#burberryshoes

#已发帖 71398
You take my breath away! @burberry I stopped dead in my tracks when I saw them in the window. I had to go in and cup them in my hands and cooo! Such art! Such exquisiteness. Such heartbreak! .
.
.
#highfashion #shoes #secondlook #willyoubemine #burberry #burberryshoes #womenshoes #northparkmall #dallas #texas #girlsjustwannahavefun #linen #leather #hautecouture #sigh #theseshoesaremadeforwalking @wwd #ifeelpretty #luxurylifestyle
You take my breath away! @burberry I stopped dead in my tracks when I saw them in the window. I had to go in and cup them in my hands and cooo! Such art! Such exquisiteness. Such heartbreak! . . . #highfashion #shoes #secondlook #willyoubemine #burberry #burberryshoes #womenshoes #northparkmall #dallas #texas #girlsjustwannahavefun #linen #leather #hautecouture #sigh #theseshoesaremadeforwalking @wwd #ifeelpretty #luxurylifestyle
I like the bartender🥃
Model- @oneacen 
Shoes- @burberry
I like the bartender🥃 Model- @oneacen Shoes- @burberry
‼️‼️Burberry แบรนด์นี้มาแรงสุดค่า‼️‼️
ขายถูกๆ⭐️⭐️1500⭐️⭐️Burberry's scarf wool สภาพดี เซเลปดาราเอาสิ่งของแบรนด์นี้มาใช้จึงทำให้กระแสมาแรงจ้า แบรนด์นี้ใครๆก็รู้จักจ้า รุ่นนี้ในช็อปสองหมื่นอัพนะคะ สภาพยังดูดีจ้า มีร่องรอยการใช้งานบ้างตามประสาของมือสองวินเทจ พร้อมใช้งานจ้าๅ อปก ไม่มีคะ 🚩ให้สิทธิ์คนพร้อมโอนก่อนนะคะ พร้อมโอนค่อยต่อรอง ไม่รับจองปากเปล่านะคะ🚩

ขนาด : ยาว 66" x กว้าง 22"

Line ID bell083
#burberry #burberrythailand #burberryshirt #burberryscarf #burberrys #burberrywatch #burberrybag #burberrywatchthailand #burberrylondon #burberrymurah #burberryshoes #burberrycosmetics #burberryperfume #burberrydress #burberryvintage #vintageburberry #burberrycrossbody #burberrybackpack #burberryshoulderbag #แบรนด์เนมแท้💯 #แบรนด์เนมมือสอง #แบรนด์เนม
‼️‼️Burberry แบรนด์นี้มาแรงสุดค่า‼️‼️ ขายถูกๆ⭐️⭐️1500⭐️⭐️Burberry's scarf wool สภาพดี เซเลปดาราเอาสิ่งของแบรนด์นี้มาใช้จึงทำให้กระแสมาแรงจ้า แบรนด์นี้ใครๆก็รู้จักจ้า รุ่นนี้ในช็อปสองหมื่นอัพนะคะ สภาพยังดูดีจ้า มีร่องรอยการใช้งานบ้างตามประสาของมือสองวินเทจ พร้อมใช้งานจ้าๅ อปก ไม่มีคะ 🚩ให้สิทธิ์คนพร้อมโอนก่อนนะคะ พร้อมโอนค่อยต่อรอง ไม่รับจองปากเปล่านะคะ🚩 ขนาด : ยาว 66" x กว้าง 22" Line ID bell083 #burberry #burberrythailand #burberryshirt #burberryscarf #burberrys #burberrywatch #burberrybag #burberrywatchthailand #burberrylondon #burberrymurah #burberryshoes #burberrycosmetics #burberryperfume #burberrydress #burberryvintage #vintageburberry #burberrycrossbody #burberrybackpack #burberryshoulderbag #แบรนด์เนมแท้💯 #แบรนด์เนมมือสอง #แบรนด์เนม
‼️‼️Burberry แบรนด์นี้มาแรงสุดค่า‼️‼️
ขายถูกๆ⭐️⭐️1700⭐️⭐️Burberry's scarf wool สภาพดี เซเลปดาราเอาสิ่งของแบรนด์นี้มาใช้จึงทำให้กระแสมาแรงจ้า แบรนด์นี้ใครๆก็รู้จักจ้า รุ่นนี้ในช็อปสองหมื่นอัพนะคะ สภาพยังดูดีจ้า มีร่องรอยการใช้งานบ้างตามประสาของมือสองวินเทจ พร้อมใช้งานจ้าๅ อปก ไม่มีคะ 🚩ให้สิทธิ์คนพร้อมโอนก่อนนะคะ พร้อมโอนค่อยต่อรอง ไม่รับจองปากเปล่านะคะ🚩

ขนาด : ยาว 66" x กว้าง 22"

Line ID bell083
#burberry #burberrythailand #burberryshirt #burberryscarf #burberrys #burberrywatch #burberrybag #burberrywatchthailand #burberrylondon #burberrymurah #burberryshoes #burberrycosmetics #burberryperfume #burberrydress #burberryvintage #vintageburberry #burberrycrossbody #burberrybackpack #burberryshoulderbag #แบรนด์เนมแท้💯 #แบรนด์เนมมือสอง #แบรนด์เนม
‼️‼️Burberry แบรนด์นี้มาแรงสุดค่า‼️‼️ ขายถูกๆ⭐️⭐️1700⭐️⭐️Burberry's scarf wool สภาพดี เซเลปดาราเอาสิ่งของแบรนด์นี้มาใช้จึงทำให้กระแสมาแรงจ้า แบรนด์นี้ใครๆก็รู้จักจ้า รุ่นนี้ในช็อปสองหมื่นอัพนะคะ สภาพยังดูดีจ้า มีร่องรอยการใช้งานบ้างตามประสาของมือสองวินเทจ พร้อมใช้งานจ้าๅ อปก ไม่มีคะ 🚩ให้สิทธิ์คนพร้อมโอนก่อนนะคะ พร้อมโอนค่อยต่อรอง ไม่รับจองปากเปล่านะคะ🚩 ขนาด : ยาว 66" x กว้าง 22" Line ID bell083 #burberry #burberrythailand #burberryshirt #burberryscarf #burberrys #burberrywatch #burberrybag #burberrywatchthailand #burberrylondon #burberrymurah #burberryshoes #burberrycosmetics #burberryperfume #burberrydress #burberryvintage #vintageburberry #burberrycrossbody #burberrybackpack #burberryshoulderbag #แบรนด์เนมแท้💯 #แบรนด์เนมมือสอง #แบรนด์เนม
‼️‼️Burberry แบรนด์นี้มาแรงสุดค่า‼️‼️
ขายถูกๆ⭐️⭐️1500⭐️⭐️Burberry's scarf wool สภาพดี เซเลปดาราเอาสิ่งของแบรนด์นี้มาใช้จึงทำให้กระแสมาแรงจ้า แบรนด์นี้ใครๆก็รู้จักจ้า รุ่นนี้ในช็อปสองหมื่นอัพนะคะ สภาพยังดูดีจ้า มีร่องรอยการใช้งานบ้างตามประสาของมือสองวินเทจ พร้อมใช้งานจ้าๅ อปก ไม่มีคะ 🚩ให้สิทธิ์คนพร้อมโอนก่อนนะคะ พร้อมโอนค่อยต่อรอง ไม่รับจองปากเปล่านะคะ🚩

ขนาด : ยาว 41.5" x กว้าง 25.5"

Line ID bell083
#burberry #burberrythailand #burberryshirt #burberryscarf #burberrys #burberrywatch #burberrybag #burberrywatchthailand #burberrylondon #burberrymurah #burberryshoes #burberrycosmetics #burberryperfume #burberrydress #burberryvintage #vintageburberry #burberrycrossbody #burberrybackpack #burberryshoulderbag #แบรนด์เนมแท้💯 #แบรนด์เนมมือสอง #แบรนด์เนม
‼️‼️Burberry แบรนด์นี้มาแรงสุดค่า‼️‼️ ขายถูกๆ⭐️⭐️1500⭐️⭐️Burberry's scarf wool สภาพดี เซเลปดาราเอาสิ่งของแบรนด์นี้มาใช้จึงทำให้กระแสมาแรงจ้า แบรนด์นี้ใครๆก็รู้จักจ้า รุ่นนี้ในช็อปสองหมื่นอัพนะคะ สภาพยังดูดีจ้า มีร่องรอยการใช้งานบ้างตามประสาของมือสองวินเทจ พร้อมใช้งานจ้าๅ อปก ไม่มีคะ 🚩ให้สิทธิ์คนพร้อมโอนก่อนนะคะ พร้อมโอนค่อยต่อรอง ไม่รับจองปากเปล่านะคะ🚩 ขนาด : ยาว 41.5" x กว้าง 25.5" Line ID bell083 #burberry #burberrythailand #burberryshirt #burberryscarf #burberrys #burberrywatch #burberrybag #burberrywatchthailand #burberrylondon #burberrymurah #burberryshoes #burberrycosmetics #burberryperfume #burberrydress #burberryvintage #vintageburberry #burberrycrossbody #burberrybackpack #burberryshoulderbag #แบรนด์เนมแท้💯 #แบรนด์เนมมือสอง #แบรนด์เนม
‼️‼️Burberry แบรนด์นี้มาแรงสุดค่า‼️‼️
ขายถูกๆ⭐️⭐️1900⭐️⭐️Burberrys Boston Leather Handle Bag แบรนด์นี้มาแรงจ้า เซเลปดาราเอาสิ่งของแบรนด์นี้มาใช้จึงทำให้กระแสมาแรงจ้า แบรนด์นี้ใครๆก็รู้จักจ้า รุ่นนี้ในช็อปหลายหมื่นนะคะ สภาพยังดูสวยคะ ตัวกระเป๋าสวยเป็นทรง มีร่องรอยการใช้งานตามประสาของมือสองคะ หูแข็งแรง ด้านในสะอาด เดิมๆไม่สปา ไม่มีตำหนิหนักคะ อปก ไม่มีคะ 🚩ให้สิทธิ์คนพร้อมโอนก่อนนะคะ พร้อมโอนค่อยต่อรอง ไม่รับจองปากเปล่านะคะ🚩

ขนาด : ยาว 10.5" x สูงไม่รวมหู 6.5"

Line ID bell083
#burberry #burberrythailand #burberryshirt #burberryscarf #burberrys #burberrywatch #burberrybag #burberrywatchthailand #burberrylondon #burberrymurah #burberryshoes #burberrycosmetics #burberryperfume #burberrydress #burberryvintage #vintageburberry #burberrycrossbody #burberrybackpack #burberryshoulderbag #แบรนด์เนมแท้💯 #แบรนด์เนมมือสอง #แบรนด์เนม
‼️‼️Burberry แบรนด์นี้มาแรงสุดค่า‼️‼️ ขายถูกๆ⭐️⭐️1900⭐️⭐️Burberrys Boston Leather Handle Bag แบรนด์นี้มาแรงจ้า เซเลปดาราเอาสิ่งของแบรนด์นี้มาใช้จึงทำให้กระแสมาแรงจ้า แบรนด์นี้ใครๆก็รู้จักจ้า รุ่นนี้ในช็อปหลายหมื่นนะคะ สภาพยังดูสวยคะ ตัวกระเป๋าสวยเป็นทรง มีร่องรอยการใช้งานตามประสาของมือสองคะ หูแข็งแรง ด้านในสะอาด เดิมๆไม่สปา ไม่มีตำหนิหนักคะ อปก ไม่มีคะ 🚩ให้สิทธิ์คนพร้อมโอนก่อนนะคะ พร้อมโอนค่อยต่อรอง ไม่รับจองปากเปล่านะคะ🚩 ขนาด : ยาว 10.5" x สูงไม่รวมหู 6.5" Line ID bell083 #burberry #burberrythailand #burberryshirt #burberryscarf #burberrys #burberrywatch #burberrybag #burberrywatchthailand #burberrylondon #burberrymurah #burberryshoes #burberrycosmetics #burberryperfume #burberrydress #burberryvintage #vintageburberry #burberrycrossbody #burberrybackpack #burberryshoulderbag #แบรนด์เนมแท้💯 #แบรนด์เนมมือสอง #แบรนด์เนม
👟 #louisvuitton
----------------------------------------------
💰 FORMAS DE PAGAMENTO:
📌 PayPal / Débito/ Crédito
📌 Depósito a vista com 10% de desconto.
----------------------------------------------
💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS:
📌 WhatsApp: 1198172-4094
📌 Direct: @domkimports1
-----------------------------------------------
👟 Size 36-42
💻 Informações 👇🏻👇🏻
📌 WhatsApp: 1196197-2461
📌 Direct: @domkimports1
----------------------------------------------------------
#medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #louisvuitton ---------------------------------------------- 💰 FORMAS DE PAGAMENTO: 📌 PayPal / Débito/ Crédito 📌 Depósito a vista com 10% de desconto. ---------------------------------------------- 💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS: 📌 WhatsApp: 1198172-4094 📌 Direct: @domkimports1 ----------------------------------------------- 👟 Size 36-42 💻 Informações 👇🏻👇🏻 📌 WhatsApp: 1196197-2461 📌 Direct: @domkimports1 ---------------------------------------------------------- #medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #louisvuitton
----------------------------------------------
💰 FORMAS DE PAGAMENTO:
📌 PayPal / Débito/ Crédito
📌 Depósito a vista com 10% de desconto.
----------------------------------------------
💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS:
📌 WhatsApp: 1198172-4094
📌 Direct: @domkimports1
-----------------------------------------------
👟 Size 36-42
💻 Informações 👇🏻👇🏻
📌 WhatsApp: 1196197-2461
📌 Direct: @domkimports1
----------------------------------------------------------
#medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #louisvuitton ---------------------------------------------- 💰 FORMAS DE PAGAMENTO: 📌 PayPal / Débito/ Crédito 📌 Depósito a vista com 10% de desconto. ---------------------------------------------- 💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS: 📌 WhatsApp: 1198172-4094 📌 Direct: @domkimports1 ----------------------------------------------- 👟 Size 36-42 💻 Informações 👇🏻👇🏻 📌 WhatsApp: 1196197-2461 📌 Direct: @domkimports1 ---------------------------------------------------------- #medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #louisvuitton
----------------------------------------------
💰 FORMAS DE PAGAMENTO:
📌 PayPal / Débito/ Crédito
📌 Depósito a vista com 10% de desconto.
----------------------------------------------
💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS:
📌 WhatsApp: 1198172-4094
📌 Direct: @domkimports1
-----------------------------------------------
👟 Size 36-42
💻 Informações 👇🏻👇🏻
📌 WhatsApp: 1196197-2461
📌 Direct: @domkimports1
----------------------------------------------------------
#medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #louisvuitton ---------------------------------------------- 💰 FORMAS DE PAGAMENTO: 📌 PayPal / Débito/ Crédito 📌 Depósito a vista com 10% de desconto. ---------------------------------------------- 💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS: 📌 WhatsApp: 1198172-4094 📌 Direct: @domkimports1 ----------------------------------------------- 👟 Size 36-42 💻 Informações 👇🏻👇🏻 📌 WhatsApp: 1196197-2461 📌 Direct: @domkimports1 ---------------------------------------------------------- #medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #alexandermcqueen
----------------------------------------------
💰 FORMAS DE PAGAMENTO:
📌 PayPal / Débito/ Crédito
📌 Depósito a vista com 10% de desconto.
----------------------------------------------
💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS:
📌 WhatsApp: 1198172-4094
📌 Direct: @domkimports1
-----------------------------------------------
👟 Size 33-39
💻 Informações 👇🏻👇🏻
📌 WhatsApp: 1196197-2461
📌 Direct: @domkimports1
----------------------------------------------------------
#medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #alexandermcqueen ---------------------------------------------- 💰 FORMAS DE PAGAMENTO: 📌 PayPal / Débito/ Crédito 📌 Depósito a vista com 10% de desconto. ---------------------------------------------- 💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS: 📌 WhatsApp: 1198172-4094 📌 Direct: @domkimports1 ----------------------------------------------- 👟 Size 33-39 💻 Informações 👇🏻👇🏻 📌 WhatsApp: 1196197-2461 📌 Direct: @domkimports1 ---------------------------------------------------------- #medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #alexandermcqueen
----------------------------------------------
💰 FORMAS DE PAGAMENTO:
📌 PayPal / Débito/ Crédito
📌 Depósito a vista com 10% de desconto.
----------------------------------------------
💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS:
📌 WhatsApp: 1198172-4094
📌 Direct: @domkimports1
-----------------------------------------------
👟 Size 33-39
💻 Informações 👇🏻👇🏻
📌 WhatsApp: 1196197-2461
📌 Direct: @domkimports1
----------------------------------------------------------
#medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #alexandermcqueen ---------------------------------------------- 💰 FORMAS DE PAGAMENTO: 📌 PayPal / Débito/ Crédito 📌 Depósito a vista com 10% de desconto. ---------------------------------------------- 💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS: 📌 WhatsApp: 1198172-4094 📌 Direct: @domkimports1 ----------------------------------------------- 👟 Size 33-39 💻 Informações 👇🏻👇🏻 📌 WhatsApp: 1196197-2461 📌 Direct: @domkimports1 ---------------------------------------------------------- #medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #alexandermcqueen
----------------------------------------------
💰 FORMAS DE PAGAMENTO:
📌 PayPal / Débito/ Crédito
📌 Depósito a vista com 10% de desconto.
----------------------------------------------
💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS:
📌 WhatsApp: 1198172-4094
📌 Direct: @domkimports1
-----------------------------------------------
👟 Size 33-39
💻 Informações 👇🏻👇🏻
📌 WhatsApp: 1196197-2461
📌 Direct: @domkimports1
----------------------------------------------------------
#medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #alexandermcqueen ---------------------------------------------- 💰 FORMAS DE PAGAMENTO: 📌 PayPal / Débito/ Crédito 📌 Depósito a vista com 10% de desconto. ---------------------------------------------- 💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS: 📌 WhatsApp: 1198172-4094 📌 Direct: @domkimports1 ----------------------------------------------- 👟 Size 33-39 💻 Informações 👇🏻👇🏻 📌 WhatsApp: 1196197-2461 📌 Direct: @domkimports1 ---------------------------------------------------------- #medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #gucci
----------------------------------------------
💰 FORMAS DE PAGAMENTO:
📌 PayPal / Débito/ Crédito
📌 Depósito a vista com 10% de desconto.
----------------------------------------------
💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS:
📌 WhatsApp: 1198172-4094
📌 Direct: @domkimports1
-----------------------------------------------
👟 Size 36-42
💻 Informações 👇🏻👇🏻
📌 WhatsApp: 1196197-2461
📌 Direct: @domkimports1
----------------------------------------------------------
#medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #gucci ---------------------------------------------- 💰 FORMAS DE PAGAMENTO: 📌 PayPal / Débito/ Crédito 📌 Depósito a vista com 10% de desconto. ---------------------------------------------- 💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS: 📌 WhatsApp: 1198172-4094 📌 Direct: @domkimports1 ----------------------------------------------- 👟 Size 36-42 💻 Informações 👇🏻👇🏻 📌 WhatsApp: 1196197-2461 📌 Direct: @domkimports1 ---------------------------------------------------------- #medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #gucci
----------------------------------------------
💰 FORMAS DE PAGAMENTO:
📌 PayPal / Débito/ Crédito
📌 Depósito a vista com 10% de desconto.
----------------------------------------------
💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS:
📌 WhatsApp: 1198172-4094
📌 Direct: @domkimports1
-----------------------------------------------
👟 Size 36-42
💻 Informações 👇🏻👇🏻
📌 WhatsApp: 1196197-2461
📌 Direct: @domkimports1
----------------------------------------------------------
#medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #gucci ---------------------------------------------- 💰 FORMAS DE PAGAMENTO: 📌 PayPal / Débito/ Crédito 📌 Depósito a vista com 10% de desconto. ---------------------------------------------- 💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS: 📌 WhatsApp: 1198172-4094 📌 Direct: @domkimports1 ----------------------------------------------- 👟 Size 36-42 💻 Informações 👇🏻👇🏻 📌 WhatsApp: 1196197-2461 📌 Direct: @domkimports1 ---------------------------------------------------------- #medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #gucci
----------------------------------------------
💰 FORMAS DE PAGAMENTO:
📌 PayPal / Débito/ Crédito
📌 Depósito a vista com 10% de desconto.
----------------------------------------------
💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS:
📌 WhatsApp: 1198172-4094
📌 Direct: @domkimports1
-----------------------------------------------
👟 Size 36-42
💻 Informações 👇🏻👇🏻
📌 WhatsApp: 1196197-2461
📌 Direct: @domkimports1
----------------------------------------------------------
#medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #gucci ---------------------------------------------- 💰 FORMAS DE PAGAMENTO: 📌 PayPal / Débito/ Crédito 📌 Depósito a vista com 10% de desconto. ---------------------------------------------- 💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS: 📌 WhatsApp: 1198172-4094 📌 Direct: @domkimports1 ----------------------------------------------- 👟 Size 36-42 💻 Informações 👇🏻👇🏻 📌 WhatsApp: 1196197-2461 📌 Direct: @domkimports1 ---------------------------------------------------------- #medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #versace
----------------------------------------------
💰 FORMAS DE PAGAMENTO:
📌 PayPal / Débito/ Crédito
📌 Depósito a vista com 10% de desconto.
----------------------------------------------
💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS:
📌 WhatsApp: 1198172-4094
📌 Direct: @domkimports1
-----------------------------------------------
👟 Size 36-42
💻 Informações 👇🏻👇🏻
📌 WhatsApp: 1196197-2461
📌 Direct: @domkimports1
----------------------------------------------------------
#medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #versace ---------------------------------------------- 💰 FORMAS DE PAGAMENTO: 📌 PayPal / Débito/ Crédito 📌 Depósito a vista com 10% de desconto. ---------------------------------------------- 💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS: 📌 WhatsApp: 1198172-4094 📌 Direct: @domkimports1 ----------------------------------------------- 👟 Size 36-42 💻 Informações 👇🏻👇🏻 📌 WhatsApp: 1196197-2461 📌 Direct: @domkimports1 ---------------------------------------------------------- #medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #versace
----------------------------------------------
💰 FORMAS DE PAGAMENTO:
📌 PayPal / Débito/ Crédito
📌 Depósito a vista com 10% de desconto.
----------------------------------------------
💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS:
📌 WhatsApp: 1198172-4094
📌 Direct: @domkimports1
-----------------------------------------------
👟 Size 36-42
💻 Informações 👇🏻👇🏻
📌 WhatsApp: 1196197-2461
📌 Direct: @domkimports1
----------------------------------------------------------
#medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #versace ---------------------------------------------- 💰 FORMAS DE PAGAMENTO: 📌 PayPal / Débito/ Crédito 📌 Depósito a vista com 10% de desconto. ---------------------------------------------- 💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS: 📌 WhatsApp: 1198172-4094 📌 Direct: @domkimports1 ----------------------------------------------- 👟 Size 36-42 💻 Informações 👇🏻👇🏻 📌 WhatsApp: 1196197-2461 📌 Direct: @domkimports1 ---------------------------------------------------------- #medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
🇳🇿Burberry.
📱(+57) 300 815 1029.
🛵Domicilio en Medellin.
✈️Envios a nivel Nacional.

Proceso de compra:
Eliges el producto a tu interés confirmando la disponibilidad 
Puedes realizar transferencia o giros a nuestras cuentas 
Envías tu pago y tus datos completos Recibes tu pedido por mensajería a tu casa, oficina, local.

#burberry #colombia #medellin #fashion #burberrysneakers #burberryshoes
🇳🇿Burberry. 📱(+57) 300 815 1029. 🛵Domicilio en Medellin. ✈️Envios a nivel Nacional. Proceso de compra: Eliges el producto a tu interés confirmando la disponibilidad Puedes realizar transferencia o giros a nuestras cuentas Envías tu pago y tus datos completos Recibes tu pedido por mensajería a tu casa, oficina, local. #burberry #colombia #medellin #fashion #burberrysneakers #burberryshoes
👟 #louisvuitton
----------------------------------------------
💰 FORMAS DE PAGAMENTO:
📌 PayPal / Débito/ Crédito
📌 Depósito a vista com 10% de desconto.
----------------------------------------------
💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS:
📌 WhatsApp: 1198172-4094
📌 Direct: @domkimports1
-----------------------------------------------
👟 Size 36-42
💻 Informações 👇🏻👇🏻
📌 WhatsApp: 1196197-2461
📌 Direct: @domkimports1
----------------------------------------------------------
#medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #louisvuitton ---------------------------------------------- 💰 FORMAS DE PAGAMENTO: 📌 PayPal / Débito/ Crédito 📌 Depósito a vista com 10% de desconto. ---------------------------------------------- 💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS: 📌 WhatsApp: 1198172-4094 📌 Direct: @domkimports1 ----------------------------------------------- 👟 Size 36-42 💻 Informações 👇🏻👇🏻 📌 WhatsApp: 1196197-2461 📌 Direct: @domkimports1 ---------------------------------------------------------- #medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #louisvuitton
----------------------------------------------
💰 FORMAS DE PAGAMENTO:
📌 PayPal / Débito/ Crédito
📌 Depósito a vista com 10% de desconto.
----------------------------------------------
💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS:
📌 WhatsApp: 1198172-4094
📌 Direct: @domkimports1
-----------------------------------------------
👟 Size 36-42
💻 Informações 👇🏻👇🏻
📌 WhatsApp: 1196197-2461
📌 Direct: @domkimports1
----------------------------------------------------------
#medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #louisvuitton ---------------------------------------------- 💰 FORMAS DE PAGAMENTO: 📌 PayPal / Débito/ Crédito 📌 Depósito a vista com 10% de desconto. ---------------------------------------------- 💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS: 📌 WhatsApp: 1198172-4094 📌 Direct: @domkimports1 ----------------------------------------------- 👟 Size 36-42 💻 Informações 👇🏻👇🏻 📌 WhatsApp: 1196197-2461 📌 Direct: @domkimports1 ---------------------------------------------------------- #medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #chanel
----------------------------------------------
💰 FORMAS DE PAGAMENTO:
📌 PayPal / Débito/ Crédito
📌 Depósito a vista com 10% de desconto.
----------------------------------------------
💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS:
📌 WhatsApp: 1198172-4094
📌 Direct: @domkimports1
-----------------------------------------------
👟 Size 33-38
💻 Informações 👇🏻👇🏻
📌 WhatsApp: 1196197-2461
📌 Direct: @domkimports1
----------------------------------------------------------
#medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #chanel ---------------------------------------------- 💰 FORMAS DE PAGAMENTO: 📌 PayPal / Débito/ Crédito 📌 Depósito a vista com 10% de desconto. ---------------------------------------------- 💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS: 📌 WhatsApp: 1198172-4094 📌 Direct: @domkimports1 ----------------------------------------------- 👟 Size 33-38 💻 Informações 👇🏻👇🏻 📌 WhatsApp: 1196197-2461 📌 Direct: @domkimports1 ---------------------------------------------------------- #medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #chanel
----------------------------------------------
💰 FORMAS DE PAGAMENTO:
📌 PayPal / Débito/ Crédito
📌 Depósito a vista com 10% de desconto.
----------------------------------------------
💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS:
📌 WhatsApp: 1198172-4094
📌 Direct: @domkimports1
-----------------------------------------------
👟 Size 33-38
💻 Informações 👇🏻👇🏻
📌 WhatsApp: 1196197-2461
📌 Direct: @domkimports1
----------------------------------------------------------
#medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #chanel ---------------------------------------------- 💰 FORMAS DE PAGAMENTO: 📌 PayPal / Débito/ Crédito 📌 Depósito a vista com 10% de desconto. ---------------------------------------------- 💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS: 📌 WhatsApp: 1198172-4094 📌 Direct: @domkimports1 ----------------------------------------------- 👟 Size 33-38 💻 Informações 👇🏻👇🏻 📌 WhatsApp: 1196197-2461 📌 Direct: @domkimports1 ---------------------------------------------------------- #medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
이쁘게 신겠듭니다! 충성!
줭준 체고 ❤️❤️
.
.
.
.
.
#버버리신발 #burberry #burberryshoes #선물 #남자친구 #소통 #daily #likeforlikes #likeforfollow #좋아요반사 #좋아요 #좋반 #일상
کیف طرح باربری
سایز کوچک 
دارای بند بلند
قابلیت استفاده به صورت دستی و دوشی
جنس رویه برزنت با کیفیت
جنس آستر سوئیت
قیمت 188000 تومان
همه ی کارها باضمانت هستند. ‎#كيف #كفش #كيف_كفش #كيف_و_كفش #كالج #كالج_راحت #كفش_طبي #كالج_برند #کالج_باربری #كيف_بزرگ #كيف_دوشي #كيف_بزرگ #كيف_برند #کیف_باربری #كيف_بزرگ #كيف_كوچك #كيف_مجلسي #مجلسي #ست #ست_كيف_كفش #burberrybag #burberry #burberryshoes
کیف طرح باربری سایز کوچک دارای بند بلند قابلیت استفاده به صورت دستی و دوشی جنس رویه برزنت با کیفیت جنس آستر سوئیت قیمت 188000 تومان همه ی کارها باضمانت هستند. ‎#كيف #كفش #كيف_كفش #كيف_و_كفش #كالج #كالج_راحت #كفش_طبي #كالج_برند #کالج_باربری #كيف_بزرگ #كيف_دوشي #كيف_بزرگ #كيف_برند #کیف_باربری #كيف_بزرگ #كيف_كوچك #كيف_مجلسي #مجلسي #ست #ست_كيف_كفش #burberrybag #burberry #burberryshoes
کیف طرح باربری
سایز بزرگ 
جنس رویه برزنت با کیفیت
جنس آستر سوئیت
قیمت 298000 تومان
همه ی کارها باضمانت هستند. ‎#كيف #كفش #كيف_كفش #كيف_و_كفش #كالج #كالج_راحت #كفش_طبي #كالج_برند #کالج_باربری #كيف_بزرگ #كيف_دوشي #كيف_بزرگ #كيف_برند #کیف_باربری #كيف_بزرگ #كيف_كوچك #كيف_مجلسي #مجلسي #ست #ست_كيف_كفش #burberrybag #burberry #burberryshoes
کالج طرح باربری
دارای کفی طبی کاملا راحت
دارای زیره لقمه ای دوردوخت
قیمت 188000 تومان
همه کارها با ضمانت هستند. ‎#كيف #كفش #كيف_كفش #كيف_و_كفش #كالج #كالج_راحت #كفش_طبي #كالج_برند #کالج_باربری #كيف_بزرگ #كيف_دوشي #كيف_بزرگ #كيف_برند #کیف_باربری #كيف_بزرگ #كيف_كوچك #كيف_مجلسي #مجلسي #ست #ست_كيف_كفش #burberrybag #burberry #burberryshoes
کالج طرح باربری دارای کفی طبی کاملا راحت دارای زیره لقمه ای دوردوخت قیمت 188000 تومان همه کارها با ضمانت هستند. ‎#كيف #كفش #كيف_كفش #كيف_و_كفش #كالج #كالج_راحت #كفش_طبي #كالج_برند #کالج_باربری #كيف_بزرگ #كيف_دوشي #كيف_بزرگ #كيف_برند #کیف_باربری #كيف_بزرگ #كيف_كوچك #كيف_مجلسي #مجلسي #ست #ست_كيف_كفش #burberrybag #burberry #burberryshoes
Pls contact Wendy to order👼Add WhatsApp: 8618057050293😁
Hope You have a great day!everything will be fine!#burberryshoes 
#burberry
Pls contact Wendy to order👼Add WhatsApp: 8618057050293😁 Hope You have a great day!everything will be fine!#burberryshoes #burberry
Pls contact Wendy to order👼Add WhatsApp: 8618057050293😁
Hope You have a great day!everything will be fine!#burberryshoes 
#burberry
Pls contact Wendy to order👼Add WhatsApp: 8618057050293😁 Hope You have a great day!everything will be fine!#burberryshoes #burberry
Pls contact Wendy to order👼Add WhatsApp: 8618057050293😁
Hope You have a great day!everything will be fine!#burberryshoes 
#burberry
Pls contact Wendy to order👼Add WhatsApp: 8618057050293😁 Hope You have a great day!everything will be fine!#burberryshoes #burberry
Ready

Burberry sneaker vintage check

Size 41 - insole 26cm
Size 42 - insole 27cm
Size 43 - insole 28cm
Size 44 - insole 29cm

IDR 5.200.000

#vintage #burberryshoes #burberrysneakers #burberrymen
Ready Burberry sneaker vintage check Size 41 - insole 26cm Size 42 - insole 27cm Size 43 - insole 28cm Size 44 - insole 29cm IDR 5.200.000 #vintage #burberryshoes #burberrysneakers #burberrymen
‼️‼️Burberry แบรนด์นี้มาแรงสุดค่า‼️‼️
ขายถูกๆ⭐️⭐️1500⭐️⭐️Burberry's scarf wool สภาพดี เซเลปดาราเอาสิ่งของแบรนด์นี้มาใช้จึงทำให้กระแสมาแรงจ้า แบรนด์นี้ใครๆก็รู้จักจ้า รุ่นนี้ในช็อปสองหมื่นอัพนะคะ สภาพยังดูดีจ้า มีร่องรอยการใช้งานบ้างตามประสาของมือสองวินเทจ พร้อมใช้งานจ้าๅ อปก ไม่มีคะ 🚩ให้สิทธิ์คนพร้อมโอนก่อนนะคะ พร้อมโอนค่อยต่อรอง ไม่รับจองปากเปล่านะคะ🚩

ขนาด : ยาว 50" x กว้าง 8.5"

Line ID bell083
#burberry #burberrythailand #burberryshirt #burberryscarf #burberrys #burberrywatch #burberrybag #burberrywatchthailand #burberrylondon #burberrymurah #burberryshoes #burberrycosmetics #burberryperfume #burberrydress #burberryvintage #vintageburberry #burberrycrossbody #burberrybackpack #burberryshoulderbag #แบรนด์เนมแท้💯 #แบรนด์เนมมือสอง #แบรนด์เนม
‼️‼️Burberry แบรนด์นี้มาแรงสุดค่า‼️‼️ ขายถูกๆ⭐️⭐️1500⭐️⭐️Burberry's scarf wool สภาพดี เซเลปดาราเอาสิ่งของแบรนด์นี้มาใช้จึงทำให้กระแสมาแรงจ้า แบรนด์นี้ใครๆก็รู้จักจ้า รุ่นนี้ในช็อปสองหมื่นอัพนะคะ สภาพยังดูดีจ้า มีร่องรอยการใช้งานบ้างตามประสาของมือสองวินเทจ พร้อมใช้งานจ้าๅ อปก ไม่มีคะ 🚩ให้สิทธิ์คนพร้อมโอนก่อนนะคะ พร้อมโอนค่อยต่อรอง ไม่รับจองปากเปล่านะคะ🚩 ขนาด : ยาว 50" x กว้าง 8.5" Line ID bell083 #burberry #burberrythailand #burberryshirt #burberryscarf #burberrys #burberrywatch #burberrybag #burberrywatchthailand #burberrylondon #burberrymurah #burberryshoes #burberrycosmetics #burberryperfume #burberrydress #burberryvintage #vintageburberry #burberrycrossbody #burberrybackpack #burberryshoulderbag #แบรนด์เนมแท้💯 #แบรนด์เนมมือสอง #แบรนด์เนม
‼️‼️Burberry แบรนด์นี้มาแรงสุดค่า‼️‼️
ขายถูกๆ⭐️⭐️1900⭐️⭐️Burberry's scarf wool สภาพดี เซเลปดาราเอาสิ่งของแบรนด์นี้มาใช้จึงทำให้กระแสมาแรงจ้า แบรนด์นี้ใครๆก็รู้จักจ้า รุ่นนี้ในช็อปสองหมื่นอัพนะคะ สภาพยังดูดีจ้า มีร่องรอยการใช้งานบ้างตามประสาของมือสองวินเทจ พร้อมใช้งานจ้าๅ อปก ไม่มีคะ 🚩ให้สิทธิ์คนพร้อมโอนก่อนนะคะ พร้อมโอนค่อยต่อรอง ไม่รับจองปากเปล่านะคะ🚩

ขนาด : ยาว 66" x กว้าง 22"

Line ID bell083
#burberry #burberrythailand #burberryshirt #burberryscarf #burberrys #burberrywatch #burberrybag #burberrywatchthailand #burberrylondon #burberrymurah #burberryshoes #burberrycosmetics #burberryperfume #burberrydress #burberryvintage #vintageburberry #burberrycrossbody #burberrybackpack #burberryshoulderbag #แบรนด์เนมแท้💯 #แบรนด์เนมมือสอง #แบรนด์เนม
‼️‼️Burberry แบรนด์นี้มาแรงสุดค่า‼️‼️ ขายถูกๆ⭐️⭐️1900⭐️⭐️Burberry's scarf wool สภาพดี เซเลปดาราเอาสิ่งของแบรนด์นี้มาใช้จึงทำให้กระแสมาแรงจ้า แบรนด์นี้ใครๆก็รู้จักจ้า รุ่นนี้ในช็อปสองหมื่นอัพนะคะ สภาพยังดูดีจ้า มีร่องรอยการใช้งานบ้างตามประสาของมือสองวินเทจ พร้อมใช้งานจ้าๅ อปก ไม่มีคะ 🚩ให้สิทธิ์คนพร้อมโอนก่อนนะคะ พร้อมโอนค่อยต่อรอง ไม่รับจองปากเปล่านะคะ🚩 ขนาด : ยาว 66" x กว้าง 22" Line ID bell083 #burberry #burberrythailand #burberryshirt #burberryscarf #burberrys #burberrywatch #burberrybag #burberrywatchthailand #burberrylondon #burberrymurah #burberryshoes #burberrycosmetics #burberryperfume #burberrydress #burberryvintage #vintageburberry #burberrycrossbody #burberrybackpack #burberryshoulderbag #แบรนด์เนมแท้💯 #แบรนด์เนมมือสอง #แบรนด์เนม
‼️‼️Burberry แบรนด์นี้มาแรงสุดค่า‼️‼️
ขายถูกๆ⭐️⭐️1700⭐️⭐️Burberry's scarf wool สภาพดี เซเลปดาราเอาสิ่งของแบรนด์นี้มาใช้จึงทำให้กระแสมาแรงจ้า แบรนด์นี้ใครๆก็รู้จักจ้า รุ่นนี้ในช็อปสองหมื่นอัพนะคะ สภาพยังดูดีจ้า มีร่องรอยการใช้งานบ้างตามประสาของมือสองวินเทจ พร้อมใช้งานจ้าๅ อปก ไม่มีคะ 🚩ให้สิทธิ์คนพร้อมโอนก่อนนะคะ พร้อมโอนค่อยต่อรอง ไม่รับจองปากเปล่านะคะ🚩

ขนาด : ยาว 41.5" x กว้าง 25.5"

Line ID bell083
#burberry #burberrythailand #burberryshirt #burberryscarf #burberrys #burberrywatch #burberrybag #burberrywatchthailand #burberrylondon #burberrymurah #burberryshoes #burberrycosmetics #burberryperfume #burberrydress #burberryvintage #vintageburberry #burberrycrossbody #burberrybackpack #burberryshoulderbag #แบรนด์เนมแท้💯 #แบรนด์เนมมือสอง #แบรนด์เนม
‼️‼️Burberry แบรนด์นี้มาแรงสุดค่า‼️‼️ ขายถูกๆ⭐️⭐️1700⭐️⭐️Burberry's scarf wool สภาพดี เซเลปดาราเอาสิ่งของแบรนด์นี้มาใช้จึงทำให้กระแสมาแรงจ้า แบรนด์นี้ใครๆก็รู้จักจ้า รุ่นนี้ในช็อปสองหมื่นอัพนะคะ สภาพยังดูดีจ้า มีร่องรอยการใช้งานบ้างตามประสาของมือสองวินเทจ พร้อมใช้งานจ้าๅ อปก ไม่มีคะ 🚩ให้สิทธิ์คนพร้อมโอนก่อนนะคะ พร้อมโอนค่อยต่อรอง ไม่รับจองปากเปล่านะคะ🚩 ขนาด : ยาว 41.5" x กว้าง 25.5" Line ID bell083 #burberry #burberrythailand #burberryshirt #burberryscarf #burberrys #burberrywatch #burberrybag #burberrywatchthailand #burberrylondon #burberrymurah #burberryshoes #burberrycosmetics #burberryperfume #burberrydress #burberryvintage #vintageburberry #burberrycrossbody #burberrybackpack #burberryshoulderbag #แบรนด์เนมแท้💯 #แบรนด์เนมมือสอง #แบรนด์เนม
👟 #philippplein
----------------------------------------------
💰 FORMAS DE PAGAMENTO:
📌 PayPal / Débito/ Crédito
📌 Depósito a vista com 10% de desconto.
----------------------------------------------
💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS:
📌 WhatsApp: 1198172-4094
📌 Direct: @domkimports1
-----------------------------------------------
👟 Size 36-43
💻 Informações 👇🏻👇🏻
📌 WhatsApp: 1196197-2461
📌 Direct: @domkimports1
----------------------------------------------------------
#medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #philippplein ---------------------------------------------- 💰 FORMAS DE PAGAMENTO: 📌 PayPal / Débito/ Crédito 📌 Depósito a vista com 10% de desconto. ---------------------------------------------- 💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS: 📌 WhatsApp: 1198172-4094 📌 Direct: @domkimports1 ----------------------------------------------- 👟 Size 36-43 💻 Informações 👇🏻👇🏻 📌 WhatsApp: 1196197-2461 📌 Direct: @domkimports1 ---------------------------------------------------------- #medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
We 🖤 designer!
#resale Burberry heels | size 11 | $105
#resale Miu Miu wedges | size 8 | $50
#resale Chanel sunglasses | $50

Call for purchase 905 842 4000
DM for PayPal | we ship 😍

#resale #stylish #paylessforfashion #ootd #shoestagram #instagood #valentines #oakville #fashion #reusereducerecycle #chanelresale #chanelsunglasses #burberryshoes #miumiushoes
We 🖤 designer! #resale Burberry heels | size 11 | $105 #resale Miu Miu wedges | size 8 | $50 #resale Chanel sunglasses | $50 Call for purchase 905 842 4000 DM for PayPal | we ship 😍 #resale #stylish #paylessforfashion #ootd #shoestagram #instagood #valentines #oakville #fashion #reusereducerecycle #chanelresale #chanelsunglasses #burberryshoes #miumiushoes
👟 #chanel
----------------------------------------------
💰 FORMAS DE PAGAMENTO:
📌 PayPal / Débito/ Crédito
📌 Depósito a vista com 10% de desconto.
----------------------------------------------
💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS:
📌 WhatsApp: 1198172-4094
📌 Direct: @domkimports1
-----------------------------------------------
👟 Size 33-38
💻 Informações 👇🏻👇🏻
📌 WhatsApp: 1196197-2461
📌 Direct: @domkimports1
----------------------------------------------------------
#medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #chanel ---------------------------------------------- 💰 FORMAS DE PAGAMENTO: 📌 PayPal / Débito/ Crédito 📌 Depósito a vista com 10% de desconto. ---------------------------------------------- 💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS: 📌 WhatsApp: 1198172-4094 📌 Direct: @domkimports1 ----------------------------------------------- 👟 Size 33-38 💻 Informações 👇🏻👇🏻 📌 WhatsApp: 1196197-2461 📌 Direct: @domkimports1 ---------------------------------------------------------- #medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #chanel
----------------------------------------------
💰 FORMAS DE PAGAMENTO:
📌 PayPal / Débito/ Crédito
📌 Depósito a vista com 10% de desconto.
----------------------------------------------
💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS:
📌 WhatsApp: 1198172-4094
📌 Direct: @domkimports1
-----------------------------------------------
👟 Size 33-38
💻 Informações 👇🏻👇🏻
📌 WhatsApp: 1196197-2461
📌 Direct: @domkimports1
----------------------------------------------------------
#medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
👟 #chanel ---------------------------------------------- 💰 FORMAS DE PAGAMENTO: 📌 PayPal / Débito/ Crédito 📌 Depósito a vista com 10% de desconto. ---------------------------------------------- 💻 DÚVIDAS DOS PRODUTOS: 📌 WhatsApp: 1198172-4094 📌 Direct: @domkimports1 ----------------------------------------------- 👟 Size 33-38 💻 Informações 👇🏻👇🏻 📌 WhatsApp: 1196197-2461 📌 Direct: @domkimports1 ---------------------------------------------------------- #medico #dentista #empresario #sapatosocial #sapatodeluxo #cantor #estilomasculino #saopaulo #riodejaneiro #modaparahomens #modamasculina #fashion #minasgerais #guccishoes #louisvuittonshoes #christianlouboutinshoes #fendishoes #executivo #burberryshoes #chanelshoes #modaparamulheres #modafeminina #estilofeminino #moda #fashion
⠀
⠀ ⠀
💟 해외(중국 광저우) 주문 제작
💟 각 브랜드별 최고급 유명 단독 공장제품
💟 꼼꼼한 검수과정으로 불량율 zero
💟 커스텀 / 미러급 두가지 퀄리티 보유
💟 풀세트구성 (박스/쇼핑백/더스트/게런티카드)
💟 Italy imported real leather / fabric
💟 피드에 없는 원하는 상품 주문가능
💟 해외현지 EMS 특송 주말제외 8일
💟 24시간 문의 카톡 & DM & 댓글
⠀
⠀
📲 카톡아이디 wkdus0702 ⠀
⠀
👤 문의 & 주문 시 프로필 하단 카톡 자동친구추가링크 click
⠀
⠀
⠀
⠀ ⠀ ⠀ 💟 해외(중국 광저우) 주문 제작 💟 각 브랜드별 최고급 유명 단독 공장제품 💟 꼼꼼한 검수과정으로 불량율 zero 💟 커스텀 / 미러급 두가지 퀄리티 보유 💟 풀세트구성 (박스/쇼핑백/더스트/게런티카드) 💟 Italy imported real leather / fabric 💟 피드에 없는 원하는 상품 주문가능 💟 해외현지 EMS 특송 주말제외 8일 💟 24시간 문의 카톡 & DM & 댓글 ⠀ ⠀ 📲 카톡아이디 wkdus0702 ⠀ ⠀ 👤 문의 & 주문 시 프로필 하단 카톡 자동친구추가링크 click ⠀ ⠀ ⠀
Download index side qrcode