#หน้ากากผ้าซักได้

#已发帖 16329
เพิ่มลายใหม่ๆคะ สวยทุกลาย หน้ากากผ้า 3 ชั้น 
#ขายหน้ากาก #หน้ากากผ้ามัสลิน #หน้ากากผ้าซักได้
เพิ่มลายใหม่ๆคะ สวยทุกลาย หน้ากากผ้า 3 ชั้น #ขายหน้ากาก #หน้ากากผ้ามัสลิน #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100
❌10 PACK 30 ชิ้น 800
❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100 ❌10 PACK 30 ชิ้น 800 ❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100
❌10 PACK 30 ชิ้น 800
❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100 ❌10 PACK 30 ชิ้น 800 ❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100
❌10 PACK 30 ชิ้น 800
❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100 ❌10 PACK 30 ชิ้น 800 ❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100
❌10 PACK 30 ชิ้น 800
❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100 ❌10 PACK 30 ชิ้น 800 ❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100
❌10 PACK 30 ชิ้น 800
❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100 ❌10 PACK 30 ชิ้น 800 ❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100
❌10 PACK 30 ชิ้น 800
❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100 ❌10 PACK 30 ชิ้น 800 ❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100
❌10 PACK 30 ชิ้น 800
❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100 ❌10 PACK 30 ชิ้น 800 ❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100
❌10 PACK 30 ชิ้น 800
❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100 ❌10 PACK 30 ชิ้น 800 ❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100
❌10 PACK 30 ชิ้น 800
❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100 ❌10 PACK 30 ชิ้น 800 ❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100
❌10 PACK 30 ชิ้น 800
❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100 ❌10 PACK 30 ชิ้น 800 ❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100
❌10 PACK 30 ชิ้น 800
❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100 ❌10 PACK 30 ชิ้น 800 ❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
📌📌พร้อมส่ง📌📌
🎈ราคาชิ้นละ 185 บาท ✔️(ค่าส่ง+50)✔️
🍄 Silguard Mask #หน้ากากผ้า #เคลือบสารป้องกันเชื้อไวรัส #กันละอองน้ำได้
✔️มีคุณสมบัติ​พิเศษ​คือ
1. เคลือบด้วยสาร​ Silver​ Ion​ ที่มีคุณสมบัติ​ยับยั้ง​การเจริญเติบโต​ของ​เชื้อ​ Virus​ และ​ Bacteria
2. กันละอองฝอยซึมผ่านด้วย​ Water Repellant​ Coating
3. กันแดด​ รังสี​ UVA/ UVB ได้​
4. สามารถ​ซักได้​ 50​ ครั้ง** โดยที่ประสิทธิภาพ​ไม่ลดลง
5. สายรัดสามารถ​ปรับขนาดได้​ จึงทำให้สวมใส่สบาย​
6. หนา 3 ชั้น
✔️มีให้เลือก 3 Size (เลื่อนภาพดูขนาดของแต่ละไซส์ได้ค่ะ)
• XS : เหมาะสำหรับเด็ก 1 - 4 ขวบ
• S : เหมาะสำหรับเด็ก 4-8 ขวบ
• M : เหมาะสำหรับผู้ใหญ่
🍄สั่งซื้อแอดไลน์ @babymamashop 👈🏼มี @ ด้วยนะคะ
📌📌พร้อมส่ง📌📌 🎈ราคาชิ้นละ 185 บาท ✔️(ค่าส่ง+50)✔️ 🍄 Silguard Mask #หน้ากากผ้า #เคลือบสารป้องกันเชื้อไวรัส #กันละอองน้ำได้ ✔️มีคุณสมบัติ​พิเศษ​คือ 1. เคลือบด้วยสาร​ Silver​ Ion​ ที่มีคุณสมบัติ​ยับยั้ง​การเจริญเติบโต​ของ​เชื้อ​ Virus​ และ​ Bacteria 2. กันละอองฝอยซึมผ่านด้วย​ Water Repellant​ Coating 3. กันแดด​ รังสี​ UVA/ UVB ได้​ 4. สามารถ​ซักได้​ 50​ ครั้ง** โดยที่ประสิทธิภาพ​ไม่ลดลง 5. สายรัดสามารถ​ปรับขนาดได้​ จึงทำให้สวมใส่สบาย​ 6. หนา 3 ชั้น ✔️มีให้เลือก 3 Size (เลื่อนภาพดูขนาดของแต่ละไซส์ได้ค่ะ) • XS : เหมาะสำหรับเด็ก 1 - 4 ขวบ • S : เหมาะสำหรับเด็ก 4-8 ขวบ • M : เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ 🍄สั่งซื้อแอดไลน์ @babymamashop 👈🏼มี @ ด้วยนะคะ
📌📌พร้อมส่ง📌📌
🎈ราคา 85 บาท ✔️✔️(ค่าส่งแฟลช+40)✔️✔️
++++ 10 ชิ้น เพียง 750 ++++
🍄 ผ้าปิดจมูกคาร์บอน Bestsafe UN95 ของแท้แพ็คเกจตามรูปมีใบการันตี #สามารถซักและใช้ซ้ำได้
• หนา 5 ชั้น
• กรองฝุ่นละเอียดและกลิ่นได้ดีมาก
• ซองสีดำ แบบหนา สำหรับป้องกันฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ กว่า 0.3 ไมครอน และกรองกลิ่นสารเคมี งานที่มีฝุ่นละอองและกลิ่นได้ดีมาก รวมทั้งงานทั่วไป
• ผ้าปิดจมูก UN95 ใช้ป้องกันฝุ่นละออง ฟูมโลหะไอระเหยสารเคมีOrganic vapors ประสิทธิภาพการกรอง 95%
• รุ่น / Model : UN95
• ยี่ห้อ / Brand : BESTSAFE
#วัสดุ (Material) :
- ยางยืด Premium Bestsafe
- ผ้า TC/TK 2 Layer
- คาร์บอน ACMB - Import
- PPSB Black Spunbond 75 gram
- PPSB White Spunbond 30 gram
- Blue Bending Wire For Nose Fitting
- High Engineer Grade Fiber 40/2 Thread
#วิธีใส่
- การสวมใส่ นำสายยางยืดคล้องกับใบหูทั้งสองข้างและปรับวัสดุเสริมโครงจมูก PP ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงจมูก ซึ่งเก็บอยู่ในผ้า ไม่เกะกะและปลอดภัย ผลิตตามมาตรฐาน EN ไม่มีโลหะอยู่ด้านนอก
- การบำรุงรักษา เพื่อสุขอนามัยที่ดี หากผ้าปิดจมูก มีสีที่เปลี่ยนไปหรือมีกลิ่นจากภายนอกเข้ามา ไม่ควรนำกลับมาใช้ ควรเปลี่ยนชิ้นใหม่ทันที
****มาตรฐาน / STANDARD : FPP2 (เทียบได้กับ N95 ของอเมริกา)****
****จัดส่งสินค้าตามลำดับการโอนค่ะ****
🍄สั่งซื้อแอดไลน์ @babymamashop 👈🏼มี @ ด้วยนะคะ
📌📌พร้อมส่ง📌📌 🎈ราคา 85 บาท ✔️✔️(ค่าส่งแฟลช+40)✔️✔️ ++++ 10 ชิ้น เพียง 750 ++++ 🍄 ผ้าปิดจมูกคาร์บอน Bestsafe UN95 ของแท้แพ็คเกจตามรูปมีใบการันตี #สามารถซักและใช้ซ้ำได้ • หนา 5 ชั้น • กรองฝุ่นละเอียดและกลิ่นได้ดีมาก • ซองสีดำ แบบหนา สำหรับป้องกันฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ กว่า 0.3 ไมครอน และกรองกลิ่นสารเคมี งานที่มีฝุ่นละอองและกลิ่นได้ดีมาก รวมทั้งงานทั่วไป • ผ้าปิดจมูก UN95 ใช้ป้องกันฝุ่นละออง ฟูมโลหะไอระเหยสารเคมีOrganic vapors ประสิทธิภาพการกรอง 95% • รุ่น / Model : UN95 • ยี่ห้อ / Brand : BESTSAFE #วัสดุ (Material) : - ยางยืด Premium Bestsafe - ผ้า TC/TK 2 Layer - คาร์บอน ACMB - Import - PPSB Black Spunbond 75 gram - PPSB White Spunbond 30 gram - Blue Bending Wire For Nose Fitting - High Engineer Grade Fiber 40/2 Thread #วิธีใส่ - การสวมใส่ นำสายยางยืดคล้องกับใบหูทั้งสองข้างและปรับวัสดุเสริมโครงจมูก PP ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงจมูก ซึ่งเก็บอยู่ในผ้า ไม่เกะกะและปลอดภัย ผลิตตามมาตรฐาน EN ไม่มีโลหะอยู่ด้านนอก - การบำรุงรักษา เพื่อสุขอนามัยที่ดี หากผ้าปิดจมูก มีสีที่เปลี่ยนไปหรือมีกลิ่นจากภายนอกเข้ามา ไม่ควรนำกลับมาใช้ ควรเปลี่ยนชิ้นใหม่ทันที ****มาตรฐาน / STANDARD : FPP2 (เทียบได้กับ N95 ของอเมริกา)**** ****จัดส่งสินค้าตามลำดับการโอนค่ะ**** 🍄สั่งซื้อแอดไลน์ @babymamashop 👈🏼มี @ ด้วยนะคะ
เปิดพรีออเดอร์ รอสินค้า 7-10 วันหลังจอง 
#หน้ากากผ้า 3 ชั้น คือ มัสลิน > สาลู > cotton > แต่งดีเทล 
ด้านบนของหน้ากากมีลวดสำหรับปรับให้เข้ากับรูปหน้าด้วยค่ะ 
จับคู่กับ #โบว์ผูกผม 
ราคา : 89-129 บาท / เซต 
ถ้าอยากซื้อแยก ก็ได้จ้าาา 
หน้ากากผ้า : 59 บาท
โบว์มัดผม : 89 บาท

DM มาได้เลยค่ะ ถูกสุดแล้ว สายแฟต้องมี 
#หน้ากากผ้า #แมสปิดปาก #หน้ากากแฟชั่น #หน้ากากอนามัยแบบผ้า #หน้ากากผ้ามัสลิน #หน้ากากผ้าซักได้
เปิดพรีออเดอร์ รอสินค้า 7-10 วันหลังจอง #หน้ากากผ้า 3 ชั้น คือ มัสลิน > สาลู > cotton > แต่งดีเทล ด้านบนของหน้ากากมีลวดสำหรับปรับให้เข้ากับรูปหน้าด้วยค่ะ จับคู่กับ #โบว์ผูกผม ราคา : 89-129 บาท / เซต ถ้าอยากซื้อแยก ก็ได้จ้าาา หน้ากากผ้า : 59 บาท โบว์มัดผม : 89 บาท DM มาได้เลยค่ะ ถูกสุดแล้ว สายแฟต้องมี #หน้ากากผ้า #แมสปิดปาก #หน้ากากแฟชั่น #หน้ากากอนามัยแบบผ้า #หน้ากากผ้ามัสลิน #หน้ากากผ้าซักได้
⭐⭐⭐พร้อมส่ง⭐⭐⭐
🎈ราคาโหลละ 650 บาท ✔ ส่งแฟลช+60 ✔️
🍄 #หน้ากากผ้า สำหรับพระสงฆ์ หนา 2 ชั้น กันฝุ่น กันไวรัส
• สวมใส่สบาย เเนบชิดใบหน้า ใช้ผ้าเนื้อดีไม่บาง ไม่อบอ้าว
• สามารถซักทำความสะอาดได้ ผลิตเเละตัดเย็บโดยโรงงานที่มีมาตรฐาน
🍄สั่งซื้อแอดไลน์ @babymamashop มานะคะ
⭐⭐⭐พร้อมส่ง⭐⭐⭐ 🎈ราคาโหลละ 650 บาท ✔ ส่งแฟลช+60 ✔️ 🍄 #หน้ากากผ้า สำหรับพระสงฆ์ หนา 2 ชั้น กันฝุ่น กันไวรัส • สวมใส่สบาย เเนบชิดใบหน้า ใช้ผ้าเนื้อดีไม่บาง ไม่อบอ้าว • สามารถซักทำความสะอาดได้ ผลิตเเละตัดเย็บโดยโรงงานที่มีมาตรฐาน 🍄สั่งซื้อแอดไลน์ @babymamashop มานะคะ
❤️❤️20 บาท ❤️❤️
รอบใหม่มาแล้วค่ะ!!
สินค้าแต่ละรอบมาไม่เหมือนกันนะคะ
สี ลาย แต่ละรอบจะแตกต่างกันไป

หน้ากากปิดปาก ปิดจมูก
ช่วยป่อวกันฝุ่น เชื้อโรค 🍀🍀เป็นผ้าสองชั้น มีช่องใส่แผ่นกรอง1 ชั้น รวมเป็น 3 ชั้น
🌿🌿รุ่นนี้มีช่องใส่แผ่นกรองนะคะ
พร้อมส่ง นะคะพร้อมส่ง
ราคา 20 บาท 
มีบริการจัดส่ง ปณ แฟลช
สนใจสอบถามได้คะ... #หน้ากากอนามัย #หน้ากากผ้า #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้ 
#หน้ากากอนามัย #หน้ากากผ้า #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากกันฝุ่น #แมสปิดปาก #ผ้าปิดจมูก #ผ้าปิดปาก #แมสผ้า #แมสกันฝุ่น #แมส #แมสผ้าปิดปาก
❤️❤️20 บาท ❤️❤️ รอบใหม่มาแล้วค่ะ!! สินค้าแต่ละรอบมาไม่เหมือนกันนะคะ สี ลาย แต่ละรอบจะแตกต่างกันไป หน้ากากปิดปาก ปิดจมูก ช่วยป่อวกันฝุ่น เชื้อโรค 🍀🍀เป็นผ้าสองชั้น มีช่องใส่แผ่นกรอง1 ชั้น รวมเป็น 3 ชั้น 🌿🌿รุ่นนี้มีช่องใส่แผ่นกรองนะคะ พร้อมส่ง นะคะพร้อมส่ง ราคา 20 บาท มีบริการจัดส่ง ปณ แฟลช สนใจสอบถามได้คะ... #หน้ากากอนามัย #หน้ากากผ้า #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้ #หน้ากากอนามัย #หน้ากากผ้า #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากกันฝุ่น #แมสปิดปาก #ผ้าปิดจมูก #ผ้าปิดปาก #แมสผ้า #แมสกันฝุ่น #แมส #แมสผ้าปิดปาก
⭐⭐⭐พร้อมส่ง⭐⭐⭐
🎈ราคา 3 ชิ้น 200 บาท ✔ ส่งแฟลช+50 ✔️
++++ ยกโหลราคา 650 บาท ++++
🍄 #หน้ากากผ้า งานดีมากค่ะ ลูกค้าที่สั่งไปประทับใจทุกคนค่ะ
• หนา 2 ชั้น กันฝุ่น กันไวรัส
• สวมใส่สบาย เเนบชิดใบหน้า ใช้ผ้าเนื้อดีไม่บาง ไม่อบอ้าว
• สามารถซักทำความสะอาดได้ ผลิตเเละตัดเย็บโดยโรงงานที่มีมาตรฐาน
🍄สั่งซื้อแอดไลน์ @babymamashop มานะคะ
⭐⭐⭐พร้อมส่ง⭐⭐⭐ 🎈ราคา 3 ชิ้น 200 บาท ✔ ส่งแฟลช+50 ✔️ ++++ ยกโหลราคา 650 บาท ++++ 🍄 #หน้ากากผ้า งานดีมากค่ะ ลูกค้าที่สั่งไปประทับใจทุกคนค่ะ • หนา 2 ชั้น กันฝุ่น กันไวรัส • สวมใส่สบาย เเนบชิดใบหน้า ใช้ผ้าเนื้อดีไม่บาง ไม่อบอ้าว • สามารถซักทำความสะอาดได้ ผลิตเเละตัดเย็บโดยโรงงานที่มีมาตรฐาน 🍄สั่งซื้อแอดไลน์ @babymamashop มานะคะ
❤️❤️20 บาท ❤️❤️
รอบใหม่มาแล้วค่ะ!!
สินค้าแต่ละรอบมาไม่เหมือนกันนะคะ
สี ลาย แต่ละรอบจะแตกต่างกันไป

หน้ากากปิดปาก ปิดจมูก
ช่วยป่อวกันฝุ่น เชื้อโรค 🍀🍀เป็นผ้าสองชั้น มีช่องใส่แผ่นกรอง1 ชั้น รวมเป็น 3 ชั้น
🌿🌿รุ่นนี้มีช่องใส่แผ่นกรองนะคะ
พร้อมส่ง นะคะพร้อมส่ง
ราคา 20 บาท 
มีบริการจัดส่ง ปณ แฟลช
สนใจสอบถามได้คะ... #หน้ากากอนามัย #หน้ากากผ้า #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้ 
#หน้ากากอนามัย #หน้ากากผ้า #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากกันฝุ่น #แมสปิดปาก #ผ้าปิดจมูก #ผ้าปิดปาก #แมสผ้า #แมสกันฝุ่น #แมส #แมสผ้าปิดปาก
❤️❤️20 บาท ❤️❤️ รอบใหม่มาแล้วค่ะ!! สินค้าแต่ละรอบมาไม่เหมือนกันนะคะ สี ลาย แต่ละรอบจะแตกต่างกันไป หน้ากากปิดปาก ปิดจมูก ช่วยป่อวกันฝุ่น เชื้อโรค 🍀🍀เป็นผ้าสองชั้น มีช่องใส่แผ่นกรอง1 ชั้น รวมเป็น 3 ชั้น 🌿🌿รุ่นนี้มีช่องใส่แผ่นกรองนะคะ พร้อมส่ง นะคะพร้อมส่ง ราคา 20 บาท มีบริการจัดส่ง ปณ แฟลช สนใจสอบถามได้คะ... #หน้ากากอนามัย #หน้ากากผ้า #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้ #หน้ากากอนามัย #หน้ากากผ้า #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากกันฝุ่น #แมสปิดปาก #ผ้าปิดจมูก #ผ้าปิดปาก #แมสผ้า #แมสกันฝุ่น #แมส #แมสผ้าปิดปาก
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100
❌10 PACK 30 ชิ้น 800
❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
‼️มาแรง แมสกันน้ำกัน covid 19 รุ่นใหม่‼️. ❌GUARD MASK 1 ชิ้น 35 ❌1 PACK 3 ชิ้น 100 ❌10 PACK 30 ชิ้น 800 ❌ส่ง J&T 🚚 #แมสปิดปาก #หน้ากากอนามัย #แมสเกาหลี #แมสสีดำ #แมสกันฝุ่นpm25 #แมสญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้าซักได้
🦠เจลแอลกอฮอล์ 78% สูตรออแกนิค♥️ ฆ่าเชื้อโรค ปลอดภัย มีอย.
อ่อนโยนต่อผิว บำรุงผิวไปในตัวนะคะ 
มีส่วนผสมของว่านห่างจระเข้ vite คาโมมาย 🧺 ขนาดใหม่ 50 ml. = 69฿
🧺 เลขจดแจ้ง อย. 10-1-6300014745 • ไม่ผ่านตัวแทนนะคะสินค้าจากโรงงานโดยตรง • #เจลล้างมือ #เจลล้างมือพกพา #เจลแอลกอฮอล์ #เจลล้างมือแอลกอฮอล์ #หน้ากากผ้า #หน้ากากอนามัย #หน้ากากผ้ามัสลิน #หน้ากากผ้าซักได้ #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง
🦠เจลแอลกอฮอล์ 78% สูตรออแกนิค♥️ ฆ่าเชื้อโรค ปลอดภัย มีอย. อ่อนโยนต่อผิว บำรุงผิวไปในตัวนะคะ มีส่วนผสมของว่านห่างจระเข้ vite คาโมมาย 🧺 ขนาดใหม่ 50 ml. = 69฿ 🧺 เลขจดแจ้ง อย. 10-1-6300014745 • ไม่ผ่านตัวแทนนะคะสินค้าจากโรงงานโดยตรง • #เจลล้างมือ #เจลล้างมือพกพา #เจลแอลกอฮอล์ #เจลล้างมือแอลกอฮอล์ #หน้ากากผ้า #หน้ากากอนามัย #หน้ากากผ้ามัสลิน #หน้ากากผ้าซักได้ #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง
❗️ของจะถึงอีก2-3วันนะคะ❗️
🦠เจลแอลกอฮอล์ 78% สูตรออแกนิค♥️ ฆ่าเชื้อโรค ปลอดภัย มีอย.
อ่อนโยนต่อผิว บำรุงผิวไปในตัวนะคะ 
มีส่วนผสมของว่านห่างจระเข้ vite คาโมมาย 🧺 ขนาดใหม่ 50 ml. = 69฿
🧺 เลขจดแจ้ง อย. 10-1-6300014745 • ไม่ผ่านตัวแทนนะคะสินค้าจากโรงงานโดยตรง • #เจลล้างมือ #เจลล้างมือพกพา #เจลแอลกอฮอล์ #เจลล้างมือแอลกอฮอล์ #หน้ากากผ้า #หน้ากากอนามัย #หน้ากากผ้ามัสลิน #หน้ากากผ้าซักได้ #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง
❗️ของจะถึงอีก2-3วันนะคะ❗️ 🦠เจลแอลกอฮอล์ 78% สูตรออแกนิค♥️ ฆ่าเชื้อโรค ปลอดภัย มีอย. อ่อนโยนต่อผิว บำรุงผิวไปในตัวนะคะ มีส่วนผสมของว่านห่างจระเข้ vite คาโมมาย 🧺 ขนาดใหม่ 50 ml. = 69฿ 🧺 เลขจดแจ้ง อย. 10-1-6300014745 • ไม่ผ่านตัวแทนนะคะสินค้าจากโรงงานโดยตรง • #เจลล้างมือ #เจลล้างมือพกพา #เจลแอลกอฮอล์ #เจลล้างมือแอลกอฮอล์ #หน้ากากผ้า #หน้ากากอนามัย #หน้ากากผ้ามัสลิน #หน้ากากผ้าซักได้ #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง
ได้มาเพิ่ม500ชิ้นค่าา 
พร้อมมมมส่งงง😍😍😍
หน้ากากผ้ายืดทรง3D ยืดหยุ่นได้ดี ผ้าดีมาก ค่ะซักใช้ซ้ำได้เกิน100ครั้ง หูยืด นิ่ม ไม่เจ็บหูแน่นอนค่ะ
ผู้หญิงใส่ได้ ผู้ชายอ้วน หน้ากลม หน้าใหญ่ ใส่ได้ค่ะ

ราคา 59/ชิ้น ไปเลยค่าา

ถูกมากกก ไม่มีไม่ได้แล้วน้าาา

แอดไลน์มาสั่งได้เลยย
Line : june1614

#หน้ากากอนามัย #หน้ากากอนามัยญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากอนามัยสีดำ #หน้ากากผ้า #หน้ากากผ้าซักได้ #หน้ากากผ้าราคาถูก #mask
ได้มาเพิ่ม500ชิ้นค่าา พร้อมมมมส่งงง😍😍😍 หน้ากากผ้ายืดทรง3D ยืดหยุ่นได้ดี ผ้าดีมาก ค่ะซักใช้ซ้ำได้เกิน100ครั้ง หูยืด นิ่ม ไม่เจ็บหูแน่นอนค่ะ ผู้หญิงใส่ได้ ผู้ชายอ้วน หน้ากลม หน้าใหญ่ ใส่ได้ค่ะ ราคา 59/ชิ้น ไปเลยค่าา ถูกมากกก ไม่มีไม่ได้แล้วน้าาา แอดไลน์มาสั่งได้เลยย Line : june1614 #หน้ากากอนามัย #หน้ากากอนามัยญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากอนามัยสีดำ #หน้ากากผ้า #หน้ากากผ้าซักได้ #หน้ากากผ้าราคาถูก #mask
ได้มาเพิ่ม500ชิ้นค่าา 
พร้อมมมมส่งงง😍😍😍
หน้ากากผ้ายืดทรง3D ยืดหยุ่นได้ดี ผ้าดีมาก ค่ะซักใช้ซ้ำได้เกิน100ครั้ง หูยืด นิ่ม ไม่เจ็บหูแน่นอนค่ะ
ผู้หญิงใส่ได้ ผู้ชายอ้วน หน้ากลม หน้าใหญ่ ใส่ได้ค่ะ

ราคา 59/ชิ้น ไปเลยค่าา

ถูกมากกก ไม่มีไม่ได้แล้วน้าาา

แอดไลน์มาสั่งได้เลยย
Line : june1614

#หน้ากากอนามัย #หน้ากากอนามัยญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากอนามัยสีดำ #หน้ากากผ้า #หน้ากากผ้าซักได้ #หน้ากากผ้าราคาถูก #mask
ได้มาเพิ่ม500ชิ้นค่าา พร้อมมมมส่งงง😍😍😍 หน้ากากผ้ายืดทรง3D ยืดหยุ่นได้ดี ผ้าดีมาก ค่ะซักใช้ซ้ำได้เกิน100ครั้ง หูยืด นิ่ม ไม่เจ็บหูแน่นอนค่ะ ผู้หญิงใส่ได้ ผู้ชายอ้วน หน้ากลม หน้าใหญ่ ใส่ได้ค่ะ ราคา 59/ชิ้น ไปเลยค่าา ถูกมากกก ไม่มีไม่ได้แล้วน้าาา แอดไลน์มาสั่งได้เลยย Line : june1614 #หน้ากากอนามัย #หน้ากากอนามัยญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากอนามัยสีดำ #หน้ากากผ้า #หน้ากากผ้าซักได้ #หน้ากากผ้าราคาถูก #mask
ได้มาเพิ่ม500ชิ้นค่าา 
พร้อมมมมส่งงง😍😍😍
หน้ากากผ้ายืดทรง3D ยืดหยุ่นได้ดี ผ้าดีมาก ค่ะซักใช้ซ้ำได้เกิน100ครั้ง หูยืด นิ่ม ไม่เจ็บหูแน่นอนค่ะ
ผู้หญิงใส่ได้ ผู้ชายอ้วน หน้ากลม หน้าใหญ่ ใส่ได้ค่ะ

ราคา 59/ชิ้น ไปเลยค่าา

ถูกมากกก ไม่มีไม่ได้แล้วน้าาา

แอดไลน์มาสั่งได้เลยย
Line : june1614

#หน้ากากอนามัย #หน้ากากอนามัยญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากอนามัยสีดำ #หน้ากากผ้า #หน้ากากผ้าซักได้ #หน้ากากผ้าราคาถูก #mask
ได้มาเพิ่ม500ชิ้นค่าา พร้อมมมมส่งงง😍😍😍 หน้ากากผ้ายืดทรง3D ยืดหยุ่นได้ดี ผ้าดีมาก ค่ะซักใช้ซ้ำได้เกิน100ครั้ง หูยืด นิ่ม ไม่เจ็บหูแน่นอนค่ะ ผู้หญิงใส่ได้ ผู้ชายอ้วน หน้ากลม หน้าใหญ่ ใส่ได้ค่ะ ราคา 59/ชิ้น ไปเลยค่าา ถูกมากกก ไม่มีไม่ได้แล้วน้าาา แอดไลน์มาสั่งได้เลยย Line : june1614 #หน้ากากอนามัย #หน้ากากอนามัยญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากอนามัยสีดำ #หน้ากากผ้า #หน้ากากผ้าซักได้ #หน้ากากผ้าราคาถูก #mask
ได้มาเพิ่ม500ชิ้นค่าา 
พร้อมมมมส่งงง😍😍😍
หน้ากากผ้ายืดทรง3D ยืดหยุ่นได้ดี ผ้าดีมาก ค่ะซักใช้ซ้ำได้เกิน100ครั้ง หูยืด นิ่ม ไม่เจ็บหูแน่นอนค่ะ
ผู้หญิงใส่ได้ ผู้ชายอ้วน หน้ากลม หน้าใหญ่ ใส่ได้ค่ะ

ราคา 59/ชิ้น ไปเลยค่าา

ถูกมากกก ไม่มีไม่ได้แล้วน้าาา

แอดไลน์มาสั่งได้เลยย
Line : june1614

#หน้ากากอนามัย #หน้ากากอนามัยญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากอนามัยสีดำ #หน้ากากผ้า #หน้ากากผ้าซักได้ #หน้ากากผ้าราคาถูก #mask
ได้มาเพิ่ม500ชิ้นค่าา พร้อมมมมส่งงง😍😍😍 หน้ากากผ้ายืดทรง3D ยืดหยุ่นได้ดี ผ้าดีมาก ค่ะซักใช้ซ้ำได้เกิน100ครั้ง หูยืด นิ่ม ไม่เจ็บหูแน่นอนค่ะ ผู้หญิงใส่ได้ ผู้ชายอ้วน หน้ากลม หน้าใหญ่ ใส่ได้ค่ะ ราคา 59/ชิ้น ไปเลยค่าา ถูกมากกก ไม่มีไม่ได้แล้วน้าาา แอดไลน์มาสั่งได้เลยย Line : june1614 #หน้ากากอนามัย #หน้ากากอนามัยญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากอนามัยสีดำ #หน้ากากผ้า #หน้ากากผ้าซักได้ #หน้ากากผ้าราคาถูก #mask
👉🏻𝐍𝐄𝗪 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋👈🏻 ⁣
💓𝗪𝐇𝐈𝐓𝐄 หน้ากากอนามัยแบบผ้า💓 ชิ้นละ 𝟓𝟗฿⁣
✔️ซักได้🧺⁣
✔️มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม⁣
✔️คุณภาพเกินราคา💰⁣
✔️กันน้ำ ⁣
🌸ตัดเย็บแบบ 4 ชั้น(ผ้าไมโคร 2 ชั้น + ผ้าสาลูเยื่อไผ่ 2 ชั้น)⁣
🌸มีช่องใส่ filter ⁣
🌸ยางยืดเส้นกลม⁣
⁣
🔸เหลือ 2 สีคะ 🔸⁣
⚪️สีขาว⁣⁣
💗สีชมพู⁣
⁣
💥ค่าจัดส่ง 50฿💥⁣
⁣

#หน้ากากผ้า #หน้ากาก #หน้ากากอนามัยผ้า #ซักได้ #กันน้ำ #หน้ากากกันฝุ่นละออง #หน้ากากกันไวรัส #หน้ากากผ้าซักได้ #หน้ากากผ้าราคาถูก
👉🏻𝐍𝐄𝗪 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋👈🏻 ⁣ 💓𝗪𝐇𝐈𝐓𝐄 หน้ากากอนามัยแบบผ้า💓 ชิ้นละ 𝟓𝟗฿⁣ ✔️ซักได้🧺⁣ ✔️มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม⁣ ✔️คุณภาพเกินราคา💰⁣ ✔️กันน้ำ ⁣ 🌸ตัดเย็บแบบ 4 ชั้น(ผ้าไมโคร 2 ชั้น + ผ้าสาลูเยื่อไผ่ 2 ชั้น)⁣ 🌸มีช่องใส่ filter ⁣ 🌸ยางยืดเส้นกลม⁣ ⁣ 🔸เหลือ 2 สีคะ 🔸⁣ ⚪️สีขาว⁣⁣ 💗สีชมพู⁣ ⁣ 💥ค่าจัดส่ง 50฿💥⁣ ⁣ #หน้ากากผ้า #หน้ากาก #หน้ากากอนามัยผ้า #ซักได้ #กันน้ำ #หน้ากากกันฝุ่นละออง #หน้ากากกันไวรัส #หน้ากากผ้าซักได้ #หน้ากากผ้าราคาถูก
🌟Brand name Mask🌟
แมสแบรนด์เนม แฟชั่นโควิด 19 Covid กันละอองฝอยเชื้อโรค ใส่ให้ดูสวยและดูแพง ต้องแนะนำรุ่นนี้เลยคร๊า แม่ๆคร๊า ติดมาไม่เยอะ งานปั๊มลายผ้าดีเว่อร์วัง ไม่มีแตก สีสันนี้ เป๊ะมากคร๊า 
ใส่สบายมากค่ะ ไม่ร้อน ผ้านิ่ม ซักได้
📌ขนาดฟรีไซส์ 🎨สีตามภาพ
🛍ราคา : 80/ต่อชิ้น.
10ชิ้นขึ้นไป/ชิ้นละ60.- เยอะกว่านี้คุยได้
📦สั่งซื้อทักไลน์นะคะ id:ploythanya1112📲
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#แมสปิดปาก #แมส #ผ้าปิดปาก #หน้ากากอนามัย #หน้ากากผ้า #หน้ากากอนามัยญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากอนามัยเด็ก #หน้ากากกันฝุ่น #ผ้าปิดจมูก #ผ้าปิดปากแฟชั่นเกาหลี #หน้ากากผ้าซักได้ #ลายการ์ตูน #ลายการ์ตูนน่ารัก #พร้อมส่ง #ของสต๊อกแน่นมาก #หน้ากาก #ป้องกันเชื้อโรค #ป้องกันไวรัส #หน้ากากอนามัยราคาถูก #ผ้าปิดปากราคาถูก #โควิด19 #แมสลายการ์ตูน #ผ้าปิดปากลายการ์ตูน #ผ้าปิดจมูกพร้อมส่ง
🌟Brand name Mask🌟 แมสแบรนด์เนม แฟชั่นโควิด 19 Covid กันละอองฝอยเชื้อโรค ใส่ให้ดูสวยและดูแพง ต้องแนะนำรุ่นนี้เลยคร๊า แม่ๆคร๊า ติดมาไม่เยอะ งานปั๊มลายผ้าดีเว่อร์วัง ไม่มีแตก สีสันนี้ เป๊ะมากคร๊า ใส่สบายมากค่ะ ไม่ร้อน ผ้านิ่ม ซักได้ 📌ขนาดฟรีไซส์ 🎨สีตามภาพ 🛍ราคา : 80/ต่อชิ้น. 10ชิ้นขึ้นไป/ชิ้นละ60.- เยอะกว่านี้คุยได้ 📦สั่งซื้อทักไลน์นะคะ id:ploythanya1112📲 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #แมสปิดปาก #แมส #ผ้าปิดปาก #หน้ากากอนามัย #หน้ากากผ้า #หน้ากากอนามัยญี่ปุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากอนามัยเด็ก #หน้ากากกันฝุ่น #ผ้าปิดจมูก #ผ้าปิดปากแฟชั่นเกาหลี #หน้ากากผ้าซักได้ #ลายการ์ตูน #ลายการ์ตูนน่ารัก #พร้อมส่ง #ของสต๊อกแน่นมาก #หน้ากาก #ป้องกันเชื้อโรค #ป้องกันไวรัส #หน้ากากอนามัยราคาถูก #ผ้าปิดปากราคาถูก #โควิด19 #แมสลายการ์ตูน #ผ้าปิดปากลายการ์ตูน #ผ้าปิดจมูกพร้อมส่ง
พร้อมส่งค่ะ 79.- หน้ากากผ้าcotton​ มัสลินญี่ปุ่นนำเข้า เกรดพรีเมี่ยม​ ซักได้​ เย็บ3ชั้น​ ใส่แผ่นกรองหรือฟิลเตอร์​ ได้​ งาน​ handmade
ใส่สบายมาก​ ผ้านิ่มมาก ขนาดมาตรฐาน เหมาะกับไซส์ผู้หญิง หรือผู้ชายหน้าเล็กค่ะ หากต้องการปรับเป็น size S หรือ size L inbox มาสั่งได้ค่ะ
Line: jpcottonmask

100% High​ quality​ handmade
Anti​ virus​ transmission​ &​ PM​ 2.5
#หน้ากากผ้า​ #หน้ากากผ้าซักได้ #หน้ากากกันฝุ่น​ #หน้ากากกันฝุ่นละออง​ #หน้ากากอนามัยแบบผ้า​ #หน้ากากอนามัย
พร้อมส่งค่ะ 79.- หน้ากากผ้าcotton​ มัสลินญี่ปุ่นนำเข้า เกรดพรีเมี่ยม​ ซักได้​ เย็บ3ชั้น​ ใส่แผ่นกรองหรือฟิลเตอร์​ ได้​ งาน​ handmade ใส่สบายมาก​ ผ้านิ่มมาก ขนาดมาตรฐาน เหมาะกับไซส์ผู้หญิง หรือผู้ชายหน้าเล็กค่ะ หากต้องการปรับเป็น size S หรือ size L inbox มาสั่งได้ค่ะ Line: jpcottonmask 100% High​ quality​ handmade Anti​ virus​ transmission​ &​ PM​ 2.5 #หน้ากากผ้า​ #หน้ากากผ้าซักได้ #หน้ากากกันฝุ่น​ #หน้ากากกันฝุ่นละออง​ #หน้ากากอนามัยแบบผ้า​ #หน้ากากอนามัย
#รีวิวNekoMask😸
.
‼️เปิดรับออเดอร์Lot4.2 พร้อมส่ง‼️
👉หน้ากากผ้ามัสลินซักได้
👉มีด้วยกัน3ชั้น ชั้นแรกcotton100% ชั้นกลางมัสลินสีขาว ชั้นในสุดมัสลินสีดำ
👉ซักได้กว่า100ครั้ง ผ้ามัสลินยิ่งซักเนื้อยิ่งแน่น
👉อิงจากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่ามัสลินเป็นผ้าที่ดีที่สุด เหมาะแก่การทำหน้ากากผ้า
👉ป้องกันอนุภาคขนาดเล็กและกันน้ำได้ดี ทนต่อการซัก
👉มีช่องใส่แผ่นกรองเพิ่มเติมได้
👉ยางคล้องหูนุ่ม ใส่สบาย
👉มีช่องสายคล้องหู สามารถเปลี่ยนยางเองได้
👉แบบรับกับหน้า โค้งปิดจมูก ปิดคาง
👉มนุษย์แว่นใส่ได้ ทรงเว้าไม่ติดแว่น
👉Handmade 100% ช่างฝีมือดี จักรเย็บไฟฟ้า
👉หลังชิ้นงานเสร็จ ซักฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาซักอ่อน
.
💖Size L(ผู้ใหญ่ช/ญ) ราคาเพียงชิ้นละ 89 บาท!!!เท่านั้น✔️
.
💖Size XS/S/M มีเฉพาะลาย B1 / B2 / B3
- Sizeเด็ก Xs,S +เพิ่ม10บาท (เนื่องจากตัดเย็บยากและใช้เวลานานมากกว่าไซส์ผู้ใหญ่ โดยไซส์เด็กจะเย็บมือ)
.
10 ฟรี 1 เหมือนเดิมค่ะ (ชิ้นแถม เลือกให้)
การเก็บค่าส่ง กรุงเทพฯ ปริมณฑล 40 บาท (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี)
ต่างจังหวัด 60 บาท
.
พื้นที่ห่างไกล บนดอย หรือเช่นเกาะช้าง เกาะสมุย เกาะเสม็ด +เพิ่ม 50 บาท (จากราคาเดิม)
.
🔥สั่งซื้อ/สอบถามสินค้าทางไลน์เท่านั้น🔥
📲Line : namfon.snice
(หรือคลิ๊กที่ลิ้งไลน์หน้าbioเลยค่ะ😸)
.
#หน้ากากอนามัย #หน้ากากผ้า #หน้ากากผ้าซักได้
#เปลี่ยนแผ่นกรองได้ #pm2.5 #covid19
#รีวิวNekoMask😸 . ‼️เปิดรับออเดอร์Lot4.2 พร้อมส่ง‼️ 👉หน้ากากผ้ามัสลินซักได้ 👉มีด้วยกัน3ชั้น ชั้นแรกcotton100% ชั้นกลางมัสลินสีขาว ชั้นในสุดมัสลินสีดำ 👉ซักได้กว่า100ครั้ง ผ้ามัสลินยิ่งซักเนื้อยิ่งแน่น 👉อิงจากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่ามัสลินเป็นผ้าที่ดีที่สุด เหมาะแก่การทำหน้ากากผ้า 👉ป้องกันอนุภาคขนาดเล็กและกันน้ำได้ดี ทนต่อการซัก 👉มีช่องใส่แผ่นกรองเพิ่มเติมได้ 👉ยางคล้องหูนุ่ม ใส่สบาย 👉มีช่องสายคล้องหู สามารถเปลี่ยนยางเองได้ 👉แบบรับกับหน้า โค้งปิดจมูก ปิดคาง 👉มนุษย์แว่นใส่ได้ ทรงเว้าไม่ติดแว่น 👉Handmade 100% ช่างฝีมือดี จักรเย็บไฟฟ้า 👉หลังชิ้นงานเสร็จ ซักฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาซักอ่อน . 💖Size L(ผู้ใหญ่ช/ญ) ราคาเพียงชิ้นละ 89 บาท!!!เท่านั้น✔️ . 💖Size XS/S/M มีเฉพาะลาย B1 / B2 / B3 - Sizeเด็ก Xs,S +เพิ่ม10บาท (เนื่องจากตัดเย็บยากและใช้เวลานานมากกว่าไซส์ผู้ใหญ่ โดยไซส์เด็กจะเย็บมือ) . 10 ฟรี 1 เหมือนเดิมค่ะ (ชิ้นแถม เลือกให้) การเก็บค่าส่ง กรุงเทพฯ ปริมณฑล 40 บาท (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี) ต่างจังหวัด 60 บาท . พื้นที่ห่างไกล บนดอย หรือเช่นเกาะช้าง เกาะสมุย เกาะเสม็ด +เพิ่ม 50 บาท (จากราคาเดิม) . 🔥สั่งซื้อ/สอบถามสินค้าทางไลน์เท่านั้น🔥 📲Line : namfon.snice (หรือคลิ๊กที่ลิ้งไลน์หน้าbioเลยค่ะ😸) . #หน้ากากอนามัย #หน้ากากผ้า #หน้ากากผ้าซักได้ #เปลี่ยนแผ่นกรองได้ #pm2.5 #covid19
#รีวิวNekoMask😸
.
‼️เปิดรับออเดอร์Lot4.2 พร้อมส่ง‼️
👉หน้ากากผ้ามัสลินซักได้
👉มีด้วยกัน3ชั้น ชั้นแรกcotton100% ชั้นกลางมัสลินสีขาว ชั้นในสุดมัสลินสีดำ
👉ซักได้กว่า100ครั้ง ผ้ามัสลินยิ่งซักเนื้อยิ่งแน่น
👉อิงจากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่ามัสลินเป็นผ้าที่ดีที่สุด เหมาะแก่การทำหน้ากากผ้า
👉ป้องกันอนุภาคขนาดเล็กและกันน้ำได้ดี ทนต่อการซัก
👉มีช่องใส่แผ่นกรองเพิ่มเติมได้
👉ยางคล้องหูนุ่ม ใส่สบาย
👉มีช่องสายคล้องหู สามารถเปลี่ยนยางเองได้
👉แบบรับกับหน้า โค้งปิดจมูก ปิดคาง
👉มนุษย์แว่นใส่ได้ ทรงเว้าไม่ติดแว่น
👉Handmade 100% ช่างฝีมือดี จักรเย็บไฟฟ้า
👉หลังชิ้นงานเสร็จ ซักฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาซักอ่อน
.
💖Size L(ผู้ใหญ่ช/ญ) ราคาเพียงชิ้นละ 89 บาท!!!เท่านั้น✔️
.
💖Size XS/S/M มีเฉพาะลาย B1 / B2 / B3
- Sizeเด็ก Xs,S +เพิ่ม10บาท (เนื่องจากตัดเย็บยากและใช้เวลานานมากกว่าไซส์ผู้ใหญ่ โดยไซส์เด็กจะเย็บมือ)
.
10 ฟรี 1 เหมือนเดิมค่ะ (ชิ้นแถม เลือกให้)
การเก็บค่าส่ง กรุงเทพฯ ปริมณฑล 40 บาท (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี)
ต่างจังหวัด 60 บาท
.
พื้นที่ห่างไกล บนดอย หรือเช่นเกาะช้าง เกาะสมุย เกาะเสม็ด +เพิ่ม 50 บาท (จากราคาเดิม)
.
🔥สั่งซื้อ/สอบถามสินค้าทางไลน์เท่านั้น🔥
📲Line : namfon.snice
(หรือคลิ๊กที่ลิ้งไลน์หน้าbioเลยค่ะ😸)
.
#หน้ากากอนามัย #หน้ากากผ้า #หน้ากากผ้าซักได้
#เปลี่ยนแผ่นกรองได้ #pm2.5 #covid19
#รีวิวNekoMask😸 . ‼️เปิดรับออเดอร์Lot4.2 พร้อมส่ง‼️ 👉หน้ากากผ้ามัสลินซักได้ 👉มีด้วยกัน3ชั้น ชั้นแรกcotton100% ชั้นกลางมัสลินสีขาว ชั้นในสุดมัสลินสีดำ 👉ซักได้กว่า100ครั้ง ผ้ามัสลินยิ่งซักเนื้อยิ่งแน่น 👉อิงจากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่ามัสลินเป็นผ้าที่ดีที่สุด เหมาะแก่การทำหน้ากากผ้า 👉ป้องกันอนุภาคขนาดเล็กและกันน้ำได้ดี ทนต่อการซัก 👉มีช่องใส่แผ่นกรองเพิ่มเติมได้ 👉ยางคล้องหูนุ่ม ใส่สบาย 👉มีช่องสายคล้องหู สามารถเปลี่ยนยางเองได้ 👉แบบรับกับหน้า โค้งปิดจมูก ปิดคาง 👉มนุษย์แว่นใส่ได้ ทรงเว้าไม่ติดแว่น 👉Handmade 100% ช่างฝีมือดี จักรเย็บไฟฟ้า 👉หลังชิ้นงานเสร็จ ซักฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาซักอ่อน . 💖Size L(ผู้ใหญ่ช/ญ) ราคาเพียงชิ้นละ 89 บาท!!!เท่านั้น✔️ . 💖Size XS/S/M มีเฉพาะลาย B1 / B2 / B3 - Sizeเด็ก Xs,S +เพิ่ม10บาท (เนื่องจากตัดเย็บยากและใช้เวลานานมากกว่าไซส์ผู้ใหญ่ โดยไซส์เด็กจะเย็บมือ) . 10 ฟรี 1 เหมือนเดิมค่ะ (ชิ้นแถม เลือกให้) การเก็บค่าส่ง กรุงเทพฯ ปริมณฑล 40 บาท (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี) ต่างจังหวัด 60 บาท . พื้นที่ห่างไกล บนดอย หรือเช่นเกาะช้าง เกาะสมุย เกาะเสม็ด +เพิ่ม 50 บาท (จากราคาเดิม) . 🔥สั่งซื้อ/สอบถามสินค้าทางไลน์เท่านั้น🔥 📲Line : namfon.snice (หรือคลิ๊กที่ลิ้งไลน์หน้าbioเลยค่ะ😸) . #หน้ากากอนามัย #หน้ากากผ้า #หน้ากากผ้าซักได้ #เปลี่ยนแผ่นกรองได้ #pm2.5 #covid19
มันแมสมากจ่ะแม่ เปิดตัวด้วย3สีสุดแมส 
พี่โกโก้ น้องชมพูพิ้งกี้ และน้องสก๊อต 
เป็น3สีที่ matchได้ทุกลุค เปลี่ยนได้ทุกวัน
>> Set3ชิ้น 99฿ <<คละสีได้ >>set 99฿<<
.
.
.
Inbox 📨 มาเลยจ้า สินค้ามีพร้อมส่ง🚚 (Reg30 ems50 Kerry50 ไม่บวกเพิ่มนะ)
#แมสมาก #mask_mak #หน้ากากอนามัย #หน้ากากผ้า #หน้ากากกันฝุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้ามัสลิน #หน้ากากผ้าซักได้ #หน้ากาก3d #หน้ากาก3ชั้น #mask #masks
มันแมสมากจ่ะแม่ เปิดตัวด้วย3สีสุดแมส พี่โกโก้ น้องชมพูพิ้งกี้ และน้องสก๊อต เป็น3สีที่ matchได้ทุกลุค เปลี่ยนได้ทุกวัน >> Set3ชิ้น 99฿ <<คละสีได้ >>set 99฿<< . . . Inbox 📨 มาเลยจ้า สินค้ามีพร้อมส่ง🚚 (Reg30 ems50 Kerry50 ไม่บวกเพิ่มนะ) #แมสมาก #mask_mak #หน้ากากอนามัย #หน้ากากผ้า #หน้ากากกันฝุ่น #หน้ากากอนามัยพร้อมส่ง #หน้ากากผ้ามัสลิน #หน้ากากผ้าซักได้ #หน้ากาก3d #หน้ากาก3ชั้น #mask #masks
Download index side qrcode