#สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยหัวใจที่เป็นสุขค่ะ

#已发帖 1
:
‘ ถ้าลองคิดให้ดี 
เราเอาใจไปใส่ในอะไรที่เห็นว่าสำคัญ .. สิ่งนั้นจะมีอิทธิพลกับชีวิตและจิตใจเราทันที
.
นั่นหมายความว่า ..
เรื่องราวจะดีหรือไม่ดี - อยู่ที่เราเลือกเอาใจไปใส่หรือไม่
.
ช่วงเวลาดีๆนี้ ‘ เบสอยากส่งหัวใจให้คนที่รักกันว่า ..
เรามีสิทธิ์เลือกสุข-ทุกข์
เลือกใช้ชีวิต 
เลือกก้าวเดิน
เลือกทุกอย่าง .. ได้ด้วยตัวเราเอง
.
เพราะฉะนั้น .. #เลือกนะคะ
เลือกคนดีๆ
สิ่งดีๆ
เรื่องราวดีๆ
แล้วใส่ใจในสิ่งเหล่านั้น
.
ที่เหลือ .. พบเจอ - เรียนรู้ - เข้าใจ - แล้วไปต่อ
.
#สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยหัวใจที่เป็นสุขค่ะ 😊 ‘
:
#เลือกชีวิต
#เลือกสุขใจ
#เลือกก้าวไปด้วยตัวเราเอง
: ‘ ถ้าลองคิดให้ดี เราเอาใจไปใส่ในอะไรที่เห็นว่าสำคัญ .. สิ่งนั้นจะมีอิทธิพลกับชีวิตและจิตใจเราทันที . นั่นหมายความว่า .. เรื่องราวจะดีหรือไม่ดี - อยู่ที่เราเลือกเอาใจไปใส่หรือไม่ . ช่วงเวลาดีๆนี้ ‘ เบสอยากส่งหัวใจให้คนที่รักกันว่า .. เรามีสิทธิ์เลือกสุข-ทุกข์ เลือกใช้ชีวิต เลือกก้าวเดิน เลือกทุกอย่าง .. ได้ด้วยตัวเราเอง . เพราะฉะนั้น .. #เลือกนะคะ เลือกคนดีๆ สิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ แล้วใส่ใจในสิ่งเหล่านั้น . ที่เหลือ .. พบเจอ - เรียนรู้ - เข้าใจ - แล้วไปต่อ . #สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยหัวใจที่เป็นสุขค่ะ 😊 ‘ : #เลือกชีวิต #เลือกสุขใจ #เลือกก้าวไปด้วยตัวเราเอง
Download index side qrcode