#aoa

#已发帖 1263484
IU và Yeo Jin Goo tiết lộ rằng ban đầu họ lo lắng về diễn xuất của họ đối với Hotel Del Luna
http://www.kpopsfashion.com/iu-va-yeo-jin-goo-tiet-lo-rang-ban-dau-ho-lo-lang-ve-dien-xuat-cua-ho-doi-voi-hotel-del-luna/
---------------------------------------------
http://www.kpopsfashion.com/
http://www.askkpop.com
ASK K-POP is the Ultimate for Kpop, Fanclubs,News,Images Community Entertainment .

ASK K-POP là trang web dành cho Kpop, Fanclubs, News, Images Community Entertainment

http://www.dootastyle.com
K-POP Shopping Mall, Original Korean Fashion, Cosmetics, Clothes, K- POP Fashion and Accessories.

Trung tâm mua sắm K-POP quốc tế Dootastyle, Thời trang Hàn Quốc gốc, Mỹ phẩm, Quần áo, Thời trang và Phụ kiện K-POP

Gift :  for all customer 
https://www.dootastyle.com/english/sulwhasoo-basic-kit-5-items.html

http://www.dramastyle.com
Korean dramas 한국드라마 or K-dramas are television dramas and Movie K-Pop site, covering K-Pop news, music, fashion, videos, photos and Kdramas. Anything and everything K-Pop, K-Drama, K-Movie.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc 드라마 드라마 hoặc K-drama là phim truyền hình và phim K-Pop, bao gồm tin tức K-Pop, âm nhạc, thời trang, video, hình ảnh và Kdramas. Mọi thứ và mọi thứ K-Pop, K-Drama, K-Movie.

Facebook : 
https://www.facebook.com/kpopsfashion

twitter : 
https://twitter.com/kpopsfashion

instagram : 
https://www.instagram.com/kpopsfashion/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ45dtwVroD1jkqKPkI2Bqw

Tại đây, Bộ mỹ phẩm Hàn Quốc được tặng miễn phí cho tất cả khách hàng.
#askkpop
#dramastyle
#dootastyle
#kpopfashion
#bts
#twice 
#exo #exid
#blackpink
#aoa
#makeup #skincare
#iu #yeojingoo
IU và Yeo Jin Goo tiết lộ rằng ban đầu họ lo lắng về diễn xuất của họ đối với Hotel Del Luna http://www.kpopsfashion.com/iu-va-yeo-jin-goo-tiet-lo-rang-ban-dau-ho-lo-lang-ve-dien-xuat-cua-ho-doi-voi-hotel-del-luna/ --------------------------------------------- http://www.kpopsfashion.com/ http://www.askkpop.com ASK K-POP is the Ultimate for Kpop, Fanclubs,News,Images Community Entertainment . ASK K-POP là trang web dành cho Kpop, Fanclubs, News, Images Community Entertainment http://www.dootastyle.com K-POP Shopping Mall, Original Korean Fashion, Cosmetics, Clothes, K- POP Fashion and Accessories. Trung tâm mua sắm K-POP quốc tế Dootastyle, Thời trang Hàn Quốc gốc, Mỹ phẩm, Quần áo, Thời trang và Phụ kiện K-POP Gift : for all customer https://www.dootastyle.com/english/sulwhasoo-basic-kit-5-items.html http://www.dramastyle.com Korean dramas 한국드라마 or K-dramas are television dramas and Movie K-Pop site, covering K-Pop news, music, fashion, videos, photos and Kdramas. Anything and everything K-Pop, K-Drama, K-Movie. Bộ phim truyền hình Hàn Quốc 드라마 드라마 hoặc K-drama là phim truyền hình và phim K-Pop, bao gồm tin tức K-Pop, âm nhạc, thời trang, video, hình ảnh và Kdramas. Mọi thứ và mọi thứ K-Pop, K-Drama, K-Movie. Facebook : https://www.facebook.com/kpopsfashion twitter : https://twitter.com/kpopsfashion instagram : https://www.instagram.com/kpopsfashion/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ45dtwVroD1jkqKPkI2Bqw Tại đây, Bộ mỹ phẩm Hàn Quốc được tặng miễn phí cho tất cả khách hàng. #askkpop #dramastyle #dootastyle #kpopfashion #bts #twice #exo #exid #blackpink #aoa #makeup #skincare #iu #yeojingoo
Các rapper trong bối cảnh Hip Hop Hàn Quốc, những người có hình ảnh giống thần tượng
http://www.kpopsfashion.com/cac-rapper-trong-boi-canh-hip-hop-han-quoc-nhung-nguoi-co-hinh-anh-giong-than-tuong/
---------------------------------------------
http://www.kpopsfashion.com/
http://www.askkpop.com
ASK K-POP is the Ultimate for Kpop, Fanclubs,News,Images Community Entertainment .

ASK K-POP là trang web dành cho Kpop, Fanclubs, News, Images Community Entertainment

http://www.dootastyle.com
K-POP Shopping Mall, Original Korean Fashion, Cosmetics, Clothes, K- POP Fashion and Accessories.

Trung tâm mua sắm K-POP quốc tế Dootastyle, Thời trang Hàn Quốc gốc, Mỹ phẩm, Quần áo, Thời trang và Phụ kiện K-POP

Gift :  for all customer 
https://www.dootastyle.com/english/sulwhasoo-basic-kit-5-items.html

http://www.dramastyle.com
Korean dramas 한국드라마 or K-dramas are television dramas and Movie K-Pop site, covering K-Pop news, music, fashion, videos, photos and Kdramas. Anything and everything K-Pop, K-Drama, K-Movie.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc 드라마 드라마 hoặc K-drama là phim truyền hình và phim K-Pop, bao gồm tin tức K-Pop, âm nhạc, thời trang, video, hình ảnh và Kdramas. Mọi thứ và mọi thứ K-Pop, K-Drama, K-Movie.

Facebook : 
https://www.facebook.com/kpopsfashion

twitter : 
https://twitter.com/kpopsfashion

instagram : 
https://www.instagram.com/kpopsfashion/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ45dtwVroD1jkqKPkI2Bqw

Tại đây, Bộ mỹ phẩm Hàn Quốc được tặng miễn phí cho tất cả khách hàng.
#askkpop
#dramastyle
#dootastyle
#kpopfashion
#bts
#twice 
#exo #exid
#blackpink
#aoa
#makeup #skincare
#haon #beenzino #rapper
Các rapper trong bối cảnh Hip Hop Hàn Quốc, những người có hình ảnh giống thần tượng http://www.kpopsfashion.com/cac-rapper-trong-boi-canh-hip-hop-han-quoc-nhung-nguoi-co-hinh-anh-giong-than-tuong/ --------------------------------------------- http://www.kpopsfashion.com/ http://www.askkpop.com ASK K-POP is the Ultimate for Kpop, Fanclubs,News,Images Community Entertainment . ASK K-POP là trang web dành cho Kpop, Fanclubs, News, Images Community Entertainment http://www.dootastyle.com K-POP Shopping Mall, Original Korean Fashion, Cosmetics, Clothes, K- POP Fashion and Accessories. Trung tâm mua sắm K-POP quốc tế Dootastyle, Thời trang Hàn Quốc gốc, Mỹ phẩm, Quần áo, Thời trang và Phụ kiện K-POP Gift : for all customer https://www.dootastyle.com/english/sulwhasoo-basic-kit-5-items.html http://www.dramastyle.com Korean dramas 한국드라마 or K-dramas are television dramas and Movie K-Pop site, covering K-Pop news, music, fashion, videos, photos and Kdramas. Anything and everything K-Pop, K-Drama, K-Movie. Bộ phim truyền hình Hàn Quốc 드라마 드라마 hoặc K-drama là phim truyền hình và phim K-Pop, bao gồm tin tức K-Pop, âm nhạc, thời trang, video, hình ảnh và Kdramas. Mọi thứ và mọi thứ K-Pop, K-Drama, K-Movie. Facebook : https://www.facebook.com/kpopsfashion twitter : https://twitter.com/kpopsfashion instagram : https://www.instagram.com/kpopsfashion/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ45dtwVroD1jkqKPkI2Bqw Tại đây, Bộ mỹ phẩm Hàn Quốc được tặng miễn phí cho tất cả khách hàng. #askkpop #dramastyle #dootastyle #kpopfashion #bts #twice #exo #exid #blackpink #aoa #makeup #skincare #haon #beenzino #rapper
#q : If you could invite 1 idol to ur birthday party , who do you invite?
-
#somi #birthday
#q : If you could invite 1 idol to ur birthday party , who do you invite? - #somi #birthday
7 cặp thần tượng K-Pop có thể bị nhầm là anh chị em
http://www.kpopsfashion.com/7-cap-than-tuong-k-pop-co-the-bi-nham-la-anh-chi-em/
---------------------------------------------
http://www.kpopsfashion.com/
http://www.askkpop.com
ASK K-POP is the Ultimate for Kpop, Fanclubs,News,Images Community Entertainment .

ASK K-POP là trang web dành cho Kpop, Fanclubs, News, Images Community Entertainment

http://www.dootastyle.com
K-POP Shopping Mall, Original Korean Fashion, Cosmetics, Clothes, K- POP Fashion and Accessories.

Trung tâm mua sắm K-POP quốc tế Dootastyle, Thời trang Hàn Quốc gốc, Mỹ phẩm, Quần áo, Thời trang và Phụ kiện K-POP

Gift :  for all customer 
https://www.dootastyle.com/english/sulwhasoo-basic-kit-5-items.html

http://www.dramastyle.com
Korean dramas 한국드라마 or K-dramas are television dramas and Movie K-Pop site, covering K-Pop news, music, fashion, videos, photos and Kdramas. Anything and everything K-Pop, K-Drama, K-Movie.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc 드라마 드라마 hoặc K-drama là phim truyền hình và phim K-Pop, bao gồm tin tức K-Pop, âm nhạc, thời trang, video, hình ảnh và Kdramas. Mọi thứ và mọi thứ K-Pop, K-Drama, K-Movie.

Facebook : 
https://www.facebook.com/kpopsfashion

twitter : 
https://twitter.com/kpopsfashion

instagram : 
https://www.instagram.com/kpopsfashion/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ45dtwVroD1jkqKPkI2Bqw

Tại đây, Bộ mỹ phẩm Hàn Quốc được tặng miễn phí cho tất cả khách hàng.
#askkpop
#dramastyle
#dootastyle
#kpopfashion
#bts
#twice 
#exo #exid
#blackpink
#aoa
#makeup #skincare
#itzy #nct #wannaone #mamamoo
7 cặp thần tượng K-Pop có thể bị nhầm là anh chị em http://www.kpopsfashion.com/7-cap-than-tuong-k-pop-co-the-bi-nham-la-anh-chi-em/ --------------------------------------------- http://www.kpopsfashion.com/ http://www.askkpop.com ASK K-POP is the Ultimate for Kpop, Fanclubs,News,Images Community Entertainment . ASK K-POP là trang web dành cho Kpop, Fanclubs, News, Images Community Entertainment http://www.dootastyle.com K-POP Shopping Mall, Original Korean Fashion, Cosmetics, Clothes, K- POP Fashion and Accessories. Trung tâm mua sắm K-POP quốc tế Dootastyle, Thời trang Hàn Quốc gốc, Mỹ phẩm, Quần áo, Thời trang và Phụ kiện K-POP Gift : for all customer https://www.dootastyle.com/english/sulwhasoo-basic-kit-5-items.html http://www.dramastyle.com Korean dramas 한국드라마 or K-dramas are television dramas and Movie K-Pop site, covering K-Pop news, music, fashion, videos, photos and Kdramas. Anything and everything K-Pop, K-Drama, K-Movie. Bộ phim truyền hình Hàn Quốc 드라마 드라마 hoặc K-drama là phim truyền hình và phim K-Pop, bao gồm tin tức K-Pop, âm nhạc, thời trang, video, hình ảnh và Kdramas. Mọi thứ và mọi thứ K-Pop, K-Drama, K-Movie. Facebook : https://www.facebook.com/kpopsfashion twitter : https://twitter.com/kpopsfashion instagram : https://www.instagram.com/kpopsfashion/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ45dtwVroD1jkqKPkI2Bqw Tại đây, Bộ mỹ phẩm Hàn Quốc được tặng miễn phí cho tất cả khách hàng. #askkpop #dramastyle #dootastyle #kpopfashion #bts #twice #exo #exid #blackpink #aoa #makeup #skincare #itzy #nct #wannaone #mamamoo
Những nữ diễn viên đang nổi đã lọt vào tầm ngắm với tài năng và hình ảnh sáng ngời
http://www.kpopsfashion.com/nhung-nu-dien-vien-dang-noi-da-lot-vao-tam-ngam-voi-tai-nang-va-hinh-anh-sang-ngoi/
---------------------------------------------
http://www.kpopsfashion.com/
http://www.askkpop.com
ASK K-POP is the Ultimate for Kpop, Fanclubs,News,Images Community Entertainment .

ASK K-POP là trang web dành cho Kpop, Fanclubs, News, Images Community Entertainment

http://www.dootastyle.com
K-POP Shopping Mall, Original Korean Fashion, Cosmetics, Clothes, K- POP Fashion and Accessories.

Trung tâm mua sắm K-POP quốc tế Dootastyle, Thời trang Hàn Quốc gốc, Mỹ phẩm, Quần áo, Thời trang và Phụ kiện K-POP

Gift :  for all customer 
https://www.dootastyle.com/english/sulwhasoo-basic-kit-5-items.html

http://www.dramastyle.com
Korean dramas 한국드라마 or K-dramas are television dramas and Movie K-Pop site, covering K-Pop news, music, fashion, videos, photos and Kdramas. Anything and everything K-Pop, K-Drama, K-Movie.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc 드라마 드라마 hoặc K-drama là phim truyền hình và phim K-Pop, bao gồm tin tức K-Pop, âm nhạc, thời trang, video, hình ảnh và Kdramas. Mọi thứ và mọi thứ K-Pop, K-Drama, K-Movie.

Facebook : 
https://www.facebook.com/kpopsfashion

twitter : 
https://twitter.com/kpopsfashion

instagram : 
https://www.instagram.com/kpopsfashion/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ45dtwVroD1jkqKPkI2Bqw

Tại đây, Bộ mỹ phẩm Hàn Quốc được tặng miễn phí cho tất cả khách hàng.
#askkpop
#dramastyle
#dootastyle
#kpopfashion
#bts
#twice 
#exo #exid
#blackpink
#aoa
#makeup #skincare
#wonjinah #kimjieun #chaejiah
Những nữ diễn viên đang nổi đã lọt vào tầm ngắm với tài năng và hình ảnh sáng ngời http://www.kpopsfashion.com/nhung-nu-dien-vien-dang-noi-da-lot-vao-tam-ngam-voi-tai-nang-va-hinh-anh-sang-ngoi/ --------------------------------------------- http://www.kpopsfashion.com/ http://www.askkpop.com ASK K-POP is the Ultimate for Kpop, Fanclubs,News,Images Community Entertainment . ASK K-POP là trang web dành cho Kpop, Fanclubs, News, Images Community Entertainment http://www.dootastyle.com K-POP Shopping Mall, Original Korean Fashion, Cosmetics, Clothes, K- POP Fashion and Accessories. Trung tâm mua sắm K-POP quốc tế Dootastyle, Thời trang Hàn Quốc gốc, Mỹ phẩm, Quần áo, Thời trang và Phụ kiện K-POP Gift : for all customer https://www.dootastyle.com/english/sulwhasoo-basic-kit-5-items.html http://www.dramastyle.com Korean dramas 한국드라마 or K-dramas are television dramas and Movie K-Pop site, covering K-Pop news, music, fashion, videos, photos and Kdramas. Anything and everything K-Pop, K-Drama, K-Movie. Bộ phim truyền hình Hàn Quốc 드라마 드라마 hoặc K-drama là phim truyền hình và phim K-Pop, bao gồm tin tức K-Pop, âm nhạc, thời trang, video, hình ảnh và Kdramas. Mọi thứ và mọi thứ K-Pop, K-Drama, K-Movie. Facebook : https://www.facebook.com/kpopsfashion twitter : https://twitter.com/kpopsfashion instagram : https://www.instagram.com/kpopsfashion/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ45dtwVroD1jkqKPkI2Bqw Tại đây, Bộ mỹ phẩm Hàn Quốc được tặng miễn phí cho tất cả khách hàng. #askkpop #dramastyle #dootastyle #kpopfashion #bts #twice #exo #exid #blackpink #aoa #makeup #skincare #wonjinah #kimjieun #chaejiah
🎀Zoe 老師韓風舞蹈板橋

沒有基礎?
這課程適合初學者。 ★每週三晚上19:40-20:40,8/7、14、21、28,9/4、11、18、25,
8小時。 ★內容:基礎律動、kpop舞步教學、簡易伸展、肢體開發。 ★費用2600元

新生早鳥優惠7/25前繳費完成2500元
舊生早鳥優惠7/24前繳費完成2400元 ▄▄▄▄ JD▄▄▄▄ 💠✡︎板橋就是愛跳舞教室✡︎💠 韓風、性感舞蹈、零基礎教學、編排、婚禮舞蹈、活動舞蹈規劃、教室租借、藝人訓練,一對一教學。 ☺︎學生每年表演影片連結
🔗https://youtu.be/1pVSap753KM ☺︎報名🅛🅘🅝🅔ID jasmine.shen

內政部立案
✧*̣̩中華民國就是愛跳舞協會✧*̣̩⋆̩☽⋆゜
會長沈詠璇 📍地址 板橋民族路35號b1

怎麼去:府中捷運站走路5分鐘
三百壯士健身房內

感謝感謝感謝大家的支持 ★instagram : justdance.tw0614
★Youtube : skybgirl
★LINE@ : Jasmine.shen
★Facebook : justdance.tw

#justdance.tw
#韓風
#舞蹈教室
#板橋就是愛跳舞教室
#韓風 #舞蹈教室 #舞蹈課程 #韓國 #kpop #dance #板橋 #府中 #新北市 #台北 #跳舞 #taipei #kpopdancecover #hyuna #jisoo #gfriend #exid #momoland #blackpink #kpopgirl #clc#snsd#aoa#兒童#bts#twice
🎀Zoe 老師韓風舞蹈板橋 沒有基礎? 這課程適合初學者。 ★每週三晚上19:40-20:40,8/7、14、21、28,9/4、11、18、25, 8小時。 ★內容:基礎律動、kpop舞步教學、簡易伸展、肢體開發。 ★費用2600元 新生早鳥優惠7/25前繳費完成2500元 舊生早鳥優惠7/24前繳費完成2400元 ▄▄▄▄ JD▄▄▄▄ 💠✡︎板橋就是愛跳舞教室✡︎💠 韓風、性感舞蹈、零基礎教學、編排、婚禮舞蹈、活動舞蹈規劃、教室租借、藝人訓練,一對一教學。 ☺︎學生每年表演影片連結 🔗https://youtu.be/1pVSap753KM ☺︎報名🅛🅘🅝🅔ID jasmine.shen 內政部立案 ✧*̣̩中華民國就是愛跳舞協會✧*̣̩⋆̩☽⋆゜ 會長沈詠璇 📍地址 板橋民族路35號b1 怎麼去:府中捷運站走路5分鐘 三百壯士健身房內 感謝感謝感謝大家的支持 ★instagram : justdance.tw0614 ★Youtube : skybgirl ★LINE@ : Jasmine.shen ★Facebook : justdance.tw #justdance.tw #韓風 #舞蹈教室 #板橋就是愛跳舞教室 #韓風 #舞蹈教室 #舞蹈課程 #韓國 #kpop #dance #板橋 #府中 #新北市 #台北 #跳舞 #taipei #kpopdancecover #hyuna #jisoo #gfriend #exid #momoland #blackpink #kpopgirl #clc#snsd#aoa#兒童#bts#twice
Still iconic ♨️🤯
—
Credit to owners
Still iconic ♨️🤯 — Credit to owners
WTS/WTT
most have issues
#aoa #aoaphotocard #aceofangels #seolhyun #jimin #mina #hyejeong
shut up SHUT UP she’s so beautiful she always makes me smile i love her so much😭😭
shut up SHUT UP she’s so beautiful she always makes me smile i love her so much😭😭
Q: Whats your fav kpop duo?
💞
. ...........................................................
.
.
.
>>Follow @soyeonsbitchh for more!
.
.
.
#kpop #girlgroup #blackpink #twice #everglow #bvndit #izone #redvelvet #clc #gidle #loona  #2ne1 #snsd #gfriend #sunmi #pristin #wjsn #wekimeki #gugudan #momoland #mamamoo #somi #dreamcatcher  #ohmygirl #chungha #ioi #fromis9 #aoa #dance
Q: Whats your fav kpop duo? 💞 . ........................................................... . . . >>Follow @soyeonsbitchh for more! . . . #kpop #girlgroup #blackpink #twice #everglow #bvndit #izone #redvelvet #clc #gidle #loona #2ne1 #snsd #gfriend #sunmi #pristin #wjsn #wekimeki #gugudan #momoland #mamamoo #somi #dreamcatcher #ohmygirl #chungha #ioi #fromis9 #aoa #dance
[WTT/WTS]🌱
Trade to my wishlist 🌸
✅✅
Each 7$
Set 12$
#aoa #aoaphotocard #jimin #yuna
[WTT/WTS]🌱 Trade to my wishlist 🌸 ✅✅ Each 7$ Set 12$ #aoa #aoaphotocard #jimin #yuna
#AOA  #Hyejeong durante la grabación del drama #Perfume
#AOA #Hyejeong durante la grabación del drama #Perfume
Momoland + twice bias ?.
-
Follow me @twiiic @s_stan9
Momoland + twice bias ?. - Follow me @twiiic @s_stan9
Chanmi çok güzelsin meleğim 😍❣
#aoa #chanmi #aoachanmi #jimin #yuna #hyejeong #seolhyun
Chanmi çok güzelsin meleğim 😍❣ #aoa #chanmi #aoachanmi #jimin #yuna #hyejeong #seolhyun
#Hyejeong para el drama de KBS #Perfume 
#AOA
#Hyejeong para el drama de KBS #Perfume #AOA
💓
Goodnight~
——-
Group: 9Muses (disbanded)
Member: Keumjo
Song: Dolls
cr. to Pharkil
——-
#9muses #keumjo #leekeumjo #dolls #9musesa
💓 Goodnight~ ——- Group: 9Muses (disbanded) Member: Keumjo Song: Dolls cr. to Pharkil ——- #9muses #keumjo #leekeumjo #dolls #9musesa
MÚT TÁN KEM NỀN AOA (tím) 
Only 80k

Thiết kế của AOA Wonder Blender rất giống Beauty Blender đình đám, cũng có hình dáng giọt nước.
Các beauty blogger đều cho rằng đây là sản phẩm rất đáng để bạn mua với mức giá 1 USD. Blender cho lớp nền mỏng mịn mà độ che phủ cũng tương đối ổn. 🖤Thông tin sản phẩm
- Thiết kế nhỏ gọn vừa tay với hình dáng giọt nước, dễ dàng tán đều kem trên da ngay cả những vùng khó tán như kẽ mũi, vùng khóe mắt,...
- Cấu trúc xốp mịn giúp tạo nên lớp trang điểm mịn màng thật đều màu và tự nhiên.
- Sử dụng để tán lớp kem nền, kem lót khi trang điểm hoặc các sản phẩm dưỡng da mỗi ngày.
🖤Cách sử dụng
- Làm ướt bông mút bằng nước sạch.
- Dùng tay nắm chặt miếng bông mút, loại bỏ đi lượng nước ban đầu, chỉ giữ lại một chút để tạo độ ẩm cho bông.
- Lấy kem và nhẹ nhàng thoa nhẹ lên da mặt, chú ý đánh đều tay và thoa đều kem trên mỗi góc của gương mặt.
#aoa #aoastudio #aoalipsticks #cosmetics #beautyblender #wonderblender #muttankemnen #bongmutaoa #myphamusa #myphamaoa #aoabeautyblender #realtechniques #dupe
#bunzphukien
MÚT TÁN KEM NỀN AOA (tím) Only 80k Thiết kế của AOA Wonder Blender rất giống Beauty Blender đình đám, cũng có hình dáng giọt nước. Các beauty blogger đều cho rằng đây là sản phẩm rất đáng để bạn mua với mức giá 1 USD. Blender cho lớp nền mỏng mịn mà độ che phủ cũng tương đối ổn. 🖤Thông tin sản phẩm - Thiết kế nhỏ gọn vừa tay với hình dáng giọt nước, dễ dàng tán đều kem trên da ngay cả những vùng khó tán như kẽ mũi, vùng khóe mắt,... - Cấu trúc xốp mịn giúp tạo nên lớp trang điểm mịn màng thật đều màu và tự nhiên. - Sử dụng để tán lớp kem nền, kem lót khi trang điểm hoặc các sản phẩm dưỡng da mỗi ngày. 🖤Cách sử dụng - Làm ướt bông mút bằng nước sạch. - Dùng tay nắm chặt miếng bông mút, loại bỏ đi lượng nước ban đầu, chỉ giữ lại một chút để tạo độ ẩm cho bông. - Lấy kem và nhẹ nhàng thoa nhẹ lên da mặt, chú ý đánh đều tay và thoa đều kem trên mỗi góc của gương mặt. #aoa #aoastudio #aoalipsticks #cosmetics #beautyblender #wonderblender #muttankemnen #bongmutaoa #myphamusa #myphamaoa #aoabeautyblender #realtechniques #dupe #bunzphukien
still upset jinhyuk isn’t goona debut with the boys in produce x 101 :(
still upset jinhyuk isn’t goona debut with the boys in produce x 101 :(
Baby Chanmi💝
.
.
#chanmi #kimchanmi #aoa #aceofangels #angels #maknae #baby #BingleBangle #fnc #fncent #AOACREAM
💥NOTE:none of the pics in this page belongs to me.But I may crop them for best preview.Cr to their owners
Baby Chanmi💝 . . #chanmi #kimchanmi #aoa #aceofangels #angels #maknae #baby #BingleBangle #fnc #fncent #AOACREAM 💥NOTE:none of the pics in this page belongs to me.But I may crop them for best preview.Cr to their owners
Baby Chanmi💝
.
.
#chanmi #kimchanmi #aoa #aceofangels #angels #maknae #baby #BingleBangle #fnc #fncent #AOACREAM
💥NOTE:none of the pics in this page belongs to me.But I may crop them for best preview.Cr to their owners
Baby Chanmi💝 . . #chanmi #kimchanmi #aoa #aceofangels #angels #maknae #baby #BingleBangle #fnc #fncent #AOACREAM 💥NOTE:none of the pics in this page belongs to me.But I may crop them for best preview.Cr to their owners
it was nice knowing y'all
it was nice knowing y'all
I love her to the moon and back🤞🏻🥰
-
Group🦄~ TWICE
Member🧚🏻‍♀️ ~ Momo 
Song🎼~ really really (winner) 
#twicexkpopgg#kpop#twice#blackpink#gfriend#redvelvet#apink#exid#gidle#momoland#clc#aoa#girlsgeneration#snsd#everglow#itzy#girlsday#wekimeki#teayeon#izone#fromis_9
I love her to the moon and back🤞🏻🥰 - Group🦄~ TWICE Member🧚🏻‍♀️ ~ Momo Song🎼~ really really (winner) #twicexkpopgg#kpop#twice#blackpink#gfriend#redvelvet#apink#exid#gidle#momoland#clc#aoa#girlsgeneration#snsd#everglow#itzy#girlsday#wekimeki#teayeon#izone#fromis_9
JISOO BLACKPINK

Kim Jisoo was born in Seoul, 03 january 1995. Jisoo was in a girlband "BLACKPINK" with Jennie, Rose and Lisa.
•
•
•
•
•
#jisoo #95line #blackpink #bts #btob #aoa #twice #95liner #1995
JISOO BLACKPINK Kim Jisoo was born in Seoul, 03 january 1995. Jisoo was in a girlband "BLACKPINK" with Jennie, Rose and Lisa. • • • • • #jisoo #95line #blackpink #bts #btob #aoa #twice #95liner #1995
190724 눈스타그램 기사🤩 제목 좋아😍
원모어 파이팅👍🏻👍🏻👍🏻 퀀덤 파이팅👍🏻👍🏻👍🏻
연습때 물을 많이 마셔야👌🏻 감기조심🙆🏻‍♂️ 사랑해♥️
⬇️💖유나리TV💖 👍🏻좋아요 ✅구독 잘 부탁드립니다🙏🏻
⬇️Please 👍🏻Like ✅Subscribe 🍴YUNARI TV🎙 🙏🏻
🎹
[📺YUNARI VLOG]┃ENG)
AOA 해외 스케줄 스웨덴가다❤️ #1 +지민 유나 설현 찬미
https://youtu.be/dQShHw52dII
(👆🏻링크는 프로필에 있어요👆🏻Link in Bio)
🎹
💖유나리TV💖 🍴ʏᴜɴᴀʀɪ ᴛᴠ🎙
@yn_s_1230 @y__s._.s__
https://www.youtube.com/channel/UCZh-9YvMFu4FeajFUWE2Ckg
🎹
@yn_s_1230 항상 고마워요🙏🏻 사랑해♥️
❤️🧡💛💙💜🖤울유나💖세젤예🖤💜💙💛🧡❤️
.
#서자매 #유나리티브이 #유나리티비 #유나리TV #YUNARITV
#AOA #유나 #AOA유나 #서유나 #yuna #aoayuna #seoyuna
#사랑공식11M #소진
#뮤지컬 #원모어 #뮤지컬원모어 #다인
#헤어진다음날 #웹툰헤어진다음날
#Musical #OneMore
.
190724 눈스타그램 기사🤩 제목 좋아😍 원모어 파이팅👍🏻👍🏻👍🏻 퀀덤 파이팅👍🏻👍🏻👍🏻 연습때 물을 많이 마셔야👌🏻 감기조심🙆🏻‍♂️ 사랑해♥️ ⬇️💖유나리TV💖 👍🏻좋아요 ✅구독 잘 부탁드립니다🙏🏻 ⬇️Please 👍🏻Like ✅Subscribe 🍴YUNARI TV🎙 🙏🏻 🎹 [📺YUNARI VLOG]┃ENG) AOA 해외 스케줄 스웨덴가다❤️ #1 +지민 유나 설현 찬미 https://youtu.be/dQShHw52dII (👆🏻링크는 프로필에 있어요👆🏻Link in Bio) 🎹 💖유나리TV💖 🍴ʏᴜɴᴀʀɪ ᴛᴠ🎙 @yn_s_1230 @y__s._.s__ https://www.youtube.com/channel/UCZh-9YvMFu4FeajFUWE2Ckg 🎹 @yn_s_1230 항상 고마워요🙏🏻 사랑해♥️ ❤️🧡💛💙💜🖤울유나💖세젤예🖤💜💙💛🧡❤️ . #서자매 #유나리티브이 #유나리티비 #유나리TV #YUNARITV #AOA #유나 #AOA유나 #서유나 #yuna #aoayuna #seoyuna #사랑공식11M #소진 #뮤지컬 #원모어 #뮤지컬원모어 #다인 #헤어진다음날 #웹툰헤어진다음날 #Musical #OneMore .
⠀I love this. Shortened for copyright.
⠀⠀
𖢊 𖢊 𖢊 𖢊 𖢊
⠀⠀
ஒ 24hrs (Sunmi) * M&H Trainees
ஒ Mnet Official
⠀⠀
𖢊 𖢊 𖢊 𖢊 𖢊
⠀⠀
#produce101
⠀I love this. Shortened for copyright. ⠀⠀ 𖢊 𖢊 𖢊 𖢊 𖢊 ⠀⠀ ஒ 24hrs (Sunmi) * M&H Trainees ஒ Mnet Official ⠀⠀ 𖢊 𖢊 𖢊 𖢊 𖢊 ⠀⠀ #produce101
I would like to see May do rhythmic gymnastics again she did so well for her first time. 💘 isac 2020
I would like to see May do rhythmic gymnastics again she did so well for her first time. 💘 isac 2020
Yes shoot me
#AOA #Jimin #Yuna #Hyejeong #Mina #Seolhyun #Chanmi #Kpop #Girlgroup #Beautiful #Pretty #Cute #Gorgeous #makeup
Follow @yuna_elvis for daily aoa posting
Wow.. she can possess me
#AOA #Jimin #Yuna #Hyejeong #Mina #Seolhyun #Chanmi #Kpop #Girlgroup #Beautiful #Pretty #Cute #Gorgeous #makeup
Follow @yuna_elvis for daily aoa posting
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
Some of my favorites will compete against each other 😲#UHOH I'M SHOOK AND I AM READY for new singles and interactions from the girls. But #ParkBom only female soloist 👀. AOA, I haven't seen them in a while😭.~Leelu
 #AOA #GIDLE #Mamamoo #ohmygirl #lovezy #ParkBom #queendom #mnetqueendom
Some of my favorites will compete against each other 😲#UHOH I'M SHOOK AND I AM READY for new singles and interactions from the girls. But #ParkBom only female soloist 👀. AOA, I haven't seen them in a while😭.~Leelu #AOA #GIDLE #Mamamoo #ohmygirl #lovezy #ParkBom #queendom #mnetqueendom
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
🖤🖤🖤🔥🔥🔥 ~
Уже можно шутить про то, что мой аккаунт официально охраняет 손미유? 😆👌🏻 ~

#KBS #kbs2 #kbs2tv #kdrama #korea #dramakorea #Perfume #퍼퓸 #kdramaperfume #koreandrama #hyejeong #aoa #신혜정 #손미유

В плане cr на фото моя совесть чиста, откуда взято фото, всё указано.
🖤🖤🖤🔥🔥🔥 ~ Уже можно шутить про то, что мой аккаунт официально охраняет 손미유? 😆👌🏻 ~ #KBS #kbs2 #kbs2tv #kdrama #korea #dramakorea #Perfume #퍼퓸 #kdramaperfume #koreandrama #hyejeong #aoa #신혜정 #손미유 В плане cr на фото моя совесть чиста, откуда взято фото, всё указано.
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋
➡️ Price : 60.000₫ ⬅️
Freesize < 75kg 
Chất vải cotton 65/35 
Update mẫu mới hàng ngày !
_______________

#aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel
ÁO PHÔNG FREESIZE TAY LỠ 🍋 ➡️ Price : 60.000₫ ⬅️ Freesize < 75kg Chất vải cotton 65/35 Update mẫu mới hàng ngày ! _______________ #aokhoac #ao #aodai #aosomi #aothun #quanaonu #aocroptop #quanaonu #alimentaçaosaudavel #aophong #aoa #quanjeans #quanongrong #quanbaggy #quanaonu #ordertaobao #order #clothingbrand #clothings #clothingstore #fategrandorder #likeforlikes #followforfollowback #clothinglabel