#fitandfirm

#已发帖 134178
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ตัวช่วยเพื่อนหุ่นเฟิร์ม สวยกระชับ บอกต่อตัวช่วยดีๆ New item 2020 จะกี่ปัญหาแค่ทา..บอกลาปัญหาผิว ติดตัวไว้..บอกเลยทั้งฟินและเฟิร์ม🔥🏃‍♀
.
.
#ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ตัวช่วยเพื่อนหุ่นเฟิร์ม สวยกระชับ บอกต่อตัวช่วยดีๆ New item 2020 จะกี่ปัญหาแค่ทา..บอกลาปัญหาผิว ติดตัวไว้..บอกเลยทั้งฟินและเฟิร์ม🔥🏃‍♀ . . #ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ตัวช่วยเพื่อนหุ่นเฟิร์ม สวยกระชับ บอกต่อตัวช่วยดีๆ New item 2020 จะกี่ปัญหาแค่ทา..บอกลาปัญหาผิว ติดตัวไว้..บอกเลยทั้งฟินและเฟิร์ม🔥🏃‍♀
.
.
#ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ตัวช่วยเพื่อนหุ่นเฟิร์ม สวยกระชับ บอกต่อตัวช่วยดีๆ New item 2020 จะกี่ปัญหาแค่ทา..บอกลาปัญหาผิว ติดตัวไว้..บอกเลยทั้งฟินและเฟิร์ม🔥🏃‍♀ . . #ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ตัวช่วยเพื่อนหุ่นเฟิร์ม สวยกระชับ บอกต่อตัวช่วยดีๆ New item 2020 จะกี่ปัญหาแค่ทา..บอกลาปัญหาผิว ติดตัวไว้..บอกเลยทั้งฟินและเฟิร์ม🔥🏃‍♀
.
.
#ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ตัวช่วยเพื่อนหุ่นเฟิร์ม สวยกระชับ บอกต่อตัวช่วยดีๆ New item 2020 จะกี่ปัญหาแค่ทา..บอกลาปัญหาผิว ติดตัวไว้..บอกเลยทั้งฟินและเฟิร์ม🔥🏃‍♀ . . #ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ตัวช่วยเพื่อนหุ่นเฟิร์ม สวยกระชับ บอกต่อตัวช่วยดีๆ New item 2020 จะกี่ปัญหาแค่ทา..บอกลาปัญหาผิว ติดตัวไว้..บอกเลยทั้งฟินและเฟิร์ม🔥🏃‍♀
.
.
#ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ตัวช่วยเพื่อนหุ่นเฟิร์ม สวยกระชับ บอกต่อตัวช่วยดีๆ New item 2020 จะกี่ปัญหาแค่ทา..บอกลาปัญหาผิว ติดตัวไว้..บอกเลยทั้งฟินและเฟิร์ม🔥🏃‍♀ . . #ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ตัวช่วยเพื่อนหุ่นเฟิร์ม สวยกระชับ บอกต่อตัวช่วยดีๆ New item 2020 จะกี่ปัญหาแค่ทา..บอกลาปัญหาผิว ติดตัวไว้..บอกเลยทั้งฟินและเฟิร์ม🔥🏃‍♀
.
.
#ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ตัวช่วยเพื่อนหุ่นเฟิร์ม สวยกระชับ บอกต่อตัวช่วยดีๆ New item 2020 จะกี่ปัญหาแค่ทา..บอกลาปัญหาผิว ติดตัวไว้..บอกเลยทั้งฟินและเฟิร์ม🔥🏃‍♀ . . #ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ตัวช่วยเพื่อนหุ่นเฟิร์ม สวยกระชับ บอกต่อตัวช่วยดีๆ New item 2020 จะกี่ปัญหาแค่ทา..บอกลาปัญหาผิว ติดตัวไว้..บอกเลยทั้งฟินและเฟิร์ม🔥🏃‍♀
.
.
#ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ตัวช่วยเพื่อนหุ่นเฟิร์ม สวยกระชับ บอกต่อตัวช่วยดีๆ New item 2020 จะกี่ปัญหาแค่ทา..บอกลาปัญหาผิว ติดตัวไว้..บอกเลยทั้งฟินและเฟิร์ม🔥🏃‍♀ . . #ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
04.04.2563
.
วิ่งกับพิราบ ไก่ กา และกระรอก
.
#eveningrun
#socialdistancing 
#runningtherapy 
#muisrunningstory
04.04.2563 . วิ่งกับพิราบ ไก่ กา และกระรอก . #eveningrun #socialdistancing #runningtherapy #muisrunningstory
หน้าตาอาจจะไม่ละมุน แต่ใส่ใจคุณก็พอแล้วป่ะ
Cheevit water Series ll by Gifted or Talented Child ll NATTEE
.
Available@
Gourmet Market
Emquartier
Emporium
Siam Paragon
The Mall every Branches
ODS @siamdiscovery
ICONCRAFT @iconsiam
The Secleted @iconsiam
The Selected @siamcenter
.
น้ำดื่มชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิ ณ กิตติคุณ
ทุกๆขวดที่คุณซื้อ จะร่วมบริจาค 1 บาท
เพื่อสมทบทุน มอบให้กับมูลนิธิ
||Every bottled you buy will donate 1 Baht
to Na Kittikoon Foundation||
.
Follow up @cheevitwater
#น้ำดื่มของคนมีสไตล์ #น้ำดื่มชีวิต #cheevitwater #CheevitXhsp #cheevit #drinkingwater #healthy #inspired #lifestyle #fitandfirm #Designbottled #designinspiration #creative #watercolor_gallery #watercolor_art #watercolor_daily_guide #talentedchildxcheevitwater #nakittikoonfoundation #ดื่มน้ำให้ได้บุญดื่มน้ำชีวิต #phbalanced
หน้าตาอาจจะไม่ละมุน แต่ใส่ใจคุณก็พอแล้วป่ะ Cheevit water Series ll by Gifted or Talented Child ll NATTEE . Available@ Gourmet Market Emquartier Emporium Siam Paragon The Mall every Branches ODS @siamdiscovery ICONCRAFT @iconsiam The Secleted @iconsiam The Selected @siamcenter . น้ำดื่มชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิ ณ กิตติคุณ ทุกๆขวดที่คุณซื้อ จะร่วมบริจาค 1 บาท เพื่อสมทบทุน มอบให้กับมูลนิธิ ||Every bottled you buy will donate 1 Baht to Na Kittikoon Foundation|| . Follow up @cheevitwater #น้ำดื่มของคนมีสไตล์ #น้ำดื่มชีวิต #cheevitwater #CheevitXhsp #cheevit #drinkingwater #healthy #inspired #lifestyle #fitandfirm #Designbottled #designinspiration #creative #watercolor_gallery #watercolor_art #watercolor_daily_guide #talentedchildxcheevitwater #nakittikoonfoundation #ดื่มน้ำให้ได้บุญดื่มน้ำชีวิต #phbalanced
ไม่หล่อน้องบอกพอทน...แต่พอบอกว่าจน!
น้องบอกพอเรย...ไปก้อแด๊ะ บัย!

#เฮียหนวดสายเฟี้ยว 
#niceprivate #ceo #privateclubthai #privatecarthai #privatestudiothai #nicevow #beard #man #charmy #sexy #relax #life #handsome #lifestyles #me #smart #workout #fitandfirm #millionaire #daddylife #menfashion #menstyle #casual
ไม่หล่อน้องบอกพอทน...แต่พอบอกว่าจน! น้องบอกพอเรย...ไปก้อแด๊ะ บัย! #เฮียหนวดสายเฟี้ยว #niceprivate #ceo #privateclubthai #privatecarthai #privatestudiothai #nicevow #beard #man #charmy #sexy #relax #life #handsome #lifestyles #me #smart #workout #fitandfirm #millionaire #daddylife #menfashion #menstyle #casual
ใส่ #mask ทุกวัน...เชื่อมะ สักพักจะมี mask เกร๋คูล แบรนด์เฮียมาขาย....fc แจกฟรี! #เฮียหนวดสายเฟี้ยว 
#niceprivate #ceo #privateclubthai #privatecarthai #privatestudiothai #nicevow #beard #man #charmy #sexy #relax #life #handsome #lifestyles #me #smart #workout #fitandfirm #millionaire #daddylife #menfashion #menstyle #casual
ใส่ #mask ทุกวัน...เชื่อมะ สักพักจะมี mask เกร๋คูล แบรนด์เฮียมาขาย....fc แจกฟรี! #เฮียหนวดสายเฟี้ยว #niceprivate #ceo #privateclubthai #privatecarthai #privatestudiothai #nicevow #beard #man #charmy #sexy #relax #life #handsome #lifestyles #me #smart #workout #fitandfirm #millionaire #daddylife #menfashion #menstyle #casual
🎉Special Menu ~> “ปลากระพงนึ่งมะนาว” รหัส S3
เมนูปลารสชาติแซ่บซี๊ดด ที่มีแต่คนติดใจ สั่งแล้ว สั่งอีก ถือได้ว่าเป็นเมนูยอดฮิตของทางร้านในเดือนนี้เลยนะคะ ด้วยการคัดเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่ และมีคุณภาพ พร้อมด้วยการปรุงอย่างพิถีพิถันของร้านเรา ทำให้คุณสามารถมั่นใจในความอร่อยแล้วยังสุขภาพดีอีกด้วยนะคะ สนใจสั่งเล๊ยยยย ♥️ Foodfit4firm...Eat Clean Life Well ♥️
อาหารดี...สุขภาพดี
เพราะสุขภาพสำคัญ เราจึงต้องใส่ใจ ♡

FB / IG : foodfit4firm

Line : @foodfit4firm
(มี @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
หรือกด link : http://goo.gl/CuAeU8

#อาหารคลีน #คลีนฟู๊ด #cleanfood #cleanfooddelivery #อาหารเพื่อสุขภาพ #อาหารสุขภาพดี #ลดพุงลดโรค #ลดน้ำหนัก #ลดความอ้วน #ลดพุง #ลดอ้วน #กินดี #fitandfirm #อาหารคลีนรสชาติไม่คลีนนนน #foodfit4firm #healthyfood #healthydiet #eatclean #eatinghealthy  #eatcleangetlean  #goodfoodgoodlife #foodfit4firm #foodfit4firmreview
🎉Special Menu ~> “ปลากระพงนึ่งมะนาว” รหัส S3 เมนูปลารสชาติแซ่บซี๊ดด ที่มีแต่คนติดใจ สั่งแล้ว สั่งอีก ถือได้ว่าเป็นเมนูยอดฮิตของทางร้านในเดือนนี้เลยนะคะ ด้วยการคัดเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่ และมีคุณภาพ พร้อมด้วยการปรุงอย่างพิถีพิถันของร้านเรา ทำให้คุณสามารถมั่นใจในความอร่อยแล้วยังสุขภาพดีอีกด้วยนะคะ สนใจสั่งเล๊ยยยย ♥️ Foodfit4firm...Eat Clean Life Well ♥️ อาหารดี...สุขภาพดี เพราะสุขภาพสำคัญ เราจึงต้องใส่ใจ ♡ FB / IG : foodfit4firm Line : @foodfit4firm (มี @ ข้างหน้าด้วยนะคะ) หรือกด link : http://goo.gl/CuAeU8 #อาหารคลีน #คลีนฟู๊ด #cleanfood #cleanfooddelivery #อาหารเพื่อสุขภาพ #อาหารสุขภาพดี #ลดพุงลดโรค #ลดน้ำหนัก #ลดความอ้วน #ลดพุง #ลดอ้วน #กินดี #fitandfirm #อาหารคลีนรสชาติไม่คลีนนนน #foodfit4firm #healthyfood #healthydiet #eatclean #eatinghealthy #eatcleangetlean #goodfoodgoodlife #foodfit4firm #foodfit4firmreview
BTS ปรับเวลาเดินรถ ตามเคอร์ฟิวน้า #bts #ปรับเวลา #รถไฟฟ้า #รถไฟฟ้าไทย .
💥ฟอล + กดไลค์รัวๆ + แท๊ก=โปรโมทฟรี 💥กดไลค์รัวๆ สุ่มโปรโมทรูปใหญ่ฟรี 💥ไลค์รัวๆ ไลค์บ่อย มีสิทธิเยอะ 💥Follow @promote.freereview @promote.freereview @promote.freereview 💥โปรโมทเฉพาะคนฟอลเท่านั้น ❗️ 💝ติดต่อโปรโมทรูปใหญ่ทัก ข้อความไอจีมาได้เลยน้า. #fit #fitandfirm #firm #howto #howtoperfect #howtobeauty #perfect #แจกความสุข #แจกฟรี #แจก #อยากสวย #สวย #โปรโมท #โปรโมทฟรี #รับโปรโมท #ฟรี #รับโปรโมท #ความงาม #สดใส #ฟิต #ฟิน #ใสใส #ตำสิ #ไว้รีวิวไม่ขายของ #ไว้รีวิวห้ามขายของโว้ยย 🌹กดฟอล กดไลน์รัวๆ =เป็นกำลังใจ💋 ปล. กดทีสวยเบย 💋
BTS ปรับเวลาเดินรถ ตามเคอร์ฟิวน้า #bts #ปรับเวลา #รถไฟฟ้า #รถไฟฟ้าไทย . 💥ฟอล + กดไลค์รัวๆ + แท๊ก=โปรโมทฟรี 💥กดไลค์รัวๆ สุ่มโปรโมทรูปใหญ่ฟรี 💥ไลค์รัวๆ ไลค์บ่อย มีสิทธิเยอะ 💥Follow @promote.freereview @promote.freereview @promote.freereview 💥โปรโมทเฉพาะคนฟอลเท่านั้น ❗️ 💝ติดต่อโปรโมทรูปใหญ่ทัก ข้อความไอจีมาได้เลยน้า. #fit #fitandfirm #firm #howto #howtoperfect #howtobeauty #perfect #แจกความสุข #แจกฟรี #แจก #อยากสวย #สวย #โปรโมท #โปรโมทฟรี #รับโปรโมท #ฟรี #รับโปรโมท #ความงาม #สดใส #ฟิต #ฟิน #ใสใส #ตำสิ #ไว้รีวิวไม่ขายของ #ไว้รีวิวห้ามขายของโว้ยย 🌹กดฟอล กดไลน์รัวๆ =เป็นกำลังใจ💋 ปล. กดทีสวยเบย 💋
💪🏻🔥แขนหัวไหล่กลมสวย ไม่ง้อDumbbell แค่“Push up“ใช้น้ำหนักตัวนี่แหละคะ ไม่ต้องงออุปกรณ์ ✌🏻
วิธีเล่น
1️⃣ท่าละ 12 ครั้ง
2️⃣พักระหว่างเซต 30 วินาที
3️⃣ ทำให้ครบ4ท่าเท่ากับ1เซตใหญ่ พัก1-2นาที 
4️⃣เล่นวนให้ครบ3-5เซต ✅การใช้เก้าอี้ เป็นตัวช่วยให้น้ำหนักตัวลงไปที่หัวไหล่ได้ออกแรงที่หัวไหล่และแขนมากขึ้น และได้เกร็งแกนกลางลำตัวมากขึ้น
-
🎥จาก: @bestfitts
-
Tag เพื่อนที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเรื่องออกกำลังกาย 💪🏼⁣
———————
🚨สร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันไม่เป็น?🚨
❌คงเป็นเพราะว่าถ้าออกกำลังกายและการคุมอาหารไม่ถูกต้อง
✅Follow @gymsocietythailand สำหรับ...
👉การเล่นเวทอย่างถูกต้อง
👉การสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันอย่างถูกต้องและปลอดภัย
💪🏻🔥แขนหัวไหล่กลมสวย ไม่ง้อDumbbell แค่“Push up“ใช้น้ำหนักตัวนี่แหละคะ ไม่ต้องงออุปกรณ์ ✌🏻 วิธีเล่น 1️⃣ท่าละ 12 ครั้ง 2️⃣พักระหว่างเซต 30 วินาที 3️⃣ ทำให้ครบ4ท่าเท่ากับ1เซตใหญ่ พัก1-2นาที 4️⃣เล่นวนให้ครบ3-5เซต ✅การใช้เก้าอี้ เป็นตัวช่วยให้น้ำหนักตัวลงไปที่หัวไหล่ได้ออกแรงที่หัวไหล่และแขนมากขึ้น และได้เกร็งแกนกลางลำตัวมากขึ้น - 🎥จาก: @bestfitts - Tag เพื่อนที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเรื่องออกกำลังกาย 💪🏼⁣ ——————— 🚨สร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันไม่เป็น?🚨 ❌คงเป็นเพราะว่าถ้าออกกำลังกายและการคุมอาหารไม่ถูกต้อง ✅Follow @gymsocietythailand สำหรับ... 👉การเล่นเวทอย่างถูกต้อง 👉การสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันอย่างถูกต้องและปลอดภัย
~ S2 ~แซลม่อนต้มซีอิ้ววว...เมนูคลีน ที่ครองใจลูกค้า อันดับต้น ๆ ที่เราภูมิใจนำเสนอ...นำโดย แซลม่อนชิ้นพอดีคำ สด ๆ เนื้อแน่นๆ ต้มน้ำซีอิ้วขลุกขลิก รสชาดหอมม...กลมกล่อม ทานง่าย ซดคล่อง หอมกลิ่นขิงจาง ๆ ยิ่งอุ่นทานร้อน ๆ ...คอนเฟิร์มความฟินนน แน่นอนค่ะ 👍

ลองเลย !!! อาหารคลีน ที่รสชาดไม่คลีน ทานแล้ว สดชื่นนนนนน ❤❤❤ ♥️ Foodfit4firm...Eat Clean Life Well ♥️
อาหารดี...สุขภาพดี
เพราะสุขภาพสำคัญ เราจึงต้องใส่ใจ ♡

FB / IG : foodfit4firm

Line : @foodfit4firm
(มี @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
หรือกด link : http://goo.gl/CuAeU8

#อาหารคลีน #คลีนฟู๊ด #cleanfood #cleanfooddelivery #อาหารเพื่อสุขภาพ #อาหารสุขภาพดี #ลดพุงลดโรค #ลดน้ำหนัก #ลดความอ้วน #ลดพุง #ลดอ้วน #กินดี #fitandfirm #อาหารคลีนรสชาติไม่คลีนนนน #foodfit4firm #healthyfood #healthydiet #eatclean #eatinghealthy  #eatcleangetlean  #goodfoodgoodlife #foodfit4firm #foodfit4firmreview
~ S2 ~แซลม่อนต้มซีอิ้ววว...เมนูคลีน ที่ครองใจลูกค้า อันดับต้น ๆ ที่เราภูมิใจนำเสนอ...นำโดย แซลม่อนชิ้นพอดีคำ สด ๆ เนื้อแน่นๆ ต้มน้ำซีอิ้วขลุกขลิก รสชาดหอมม...กลมกล่อม ทานง่าย ซดคล่อง หอมกลิ่นขิงจาง ๆ ยิ่งอุ่นทานร้อน ๆ ...คอนเฟิร์มความฟินนน แน่นอนค่ะ 👍 ลองเลย !!! อาหารคลีน ที่รสชาดไม่คลีน ทานแล้ว สดชื่นนนนนน ❤❤❤ ♥️ Foodfit4firm...Eat Clean Life Well ♥️ อาหารดี...สุขภาพดี เพราะสุขภาพสำคัญ เราจึงต้องใส่ใจ ♡ FB / IG : foodfit4firm Line : @foodfit4firm (มี @ ข้างหน้าด้วยนะคะ) หรือกด link : http://goo.gl/CuAeU8 #อาหารคลีน #คลีนฟู๊ด #cleanfood #cleanfooddelivery #อาหารเพื่อสุขภาพ #อาหารสุขภาพดี #ลดพุงลดโรค #ลดน้ำหนัก #ลดความอ้วน #ลดพุง #ลดอ้วน #กินดี #fitandfirm #อาหารคลีนรสชาติไม่คลีนนนน #foodfit4firm #healthyfood #healthydiet #eatclean #eatinghealthy #eatcleangetlean #goodfoodgoodlife #foodfit4firm #foodfit4firmreview
📽 ภาพจำยังคงชัดเจน
Cheevit water Series ll by Gifted or Talented Child ll RYUKIN
.
Available@
Gourmet Market
Emquartier
Emporium
Siam Paragon
The Mall every Branches
ODS @siamdiscovery
ICONCRAFT @iconsiam
The Secleted @iconsiam
The Selected @siamcenter
.
น้ำดื่มชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิ ณ กิตติคุณ
ทุกๆขวดที่คุณซื้อ จะร่วมบริจาค 1 บาท
เพื่อสมทบทุน มอบให้กับมูลนิธิ
||Every bottled you buy will donate 1 Baht
to Na Kittikoon Foundation||
.
Follow up @cheevitwater
#น้ำดื่มของคนมีสไตล์ #น้ำดื่มชีวิต #cheevitwater #CheevitXhsp #cheevit #drinkingwater #healthy #inspired #lifestyle #fitandfirm #Designbottled #designinspiration #creative #watercolor_gallery #watercolor_art #watercolor_daily_guide #talentedchildxcheevitwater #nakittikoonfoundation #ดื่มน้ำให้ได้บุญดื่มน้ำชีวิต #phbalanced
📽 ภาพจำยังคงชัดเจน Cheevit water Series ll by Gifted or Talented Child ll RYUKIN . Available@ Gourmet Market Emquartier Emporium Siam Paragon The Mall every Branches ODS @siamdiscovery ICONCRAFT @iconsiam The Secleted @iconsiam The Selected @siamcenter . น้ำดื่มชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิ ณ กิตติคุณ ทุกๆขวดที่คุณซื้อ จะร่วมบริจาค 1 บาท เพื่อสมทบทุน มอบให้กับมูลนิธิ ||Every bottled you buy will donate 1 Baht to Na Kittikoon Foundation|| . Follow up @cheevitwater #น้ำดื่มของคนมีสไตล์ #น้ำดื่มชีวิต #cheevitwater #CheevitXhsp #cheevit #drinkingwater #healthy #inspired #lifestyle #fitandfirm #Designbottled #designinspiration #creative #watercolor_gallery #watercolor_art #watercolor_daily_guide #talentedchildxcheevitwater #nakittikoonfoundation #ดื่มน้ำให้ได้บุญดื่มน้ำชีวิต #phbalanced
1ชม /430kal เลยนะสาวๆ จัดเลย อยากระชับหน้าท้อง เอวs ได้หมด 
รุ่นที่ทางร้านเลือกมาตัว
ฮูล่สฮูปโฟมหนานุ่ม ถอดประกอบเองได้ เก็บง่ายไม่กินพื้นที่ ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง 95 ซม.
มีทั้งหมด 8 ท่อน (สามารถแยกชิ้นส่วน และเคลื่อนย้ายสะดวก)
วัสดุทำจาก PP pipe covered with PU soft foam เกรดพรีเมียม(แข็งแรงทนทาน แต่ยังคงความสามารถยืดหยุ่นได้ดี)
หุ้มโฟม MBR หนา 5 มม หนาสุดๆ สัมผัสนุ่มนวล เล่นแล้วไม่เจ็บสะโพก
ผ่านการผลิตที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน และสวยงาม

มี 3สีค่ะ
ฟ้า/ชมพู/เขียว

ราคา 290 บาทส่งฟรีลงทะเบียน

สนใจสินค้าทักไลน์ pimkiefinky นะคะ

#เอวลอย #เอวเอส #เอวเอสปั้นได้#ฮูล่าฮูป #hoolahoop #ออกกำลังกายที่บ้าน#wfh#ออกกำลังกาย #ออกกำลังกายกันเถอะ#เชือกกระโดด#เชือกกระโดนับแคล#สุขภาพดี#ฟิต#cardio#คาดิโอ #อุปกรณ์ออกกำลังกาย #วิ่ง#run#มาราธอน#โควิด19 #โควิด19เราต้องรอด #โควิดเราต้องรอด #covid19#fitandfirm#นับแคล#adidastraining#exerciseathome
1ชม /430kal เลยนะสาวๆ จัดเลย อยากระชับหน้าท้อง เอวs ได้หมด รุ่นที่ทางร้านเลือกมาตัว ฮูล่สฮูปโฟมหนานุ่ม ถอดประกอบเองได้ เก็บง่ายไม่กินพื้นที่ ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 95 ซม. มีทั้งหมด 8 ท่อน (สามารถแยกชิ้นส่วน และเคลื่อนย้ายสะดวก) วัสดุทำจาก PP pipe covered with PU soft foam เกรดพรีเมียม(แข็งแรงทนทาน แต่ยังคงความสามารถยืดหยุ่นได้ดี) หุ้มโฟม MBR หนา 5 มม หนาสุดๆ สัมผัสนุ่มนวล เล่นแล้วไม่เจ็บสะโพก ผ่านการผลิตที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน และสวยงาม มี 3สีค่ะ ฟ้า/ชมพู/เขียว ราคา 290 บาทส่งฟรีลงทะเบียน สนใจสินค้าทักไลน์ pimkiefinky นะคะ #เอวลอย #เอวเอส #เอวเอสปั้นได้#ฮูล่าฮูป #hoolahoop #ออกกำลังกายที่บ้าน#wfh#ออกกำลังกาย #ออกกำลังกายกันเถอะ#เชือกกระโดด#เชือกกระโดนับแคล#สุขภาพดี#ฟิต#cardio#คาดิโอ #อุปกรณ์ออกกำลังกาย #วิ่ง#run#มาราธอน#โควิด19 #โควิด19เราต้องรอด #โควิดเราต้องรอด #covid19#fitandfirm#นับแคล#adidastraining#exerciseathome
💥ฟอล + กดไลค์รัวๆ + แท๊ก=โปรโมทฟรี 💥กดไลค์รัวๆ สุ่มโปรโมทรูปใหญ่ฟรี 💥ไลค์รัวๆ ไลค์บ่อย มีสิทธิเยอะ 💥Follow @promote.freereview @promote.freereview @promote.freereview 💥โปรโมทเฉพาะคนฟอลเท่านั้น ❗️ 💝ติดต่อโปรโมทรูปใหญ่ทัก ข้อความไอจีมาได้เลยน้า. #fit #fitandfirm #firm #howto #howtoperfect #howtobeauty #perfect #แจกความสุข #แจกฟรี #แจก #อยากสวย #สวย #โปรโมท #โปรโมทฟรี #รับโปรโมท #ฟรี #รับโปรโมท #ความงาม #สดใส #ฟิต #ฟิน #ใสใส #ตำสิ #ไว้รีวิวไม่ขายของ #ไว้รีวิวห้ามขายของโว้ยย 🌹กดฟอล กดไลน์รัวๆ =เป็นกำลังใจ💋 ปล. กดทีสวยเบย 💋
💥ฟอล + กดไลค์รัวๆ + แท๊ก=โปรโมทฟรี 💥กดไลค์รัวๆ สุ่มโปรโมทรูปใหญ่ฟรี 💥ไลค์รัวๆ ไลค์บ่อย มีสิทธิเยอะ 💥Follow @promote.freereview @promote.freereview @promote.freereview 💥โปรโมทเฉพาะคนฟอลเท่านั้น ❗️ 💝ติดต่อโปรโมทรูปใหญ่ทัก ข้อความไอจีมาได้เลยน้า. #fit #fitandfirm #firm #howto #howtoperfect #howtobeauty #perfect #แจกความสุข #แจกฟรี #แจก #อยากสวย #สวย #โปรโมท #โปรโมทฟรี #รับโปรโมท #ฟรี #รับโปรโมท #ความงาม #สดใส #ฟิต #ฟิน #ใสใส #ตำสิ #ไว้รีวิวไม่ขายของ #ไว้รีวิวห้ามขายของโว้ยย 🌹กดฟอล กดไลน์รัวๆ =เป็นกำลังใจ💋 ปล. กดทีสวยเบย 💋
แว่นพลาสติค polycarbonate มีแผงปกป้องดวงตาจากด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ป้องกันดวงตาจาก ฝุ่น ละอองน้ำ หรือวัตถุที่ปลิวมาในอากาศ
ใส่ทับแว่นสายตาได้เลยค่ะ

Specifications:
Material: Polycarbonate
Color: Clear
Height(including frame): approx. 55mm
Frame width: approx. 160mm
Temple Length: approx. 125mm
Lens Width: approx. 65mm

Package includes:
1 x Glasses 
#allnatuur #allnature #allnatural #acelinethailand #aceline #สวย #คิดเช่นแมร์ #kitchenmare #อาหารคลีน #health #healthyliving #healthylifestyle #healthy #cleanfood #cleaneating #น้ำมันมะกอก #oliveoil #jeban #protein #sakanahealthcare #fitness #fitandfirm #ฟิตเนส #ออกกำลังกาย #โยคะ #yoga #excercise
แว่นพลาสติค polycarbonate มีแผงปกป้องดวงตาจากด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ป้องกันดวงตาจาก ฝุ่น ละอองน้ำ หรือวัตถุที่ปลิวมาในอากาศ ใส่ทับแว่นสายตาได้เลยค่ะ Specifications: Material: Polycarbonate Color: Clear Height(including frame): approx. 55mm Frame width: approx. 160mm Temple Length: approx. 125mm Lens Width: approx. 65mm Package includes: 1 x Glasses #allnatuur #allnature #allnatural #acelinethailand #aceline #สวย #คิดเช่นแมร์ #kitchenmare #อาหารคลีน #health #healthyliving #healthylifestyle #healthy #cleanfood #cleaneating #น้ำมันมะกอก #oliveoil #jeban #protein #sakanahealthcare #fitness #fitandfirm #ฟิตเนส #ออกกำลังกาย #โยคะ #yoga #excercise
แว่นพลาสติค polycarbonate มีแผงปกป้องดวงตาจากด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ป้องกันดวงตาจาก ฝุ่น ละอองน้ำ หรือวัตถุที่ปลิวมาในอากาศ
ใส่ทับแว่นสายตาได้เลยค่ะ

Specifications:
Material: Polycarbonate
Color: Clear
Height(including frame): approx. 55mm
Frame width: approx. 160mm
Temple Length: approx. 125mm
Lens Width: approx. 65mm

Package includes:
1 x Glasses 
#allnatuur #allnature #allnatural #acelinethailand #aceline #สวย #คิดเช่นแมร์ #kitchenmare #อาหารคลีน #health #healthyliving #healthylifestyle #healthy #cleanfood #cleaneating #น้ำมันมะกอก #oliveoil #jeban #protein #sakanahealthcare #fitness #fitandfirm #ฟิตเนส #ออกกำลังกาย #โยคะ #yoga #excercise
แว่นพลาสติค polycarbonate มีแผงปกป้องดวงตาจากด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ป้องกันดวงตาจาก ฝุ่น ละอองน้ำ หรือวัตถุที่ปลิวมาในอากาศ ใส่ทับแว่นสายตาได้เลยค่ะ Specifications: Material: Polycarbonate Color: Clear Height(including frame): approx. 55mm Frame width: approx. 160mm Temple Length: approx. 125mm Lens Width: approx. 65mm Package includes: 1 x Glasses #allnatuur #allnature #allnatural #acelinethailand #aceline #สวย #คิดเช่นแมร์ #kitchenmare #อาหารคลีน #health #healthyliving #healthylifestyle #healthy #cleanfood #cleaneating #น้ำมันมะกอก #oliveoil #jeban #protein #sakanahealthcare #fitness #fitandfirm #ฟิตเนส #ออกกำลังกาย #โยคะ #yoga #excercise
1ชม /430kal เลยนะสาวๆ จัดเลย อยากระชับหน้าท้อง เอวs ได้หมด 
รุ่นที่ทางร้านเลือกมาตัว
ฮูล่สฮูปโฟมหนานุ่ม ถอดประกอบเองได้ เก็บง่ายไม่กินพื้นที่ ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง 95 ซม.
มีทั้งหมด 8 ท่อน (สามารถแยกชิ้นส่วน และเคลื่อนย้ายสะดวก)
วัสดุทำจาก PP pipe covered with PU soft foam เกรดพรีเมียม(แข็งแรงทนทาน แต่ยังคงความสามารถยืดหยุ่นได้ดี)
หุ้มโฟม MBR หนา 5 มม หนาสุดๆ สัมผัสนุ่มนวล เล่นแล้วไม่เจ็บสะโพก
ผ่านการผลิตที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน และสวยงาม

มี 3สีค่ะ
ฟ้า/ชมพู/เขียว

ราคา 290 บาทส่งฟรีลงทะเบียน

สนใจสินค้าทักไลน์ pimkiefinky นะคะ

#เอวลอย #เอวเอส #เอวเอสปั้นได้#ฮูล่าฮูป #hoolahoop #ออกกำลังกายที่บ้าน#wfh#ออกกำลังกาย #ออกกำลังกายกันเถอะ#เชือกกระโดด#เชือกกระโดนับแคล#สุขภาพดี#ฟิต#cardio#คาดิโอ #อุปกรณ์ออกกำลังกาย #วิ่ง#run#มาราธอน#โควิด19 #โควิด19เราต้องรอด #โควิดเราต้องรอด #covid19#fitandfirm#นับแคล#adidastraining#exerciseathome
1ชม /430kal เลยนะสาวๆ จัดเลย อยากระชับหน้าท้อง เอวs ได้หมด รุ่นที่ทางร้านเลือกมาตัว ฮูล่สฮูปโฟมหนานุ่ม ถอดประกอบเองได้ เก็บง่ายไม่กินพื้นที่ ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 95 ซม. มีทั้งหมด 8 ท่อน (สามารถแยกชิ้นส่วน และเคลื่อนย้ายสะดวก) วัสดุทำจาก PP pipe covered with PU soft foam เกรดพรีเมียม(แข็งแรงทนทาน แต่ยังคงความสามารถยืดหยุ่นได้ดี) หุ้มโฟม MBR หนา 5 มม หนาสุดๆ สัมผัสนุ่มนวล เล่นแล้วไม่เจ็บสะโพก ผ่านการผลิตที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน และสวยงาม มี 3สีค่ะ ฟ้า/ชมพู/เขียว ราคา 290 บาทส่งฟรีลงทะเบียน สนใจสินค้าทักไลน์ pimkiefinky นะคะ #เอวลอย #เอวเอส #เอวเอสปั้นได้#ฮูล่าฮูป #hoolahoop #ออกกำลังกายที่บ้าน#wfh#ออกกำลังกาย #ออกกำลังกายกันเถอะ#เชือกกระโดด#เชือกกระโดนับแคล#สุขภาพดี#ฟิต#cardio#คาดิโอ #อุปกรณ์ออกกำลังกาย #วิ่ง#run#มาราธอน#โควิด19 #โควิด19เราต้องรอด #โควิดเราต้องรอด #covid19#fitandfirm#นับแคล#adidastraining#exerciseathome
| YOGA SOCIAL DISTANCING ⁣| Behind The Scene เบื้องหลังน่ารักของเหล่า นร. yoga online 😊🧘🏻‍♀️ ⁣
...เรียน Yoga ผ่าน Zoom ⁣ ⁣
⁣
🧘🏻‍♀️🧘🏻‍♂️🧘🏻‍♀️🧘🏻‍♂️🧘🏻‍♀️YOGA by Kru Muntaa 🧘🏻‍♂️🧘🏻‍♀️🧘🏻‍♂️🧘🏻‍♀️🧘🏻‍♂️⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣ #giftyogapractice⁣⁣ #beatsstudioutt #yoga ⁣⁣
#yogauttaradit  #yogabymuntaa #ออกกำลังกายสวยชาตินี้ #โยคะแล้วหุ่นดี⁣⁣⁣
#workout #exercise #strong#warmup #burn #stretching⁣⁣⁣
#uttaradit #healthy #active #bodyfit #fitandfirm #โยคะ #ฝึกโยคะ #yogapractice #myyogapractice #โยคะอุตรดิตถ์ #yogasocialdistancing #quarantine
| YOGA SOCIAL DISTANCING ⁣| Behind The Scene เบื้องหลังน่ารักของเหล่า นร. yoga online 😊🧘🏻‍♀️ ⁣ ...เรียน Yoga ผ่าน Zoom ⁣ ⁣ ⁣ 🧘🏻‍♀️🧘🏻‍♂️🧘🏻‍♀️🧘🏻‍♂️🧘🏻‍♀️YOGA by Kru Muntaa 🧘🏻‍♂️🧘🏻‍♀️🧘🏻‍♂️🧘🏻‍♀️🧘🏻‍♂️⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣ #giftyogapractice⁣⁣ #beatsstudioutt #yoga ⁣⁣ #yogauttaradit #yogabymuntaa #ออกกำลังกายสวยชาตินี้ #โยคะแล้วหุ่นดี⁣⁣⁣ #workout #exercise #strong#warmup #burn #stretching⁣⁣⁣ #uttaradit #healthy #active #bodyfit #fitandfirm #โยคะ #ฝึกโยคะ #yogapractice #myyogapractice #โยคะอุตรดิตถ์ #yogasocialdistancing #quarantine
รู้สึกอึดอัด! ต้องลดได้แล้วจ้าาา มาๆลองโซลิด้า การันตี uu. ลดใน 10 วัน❗ไม่ต้องอดอาหาร หรือออกกำลังกายใดๆทั้งสิ้น
.
📍 ชุดทาน 1 เดือนเพียง 990฿ (ปกติ 1,170฿) จัดส่งฟรี!!
.
#โซลิด้า #Zolida #ลดน้ำหนัก #ดูแลหุ่น #อาหารเสริม #พีแคร์ #พีแคร์สกินแคร์ #PcareSkincare #fitandfirm #ลดเอว #ลดแขน #ลดขา #ลดไขมัน #ลดส่วนเกิน #howtoperfect #ของดีบอกต่อ #เปลี่ยนหุ่น #ออกกำลังกาย #สร้างกล้ามเนื้อ #กำจัดไขมัน
#สร้างหุ่นสวยเร่งด่วน #ตัวช่วยลดหุ่น
รู้สึกอึดอัด! ต้องลดได้แล้วจ้าาา มาๆลองโซลิด้า การันตี uu. ลดใน 10 วัน❗ไม่ต้องอดอาหาร หรือออกกำลังกายใดๆทั้งสิ้น . 📍 ชุดทาน 1 เดือนเพียง 990฿ (ปกติ 1,170฿) จัดส่งฟรี!! . #โซลิด้า #Zolida #ลดน้ำหนัก #ดูแลหุ่น #อาหารเสริม #พีแคร์ #พีแคร์สกินแคร์ #PcareSkincare #fitandfirm #ลดเอว #ลดแขน #ลดขา #ลดไขมัน #ลดส่วนเกิน #howtoperfect #ของดีบอกต่อ #เปลี่ยนหุ่น #ออกกำลังกาย #สร้างกล้ามเนื้อ #กำจัดไขมัน #สร้างหุ่นสวยเร่งด่วน #ตัวช่วยลดหุ่น
ไนซ์ครับ เฮียหนวดครับ...
ไม่ได้มากับเจน ไม่ได้มากับนุ่น และไม่ได้มากับโบว์
.
#กรูมาคนเดียว😝
#เฮียหนวดสายเฟี้ยว 
#niceprivate #ceo #privateclubthai #privatecarthai #privatestudiothai #nicevow #beard #man #charmy #sexy #relax #life #handsome #lifestyles #me #smart #workout #fitandfirm #millionaire #daddylife #menfashion #menstyle #casual
ไนซ์ครับ เฮียหนวดครับ... ไม่ได้มากับเจน ไม่ได้มากับนุ่น และไม่ได้มากับโบว์ . #กรูมาคนเดียว😝 #เฮียหนวดสายเฟี้ยว #niceprivate #ceo #privateclubthai #privatecarthai #privatestudiothai #nicevow #beard #man #charmy #sexy #relax #life #handsome #lifestyles #me #smart #workout #fitandfirm #millionaire #daddylife #menfashion #menstyle #casual
ฟิตมากคะวันนี้ #รีวิวแม่ค้า 💪 ได้ออกกำลังกายที จัดเต็มไปคะ
ฟิตมากคะวันนี้ #รีวิวแม่ค้า 💪 ได้ออกกำลังกายที จัดเต็มไปคะ
#หยุดทานได้ไม่ĺยĺย่ ไม่ต้องกลัวกลับมาอ้วu เพราะโซลิด้ามีส่วนประกอบของอาร์ติโชค ช่วยให้หยุดทาน uu. ก็ไม่เพิ่ม หุ่uก็ไม่กลับมาพังอีก
.
📍 ชุดทาน 1 เดือนเพียง 990฿ (ปกติ 1,170฿) จัดส่งฟรี!!
.
#โซลิด้า #Zolida #ลดน้ำหนัก #ดูแลหุ่น #อาหารเสริม #พีแคร์ #พีแคร์สกินแคร์ #PcareSkincare #fitandfirm #ลดเอว #ลดแขน #ลดขา #ลดไขมัน #ลดส่วนเกิน #howtoperfect #ของดีบอกต่อ #เปลี่ยนหุ่น #ออกกำลังกาย #สร้างกล้ามเนื้อ #กำจัดไขมัน
#สร้างหุ่นสวยเร่งด่วน #ตัวช่วยลดหุ่น
#หยุดทานได้ไม่ĺยĺย่ ไม่ต้องกลัวกลับมาอ้วu เพราะโซลิด้ามีส่วนประกอบของอาร์ติโชค ช่วยให้หยุดทาน uu. ก็ไม่เพิ่ม หุ่uก็ไม่กลับมาพังอีก . 📍 ชุดทาน 1 เดือนเพียง 990฿ (ปกติ 1,170฿) จัดส่งฟรี!! . #โซลิด้า #Zolida #ลดน้ำหนัก #ดูแลหุ่น #อาหารเสริม #พีแคร์ #พีแคร์สกินแคร์ #PcareSkincare #fitandfirm #ลดเอว #ลดแขน #ลดขา #ลดไขมัน #ลดส่วนเกิน #howtoperfect #ของดีบอกต่อ #เปลี่ยนหุ่น #ออกกำลังกาย #สร้างกล้ามเนื้อ #กำจัดไขมัน #สร้างหุ่นสวยเร่งด่วน #ตัวช่วยลดหุ่น
#TedACar #CottonCandy 💗
:
แผ่นหอม #TedACar มีให้เลือกมากกว่า 50 กลิ่น! ใช้หัวน้ำหอมนำเข้าจากUK 🇬🇧 ปลอดภัยต่อสุขภาพและช่องแอร์ กลิ่นหอมสบาย มีสไตล์ ไม่ปวดหัว!
:
รับตัวแทนจำหน่าย แบบสต้อกสินค้า ลงทุนน้อยม๊ากกก เพราะเราปรับเรทราคาใหม่! ถูกลง กำไรเยอะขึ้น! ขายก็ง่าย กำไรก็ดี มีโปรแถมฟรี ซื้อเยอะ แถมเยอะ! 💰
:
👉🏻 สนใจสั่งซื้อ และสอบถาม ได้ที่ Official Line : @tedacar (พิม ‘@‘ ด้านหน้าด้วยนะคร้าบ)
:
☁️ For international Enquiry, we can ship worldwide 🚀 Please contact via our official Line ID : @tedacar (include ‘@‘ sign in front) 
____________________________ʕ•ᴥ•ʔ
#tedacarthailand #airfreshener #paperairfreshener #perfume #fitnessgirl #fitandfirm #travelblogs #mermaidlife #daisymarcjacobs #carfreshener #carperfume #marcjacobs #diffusers #smellgood #homescents #ted_a_car #แผ่นน้ำหอม #perfumethailand
#TedACar #CottonCandy 💗 : แผ่นหอม #TedACar มีให้เลือกมากกว่า 50 กลิ่น! ใช้หัวน้ำหอมนำเข้าจากUK 🇬🇧 ปลอดภัยต่อสุขภาพและช่องแอร์ กลิ่นหอมสบาย มีสไตล์ ไม่ปวดหัว! : รับตัวแทนจำหน่าย แบบสต้อกสินค้า ลงทุนน้อยม๊ากกก เพราะเราปรับเรทราคาใหม่! ถูกลง กำไรเยอะขึ้น! ขายก็ง่าย กำไรก็ดี มีโปรแถมฟรี ซื้อเยอะ แถมเยอะ! 💰 : 👉🏻 สนใจสั่งซื้อ และสอบถาม ได้ที่ Official Line : @tedacar (พิม ‘@‘ ด้านหน้าด้วยนะคร้าบ) : ☁️ For international Enquiry, we can ship worldwide 🚀 Please contact via our official Line ID : @tedacar (include ‘@‘ sign in front) ____________________________ʕ•ᴥ•ʔ #tedacarthailand #airfreshener #paperairfreshener #perfume #fitnessgirl #fitandfirm #travelblogs #mermaidlife #daisymarcjacobs #carfreshener #carperfume #marcjacobs #diffusers #smellgood #homescents #ted_a_car #แผ่นน้ำหอม #perfumethailand
ช่วงกักตัวเราจะฟิตไปด้วยกันค่ะ✌️✌️
เชือกกระโดด domyos
ราคา 190 บาท
ส่งฟรีลงทะเบียน

เชือกยาว 2.8 เมตร ปรับสายให้เหมาะกับผู้ใช้ได้ง่าย :จับถนัดมือ
ด้ามจับถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ทำจากวัสดุที่ยืดหยุ่น จับกระชับมือ : ทนทานต่อการเสียดสี
เชือกกระโดด PVC สำหรับใช้ภายในอาคารบนพื้นกระเบื้องหรือพื้นไม้ : ขีดสุดคุณภาพ
ระบบลูกปืนเม็ดกลม (ABEC1) ที่ออกแบบมาเพื่อความเร็วสูง

สนใจสินค้าทักไลน์ pimkiefinky ค่ะ

#นับแคล#nrcbkk #digitaljumprope #เชือกกระโดด #adidastraining #adidas#training#ออกกำลังกายที่บ้าน #ออกกำลังกาย #สุขภาพดี#sixpack #fitandfirm ​#กระโดเชือก #ผอม#ลดน้ำหนัก#กินคลีน#ต่อยมวย#wfh#โควิด19เราต้องรอด #ออกกำลังกายที่บ้าน
ช่วงกักตัวเราจะฟิตไปด้วยกันค่ะ✌️✌️ เชือกกระโดด domyos ราคา 190 บาท ส่งฟรีลงทะเบียน เชือกยาว 2.8 เมตร ปรับสายให้เหมาะกับผู้ใช้ได้ง่าย :จับถนัดมือ ด้ามจับถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ทำจากวัสดุที่ยืดหยุ่น จับกระชับมือ : ทนทานต่อการเสียดสี เชือกกระโดด PVC สำหรับใช้ภายในอาคารบนพื้นกระเบื้องหรือพื้นไม้ : ขีดสุดคุณภาพ ระบบลูกปืนเม็ดกลม (ABEC1) ที่ออกแบบมาเพื่อความเร็วสูง สนใจสินค้าทักไลน์ pimkiefinky ค่ะ #นับแคล#nrcbkk #digitaljumprope #เชือกกระโดด #adidastraining #adidas#training#ออกกำลังกายที่บ้าน #ออกกำลังกาย #สุขภาพดี#sixpack #fitandfirm#กระโดเชือก #ผอม#ลดน้ำหนัก#กินคลีน#ต่อยมวย#wfh#โควิด19เราต้องรอด #ออกกำลังกายที่บ้าน
คนอื่นแพ้ไวรัส..แต่ผมสิคับแพ้ความน่ารักของคุณ 🧡
Cheevit water Series ll by Gifted or Talented Child ll RYUKIN
.
Available@
Gourmet Market
Emquartier
Emporium
Siam Paragon
The Mall every Branches
ODS @siamdiscovery
ICONCRAFT @iconsiam
The Secleted @iconsiam
The Selected @siamcenter
.
น้ำดื่มชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิ ณ กิตติคุณ
ทุกๆขวดที่คุณซื้อ จะร่วมบริจาค 1 บาท
เพื่อสมทบทุน มอบให้กับมูลนิธิ
||Every bottled you buy will donate 1 Baht
to Na Kittikoon Foundation||
.
Follow up @cheevitwater
#น้ำดื่มของคนมีสไตล์ #น้ำดื่มชีวิต #cheevitwater #CheevitXhsp #cheevit #drinkingwater #healthy #inspired #lifestyle #fitandfirm #Designbottled #designinspiration #creative #watercolor_gallery #watercolor_art #watercolor_daily_guide #talentedchildxcheevitwater #nakittikoonfoundation #ดื่มน้ำให้ได้บุญดื่มน้ำชีวิต #phbalanced
คนอื่นแพ้ไวรัส..แต่ผมสิคับแพ้ความน่ารักของคุณ 🧡 Cheevit water Series ll by Gifted or Talented Child ll RYUKIN . Available@ Gourmet Market Emquartier Emporium Siam Paragon The Mall every Branches ODS @siamdiscovery ICONCRAFT @iconsiam The Secleted @iconsiam The Selected @siamcenter . น้ำดื่มชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิ ณ กิตติคุณ ทุกๆขวดที่คุณซื้อ จะร่วมบริจาค 1 บาท เพื่อสมทบทุน มอบให้กับมูลนิธิ ||Every bottled you buy will donate 1 Baht to Na Kittikoon Foundation|| . Follow up @cheevitwater #น้ำดื่มของคนมีสไตล์ #น้ำดื่มชีวิต #cheevitwater #CheevitXhsp #cheevit #drinkingwater #healthy #inspired #lifestyle #fitandfirm #Designbottled #designinspiration #creative #watercolor_gallery #watercolor_art #watercolor_daily_guide #talentedchildxcheevitwater #nakittikoonfoundation #ดื่มน้ำให้ได้บุญดื่มน้ำชีวิต #phbalanced
ขนมมาแม่วววจ้าา 😘💕
พร้อมส่งเด้ออค้า 🛵 ✨Promotion💥
🦠 #ต้านภัยโควิด19🦠
🛵ส่งฟรี ภายใน 5กม.
เมื่อซื้อครบ300.-⚡️
หรือ ลดค่าส่ง 50.-
(ภายในระยะไม่เกิน 10km.) #หนึ่งเดียวแห่งมหิดลศาลายา
____________________
🚩ร้านอยู่ตรงข้ามม.มหิดล ศาลายา
 เยื้องประตู4 ติดร้านง้วนลูกชิ้นปลา 
ใกล้ธนาคารกรุงเทพ
.
สั่งสินค้าและสอบถามทางไลน์เลยจ้า
🦄 @ruangkhao94 (ใส่@ด้านหน้า) 📞091-009-0093
📞02-8002276
_____________________
🚛Delivery -ฟรี!! ทั่วม.มหิดล/MWITS/MUIDS
-ฟรี!! ตรงข้ามมอ ศาลายา ซ.1-9 .
✈️ต่างจังหวัดส่งKerryและไปรษณีย์ไทย ทั่วประเทศ
.
#Healthyfood #wealthy #ร้านสุขภาพมหิดลศาลายา #อาหารคลีน #ขนมคลีน 
#อาหารสุขภาพ #ขนมสุขภาพ
#รวงข้าวร้านสุขภาพของชาวมหิดลศาลายา
#mahidol #mahidolsalaya #lowfat #lowcalories #goodhealth#herbalsupplements #fitandfirm #homemade#breakfast #dinner #lunch #snack #cleanbakery #cleanfood #gogreen #ruangkhaoshop
#ร้านรวงข้าวศาลายา
ขนมมาแม่วววจ้าา 😘💕 พร้อมส่งเด้ออค้า 🛵 ✨Promotion💥 🦠 #ต้านภัยโควิด19🦠 🛵ส่งฟรี ภายใน 5กม. เมื่อซื้อครบ300.-⚡️ หรือ ลดค่าส่ง 50.- (ภายในระยะไม่เกิน 10km.) #หนึ่งเดียวแห่งมหิดลศาลายา ____________________ 🚩ร้านอยู่ตรงข้ามม.มหิดล ศาลายา เยื้องประตู4 ติดร้านง้วนลูกชิ้นปลา ใกล้ธนาคารกรุงเทพ . สั่งสินค้าและสอบถามทางไลน์เลยจ้า 🦄 @ruangkhao94 (ใส่@ด้านหน้า) 📞091-009-0093 📞02-8002276 _____________________ 🚛Delivery -ฟรี!! ทั่วม.มหิดล/MWITS/MUIDS -ฟรี!! ตรงข้ามมอ ศาลายา ซ.1-9 . ✈️ต่างจังหวัดส่งKerryและไปรษณีย์ไทย ทั่วประเทศ . #Healthyfood #wealthy #ร้านสุขภาพมหิดลศาลายา #อาหารคลีน #ขนมคลีน #อาหารสุขภาพ #ขนมสุขภาพ #รวงข้าวร้านสุขภาพของชาวมหิดลศาลายา #mahidol #mahidolsalaya #lowfat #lowcalories #goodhealth#herbalsupplements #fitandfirm #homemade#breakfast #dinner #lunch #snack #cleanbakery #cleanfood #gogreen #ruangkhaoshop #ร้านรวงข้าวศาลายา
ช่วงกักตัวเราจะฟิตไปด้วยกันค่ะ✌️✌️
เชือกกระโดด domyos
ราคา 190 บาท
ส่งฟรีลงทะเบียน

เชือกยาว 2.8 เมตร ปรับสายให้เหมาะกับผู้ใช้ได้ง่าย :จับถนัดมือ
ด้ามจับถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ทำจากวัสดุที่ยืดหยุ่น จับกระชับมือ : ทนทานต่อการเสียดสี
เชือกกระโดด PVC สำหรับใช้ภายในอาคารบนพื้นกระเบื้องหรือพื้นไม้ : ขีดสุดคุณภาพ
ระบบลูกปืนเม็ดกลม (ABEC1) ที่ออกแบบมาเพื่อความเร็วสูง

สนใจสินค้าทักไลน์ pimkiefinky ค่ะ

#นับแคล#nrcbkk #digitaljumprope #เชือกกระโดด #adidastraining #adidas#training#ออกกำลังกายที่บ้าน #ออกกำลังกาย #สุขภาพดี#sixpack #fitandfirm ​#กระโดเชือก #ผอม#ลดน้ำหนัก#กินคลีน#ต่อยมวย#wfh#โควิด19เราต้องรอด #ออกกำลังกายที่บ้าน
ช่วงกักตัวเราจะฟิตไปด้วยกันค่ะ✌️✌️ เชือกกระโดด domyos ราคา 190 บาท ส่งฟรีลงทะเบียน เชือกยาว 2.8 เมตร ปรับสายให้เหมาะกับผู้ใช้ได้ง่าย :จับถนัดมือ ด้ามจับถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ทำจากวัสดุที่ยืดหยุ่น จับกระชับมือ : ทนทานต่อการเสียดสี เชือกกระโดด PVC สำหรับใช้ภายในอาคารบนพื้นกระเบื้องหรือพื้นไม้ : ขีดสุดคุณภาพ ระบบลูกปืนเม็ดกลม (ABEC1) ที่ออกแบบมาเพื่อความเร็วสูง สนใจสินค้าทักไลน์ pimkiefinky ค่ะ #นับแคล#nrcbkk #digitaljumprope #เชือกกระโดด #adidastraining #adidas#training#ออกกำลังกายที่บ้าน #ออกกำลังกาย #สุขภาพดี#sixpack #fitandfirm#กระโดเชือก #ผอม#ลดน้ำหนัก#กินคลีน#ต่อยมวย#wfh#โควิด19เราต้องรอด #ออกกำลังกายที่บ้าน
เมื่อเกิดวิกฤติโรคระบาด ทำให้เราต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน จะดีกว่าไหมถ้าเราดูแลตัวเองให้แข็งแรง สุขภาพดี และ ดูดีขึ้น ในช่วงนี้ มาพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสด้วยกันสิคะ หลังผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป จะเป็นคน ฝั่งซ้าย หรือขวา ก็เลือกเอา‼️
.
#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ❤️✌️
.
หากคุณเป็นคนนึงที่กินเก่ง และไม่ชอบออกกำลังกาย GUZZE เป็นตัวช่วยที่ดีมากในช่วงที่เรากักตัว ไม่ว่าคุณจะกินเยอะแค่ไหนก็ไม่อ้วนขึ้น แถมผอมลง หุ่นดี เฟิร์มกระชับ ผิวสวยใสขึ้น ชัดเจน‼️‼️ ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัย100% การันตรีเห็นผลทุกคน‼️‼️‼️‼️‼️
.
สอบถาม/สั่งซื้อ
☎️ 081-9556552 
Line : khunnuyok

จองด่วน❗คลิกเลยค่ะ👇 https://line.me/ti/p/~khunnuyok
.
======================================
.
#มาหุ่นดีกันเถอะ #หยกลดได้คุณก็ลดได้
#อ้วนแค่ไหนก็ลดได้ #กินเยอะแค่ไหนก็ไม่อ้วน #สลายไขมัน #ลดพุง #ลดเซลลูไลท์ #หุ่นดี #ผิวสวย #สุขภาพดี #หน้าเด็ก #Loveyou #Thank #fatburn #blockandburn #fitandfirm #cardio #cellulite #slim
เมื่อเกิดวิกฤติโรคระบาด ทำให้เราต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน จะดีกว่าไหมถ้าเราดูแลตัวเองให้แข็งแรง สุขภาพดี และ ดูดีขึ้น ในช่วงนี้ มาพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสด้วยกันสิคะ หลังผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป จะเป็นคน ฝั่งซ้าย หรือขวา ก็เลือกเอา‼️ . #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ❤️✌️ . หากคุณเป็นคนนึงที่กินเก่ง และไม่ชอบออกกำลังกาย GUZZE เป็นตัวช่วยที่ดีมากในช่วงที่เรากักตัว ไม่ว่าคุณจะกินเยอะแค่ไหนก็ไม่อ้วนขึ้น แถมผอมลง หุ่นดี เฟิร์มกระชับ ผิวสวยใสขึ้น ชัดเจน‼️‼️ ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัย100% การันตรีเห็นผลทุกคน‼️‼️‼️‼️‼️ . สอบถาม/สั่งซื้อ ☎️ 081-9556552 Line : khunnuyok จองด่วน❗คลิกเลยค่ะ👇 https://line.me/ti/p/~khunnuyok . ====================================== . #มาหุ่นดีกันเถอะ #หยกลดได้คุณก็ลดได้ #อ้วนแค่ไหนก็ลดได้ #กินเยอะแค่ไหนก็ไม่อ้วน #สลายไขมัน #ลดพุง #ลดเซลลูไลท์ #หุ่นดี #ผิวสวย #สุขภาพดี #หน้าเด็ก #Loveyou #Thank #fatburn #blockandburn #fitandfirm #cardio #cellulite #slim
💥ฟอล + กดไลค์รัวๆ + แท๊ก=โปรโมทฟรี 💥กดไลค์รัวๆ สุ่มโปรโมทรูปใหญ่ฟรี 💥ไลค์รัวๆ ไลค์บ่อย มีสิทธิเยอะ 💥Follow @promote.freereview @promote.freereview @promote.freereview 💥โปรโมทเฉพาะคนฟอลเท่านั้น ❗️ 💝ติดต่อโปรโมทรูปใหญ่ทัก ข้อความไอจีมาได้เลยน้า. #fit #fitandfirm #firm #howto #howtoperfect #howtobeauty #perfect #แจกความสุข #แจกฟรี #แจก #อยากสวย #สวย #โปรโมท #โปรโมทฟรี #รับโปรโมท #ฟรี #รับโปรโมท #ความงาม #สดใส #ฟิต #ฟิน #ใสใส #ตำสิ #ไว้รีวิวไม่ขายของ #ไว้รีวิวห้ามขายของโว้ยย 🌹กดฟอล กดไลน์รัวๆ =เป็นกำลังใจ💋 ปล. กดทีสวยเบย 💋
💥ฟอล + กดไลค์รัวๆ + แท๊ก=โปรโมทฟรี 💥กดไลค์รัวๆ สุ่มโปรโมทรูปใหญ่ฟรี 💥ไลค์รัวๆ ไลค์บ่อย มีสิทธิเยอะ 💥Follow @promote.freereview @promote.freereview @promote.freereview 💥โปรโมทเฉพาะคนฟอลเท่านั้น ❗️ 💝ติดต่อโปรโมทรูปใหญ่ทัก ข้อความไอจีมาได้เลยน้า. #fit #fitandfirm #firm #howto #howtoperfect #howtobeauty #perfect #แจกความสุข #แจกฟรี #แจก #อยากสวย #สวย #โปรโมท #โปรโมทฟรี #รับโปรโมท #ฟรี #รับโปรโมท #ความงาม #สดใส #ฟิต #ฟิน #ใสใส #ตำสิ #ไว้รีวิวไม่ขายของ #ไว้รีวิวห้ามขายของโว้ยย 🌹กดฟอล กดไลน์รัวๆ =เป็นกำลังใจ💋 ปล. กดทีสวยเบย 💋
หยุดอยู่บ้าน มาสร้างเอวsแบบง่ายๆกัน

ฮูล่สฮูปโฟมหนานุ่ม กระชับหน้าท้อง 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 95 ซม.
มีทั้งหมด 8 ท่อน (สามารถแยกชิ้นส่วน และเคลื่อนย้ายสะดวก)
วัสดุทำจาก PP pipe covered with PU soft foam เกรดพรีเมียม(แข็งแรงทนทาน แต่ยังคงความสามารถยืดหยุ่นได้ดี)
หุ้มโฟม MBR หนา 5 มม หนาสุดๆ สัมผัสนุ่มนวล เล่นแล้วไม่เจ็บสะโพก
ผ่านการผลิตที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
มี 3สีค่ะ
ฟ้า/ชมพู/เขียว

ราคา 290 บาทส่งฟรีลงทะเบียน

สนใจสินค้าทักไลน์ pimkiefinky นะคะ

#เอวลอย #เอวเอส #เอวเอสปั้นได้#ฮูล่าฮูป #hoolahoop #ออกกำลังกายที่บ้าน#wfh#ออกกำลังกาย #ออกกำลังกายกันเถอะ#เชือกกระโดด#เชือกกระโดนับแคล#สุขภาพดี#ฟิต#cardio#คาดิโอ #อุปกรณ์ออกกำลังกาย #วิ่ง#run#มาราธอน#โควิด19 #โควิด19เราต้องรอด #โควิดเราต้องรอด #covid19#fitandfirm#นับแคล#adidastraining
หยุดอยู่บ้าน มาสร้างเอวsแบบง่ายๆกัน ฮูล่สฮูปโฟมหนานุ่ม กระชับหน้าท้อง เส้นผ่านศูนย์กลาง 95 ซม. มีทั้งหมด 8 ท่อน (สามารถแยกชิ้นส่วน และเคลื่อนย้ายสะดวก) วัสดุทำจาก PP pipe covered with PU soft foam เกรดพรีเมียม(แข็งแรงทนทาน แต่ยังคงความสามารถยืดหยุ่นได้ดี) หุ้มโฟม MBR หนา 5 มม หนาสุดๆ สัมผัสนุ่มนวล เล่นแล้วไม่เจ็บสะโพก ผ่านการผลิตที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน และสวยงาม มี 3สีค่ะ ฟ้า/ชมพู/เขียว ราคา 290 บาทส่งฟรีลงทะเบียน สนใจสินค้าทักไลน์ pimkiefinky นะคะ #เอวลอย #เอวเอส #เอวเอสปั้นได้#ฮูล่าฮูป #hoolahoop #ออกกำลังกายที่บ้าน#wfh#ออกกำลังกาย #ออกกำลังกายกันเถอะ#เชือกกระโดด#เชือกกระโดนับแคล#สุขภาพดี#ฟิต#cardio#คาดิโอ #อุปกรณ์ออกกำลังกาย #วิ่ง#run#มาราธอน#โควิด19 #โควิด19เราต้องรอด #โควิดเราต้องรอด #covid19#fitandfirm#นับแคล#adidastraining
หยุดอยู่บ้าน มาสร้างเอวsแบบง่ายๆกัน

ฮูล่สฮูปโฟมหนานุ่ม กระชับหน้าท้อง 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 95 ซม.
มีทั้งหมด 8 ท่อน (สามารถแยกชิ้นส่วน และเคลื่อนย้ายสะดวก)
วัสดุทำจาก PP pipe covered with PU soft foam เกรดพรีเมียม(แข็งแรงทนทาน แต่ยังคงความสามารถยืดหยุ่นได้ดี)
หุ้มโฟม MBR หนา 5 มม หนาสุดๆ สัมผัสนุ่มนวล เล่นแล้วไม่เจ็บสะโพก
ผ่านการผลิตที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
มี 3สีค่ะ
ฟ้า/ชมพู/เขียว

ราคา 290 บาทส่งฟรีลงทะเบียน

สนใจสินค้าทักไลน์ pimkiefinky นะคะ

#เอวลอย #เอวเอส #เอวเอสปั้นได้#ฮูล่าฮูป #hoolahoop #ออกกำลังกายที่บ้าน#wfh#ออกกำลังกาย #ออกกำลังกายกันเถอะ#เชือกกระโดด#เชือกกระโดนับแคล#สุขภาพดี#ฟิต#cardio#คาดิโอ #อุปกรณ์ออกกำลังกาย #วิ่ง#run#มาราธอน#โควิด19 #โควิด19เราต้องรอด #โควิดเราต้องรอด #covid19#fitandfirm#นับแคล#adidastraining
หยุดอยู่บ้าน มาสร้างเอวsแบบง่ายๆกัน ฮูล่สฮูปโฟมหนานุ่ม กระชับหน้าท้อง เส้นผ่านศูนย์กลาง 95 ซม. มีทั้งหมด 8 ท่อน (สามารถแยกชิ้นส่วน และเคลื่อนย้ายสะดวก) วัสดุทำจาก PP pipe covered with PU soft foam เกรดพรีเมียม(แข็งแรงทนทาน แต่ยังคงความสามารถยืดหยุ่นได้ดี) หุ้มโฟม MBR หนา 5 มม หนาสุดๆ สัมผัสนุ่มนวล เล่นแล้วไม่เจ็บสะโพก ผ่านการผลิตที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน และสวยงาม มี 3สีค่ะ ฟ้า/ชมพู/เขียว ราคา 290 บาทส่งฟรีลงทะเบียน สนใจสินค้าทักไลน์ pimkiefinky นะคะ #เอวลอย #เอวเอส #เอวเอสปั้นได้#ฮูล่าฮูป #hoolahoop #ออกกำลังกายที่บ้าน#wfh#ออกกำลังกาย #ออกกำลังกายกันเถอะ#เชือกกระโดด#เชือกกระโดนับแคล#สุขภาพดี#ฟิต#cardio#คาดิโอ #อุปกรณ์ออกกำลังกาย #วิ่ง#run#มาราธอน#โควิด19 #โควิด19เราต้องรอด #โควิดเราต้องรอด #covid19#fitandfirm#นับแคล#adidastraining
หยุดอยู่บ้าน มาสร้างเอวsแบบง่ายๆกัน

ฮูล่สฮูปโฟมหนานุ่ม กระชับหน้าท้อง 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 95 ซม.
มีทั้งหมด 8 ท่อน (สามารถแยกชิ้นส่วน และเคลื่อนย้ายสะดวก)
วัสดุทำจาก PP pipe covered with PU soft foam เกรดพรีเมียม(แข็งแรงทนทาน แต่ยังคงความสามารถยืดหยุ่นได้ดี)
หุ้มโฟม MBR หนา 5 มม หนาสุดๆ สัมผัสนุ่มนวล เล่นแล้วไม่เจ็บสะโพก
ผ่านการผลิตที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
มี 3สีค่ะ
ฟ้า/ชมพู/เขียว

ราคา 290 บาทส่งฟรีลงทะเบียน

สนใจสินค้าทักไลน์ pimkiefinky นะคะ

#เอวลอย #เอวเอส #เอวเอสปั้นได้#ฮูล่าฮูป #hoolahoop #ออกกำลังกายที่บ้าน#wfh#ออกกำลังกาย #ออกกำลังกายกันเถอะ#เชือกกระโดด#เชือกกระโดนับแคล#สุขภาพดี#ฟิต#cardio#คาดิโอ #อุปกรณ์ออกกำลังกาย #วิ่ง#run#มาราธอน#โควิด19 #โควิด19เราต้องรอด #โควิดเราต้องรอด #covid19#fitandfirm#นับแคล#adidastraining#exerciseathome
หยุดอยู่บ้าน มาสร้างเอวsแบบง่ายๆกัน ฮูล่สฮูปโฟมหนานุ่ม กระชับหน้าท้อง เส้นผ่านศูนย์กลาง 95 ซม. มีทั้งหมด 8 ท่อน (สามารถแยกชิ้นส่วน และเคลื่อนย้ายสะดวก) วัสดุทำจาก PP pipe covered with PU soft foam เกรดพรีเมียม(แข็งแรงทนทาน แต่ยังคงความสามารถยืดหยุ่นได้ดี) หุ้มโฟม MBR หนา 5 มม หนาสุดๆ สัมผัสนุ่มนวล เล่นแล้วไม่เจ็บสะโพก ผ่านการผลิตที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน และสวยงาม มี 3สีค่ะ ฟ้า/ชมพู/เขียว ราคา 290 บาทส่งฟรีลงทะเบียน สนใจสินค้าทักไลน์ pimkiefinky นะคะ #เอวลอย #เอวเอส #เอวเอสปั้นได้#ฮูล่าฮูป #hoolahoop #ออกกำลังกายที่บ้าน#wfh#ออกกำลังกาย #ออกกำลังกายกันเถอะ#เชือกกระโดด#เชือกกระโดนับแคล#สุขภาพดี#ฟิต#cardio#คาดิโอ #อุปกรณ์ออกกำลังกาย #วิ่ง#run#มาราธอน#โควิด19 #โควิด19เราต้องรอด #โควิดเราต้องรอด #covid19#fitandfirm#นับแคล#adidastraining#exerciseathome
หยุดอยู่บ้าน มาสร้างเอวsแบบง่ายๆกัน

ฮูล่สฮูปโฟมหนานุ่ม กระชับหน้าท้อง 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 95 ซม.
มีทั้งหมด 8 ท่อน (สามารถแยกชิ้นส่วน และเคลื่อนย้ายสะดวก)
วัสดุทำจาก PP pipe covered with PU soft foam เกรดพรีเมียม(แข็งแรงทนทาน แต่ยังคงความสามารถยืดหยุ่นได้ดี)
หุ้มโฟม MBR หนา 5 มม หนาสุดๆ สัมผัสนุ่มนวล เล่นแล้วไม่เจ็บสะโพก
ผ่านการผลิตที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
มี 3สีค่ะ
ฟ้า/ชมพู/เขียว

ราคา 290 บาทส่งฟรีลงทะเบียน

สนใจสินค้าทักไลน์ pimkiefinky นะคะ

#เอวลอย #เอวเอส #เอวเอสปั้นได้#ฮูล่าฮูป #hoolahoop #ออกกำลังกายที่บ้าน#wfh#ออกกำลังกาย #ออกกำลังกายกันเถอะ#เชือกกระโดด#เชือกกระโดนับแคล#สุขภาพดี#ฟิต#cardio#คาดิโอ #อุปกรณ์ออกกำลังกาย #วิ่ง#run#มาราธอน#โควิด19 #โควิด19เราต้องรอด #โควิดเราต้องรอด #covid19#fitandfirm#นับแคล#adidastraining#exerciseathome
หยุดอยู่บ้าน มาสร้างเอวsแบบง่ายๆกัน ฮูล่สฮูปโฟมหนานุ่ม กระชับหน้าท้อง เส้นผ่านศูนย์กลาง 95 ซม. มีทั้งหมด 8 ท่อน (สามารถแยกชิ้นส่วน และเคลื่อนย้ายสะดวก) วัสดุทำจาก PP pipe covered with PU soft foam เกรดพรีเมียม(แข็งแรงทนทาน แต่ยังคงความสามารถยืดหยุ่นได้ดี) หุ้มโฟม MBR หนา 5 มม หนาสุดๆ สัมผัสนุ่มนวล เล่นแล้วไม่เจ็บสะโพก ผ่านการผลิตที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน และสวยงาม มี 3สีค่ะ ฟ้า/ชมพู/เขียว ราคา 290 บาทส่งฟรีลงทะเบียน สนใจสินค้าทักไลน์ pimkiefinky นะคะ #เอวลอย #เอวเอส #เอวเอสปั้นได้#ฮูล่าฮูป #hoolahoop #ออกกำลังกายที่บ้าน#wfh#ออกกำลังกาย #ออกกำลังกายกันเถอะ#เชือกกระโดด#เชือกกระโดนับแคล#สุขภาพดี#ฟิต#cardio#คาดิโอ #อุปกรณ์ออกกำลังกาย #วิ่ง#run#มาราธอน#โควิด19 #โควิด19เราต้องรอด #โควิดเราต้องรอด #covid19#fitandfirm#นับแคล#adidastraining#exerciseathome
เราลบอดีตไม่ได้หรอก..เพราะเพื่อนเราแคปไว้หมดแล้ว
Cheevit water Series ll by Gifted or Talented Child ll RYUKIN-NATTEE
.
Available@
Gourmet Market
Emquartier
Emporium
Siam Paragon
The Mall every Branches
ODS @siamdiscovery
ICONCRAFT @iconsiam
The Secleted @iconsiam
The Selected @siamcenter
.
น้ำดื่มชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิ ณ กิตติคุณ
ทุกๆขวดที่คุณซื้อ จะร่วมบริจาค 1 บาท
เพื่อสมทบทุน มอบให้กับมูลนิธิ
||Every bottled you buy will donate 1 Baht
to Na Kittikoon Foundation||
.
Follow up @cheevitwater
#น้ำดื่มของคนมีสไตล์ #น้ำดื่มชีวิต #cheevitwater #CheevitXhsp #cheevit #drinkingwater #healthy #inspired #lifestyle #fitandfirm #Designbottled #designinspiration #creative #watercolor_gallery #watercolor_art #watercolor_daily_guide #talentedchildxcheevitwater #nakittikoonfoundation #ดื่มน้ำให้ได้บุญดื่มน้ำชีวิต #phbalanced
เราลบอดีตไม่ได้หรอก..เพราะเพื่อนเราแคปไว้หมดแล้ว Cheevit water Series ll by Gifted or Talented Child ll RYUKIN-NATTEE . Available@ Gourmet Market Emquartier Emporium Siam Paragon The Mall every Branches ODS @siamdiscovery ICONCRAFT @iconsiam The Secleted @iconsiam The Selected @siamcenter . น้ำดื่มชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิ ณ กิตติคุณ ทุกๆขวดที่คุณซื้อ จะร่วมบริจาค 1 บาท เพื่อสมทบทุน มอบให้กับมูลนิธิ ||Every bottled you buy will donate 1 Baht to Na Kittikoon Foundation|| . Follow up @cheevitwater #น้ำดื่มของคนมีสไตล์ #น้ำดื่มชีวิต #cheevitwater #CheevitXhsp #cheevit #drinkingwater #healthy #inspired #lifestyle #fitandfirm #Designbottled #designinspiration #creative #watercolor_gallery #watercolor_art #watercolor_daily_guide #talentedchildxcheevitwater #nakittikoonfoundation #ดื่มน้ำให้ได้บุญดื่มน้ำชีวิต #phbalanced
S1 ~ แซลม่อนเนื้อแน่นอบสมุนไพร 🌿 เมนู Signature ของร้าน FooDFiT4FiRM

เด็กทานได้ ผู้ใหญ่ทานดี ใครได้ลิ้มลองเป็นต้องติดใจ ♥️ 🐟 ปลาแซลม่อนเนื้อแน่น เต็มคำ! 
หมักเครื่องปรุงสูตรพิเศษอร่อยเริ่ดดด 👍 🍱 มีเมนูให้เลือกหลากหลายถึง 30 เมนู อร่อยทุกอย่าง!!! ⚖ เราชั่งตวงวัตถุดิบเป็นกรัม คุมแคลทุกคำเพื่อคุณ...เพราะทุกคำของคุณมีความหมายสำหรับเรา 😘 ♥️ Foodfit4firm...Eat Clean Life Well ♥️
อาหารดี...สุขภาพดี
เพราะสุขภาพสำคัญ เราจึงต้องใส่ใจ ♡

FB / IG : foodfit4firm

Line : @foodfit4firm
(มี @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
หรือกด link : http://goo.gl/CuAeU8

#อาหารคลีน #คลีนฟู๊ด #cleanfood #cleanfooddelivery #อาหารเพื่อสุขภาพ #อาหารสุขภาพดี #ลดพุงลดโรค #ลดน้ำหนัก #ลดความอ้วน #ลดพุง #ลดอ้วน #กินดี #fitandfirm #อาหารคลีนรสชาติไม่คลีนนนน #foodfit4firm #healthyfood #healthydiet #eatclean #eatinghealthy #eatcleangetlean #goodfoodgoodlife #foodfit4firm #foodfit4firmreview
S1 ~ แซลม่อนเนื้อแน่นอบสมุนไพร 🌿 เมนู Signature ของร้าน FooDFiT4FiRM เด็กทานได้ ผู้ใหญ่ทานดี ใครได้ลิ้มลองเป็นต้องติดใจ ♥️ 🐟 ปลาแซลม่อนเนื้อแน่น เต็มคำ! หมักเครื่องปรุงสูตรพิเศษอร่อยเริ่ดดด 👍 🍱 มีเมนูให้เลือกหลากหลายถึง 30 เมนู อร่อยทุกอย่าง!!! ⚖ เราชั่งตวงวัตถุดิบเป็นกรัม คุมแคลทุกคำเพื่อคุณ...เพราะทุกคำของคุณมีความหมายสำหรับเรา 😘 ♥️ Foodfit4firm...Eat Clean Life Well ♥️ อาหารดี...สุขภาพดี เพราะสุขภาพสำคัญ เราจึงต้องใส่ใจ ♡ FB / IG : foodfit4firm Line : @foodfit4firm (มี @ ข้างหน้าด้วยนะคะ) หรือกด link : http://goo.gl/CuAeU8 #อาหารคลีน #คลีนฟู๊ด #cleanfood #cleanfooddelivery #อาหารเพื่อสุขภาพ #อาหารสุขภาพดี #ลดพุงลดโรค #ลดน้ำหนัก #ลดความอ้วน #ลดพุง #ลดอ้วน #กินดี #fitandfirm #อาหารคลีนรสชาติไม่คลีนนนน #foodfit4firm #healthyfood #healthydiet #eatclean #eatinghealthy #eatcleangetlean #goodfoodgoodlife #foodfit4firm #foodfit4firmreview
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ครีมสลายไขมันเฉพาะส่วน นวัตกรรมเจลกระชับสัดส่วน กับสุดยอดเทคโนโลยี Nano Liposelection เร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินและยับยั้งการสะสมของไขมันใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ลดการแตกลาย สลายเซลลูไลท์ เผยผิวเฟิร์มฟิต ติดสปริง🔥🏃‍♀
.
.
#ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ครีมสลายไขมันเฉพาะส่วน นวัตกรรมเจลกระชับสัดส่วน กับสุดยอดเทคโนโลยี Nano Liposelection เร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินและยับยั้งการสะสมของไขมันใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ลดการแตกลาย สลายเซลลูไลท์ เผยผิวเฟิร์มฟิต ติดสปริง🔥🏃‍♀ . . #ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ครีมสลายไขมันเฉพาะส่วน นวัตกรรมเจลกระชับสัดส่วน กับสุดยอดเทคโนโลยี Nano Liposelection เร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินและยับยั้งการสะสมของไขมันใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ลดการแตกลาย สลายเซลลูไลท์ เผยผิวเฟิร์มฟิต ติดสปริง🔥🏃‍♀
.
.
#ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ครีมสลายไขมันเฉพาะส่วน นวัตกรรมเจลกระชับสัดส่วน กับสุดยอดเทคโนโลยี Nano Liposelection เร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินและยับยั้งการสะสมของไขมันใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ลดการแตกลาย สลายเซลลูไลท์ เผยผิวเฟิร์มฟิต ติดสปริง🔥🏃‍♀ . . #ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ครีมสลายไขมันเฉพาะส่วน นวัตกรรมเจลกระชับสัดส่วน กับสุดยอดเทคโนโลยี Nano Liposelection เร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินและยับยั้งการสะสมของไขมันใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ลดการแตกลาย สลายเซลลูไลท์ เผยผิวเฟิร์มฟิต ติดสปริง🔥🏃‍♀
.
.
#ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ครีมสลายไขมันเฉพาะส่วน นวัตกรรมเจลกระชับสัดส่วน กับสุดยอดเทคโนโลยี Nano Liposelection เร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินและยับยั้งการสะสมของไขมันใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ลดการแตกลาย สลายเซลลูไลท์ เผยผิวเฟิร์มฟิต ติดสปริง🔥🏃‍♀ . . #ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ครีมสลายไขมันเฉพาะส่วน นวัตกรรมเจลกระชับสัดส่วน กับสุดยอดเทคโนโลยี Nano Liposelection เร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินและยับยั้งการสะสมของไขมันใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ลดการแตกลาย สลายเซลลูไลท์ เผยผิวเฟิร์มฟิต ติดสปริง🔥🏃‍♀
.
.
#ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ครีมสลายไขมันเฉพาะส่วน นวัตกรรมเจลกระชับสัดส่วน กับสุดยอดเทคโนโลยี Nano Liposelection เร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินและยับยั้งการสะสมของไขมันใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ลดการแตกลาย สลายเซลลูไลท์ เผยผิวเฟิร์มฟิต ติดสปริง🔥🏃‍♀ . . #ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ครีมสลายไขมันเฉพาะส่วน นวัตกรรมเจลกระชับสัดส่วน กับสุดยอดเทคโนโลยี Nano Liposelection เร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินและยับยั้งการสะสมของไขมันใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ลดการแตกลาย สลายเซลลูไลท์ เผยผิวเฟิร์มฟิต ติดสปริง🔥🏃‍♀
.
.
#ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ครีมสลายไขมันเฉพาะส่วน นวัตกรรมเจลกระชับสัดส่วน กับสุดยอดเทคโนโลยี Nano Liposelection เร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินและยับยั้งการสะสมของไขมันใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ลดการแตกลาย สลายเซลลูไลท์ เผยผิวเฟิร์มฟิต ติดสปริง🔥🏃‍♀ . . #ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ครีมสลายไขมันเฉพาะส่วน นวัตกรรมเจลกระชับสัดส่วน กับสุดยอดเทคโนโลยี Nano Liposelection เร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินและยับยั้งการสะสมของไขมันใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ลดการแตกลาย สลายเซลลูไลท์ เผยผิวเฟิร์มฟิต ติดสปริง🔥🏃‍♀
.
.
#ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ครีมสลายไขมันเฉพาะส่วน นวัตกรรมเจลกระชับสัดส่วน กับสุดยอดเทคโนโลยี Nano Liposelection เร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินและยับยั้งการสะสมของไขมันใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ลดการแตกลาย สลายเซลลูไลท์ เผยผิวเฟิร์มฟิต ติดสปริง🔥🏃‍♀ . . #ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ครีมสลายไขมันเฉพาะส่วน นวัตกรรมเจลกระชับสัดส่วน กับสุดยอดเทคโนโลยี Nano Liposelection เร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินและยับยั้งการสะสมของไขมันใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ลดการแตกลาย สลายเซลลูไลท์ เผยผิวเฟิร์มฟิต ติดสปริง🔥🏃‍♀
.
.
#ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ครีมสลายไขมันเฉพาะส่วน นวัตกรรมเจลกระชับสัดส่วน กับสุดยอดเทคโนโลยี Nano Liposelection เร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินและยับยั้งการสะสมของไขมันใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ลดการแตกลาย สลายเซลลูไลท์ เผยผิวเฟิร์มฟิต ติดสปริง🔥🏃‍♀ . . #ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ครีมสลายไขมันเฉพาะส่วน นวัตกรรมเจลกระชับสัดส่วน กับสุดยอดเทคโนโลยี Nano Liposelection เร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินและยับยั้งการสะสมของไขมันใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ลดการแตกลาย สลายเซลลูไลท์ เผยผิวเฟิร์มฟิต ติดสปริง🔥🏃‍♀
.
.
#ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
𝐔𝐏𝟐𝐔⚡ ครีมสลายไขมันเฉพาะส่วน นวัตกรรมเจลกระชับสัดส่วน กับสุดยอดเทคโนโลยี Nano Liposelection เร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินและยับยั้งการสะสมของไขมันใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ลดการแตกลาย สลายเซลลูไลท์ เผยผิวเฟิร์มฟิต ติดสปริง🔥🏃‍♀ . . #ขับไขมันออกจากร่างกาย #หุ่นดี #ลดความอ้วน #ทาได้ทุกวัน #ยาลดน้ำหนัก #อาหารเสริมลดน้ำหนัก #ลดไขมัน #ลดความอ้วน #ครีมสลายไขมัน #อัพทูยู #fitandfirm #ลดพุง #ออกกำลังกาย #เวทเทรนนิ่ง #บอดี้เวท #เวย์โปรตีน
♥️ Foodfit4firm...Eat Clean Life Well ♥️
อาหารดี...สุขภาพดี
เพราะสุขภาพสำคัญ เราจึงต้องใส่ใจ ♡

FB / IG : foodfit4firm

Line : @foodfit4firm
(มี @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
หรือกด link : http://goo.gl/CuAeU8

#อาหารคลีน #คลีนฟู๊ด #cleanfood #cleanfooddelivery #อาหารเพื่อสุขภาพ #อาหารสุขภาพดี #ลดพุงลดโรค #ลดน้ำหนัก #ลดความอ้วน #ลดพุง #ลดอ้วน #กินดี #fitandfirm #อาหารคลีนรสชาติไม่คลีนนนน #foodfit4firm #healthyfood #healthydiet #eatclean #eatinghealthy  #eatcleangetlean  #goodfoodgoodlife #foodfit4firm #foodfit4firmreview
♥️ Foodfit4firm...Eat Clean Life Well ♥️ อาหารดี...สุขภาพดี เพราะสุขภาพสำคัญ เราจึงต้องใส่ใจ ♡ FB / IG : foodfit4firm Line : @foodfit4firm (มี @ ข้างหน้าด้วยนะคะ) หรือกด link : http://goo.gl/CuAeU8 #อาหารคลีน #คลีนฟู๊ด #cleanfood #cleanfooddelivery #อาหารเพื่อสุขภาพ #อาหารสุขภาพดี #ลดพุงลดโรค #ลดน้ำหนัก #ลดความอ้วน #ลดพุง #ลดอ้วน #กินดี #fitandfirm #อาหารคลีนรสชาติไม่คลีนนนน #foodfit4firm #healthyfood #healthydiet #eatclean #eatinghealthy #eatcleangetlean #goodfoodgoodlife #foodfit4firm #foodfit4firmreview
ช่วงนี้อยากกินแต่อาหารไทย
เมนูวันนี้มี #ไข่พะโล้ #ผัดฟักทอง
อาจจะไม่คลีนเท่าไหร่ เพราะมีซีอิ้วหวานกับน้ำตาลมะพร้าวในไข่พะโล้ แต่ถือว่าได้สุขภาพนิดหน่อยจากไข่ เต้าหู้ และปีกบนไก่ ละกันเน๊อะ 😅 #กินได้เอาออกด้วย ตอนเย็นก็ออกกำลังกายชดใช้ไป 😉 💕 ไข่พะโล้ (ต้มไว้กลางคืน เช้ามาเข้าเนื้อ อร่อยยย)

วิธีทำตามนี้เลยจ่ะ
....ไข่ไก่ต้ม คงปลอกเปลือกแล้วเอาไปคลุกในซีอิ้วหวาน (ที่มินทำไข่ 8 ฟอง ใช้ซีอิ้วหวานประมาน 4-5 ช้อนโต๊ะ คลุกๆให้สีเท่ากันเท่าไข่ทั้งหมดนะจ๊ะ แช้วแช่ไว้ซักพัก
....ระหว่างนั้นก็ตั้งน้ำให้เดือด ใส่รากผักชี กระเทียมกลีบใหญ่ตีให้แตกลงไป
....หลังจากนั้นใส่ปีกบนไก่ลงไป แล้วก็ลดไฟลงนะจ๊ะ (อยากได้น้ำใสๆนิสนึง) โรยเกลือตามลงไปซัก 1/2 ช้อนชา
....เคี่ยวน้ำไปจ่ะ! (ประมานซักครึ่ง ชม.)
....ได้ที่แล้วก็ใส่ไข่ที่แช่ซีอิ้วลงไปเลยจ่ะ เทลงไปทั้งซีอิ้วด้วยเลยนะ
....เคี่ยวต่อจ่ะ! (ประมาน 1 ชม) ก็ใส่เต้าหู้ตามลงไปเล้ยยยยย ของโปรด ใส่เยอะหน่อย 😁
....เคี่ยวต่ออีกหน่อย แล้วปิดไฟ (ปิดไฟทั้งเตา ปิดไฟทั้งห้องนอน นอนก่อนจ่ะ มื้อเช้าเจอกัน)
〰️•〰️•〰️•〰️•〰️•〰️•〰️•〰️•〰️•〰️•〰️••〰️
ตื่นเช้ามาก็เปิดไฟกลางอุ่นนะ เปิดไฟแรงเดี๋ยวน้ำไม่ใส โรยผักชี เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ × ผัดฟักทองให้มีผักในมื้อกันด้วยนาจาาา

สำหรับคนที่ถามหาคลิปน้าาา..มินกำลังฝึกทำอยู่นะคะ 😅 ยังไม่เชี่ยวด้านนี้เท่าไหร่ รออีกแปบนึงน้าาา 🥰
.
.
#healthylifestyle #healthyfood #healthyeating #healthyrecipes #healthy #healthyish #fitness #fitnessmotivation #fitnessgirl #fitandfirm #เมนูคลีน #อาหารคลีน #อาหารคลีน #อาหารสุขภาพ #ลดน้ำหนัก #สุขภาพดี #กินได้เอาออกด้วย #Homemadebypalida
ช่วงนี้อยากกินแต่อาหารไทย เมนูวันนี้มี #ไข่พะโล้ #ผัดฟักทอง อาจจะไม่คลีนเท่าไหร่ เพราะมีซีอิ้วหวานกับน้ำตาลมะพร้าวในไข่พะโล้ แต่ถือว่าได้สุขภาพนิดหน่อยจากไข่ เต้าหู้ และปีกบนไก่ ละกันเน๊อะ 😅 #กินได้เอาออกด้วย ตอนเย็นก็ออกกำลังกายชดใช้ไป 😉 💕 ไข่พะโล้ (ต้มไว้กลางคืน เช้ามาเข้าเนื้อ อร่อยยย) วิธีทำตามนี้เลยจ่ะ ....ไข่ไก่ต้ม คงปลอกเปลือกแล้วเอาไปคลุกในซีอิ้วหวาน (ที่มินทำไข่ 8 ฟอง ใช้ซีอิ้วหวานประมาน 4-5 ช้อนโต๊ะ คลุกๆให้สีเท่ากันเท่าไข่ทั้งหมดนะจ๊ะ แช้วแช่ไว้ซักพัก ....ระหว่างนั้นก็ตั้งน้ำให้เดือด ใส่รากผักชี กระเทียมกลีบใหญ่ตีให้แตกลงไป ....หลังจากนั้นใส่ปีกบนไก่ลงไป แล้วก็ลดไฟลงนะจ๊ะ (อยากได้น้ำใสๆนิสนึง) โรยเกลือตามลงไปซัก 1/2 ช้อนชา ....เคี่ยวน้ำไปจ่ะ! (ประมานซักครึ่ง ชม.) ....ได้ที่แล้วก็ใส่ไข่ที่แช่ซีอิ้วลงไปเลยจ่ะ เทลงไปทั้งซีอิ้วด้วยเลยนะ ....เคี่ยวต่อจ่ะ! (ประมาน 1 ชม) ก็ใส่เต้าหู้ตามลงไปเล้ยยยยย ของโปรด ใส่เยอะหน่อย 😁 ....เคี่ยวต่ออีกหน่อย แล้วปิดไฟ (ปิดไฟทั้งเตา ปิดไฟทั้งห้องนอน นอนก่อนจ่ะ มื้อเช้าเจอกัน) 〰️•〰️•〰️•〰️•〰️•〰️•〰️•〰️•〰️•〰️•〰️••〰️ ตื่นเช้ามาก็เปิดไฟกลางอุ่นนะ เปิดไฟแรงเดี๋ยวน้ำไม่ใส โรยผักชี เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ × ผัดฟักทองให้มีผักในมื้อกันด้วยนาจาาา สำหรับคนที่ถามหาคลิปน้าาา..มินกำลังฝึกทำอยู่นะคะ 😅 ยังไม่เชี่ยวด้านนี้เท่าไหร่ รออีกแปบนึงน้าาา 🥰 . . #healthylifestyle #healthyfood #healthyeating #healthyrecipes #healthy #healthyish #fitness #fitnessmotivation #fitnessgirl #fitandfirm #เมนูคลีน #อาหารคลีน #อาหารคลีน #อาหารสุขภาพ #ลดน้ำหนัก #สุขภาพดี #กินได้เอาออกด้วย #Homemadebypalida
กักตัวแล้วไง กักใจเราไม่ได้หรอก🙄

ลงรูปเก่าวนไป thx. pic น้องชายเจ้ @ake_bestsure 😊
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
#bewtybew #cnx #chiangmai #happytime #relax #aday #fitdaily #fitgirl #firm #fitandfirm #tattoogirl #slim #girls #lady #smile #chillout #happygirl #hangout #night #nightlife #goodvibes #vibes #beautiful  #like4likes #likeforlikes #likesforfollow #instadaily #instalike
กักตัวแล้วไง กักใจเราไม่ได้หรอก🙄 ลงรูปเก่าวนไป thx. pic น้องชายเจ้ @ake_bestsure 😊 - - - - - - - - - - - - - - #bewtybew #cnx #chiangmai #happytime #relax #aday #fitdaily #fitgirl #firm #fitandfirm #tattoogirl #slim #girls #lady #smile #chillout #happygirl #hangout #night #nightlife #goodvibes #vibes #beautiful  #like4likes #likeforlikes #likesforfollow #instadaily #instalike
Morning เช้าวันอังคารค่าา
วันนี้มาเมนูไทยๆกันบ้างเน๊อะ

#ข้าวเนื้อบดผัดกระเทียมพริกไทยไข่ดาว
ข้างล่างเนื้อผัด มีกะหล่ำฝอยผัดให้นิ่มๆอยู่นะคะ ตัดเลี่ยนด้วยมะเขือเทศเติมวิตามินให้กับร่างกายซักลูกนึง 🍅
.
.
#healthylifestyle #healthyfood #healthyeating #healthyrecipes #healthy #healthyish #fitness #fitnessmotivation #fitnessgirl #fitandfirm #เมนูคลีน #อาหารคลีน #อาหารคลีน #อาหารสุขภาพ #ลดน้ำหนัก #สุขภาพดี #กินได้เอาออกด้วย #Homemadebypalida
Morning เช้าวันอังคารค่าา วันนี้มาเมนูไทยๆกันบ้างเน๊อะ #ข้าวเนื้อบดผัดกระเทียมพริกไทยไข่ดาว ข้างล่างเนื้อผัด มีกะหล่ำฝอยผัดให้นิ่มๆอยู่นะคะ ตัดเลี่ยนด้วยมะเขือเทศเติมวิตามินให้กับร่างกายซักลูกนึง 🍅 . . #healthylifestyle #healthyfood #healthyeating #healthyrecipes #healthy #healthyish #fitness #fitnessmotivation #fitnessgirl #fitandfirm #เมนูคลีน #อาหารคลีน #อาหารคลีน #อาหารสุขภาพ #ลดน้ำหนัก #สุขภาพดี #กินได้เอาออกด้วย #Homemadebypalida
เมนูเช้านี้แบบง่ายๆแต่ได้ประโยชน์นาจาา 😉
🍓 Chia×Cacao×Vanilla protien pudding
((แช่ Chia ไว้ค้างคืนนะจ๊ะ))
🌱โรยกราโนล่าลงบน Chia pudding ที่เราเตรียมไว้ ตามด้วยสตรอเบอรี่ & กล้วยหอม โรย Almond slide เล็กน้อย
ทานคู่กับขนมปังวีแกน×Almond Chia spread &ไข่ดาว 2 ฟองจ้าาา
.
เหมือนไม่มีไรมาก แต่แน่นเลยนะ 😅
.
.
#healthylifestyle #healthyfood #healthyeating #healthyrecipes #healthy #healthyish #fitness #fitnessmotivation #fitnessgirl #fitandfirm #เมนูคลีน #อาหารคลีน #อาหารคลีน #อาหารสุขภาพ #ลดน้ำหนัก #สุขภาพดี #กินได้เอาออกด้วย #Homemadebypalida
เมนูเช้านี้แบบง่ายๆแต่ได้ประโยชน์นาจาา 😉 🍓 Chia×Cacao×Vanilla protien pudding ((แช่ Chia ไว้ค้างคืนนะจ๊ะ)) 🌱โรยกราโนล่าลงบน Chia pudding ที่เราเตรียมไว้ ตามด้วยสตรอเบอรี่ & กล้วยหอม โรย Almond slide เล็กน้อย ทานคู่กับขนมปังวีแกน×Almond Chia spread &ไข่ดาว 2 ฟองจ้าาา . เหมือนไม่มีไรมาก แต่แน่นเลยนะ 😅 . . #healthylifestyle #healthyfood #healthyeating #healthyrecipes #healthy #healthyish #fitness #fitnessmotivation #fitnessgirl #fitandfirm #เมนูคลีน #อาหารคลีน #อาหารคลีน #อาหารสุขภาพ #ลดน้ำหนัก #สุขภาพดี #กินได้เอาออกด้วย #Homemadebypalida
อวสานร่างป้า 40++ ผลของการกินขนมและเเอลฯเยอะนะจ๊ะ ออกกำลังกายเหนื่อยฟรีเลย😢 my weekend หลังจากนี้เก็บตัวยาวไป
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
#bewtybew #bikini #bikinilover #fitdaily #fitgirl #firm #fitandfirm #girls #healthy #cadio #healthygirl #healthystyle #bodybuilding #slim #diet #squat #getfit #fitnessaddict #fitnesslife #abs #bikinitime #tattoogirl #adayinthailand #goodvibes #vibes #beautiful  #like4likes
อวสานร่างป้า 40++ ผลของการกินขนมและเเอลฯเยอะนะจ๊ะ ออกกำลังกายเหนื่อยฟรีเลย😢 my weekend หลังจากนี้เก็บตัวยาวไป - - - - - - - - - - - - - - - - - #bewtybew #bikini #bikinilover #fitdaily #fitgirl #firm #fitandfirm #girls #healthy #cadio #healthygirl #healthystyle #bodybuilding #slim #diet #squat #getfit #fitnessaddict #fitnesslife #abs #bikinitime #tattoogirl #adayinthailand #goodvibes #vibes #beautiful  #like4likes
Download index side qrcode