#เลือกดีดี

#已发帖 18
ตราบใดที่เราไม่ใช่ #เจ้าของเรื่อง
เราไม่มีทางรู้หรอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น 😊
มัน hurts ใจเค้า มากหรือน้อยขนาดไหน
เพราะมันไม่ใช่ใจเรา ไม่ใช่ความรู้สึกเรา
.
.

เรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ "มันเลยไม่มีจริง"
.
.
จะมีก็แต่.. เราเห็นว่าเรื่องนั้นสำคัญแค่ไหน? 
ถ้าสำคัญ จะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็สำคัญ
แต่ถ้าไม่สำคัญ เรื่องใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีผล
ที่สำคัญก็คือ "เราคือคนเลือก" เลยนะ
.
.
ว่าเรื่องไหน ที่สำคัญกับใจบ้าง และใครกัน..
ที่ทุกเรื่องของเค้า สำคัญกับเราเสมอ? .
.
ถ้าเลือกได้ก็ #เลือกดีดี 😊🤗
.
.
#เปลี่ยนผลลัพธ์ไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีคิดแทน
.
.
.
#ด้วยรักครับ 💙
อริสโตเต้ย | เต้ย 
#เต้ยแม่งได้ #อริสโตเต้ย
ตราบใดที่เราไม่ใช่ #เจ้าของเรื่อง เราไม่มีทางรู้หรอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น 😊 มัน hurts ใจเค้า มากหรือน้อยขนาดไหน เพราะมันไม่ใช่ใจเรา ไม่ใช่ความรู้สึกเรา . . เรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ "มันเลยไม่มีจริง" . . จะมีก็แต่.. เราเห็นว่าเรื่องนั้นสำคัญแค่ไหน? ถ้าสำคัญ จะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็สำคัญ แต่ถ้าไม่สำคัญ เรื่องใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีผล ที่สำคัญก็คือ "เราคือคนเลือก" เลยนะ . . ว่าเรื่องไหน ที่สำคัญกับใจบ้าง และใครกัน.. ที่ทุกเรื่องของเค้า สำคัญกับเราเสมอ? . . ถ้าเลือกได้ก็ #เลือกดีดี 😊🤗 . . #เปลี่ยนผลลัพธ์ไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีคิดแทน . . . #ด้วยรักครับ 💙 อริสโตเต้ย | เต้ย #เต้ยแม่งได้ #อริสโตเต้ย
ตราบใดที่เราไม่ใช่ #เจ้าของเรื่อง
เราไม่มีทางรู้หรอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น 😊
มัน hurts ใจเค้า มากหรือน้อยขนาดไหน
เพราะมันไม่ใช่ใจเรา ไม่ใช่ความรู้สึกเรา
.
.

เรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ "มันเลยไม่มีจริง"
.
.
จะมีก็แต่.. เราเห็นว่าเรื่องนั้นสำคัญแค่ไหน? 
ถ้าสำคัญ จะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็สำคัญ
แต่ถ้าไม่สำคัญ เรื่องใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีผล
ที่สำคัญก็คือ "เราคือคนเลือก" เลยนะ
.
.
ว่าเรื่องไหน ที่สำคัญกับใจบ้าง และใครกัน..
ที่ทุกเรื่องของเค้า สำคัญกับเราเสมอ? .
ถ้าเลือกได้ก็ #เลือกดีดี 😊🤗
#เปลี่ยนผลลัพธ์ไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีคิดแทน
.

#พร้อมไม่พร้อม #ชีวิตก็ต้องไปต่อ ✌✌
#เราก็ทำงานของเราไปให้ดีที่สุด
#ไม่วิตกแต่ก็ไม่ประมาท
#aristotoey2020
ตราบใดที่เราไม่ใช่ #เจ้าของเรื่อง เราไม่มีทางรู้หรอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น 😊 มัน hurts ใจเค้า มากหรือน้อยขนาดไหน เพราะมันไม่ใช่ใจเรา ไม่ใช่ความรู้สึกเรา . . เรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ "มันเลยไม่มีจริง" . . จะมีก็แต่.. เราเห็นว่าเรื่องนั้นสำคัญแค่ไหน? ถ้าสำคัญ จะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็สำคัญ แต่ถ้าไม่สำคัญ เรื่องใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีผล ที่สำคัญก็คือ "เราคือคนเลือก" เลยนะ . . ว่าเรื่องไหน ที่สำคัญกับใจบ้าง และใครกัน.. ที่ทุกเรื่องของเค้า สำคัญกับเราเสมอ? . ถ้าเลือกได้ก็ #เลือกดีดี 😊🤗 #เปลี่ยนผลลัพธ์ไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีคิดแทน . #พร้อมไม่พร้อม #ชีวิตก็ต้องไปต่อ ✌✌ #เราก็ทำงานของเราไปให้ดีที่สุด #ไม่วิตกแต่ก็ไม่ประมาท #aristotoey2020
ตราบใดที่เราไม่ใช่ #เจ้าของเรื่อง
เราไม่มีทางรู้หรอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น 😊
มัน hurts ใจเค้า มากหรือน้อยขนาดไหน
เพราะมันไม่ใช่ใจเรา ไม่ใช่ความรู้สึกเรา
.
.

เรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ "มันเลยไม่มีจริง"
.
.
จะมีก็แต่.. เราเห็นว่าเรื่องนั้นสำคัญแค่ไหน? 
ถ้าสำคัญ จะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็สำคัญ
แต่ถ้าไม่สำคัญ เรื่องใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีผล
ที่สำคัญก็คือ "เราคือคนเลือก" เลยนะ
.
.
ว่าเรื่องไหน ที่สำคัญกับใจบ้าง และใครกัน..
ที่ทุกเรื่องของเค้า สำคัญกับเราเสมอ? .
.
ถ้าเลือกได้ก็ #เลือกดีดี 😊🤗
.
.
#เปลี่ยนผลลัพธ์ไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีคิดแทน
.
.
.
#ด้วยรักครับ 💙
อริสโตเต้ย | เต้ย 
2020•04•02 🤗
#เต้ยแม่งได้ #อริสโตเต้ย
#พร้อมไม่พร้อม #ชีวิตก็ต้องไปต่อ ✌✌
#เราก็ทำงานของเราไปให้ดีที่สุด
#ไม่วิตกแต่ก็ไม่ประมาท
#เต้ยอริสโตเต้ย #เต้ยแม่งได้
#aristotoey #arisstotoey 
#aristotoey2020
ตราบใดที่เราไม่ใช่ #เจ้าของเรื่อง เราไม่มีทางรู้หรอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น 😊 มัน hurts ใจเค้า มากหรือน้อยขนาดไหน เพราะมันไม่ใช่ใจเรา ไม่ใช่ความรู้สึกเรา . . เรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ "มันเลยไม่มีจริง" . . จะมีก็แต่.. เราเห็นว่าเรื่องนั้นสำคัญแค่ไหน? ถ้าสำคัญ จะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็สำคัญ แต่ถ้าไม่สำคัญ เรื่องใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีผล ที่สำคัญก็คือ "เราคือคนเลือก" เลยนะ . . ว่าเรื่องไหน ที่สำคัญกับใจบ้าง และใครกัน.. ที่ทุกเรื่องของเค้า สำคัญกับเราเสมอ? . . ถ้าเลือกได้ก็ #เลือกดีดี 😊🤗 . . #เปลี่ยนผลลัพธ์ไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีคิดแทน . . . #ด้วยรักครับ 💙 อริสโตเต้ย | เต้ย 2020•04•02 🤗 #เต้ยแม่งได้ #อริสโตเต้ย #พร้อมไม่พร้อม #ชีวิตก็ต้องไปต่อ ✌✌ #เราก็ทำงานของเราไปให้ดีที่สุด #ไม่วิตกแต่ก็ไม่ประมาท #เต้ยอริสโตเต้ย #เต้ยแม่งได้ #aristotoey #arisstotoey #aristotoey2020
ตราบใดที่เราไม่ใช่ #เจ้าของเรื่อง
เราไม่มีทางรู้หรอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น 😊
มัน hurts ใจเค้า มากหรือน้อยขนาดไหน
เพราะมันไม่ใช่ใจเรา ไม่ใช่ความรู้สึกเรา
.
.

เรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ "มันเลยไม่มีจริง"
.
.
จะมีก็แต่.. เราเห็นว่าเรื่องนั้นสำคัญแค่ไหน? 
ถ้าสำคัญ จะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็สำคัญ
แต่ถ้าไม่สำคัญ เรื่องใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีผล
ที่สำคัญก็คือ "เราคือคนเลือก" เลยนะ
.
.
ว่าเรื่องไหน ที่สำคัญกับใจบ้าง และใครกัน..
ที่ทุกเรื่องของเค้า สำคัญกับเราเสมอ? .
.
ถ้าเลือกได้ก็ #เลือกดีดี 😊🤗
.
.
#เปลี่ยนผลลัพธ์ไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีคิดแทน
.
.
.
#ด้วยรักครับ 💙
อริสโตเต้ย | เต้ย 
2020•04•02 🤗
#เต้ยแม่งได้ #อริสโตเต้ย
#พร้อมไม่พร้อม #ชีวิตก็ต้องไปต่อ ✌✌
#เราก็ทำงานของเราไปให้ดีที่สุด
#ไม่วิตกแต่ก็ไม่ประมาท
#เต้ยอริสโตเต้ย #เต้ยแม่งได้
#aristotoey #arisstotoey 
#aristotoey2020
ตราบใดที่เราไม่ใช่ #เจ้าของเรื่อง เราไม่มีทางรู้หรอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น 😊 มัน hurts ใจเค้า มากหรือน้อยขนาดไหน เพราะมันไม่ใช่ใจเรา ไม่ใช่ความรู้สึกเรา . . เรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ "มันเลยไม่มีจริง" . . จะมีก็แต่.. เราเห็นว่าเรื่องนั้นสำคัญแค่ไหน? ถ้าสำคัญ จะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็สำคัญ แต่ถ้าไม่สำคัญ เรื่องใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีผล ที่สำคัญก็คือ "เราคือคนเลือก" เลยนะ . . ว่าเรื่องไหน ที่สำคัญกับใจบ้าง และใครกัน.. ที่ทุกเรื่องของเค้า สำคัญกับเราเสมอ? . . ถ้าเลือกได้ก็ #เลือกดีดี 😊🤗 . . #เปลี่ยนผลลัพธ์ไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีคิดแทน . . . #ด้วยรักครับ 💙 อริสโตเต้ย | เต้ย 2020•04•02 🤗 #เต้ยแม่งได้ #อริสโตเต้ย #พร้อมไม่พร้อม #ชีวิตก็ต้องไปต่อ ✌✌ #เราก็ทำงานของเราไปให้ดีที่สุด #ไม่วิตกแต่ก็ไม่ประมาท #เต้ยอริสโตเต้ย #เต้ยแม่งได้ #aristotoey #arisstotoey #aristotoey2020
มีคนถามมาเยอะว่าใช้อะไรกับผิวหน้า ทำไมดูใสขึ้น 😊
.
.
วันนี้เลยทำคลิปมาให้ดูกันจ้าาา🎬
.
.
บอกเลยว่าเคยใช้หลายแบรนด์มากกกกก ใครบอกว่าดีก็ซื้อ แต่หน้าคือพังจากภายใน สีผิวไม่สม่ำเสมอ มีริ้วรอย ถ้าไม่ตรวจคือไม่รู้😥
.
แต่ตอนนี้คือทั้งหน้าใช้อยู่แบรนด์เดียวเลยจ้าาา💕 เพราะเป็นแบรนด์ที่ออแกนิค(organic) ติด Top5 ของเครื่องสำอางค์ที่ดีที่สุด👏👏
.
ใช้ละไปตรวจหน้าคือหน้าดีขึ้นเรื่อยๆ อาจจะมีสิวบ้างแต่ใช้ไปเรื่อยๆสิวก็หายไปเลย คือบับมันดีย์อ้ะ 😍😍
.
.
หน้าเรามีหน้าเดียวนะ จะใช้อะไรก็ดูให้ดี👍
.
ถ้าต้องเสียตังรักษาหน้า สู้บำรุงตั้งแต่ตอนนี้ยังดีกว่า👍
.
.
.
.
.
. 
#artistry #ผิวสวยด้วยมือเรา #บำรุงผิว #แบรนด์ระดับโลก #ผิวหน้า #หน้าเดียว #ดูแลผิวหน้า #รักหน้ารักซากุระ #ออแกนิค #top5 #ผิวใส #ปรับสภาพผิว #ย้อนอายุผิว #หน้าดีขึ้นเรื่อยๆ #เลือกดีดี #artistrythailand
มีคนถามมาเยอะว่าใช้อะไรกับผิวหน้า ทำไมดูใสขึ้น 😊 . . วันนี้เลยทำคลิปมาให้ดูกันจ้าาา🎬 . . บอกเลยว่าเคยใช้หลายแบรนด์มากกกกก ใครบอกว่าดีก็ซื้อ แต่หน้าคือพังจากภายใน สีผิวไม่สม่ำเสมอ มีริ้วรอย ถ้าไม่ตรวจคือไม่รู้😥 . แต่ตอนนี้คือทั้งหน้าใช้อยู่แบรนด์เดียวเลยจ้าาา💕 เพราะเป็นแบรนด์ที่ออแกนิค(organic) ติด Top5 ของเครื่องสำอางค์ที่ดีที่สุด👏👏 . ใช้ละไปตรวจหน้าคือหน้าดีขึ้นเรื่อยๆ อาจจะมีสิวบ้างแต่ใช้ไปเรื่อยๆสิวก็หายไปเลย คือบับมันดีย์อ้ะ 😍😍 . . หน้าเรามีหน้าเดียวนะ จะใช้อะไรก็ดูให้ดี👍 . ถ้าต้องเสียตังรักษาหน้า สู้บำรุงตั้งแต่ตอนนี้ยังดีกว่า👍 . . . . . . #artistry #ผิวสวยด้วยมือเรา #บำรุงผิว #แบรนด์ระดับโลก #ผิวหน้า #หน้าเดียว #ดูแลผิวหน้า #รักหน้ารักซากุระ #ออแกนิค #top5 #ผิวใส #ปรับสภาพผิว #ย้อนอายุผิว #หน้าดีขึ้นเรื่อยๆ #เลือกดีดี #artistrythailand
สวยงาม...แต่ไม่ใช่ของจริง
#เลือกดีดี
สวยงาม...แต่ไม่ใช่ของจริง #เลือกดีดี
ถ้าออกกำลังกายจะได้เหงื่อ
เเต่ถ้าออกเดตจะได้เรานะ
#เลือกดีดี(๑˙❥˙๑)
ถ้าออกกำลังกายจะได้เหงื่อ เเต่ถ้าออกเดตจะได้เรานะ #เลือกดีดี(๑˙❥˙๑)
☀️รังสี UV มีอยู่ทุกที่ เลี่ยงยังไงก็ไม่พ้น...
เตรียมรับมือกับศัตรูทำร้ายผิว
ด้วย #เรนาต้าออร่าพลัส #คอลลาเจน 
#ฉีดผิวต่อเนื่องแสนห้าอยู่ได้หกเดือน
#กินออร่าต่อเนื่องหกเดือนผิวดีตลอดไป 👍🏻 #เลือกดีดี

รัก 💓

#ปกป้องผิว ปกป้องคุณ
ด้วยสารอาหารทั้งหมด 17 ชนิด
คุณภาพที่คุณต้องลอง

#เรนาต้า #renatar #collagen

Line : vivacandytikiez
☀️รังสี UV มีอยู่ทุกที่ เลี่ยงยังไงก็ไม่พ้น... เตรียมรับมือกับศัตรูทำร้ายผิว ด้วย #เรนาต้าออร่าพลัส #คอลลาเจน #ฉีดผิวต่อเนื่องแสนห้าอยู่ได้หกเดือน #กินออร่าต่อเนื่องหกเดือนผิวดีตลอดไป 👍🏻 #เลือกดีดี รัก 💓 #ปกป้องผิว ปกป้องคุณ ด้วยสารอาหารทั้งหมด 17 ชนิด คุณภาพที่คุณต้องลอง #เรนาต้า #renatar #collagen Line : vivacandytikiez
mhmc​ บางที่​ 12​ บาท
mhmc บางที่​ 3​ บาทฟ่า
#เลือกดีดี
mhmc​ บางที่​ 12​ บาท mhmc บางที่​ 3​ บาทฟ่า #เลือกดีดี
Day 65: รีบไม่มาก โยนของเข้ารถ ไม่มีเวลาจัด สายอีกแย้ววววว
#bodykeysolution
#90daysperfectyou
#สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
#สิบตาเห็นไม่เท่ากินเอง
#เลือกดีดี
Day 65: รีบไม่มาก โยนของเข้ารถ ไม่มีเวลาจัด สายอีกแย้ววววว #bodykeysolution #90daysperfectyou #สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น #สิบตาเห็นไม่เท่ากินเอง #เลือกดีดี
ความรัก
ไม่ใช่การทำดี แล้วได้ดี
แต่ความรัก คือ ความถูกใจ
ถูกใจ ก็ถูกรัก
ทำดีแค่ไหน แต่ไม่ถูกใจ
ก็จะไม่ถูกรัก... ❤️ ### เสียน้ำตากันมาเท่าไหร่แล้วกับคำว่า ถูกใจ ###เลือกดีดี น่าจะดีกว่า
ความรัก ไม่ใช่การทำดี แล้วได้ดี แต่ความรัก คือ ความถูกใจ ถูกใจ ก็ถูกรัก ทำดีแค่ไหน แต่ไม่ถูกใจ ก็จะไม่ถูกรัก... ❤️ ### เสียน้ำตากันมาเท่าไหร่แล้วกับคำว่า ถูกใจ ###เลือกดีดี น่าจะดีกว่า
หากชีวิตเราเป็นเหมือนการเดินทางไกล "ความรัก" ก็คงเหมือน "รองเท้า" คนเราไม่ได้ต้องการ รองเท้าสวยมากไปกว่า รองเท้าที่ใส่สบาย รองเท้าที่ใส่แล้วสบาย ไม่จำเป็นต้องสวย เด่นอะไร เพราะฉะนั้น คนที่จะมาจับจูงมือเราไปตลอดทางของชีวิต ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ดีเลิศ#รองเท้าที่ดี จะพาเราไปในที่ที่ดี#ต้องดูดีดี#เลือกดีดี#ถ้าเลือกมากก็อาจจะต้องเดินเท้าเปล่าไปก่อนนะคะ#อิอิ#ถ้าใส่แล้วมันกัดก็ลองถอดออกแล้วกัดมันบ้าง#555#อีกหนึ่งมุมมอง#ความรัก#😊😊😊
หากชีวิตเราเป็นเหมือนการเดินทางไกล "ความรัก" ก็คงเหมือน "รองเท้า" คนเราไม่ได้ต้องการ รองเท้าสวยมากไปกว่า รองเท้าที่ใส่สบาย รองเท้าที่ใส่แล้วสบาย ไม่จำเป็นต้องสวย เด่นอะไร เพราะฉะนั้น คนที่จะมาจับจูงมือเราไปตลอดทางของชีวิต ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ดีเลิศ#รองเท้าที่ดี จะพาเราไปในที่ที่ดี#ต้องดูดีดี#เลือกดีดี#ถ้าเลือกมากก็อาจจะต้องเดินเท้าเปล่าไปก่อนนะคะ#อิอิ#ถ้าใส่แล้วมันกัดก็ลองถอดออกแล้วกัดมันบ้าง#555#อีกหนึ่งมุมมอง#ความรัก#😊😊😊
🙅🙅 ไม่มีแฟน แค่ "ลำพัง" 🙅🙅
😝😝 แต่ถ้าไม่มีตังค์ "ลำบาก" 😋😋
#เลือกดีดี
🙅🙅 ไม่มีแฟน แค่ "ลำพัง" 🙅🙅 😝😝 แต่ถ้าไม่มีตังค์ "ลำบาก" 😋😋 #เลือกดีดี
เลือกคนที่ยิ้มให้กับทุกข์ของตัวเอง เพื่อให้หนูสบายใจ แต่ร้องไห้กับเรื่องเล็กน้อยที่หนูไม่มีความสุข 😌 #เลือกดีดี
เลือกคนที่ยิ้มให้กับทุกข์ของตัวเอง เพื่อให้หนูสบายใจ แต่ร้องไห้กับเรื่องเล็กน้อยที่หนูไม่มีความสุข 😌 #เลือกดีดี
คนบางคน ต่อให้ไม่ทำอะไรเค้าก็รัก  คนบางคน เค้าไม่รัก...ต่อให้(เรา)ทำอะไรให้ก็ตาม

#เลือกดีดี
คนบางคน ต่อให้ไม่ทำอะไรเค้าก็รัก คนบางคน เค้าไม่รัก...ต่อให้(เรา)ทำอะไรให้ก็ตาม #เลือกดีดี
หน้าจานกะหน้าเรา #เลือกซิ่ #เลือกดีดี #เลือกที่ชอบ
Some people are going to love you 
no matter what you do 
and some people will never love you 
no matter what you do.
Go where the love is.

คนบางคน ต่อให้ไม่ทำอะไรเค้าก็รัก
คนบางคน เค้าไม่รัก
...ต่อให้(เรา)ทำอะไรให้ก็ตาม

#เลือกดีดี
---------------------
ig: instagram.com/slangaholic
Some people are going to love you no matter what you do and some people will never love you no matter what you do. Go where the love is. คนบางคน ต่อให้ไม่ทำอะไรเค้าก็รัก คนบางคน เค้าไม่รัก ...ต่อให้(เรา)ทำอะไรให้ก็ตาม #เลือกดีดี --------------------- ig: instagram.com/slangaholic
Download index side qrcode