_ای#مویتای#نینجا#نینجتسو#دعوا#دعوا_خیابانی#کرونا_را_شکست_میدهیم
#arak#araki#jeetkunedo#mrjeetkunedo#brucelee#faith#faiter#martialartist#mma#ufc#wingchun#sanda#man#woman
به نظر شما هدف از هنر های رزمی چیه؟؟؟؟👂 ☝☝☝ ضربه باید حسی را به وجود آورد که شخص از درون به جوش آید،مانند فوران یک آتش فشان. اگر چشمه را صد جوش باشد چو بر دریا رسد خاموش باشد. #اراک#اراکیها#رزمی#رزمیکار#بروسلی#بانوان_ورزشکار#مبارز#ام_ام_ای#مویتای#نینجا#نینجتسو#دعوا#دعوا_خیابانی#کرونا_را_شکست_میدهیم #arak#araki#jeetkunedo#mrjeetkunedo#brucelee#faith#faiter#martialartist#mma#ufc#wingchun#sanda#man#woman
برنامه ات برای چند سال است؟؟؟؟؟
اگر برنامه ات برای یک سال است برنج بکار
اگر برنامه ات برای 10 سال است درختکاری کن
اگر برنامه ات برای 100 سال است کودکان را تعلیم بده.
#رزمی#رزمیکار#بروسلی#ورزش#مبارز#ام_ام_ای#دعوا#دعوا_خیابانی#مویتای#نینجا#نینجتسو#کرونا_را_شکست_میدهیم#وینگچون
#man#jeetkunedo#mrjeetkunedo#brucelee#faith#faiter#martialartist#mma#ufc#sanda#wingchun
برنامه ات برای چند سال است؟؟؟؟؟ اگر برنامه ات برای یک سال است برنج بکار اگر برنامه ات برای 10 سال است درختکاری کن اگر برنامه ات برای 100 سال است کودکان را تعلیم بده. #رزمی#رزمیکار#بروسلی#ورزش#مبارز#ام_ام_ای#دعوا#دعوا_خیابانی#مویتای#نینجا#نینجتسو#کرونا_را_شکست_میدهیم#وینگچون #man#jeetkunedo#mrjeetkunedo#brucelee#faith#faiter#martialartist#mma#ufc#sanda#wingchun
(باکامنت های خوبتون بهش انگیزه بدید)💪😍 نفس عزیز 6 ساله✊

به زودی شاهد اتفاقات بزرگ از نفس کوچولو خواهیم بود.🌏 @nafas_jkd 
طبق مطالعات جهانی در حال حاضر فشار آوردن به کودکان زیر 7 سال میتواند به آن ها صدمات جبران ناپذیری در آینده بزند، که این صدمات تنها آسیب های ورزشی نیست، بلکه آسیب هایی ناشی از ذهن است که میتواند موجب دگرگونی آن ها و آسیب های روحی و روانی و حتی ورزش زدگی شود پس در آموزش آن ها باید کاملا با احتیاط عمل کرد.

دوستتون دارم از صمیم قلب❤❤
#کودک#کودکانه#ورزش_بانوان#بانوان#بانو#زنانه#دختران_آفتاب#اراک#رزمی#رزمیکار#بروسلی#بانوان_ورزشکار#مبارز#ام_ام_ای#مویتای#نینجا#نینجتسو#دعوا_خیابانی#دعوا#کرونا_را_شکست_میدهیم 
#bano#woman#martialartgirls#arak#man#mrjeetkunedo#brucelee#faith#children#martialartist
(باکامنت های خوبتون بهش انگیزه بدید)💪😍 نفس عزیز 6 ساله✊ به زودی شاهد اتفاقات بزرگ از نفس کوچولو خواهیم بود.🌏 @nafas_jkd طبق مطالعات جهانی در حال حاضر فشار آوردن به کودکان زیر 7 سال میتواند به آن ها صدمات جبران ناپذیری در آینده بزند، که این صدمات تنها آسیب های ورزشی نیست، بلکه آسیب هایی ناشی از ذهن است که میتواند موجب دگرگونی آن ها و آسیب های روحی و روانی و حتی ورزش زدگی شود پس در آموزش آن ها باید کاملا با احتیاط عمل کرد. دوستتون دارم از صمیم قلب❤❤ #کودک#کودکانه#ورزش_بانوان#بانوان#بانو#زنانه#دختران_آفتاب#اراک#رزمی#رزمیکار#بروسلی#بانوان_ورزشکار#مبارز#ام_ام_ای#مویتای#نینجا#نینجتسو#دعوا_خیابانی#دعوا#کرونا_را_شکست_میدهیم #bano#woman#martialartgirls#arak#man#mrjeetkunedo#brucelee#faith#children#martialartist
#جیتکاندو
#mrjeetkunedo 
@mr.jeetkunedo 
@brucelee
#جیتکاندو

#mrjeetkunedo
@mr.jeetkunedo 
@brucelee
#جیتکاندو
#mrjeetkunedo
@brucelee
@mr.jeetkunedo
#جیتکاندو

#mrjeetkunedo
@brucelee 
@mr.jeetkunedo
به ضرباتش از1 تا 20 چند میدید؟؟😉 دلم برای همتون تنگ شده دخترای قهرمان💪

دخترانی از جنس طلا😍
هیچ وقت کسی رو قضاوت نکنید،زیرا تمام انسان ها باهم برابر اند،و دختران را ضعیف تلقی نکنیم زیرا که تفاوت انسان ها در تلاش آن هاست.

یک روز تمرینی خوب با ستایش عزیز
@seti_jkd

پیش به سوی قهرمانی🏆
هدف(المپیک)❤ تشکر ویژه از بهترین مربی بانوان jeetkunedo کشور سرکار خانم جیریایی.
@mrs.jeetkunedo 
#ورزش_بانوان#بانو#زنانه#دختران_آفتاب#اراک#رزمی#رزمیکار#بروسلی#ساندا#ام_ام_ای#مبارز#مویتای#نینجا#نینجتسو#دعوا#دعوا_خیابانی#کرونا_را_شکست_میدهیم
#bano#arak#woman#womenssports#martialartgirls#man#mrjeetkunedo#jeetkunedo#brucelee#faith#faiter#sanda#ufc
به ضرباتش از1 تا 20 چند میدید؟؟😉 دلم برای همتون تنگ شده دخترای قهرمان💪 دخترانی از جنس طلا😍 هیچ وقت کسی رو قضاوت نکنید،زیرا تمام انسان ها باهم برابر اند،و دختران را ضعیف تلقی نکنیم زیرا که تفاوت انسان ها در تلاش آن هاست. یک روز تمرینی خوب با ستایش عزیز @seti_jkd پیش به سوی قهرمانی🏆 هدف(المپیک)❤ تشکر ویژه از بهترین مربی بانوان jeetkunedo کشور سرکار خانم جیریایی. @mrs.jeetkunedo #ورزش_بانوان#بانو#زنانه#دختران_آفتاب#اراک#رزمی#رزمیکار#بروسلی#ساندا#ام_ام_ای#مبارز#مویتای#نینجا#نینجتسو#دعوا#دعوا_خیابانی#کرونا_را_شکست_میدهیم #bano#arak#woman#womenssports#martialartgirls#man#mrjeetkunedo#jeetkunedo#brucelee#faith#faiter#sanda#ufc
هیچ سبکی در کنار داشتن همه ی سبک ها

دلم برای تک تکتون تنگ شده و منتظر دیدار همتون هستم پسرهای زیرزمینی.😍💪 دوباره روز های قشنگی رو باهم میسازیم،و لحظات خوبی رو خلق میکنیم.❤ خانواده تنها به معنای کسانی نیست که در یک خونه با ما زندگی میکنند و باما هم خون هستند بلکه میتواند به معنای انسان هایی باشد که به روح انسان جلا می بخشد و باعث بروز احساسات ما میشود.
#رزمی#رزمیکار#بروسلی#فلسفه#هنر#بانوان_ورزشکار#مبارزه#ام_ام_ای#مویتای#نینجا#نینجتسو#دعوا#دعوا_خیابانی#کرونا_را_شکست_میدهیم#ووشو
#mrjeetkunedo#jeetkunedo#brucelee#faith#martialartist#mma#ufc#wingchun#sanda
هیچ سبکی در کنار داشتن همه ی سبک ها دلم برای تک تکتون تنگ شده و منتظر دیدار همتون هستم پسرهای زیرزمینی.😍💪 دوباره روز های قشنگی رو باهم میسازیم،و لحظات خوبی رو خلق میکنیم.❤ خانواده تنها به معنای کسانی نیست که در یک خونه با ما زندگی میکنند و باما هم خون هستند بلکه میتواند به معنای انسان هایی باشد که به روح انسان جلا می بخشد و باعث بروز احساسات ما میشود. #رزمی#رزمیکار#بروسلی#فلسفه#هنر#بانوان_ورزشکار#مبارزه#ام_ام_ای#مویتای#نینجا#نینجتسو#دعوا#دعوا_خیابانی#کرونا_را_شکست_میدهیم#ووشو #mrjeetkunedo#jeetkunedo#brucelee#faith#martialartist#mma#ufc#wingchun#sanda
بعد از خوندن متن پایین👇👇نظرت رو تو کامنت واسم بنویس،دوستون دارم از صمیم قلب.❤❤ قدر لحظات باهم بودن رو بدونیم،قدر زمان حال را بدونیم چون زندگی همین الان است.😉 1درصد استعداد 99 درصد تلاش و پشتکار

تمرین تمرین تمرین

لگد ضعیف اما با تلاش قوی میشه،همه رو باهم مقایسه نکنیم و هیچ کس را قضات نکنیم زیرا هیچ چیزی از زندگی اشخاصی که در فضای مجازی میبینیم نمیدونیم،شاید فردی در بدنش پلاتین باشه و این طوری تمرین میکنه و هزار تا شاید دیگه پس قضاوت کردن و انتقاد کردن ممنوع❌
اگر حرفی برای گفتن داریم و هنری برای نشان دادن به جای نقد کردن دیگران هنر خودمون رو به اشتراک بزاریم.

انتقاد یعنی کوچک کردن خودمون.

#رزمی#رزمیکار#بروسلی#فلسفه#بانوان_ورزشکار#ام_ام_ای#دعوا#دعوا_خیابانی#فایت#فایتر#کرونا_را_شکست میدهیم
#mrjeetkunedo#brucelee#faith#martialartist#mma#ufc#sanda#wingchun
بعد از خوندن متن پایین👇👇نظرت رو تو کامنت واسم بنویس،دوستون دارم از صمیم قلب.❤❤ قدر لحظات باهم بودن رو بدونیم،قدر زمان حال را بدونیم چون زندگی همین الان است.😉 1درصد استعداد 99 درصد تلاش و پشتکار تمرین تمرین تمرین لگد ضعیف اما با تلاش قوی میشه،همه رو باهم مقایسه نکنیم و هیچ کس را قضات نکنیم زیرا هیچ چیزی از زندگی اشخاصی که در فضای مجازی میبینیم نمیدونیم،شاید فردی در بدنش پلاتین باشه و این طوری تمرین میکنه و هزار تا شاید دیگه پس قضاوت کردن و انتقاد کردن ممنوع❌ اگر حرفی برای گفتن داریم و هنری برای نشان دادن به جای نقد کردن دیگران هنر خودمون رو به اشتراک بزاریم. انتقاد یعنی کوچک کردن خودمون. #رزمی#رزمیکار#بروسلی#فلسفه#بانوان_ورزشکار#ام_ام_ای#دعوا#دعوا_خیابانی#فایت#فایتر#کرونا_را_شکست میدهیم #mrjeetkunedo#brucelee#faith#martialartist#mma#ufc#sanda#wingchun
توجه توجه 
هنر جوهای گلم کلاس های شما به صورت تک نفره در فضای باز،تاکید میکنم(تک نفره در فضای باز)برگزار میشود.
سریعا اطلاع رسانی کنید تا تایم شما رزو شود.
#رزمی#رزمیکار#فایتر#فایت#بروسلی

#mrjeetkunedo#mmafighter#ufc#faithoverfear#mma#fighter#faith
توجه توجه هنر جوهای گلم کلاس های شما به صورت تک نفره در فضای باز،تاکید میکنم(تک نفره در فضای باز)برگزار میشود. سریعا اطلاع رسانی کنید تا تایم شما رزو شود. #رزمی#رزمیکار#فایتر#فایت#بروسلی #mrjeetkunedo#mmafighter#ufc#faithoverfear#mma#fighter#faith
قدرت فاسد نمیکند،ترس است که فاسد میکند،شاید ترس از دست دادن قدرت.

#رزمی#رزمیکار#فایتر#فایت#بروسلی
#mrjeetkunedo#faithoverfear#martialartist#mma#ufc
قدرت فاسد نمیکند،ترس است که فاسد میکند،شاید ترس از دست دادن قدرت. #رزمی#رزمیکار#فایتر#فایت#بروسلی #mrjeetkunedo#faithoverfear#martialartist#mma#ufc
هیچ چیز نمی تواند آهن را از بین ببرد اما زنگ‌زدگی خودش میتواند
همچنین هیچ کس نمیتواند انسان را نابود کند اما طرز فکرش می تواند.
#تفکر#بروسلی
#mrjeetkunedo
هیچ چیز نمی تواند آهن را از بین ببرد اما زنگ‌زدگی خودش میتواند همچنین هیچ کس نمیتواند انسان را نابود کند اما طرز فکرش می تواند. #تفکر#بروسلی #mrjeetkunedo
اگر زندگی خودتان را یک خط مستقیم در نظر بگیرید و زندگی حریفانتان را خطی دیگر موازی با آن
 ____________ 
____________

اگر بخواهیم در زندگی از حریف پیروز شویم چه اقدامی باید انجام دهیم؟؟ دو راه داریم 
1_خط خود را بلند تر از خط حریف کنیم 
____________
____
2_خط حریف را کوتاه تر از خط خود کنیم❌
______________________
___ ____ ___ ___ _ _

نتیجه_1

1_حال اگر خط خود را بلند کنیم و به پیشرفت ادامه دهیم خط حریف ناخوآگاه کوتاه میشود و دیگر دیده نمیشود.

نتیجه_2 
_2اما اگر خط حریف را کوتاه کنیم درواقع به او ضربه ای به نامردی زدیم و او مدام به دنبال تلافی است.❌ نتیجه کلی:
به دنبال دیده شدن نباش به کمال که برسی دیده خواهی شد،و برای پیشرفت خود مانع پیشرفت کسی نشو.

#فلسفه#رزمی#رزمیکار#فایتر#فایت
#bruclee#mrjeetkunedo#faithoverfear#faith#martialartist#martialarts#ufc#mma #mmafighter#philosophymemes
اگر زندگی خودتان را یک خط مستقیم در نظر بگیرید و زندگی حریفانتان را خطی دیگر موازی با آن ____________ ____________ اگر بخواهیم در زندگی از حریف پیروز شویم چه اقدامی باید انجام دهیم؟؟ دو راه داریم 1_خط خود را بلند تر از خط حریف کنیم ____________ ____ 2_خط حریف را کوتاه تر از خط خود کنیم❌ ______________________ ___ ____ ___ ___ _ _ نتیجه_1 1_حال اگر خط خود را بلند کنیم و به پیشرفت ادامه دهیم خط حریف ناخوآگاه کوتاه میشود و دیگر دیده نمیشود. نتیجه_2 _2اما اگر خط حریف را کوتاه کنیم درواقع به او ضربه ای به نامردی زدیم و او مدام به دنبال تلافی است.❌ نتیجه کلی: به دنبال دیده شدن نباش به کمال که برسی دیده خواهی شد،و برای پیشرفت خود مانع پیشرفت کسی نشو. #فلسفه#رزمی#رزمیکار#فایتر#فایت #bruclee#mrjeetkunedo#faithoverfear#faith#martialartist#martialarts#ufc#mma #mmafighter#philosophymemes
اگر چشمه را صد جوش باشد چو بر دریا رسد خاموش باشد.
جیت کان دو یعنی هنر زمان و خلاقیت درونی فرد،ذهنتون رو خالی کنید شکل ناپذیز باشید قالب ناپذیر مثل آب ، وقتی که آب رو داخل بطری میریزی تبدیل به بطری میشه و در هر حالتی خودش رو با محیط وقف میده مثل آب باش دوست من.
بروز خلاقیت درونی در جیت کان دو به معنای آن نیست که هر خلاقیتی انجام شود جیت کان دو است، خلاقیتی که بر اساس ریشه و پایه باشد مانند ریشه انسان که تولد است(پیش از تکامل ) و سپس به کمالی نامحدود ختم شود،(پس از تکامل )که خود آغازی برای پایان و پایانی برای آغاز است.
#mrjeetkunedo#bruclee#faith#faithoverfear#ipman#jeetkunedo#martialartist#martialarts#martial
#بروسلی#رزمیکار#رزمی#فایتر#ورزش_در_خانه#مویتای#جیتکاندو#بانوان#رزمی_بانوان#ووشو_بانوان
اگر چشمه را صد جوش باشد چو بر دریا رسد خاموش باشد. جیت کان دو یعنی هنر زمان و خلاقیت درونی فرد،ذهنتون رو خالی کنید شکل ناپذیز باشید قالب ناپذیر مثل آب ، وقتی که آب رو داخل بطری میریزی تبدیل به بطری میشه و در هر حالتی خودش رو با محیط وقف میده مثل آب باش دوست من. بروز خلاقیت درونی در جیت کان دو به معنای آن نیست که هر خلاقیتی انجام شود جیت کان دو است، خلاقیتی که بر اساس ریشه و پایه باشد مانند ریشه انسان که تولد است(پیش از تکامل ) و سپس به کمالی نامحدود ختم شود،(پس از تکامل )که خود آغازی برای پایان و پایانی برای آغاز است. #mrjeetkunedo#bruclee#faith#faithoverfear#ipman#jeetkunedo#martialartist#martialarts#martial #بروسلی#رزمیکار#رزمی#فایتر#ورزش_در_خانه#مویتای#جیتکاندو#بانوان#رزمی_بانوان#ووشو_بانوان
اسطوره جهانی💪
#mrjeetkunedo 
@mr.jeetkunedo
اسطوره جهانی💪 #mrjeetkunedo @mr.jeetkunedo
ترجمه شده توسط: 
@its_itbender
The speech of art is the assertion of it.
The strikes of JKD bring an internal and spritual sense of its own substantial truth.
JKD is the inner strengh of nature infact man is the nature of nature.
JKD has no meaning,nor does it have any concept but it would've them given meaning and concepts.
JKD is not a combat,calmness,part and not even an ordered way of thinking,but the truth-oriented strategy for breaking laws.
The truth of any existingis concealed for other existing,but the truth of every existing's life is clear for them.
Whom is not his truth clear for,is the one without the truth.
#mrjeetkunedo#bruclee#ipman#faith#faithoverfear#jeetkunedo#martialartist#martialarts#martial
#رزمی#رزمیکار#فایتر#بروسلی#دفاع_شخصی#ورزش_در_خانه
ترجمه شده توسط: @its_itbender The speech of art is the assertion of it. The strikes of JKD bring an internal and spritual sense of its own substantial truth. JKD is the inner strengh of nature infact man is the nature of nature. JKD has no meaning,nor does it have any concept but it would've them given meaning and concepts. JKD is not a combat,calmness,part and not even an ordered way of thinking,but the truth-oriented strategy for breaking laws. The truth of any existingis concealed for other existing,but the truth of every existing's life is clear for them. Whom is not his truth clear for,is the one without the truth. #mrjeetkunedo#bruclee#ipman#faith#faithoverfear#jeetkunedo#martialartist#martialarts#martial #رزمی#رزمیکار#فایتر#بروسلی#دفاع_شخصی#ورزش_در_خانه
هیچ سبکی درکنار داشتن همه ی سبک ها

خیلی از دوستان در تلاش  هستند که بروس لی و جیت کان دو بروس لی را زیر سئوال ببرند اما 40 سال است که در دنیا هنر های رزمی مدرن و پیشرفته و سایر هنر های رزمی پیشرفت خود را مدیون بروس لی هستند و حتی بزرگان مسابقات آزاد از جمله mma میگویند که هرچه داریم را مدیون بروس لی هستیم اما اکثریت افراد جز خیانت برای بروس لی هیچ کاری نکردند حتی هنرجویان نزدیک او، زیرا همه به فکر منافع خود و بالا رفتن از پله های بروس لی به اسم خود هستند،اما در ایران این موضوع بسیار وحشتناک تر است زیرا که همه و همه فقط از بروس لی در پستر های تبلیغاتی خود استفاده میکنند و به قطع می گویم که هیچ بویی از هنر بروس لی نبردن زیرا که بروس لی خارج از تصورات آنان است و هنوز دیده میشود که میپرسند!! آیا جیت کان دو از رشته های دیگر قوی تر است؟جنگ این هنر فقط تن به تن نیست بلکه جنگ با درونیات وجودی هر فرد است و درواقع ضربات در این هنر حسی را به وجود می آورد که ماورای تفکر است یعنی یک حس است، حسی که نه شبیه به حس تولد است و نه شبیه به حس رهایی روح از بدن،درواقع یک حالتی که هیچ حالتی ندارد و یک بیانی که هیچ بیانی ندارد یک حسی که هیچ حسی ندارد،،،،،،اما من به منتقدان میگویم:👇 خود جیتکاندو خودش را زیر سوال میبرد به همین دلیل نامحدود ترین نامحدود هاست،اما هیچ کسی قادر نیست که آن را زیر سوال ببرد!!چراااا؟؟؟ زیرا که سوال کردن از دریا که چرا طوفانی است !!!جوابش در دست باد است یا عوامل طبیعی دیگر.... و سوال کردن از باد که چرا دریا را طونی کرده است جوابش چیست ؟؟؟؟درواقع جیت کان دو هیچ است و همه چیز.
#رزمی#رزمیکار#فایتر#مبارز#تمرین_در_منزل#بروسلی#ورزش#انگیزشی
#mrjeetkunedo
#brucelee 
#mma
هیچ سبکی درکنار داشتن همه ی سبک ها خیلی از دوستان در تلاش  هستند که بروس لی و جیت کان دو بروس لی را زیر سئوال ببرند اما 40 سال است که در دنیا هنر های رزمی مدرن و پیشرفته و سایر هنر های رزمی پیشرفت خود را مدیون بروس لی هستند و حتی بزرگان مسابقات آزاد از جمله mma میگویند که هرچه داریم را مدیون بروس لی هستیم اما اکثریت افراد جز خیانت برای بروس لی هیچ کاری نکردند حتی هنرجویان نزدیک او، زیرا همه به فکر منافع خود و بالا رفتن از پله های بروس لی به اسم خود هستند،اما در ایران این موضوع بسیار وحشتناک تر است زیرا که همه و همه فقط از بروس لی در پستر های تبلیغاتی خود استفاده میکنند و به قطع می گویم که هیچ بویی از هنر بروس لی نبردن زیرا که بروس لی خارج از تصورات آنان است و هنوز دیده میشود که میپرسند!! آیا جیت کان دو از رشته های دیگر قوی تر است؟جنگ این هنر فقط تن به تن نیست بلکه جنگ با درونیات وجودی هر فرد است و درواقع ضربات در این هنر حسی را به وجود می آورد که ماورای تفکر است یعنی یک حس است، حسی که نه شبیه به حس تولد است و نه شبیه به حس رهایی روح از بدن،درواقع یک حالتی که هیچ حالتی ندارد و یک بیانی که هیچ بیانی ندارد یک حسی که هیچ حسی ندارد،،،،،،اما من به منتقدان میگویم:👇 خود جیتکاندو خودش را زیر سوال میبرد به همین دلیل نامحدود ترین نامحدود هاست،اما هیچ کسی قادر نیست که آن را زیر سوال ببرد!!چراااا؟؟؟ زیرا که سوال کردن از دریا که چرا طوفانی است !!!جوابش در دست باد است یا عوامل طبیعی دیگر.... و سوال کردن از باد که چرا دریا را طونی کرده است جوابش چیست ؟؟؟؟درواقع جیت کان دو هیچ است و همه چیز. #رزمی#رزمیکار#فایتر#مبارز#تمرین_در_منزل#بروسلی#ورزش#انگیزشی #mrjeetkunedo #brucelee #mma
هیچ سبکی درکنار داشتن همه ی سبک ها

خیلی از دوستان در تلاش  هستند که بروس لی و جیت کان دو بروس لی را زیر سئوال ببرند اما 40 سال است که در دنیا هنر های رزمی مدرن و پیشرفته و سایر هنر های رزمی پیشرفت خود را مدیون بروس لی هستند و حتی بزرگان مسابقات آزاد از جمله mma میگویند که هرچه داریم را مدیون بروس لی هستیم اما اکثریت افراد جز خیانت برای بروس لی هیچ کاری نکردند حتی هنرجویان نزدیک او، زیرا همه به فکر منافع خود و بالا رفتن از پله های بروس لی به اسم خود هستند،اما در ایران این موضوع بسیار وحشتناک تر است زیرا که همه و همه فقط از بروس لی در پستر های تبلیغاتی خود استفاده میکنند و به قطع می گویم که هیچ بویی از هنر بروس لی نبردن زیرا که بروس لی خارج از تصورات آنان است و هنوز دیده میشود که میپرسند!! آیا جیت کان دو از رشته های دیگر قوی تر است؟جنگ این هنر فقط تن به تن نیست بلکه جنگ با درونیات وجودی هر فرد است و درواقع ضربات در این هنر حسی را به وجود می آورد که ماورای تفکر است یعنی یک حس است، حسی که نه شبیه به حس تولد است و نه شبیه به حس رهایی روح از بدن،درواقع یک حالتی که هیچ حالتی ندارد و یک بیانی که هیچ بیانی ندارد یک حسی که هیچ حسی ندارد،،،،،،اما من به منتقدان میگویم:👇 خود جیتکاندو خودش را زیر سوال میبرد به همین دلیل نامحدود ترین نامحدود هاست،اما هیچ کسی قادر نیست که آن را زیر سوال ببرد!!چراااا؟؟؟ زیرا که سوال کردن از دریا که چرا طوفانی است !!!جوابش در دست باد است یا عوامل طبیعی دیگر.... و سوال کردن از باد که چرا دریا را طو فانی کرده است جوابش چیست ؟؟؟؟درواقع جیت کان دو هیچ است و همه چیز.
#رزمیکاران#رزمی#فایتر#مبارزه_خیابانی#دفاع_شخصی#جیت_کان_دو#بروس_لی#بروسلی#ورزش_در_خانه
#mrjeetkunedo
@jkd_koohkamari
هیچ سبکی درکنار داشتن همه ی سبک ها خیلی از دوستان در تلاش  هستند که بروس لی و جیت کان دو بروس لی را زیر سئوال ببرند اما 40 سال است که در دنیا هنر های رزمی مدرن و پیشرفته و سایر هنر های رزمی پیشرفت خود را مدیون بروس لی هستند و حتی بزرگان مسابقات آزاد از جمله mma میگویند که هرچه داریم را مدیون بروس لی هستیم اما اکثریت افراد جز خیانت برای بروس لی هیچ کاری نکردند حتی هنرجویان نزدیک او، زیرا همه به فکر منافع خود و بالا رفتن از پله های بروس لی به اسم خود هستند،اما در ایران این موضوع بسیار وحشتناک تر است زیرا که همه و همه فقط از بروس لی در پستر های تبلیغاتی خود استفاده میکنند و به قطع می گویم که هیچ بویی از هنر بروس لی نبردن زیرا که بروس لی خارج از تصورات آنان است و هنوز دیده میشود که میپرسند!! آیا جیت کان دو از رشته های دیگر قوی تر است؟جنگ این هنر فقط تن به تن نیست بلکه جنگ با درونیات وجودی هر فرد است و درواقع ضربات در این هنر حسی را به وجود می آورد که ماورای تفکر است یعنی یک حس است، حسی که نه شبیه به حس تولد است و نه شبیه به حس رهایی روح از بدن،درواقع یک حالتی که هیچ حالتی ندارد و یک بیانی که هیچ بیانی ندارد یک حسی که هیچ حسی ندارد،،،،،،اما من به منتقدان میگویم:👇 خود جیتکاندو خودش را زیر سوال میبرد به همین دلیل نامحدود ترین نامحدود هاست،اما هیچ کسی قادر نیست که آن را زیر سوال ببرد!!چراااا؟؟؟ زیرا که سوال کردن از دریا که چرا طوفانی است !!!جوابش در دست باد است یا عوامل طبیعی دیگر.... و سوال کردن از باد که چرا دریا را طو فانی کرده است جوابش چیست ؟؟؟؟درواقع جیت کان دو هیچ است و همه چیز. #رزمیکاران#رزمی#فایتر#مبارزه_خیابانی#دفاع_شخصی#جیت_کان_دو#بروس_لی#بروسلی#ورزش_در_خانه #mrjeetkunedo @jkd_koohkamari
سخن هنر، بیان هنر است 
ضربات جیت کان دو یک حس درونی و معنوی را به وجود می آورد که حقیقت درونی خود را بدون هیچ سخنی بروز میدهد.
جیت کان دو نیروی درون طبیعت است ،که در واقع انسان،طبیعتی از طبیعت است.
جیت کان دو هیچ معنا و مفهومی ندارد اما به وجودیت موجودات معنا و مفهوم میدهد.
جیت کان دو یک رزم،یک آرامش،یک بخش،و حتی یک تفکر قانون مند نیست،بلکه راه کاری است برای شکستن قانون ها بر اساس حقیقت.
حقیقت زندگی هرموجودی برای موجودی دیگر پنهان است اما حقیقت زندگی هر موجود برای خود آشکار است.
آن که حقیقت زندگی اش برخود آشکار نیست و به دنبال حقیقت میگردد او عاری از حقیقت است.

#bruclee #muhammadali
#جیتکاندو #بروس_لی #بروسلی #وینگچون #وینگ_چون #کاراته #تکواندو #کنگفو #کنگفوچینی #هنرهای_رزمی#رزمی #رزمیکاران#نینجا#کاراته #ووشو #ووشو_ساندا #ووشوایران #هنرهای_رزمی #رزمیکار
#بروسلی
#mrjeetkunedo #ipman#wingchun#wingchung#wingchundaily #wingchunkugfuclub#wushu#kungfu#wingchunkungfu#kungfushaolin#taichi
@brucelee
@therealshannonlee
@mr.jeetkunedo
سخن هنر، بیان هنر است ضربات جیت کان دو یک حس درونی و معنوی را به وجود می آورد که حقیقت درونی خود را بدون هیچ سخنی بروز میدهد. جیت کان دو نیروی درون طبیعت است ،که در واقع انسان،طبیعتی از طبیعت است. جیت کان دو هیچ معنا و مفهومی ندارد اما به وجودیت موجودات معنا و مفهوم میدهد. جیت کان دو یک رزم،یک آرامش،یک بخش،و حتی یک تفکر قانون مند نیست،بلکه راه کاری است برای شکستن قانون ها بر اساس حقیقت. حقیقت زندگی هرموجودی برای موجودی دیگر پنهان است اما حقیقت زندگی هر موجود برای خود آشکار است. آن که حقیقت زندگی اش برخود آشکار نیست و به دنبال حقیقت میگردد او عاری از حقیقت است. #bruclee #muhammadali #جیتکاندو #بروس_لی #بروسلی #وینگچون #وینگ_چون #کاراته #تکواندو #کنگفو #کنگفوچینی #هنرهای_رزمی#رزمی #رزمیکاران#نینجا#کاراته #ووشو #ووشو_ساندا #ووشوایران #هنرهای_رزمی #رزمیکار #بروسلی #mrjeetkunedo #ipman#wingchun#wingchung#wingchundaily #wingchunkugfuclub#wushu#kungfu#wingchunkungfu#kungfushaolin#taichi @brucelee @therealshannonlee @mr.jeetkunedo
استاد عزیزم تولدت مبارک😍اسطوره هنرهای رزمی💪😍@mr.jeetkunedo 
@brucelee @shannon.linda.wren

@jkd_koohkamari #jeetkunedo#jkd#brucelee#ipman
#wingchun#wingchung#wingchundaily
#wingchunkugfuclub#wushu#kungfu
#wingchunkungfu#kungfushaolin#taichi
#mrjeetkunedo
استاد عزیزم تولدت مبارک😍اسطوره هنرهای رزمی💪😍@mr.jeetkunedo @brucelee @shannon.linda.wren @jkd_koohkamari #jeetkunedo#jkd#brucelee#ipman #wingchun#wingchung#wingchundaily #wingchunkugfuclub#wushu#kungfu #wingchunkungfu#kungfushaolin#taichi #mrjeetkunedo
#mrjeetkunedo
👉ورق بزنید

جیت کان دو بروس لی ورای سبک های هنر های رزمی در جهان است،هم بنیان گزار آن را میشناسید هم فیلم های آن را دیده اید هم جایگاه آن را میدانید.

ما به علم خود ایمان داریم و حاضر به مصاحبه با تمام رزمی کاران جهان هستیم. (زیرا که گنجینه ی بی انتهای بروس لی بزرگ در نزد ماست)
تعلیم یافته ی دانشمند بزرگ هنر های رزمی استاد حسن کوه کمری.
#mrjeetkunedo
#plyometrics#speed#power#plyo#trainer
#brucelee#jkd#jeetkunedo#kungfu#ufc#mmafighter#mmar#motivation#repthelegacyinstyle#fitness#martialartist#philosophy#bodybuilding#trx#gym#extrifit_ir
#strongman
@brucelee
@jkd_koohkamari
@iranjkd
@realrubaali 👉👉ورق بزنید
👉ورق بزنید جیت کان دو بروس لی ورای سبک های هنر های رزمی در جهان است،هم بنیان گزار آن را میشناسید هم فیلم های آن را دیده اید هم جایگاه آن را میدانید. ما به علم خود ایمان داریم و حاضر به مصاحبه با تمام رزمی کاران جهان هستیم. (زیرا که گنجینه ی بی انتهای بروس لی بزرگ در نزد ماست) تعلیم یافته ی دانشمند بزرگ هنر های رزمی استاد حسن کوه کمری. #mrjeetkunedo #plyometrics#speed#power#plyo#trainer #brucelee#jkd#jeetkunedo#kungfu#ufc#mmafighter#mmar#motivation#repthelegacyinstyle#fitness#martialartist#philosophy#bodybuilding#trx#gym#extrifit_ir #strongman @brucelee @jkd_koohkamari @iranjkd @realrubaali 👉👉ورق بزنید
#JKD💪 
از کسی که ده هزار حرکت رو یکباره تمرین کرده نمیترسم
از کسی میترسم که یک حرکت رو 
ده هزار بار تمرین کرده
#mrjeetkunedo
#bruclee #muhammadali #bewater #FloatLaikeAButterfly #stinglikeabee #djdragon #sneakeraddict #style #blstore #quality #expression #martialartist #artistoflife #wednesdaywisdom #bruceleequotes #bruceleestyle #inspirationalquotes #inspiration
#بروسلی
#JKD💪 از کسی که ده هزار حرکت رو یکباره تمرین کرده نمیترسم از کسی میترسم که یک حرکت رو ده هزار بار تمرین کرده #mrjeetkunedo #bruclee #muhammadali #bewater #FloatLaikeAButterfly #stinglikeabee #djdragon #sneakeraddict #style #blstore #quality #expression #martialartist #artistoflife #wednesdaywisdom #bruceleequotes #bruceleestyle #inspirationalquotes #inspiration #بروسلی
Download index side qrcode