#ความเป็นเรา

#已发帖 100
ถึงจะเป็นคนจริงจัง กับชีวิตมากแค่ไหน...
แต่เราก็ไม่มีเวลามากพอ 😳 
ไปสนใจ ใส่ใจ ได้ทุกเรื่องอยู่ดี
และหลายๆ ครั้ง #ความเป็นเรา นี่ล่ะ
.
.

มันก็หวนกลับมาทำร้ายเราอย่างเลือดเย็น
ถึงบางครั้ง ความรู้สึกพังๆ ซ้ำๆ
จะทำให้หมดศรัทธากับบางคน ไปบ้าง... แต่มันก็ดีที่ทำให้ฉันระวังกับการให้ใจมากขึ้น
.
.
แต่ฉันก็ยังเป็นฉัน ยังเป็นคนเดิม
ที่ยังเลือกจะเต็มร้อยไปก่อนเสมอ เมื่อรู้จัก
แม้ใครคนนั้นจะไม่ได้ร้อยกลับมา ก็ตามที 😊
.
.

P.S. #เพราะใจแลกใจใช้ไม่ได้กับทุกคน 🚶🏻‍♂️🚶🏻‍♂️
#เปลี่ยนผลลัพธ์ไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีคิดแทน
.
.

#ด้วยรักครับ 💙
อริสโตเต้ย | เต้ย 
#เต้ยแม่งได้ #อริสโตเต้ย
ถึงจะเป็นคนจริงจัง กับชีวิตมากแค่ไหน... แต่เราก็ไม่มีเวลามากพอ 😳 ไปสนใจ ใส่ใจ ได้ทุกเรื่องอยู่ดี และหลายๆ ครั้ง #ความเป็นเรา นี่ล่ะ . . มันก็หวนกลับมาทำร้ายเราอย่างเลือดเย็น ถึงบางครั้ง ความรู้สึกพังๆ ซ้ำๆ จะทำให้หมดศรัทธากับบางคน ไปบ้าง... แต่มันก็ดีที่ทำให้ฉันระวังกับการให้ใจมากขึ้น . . แต่ฉันก็ยังเป็นฉัน ยังเป็นคนเดิม ที่ยังเลือกจะเต็มร้อยไปก่อนเสมอ เมื่อรู้จัก แม้ใครคนนั้นจะไม่ได้ร้อยกลับมา ก็ตามที 😊 . . P.S. #เพราะใจแลกใจใช้ไม่ได้กับทุกคน 🚶🏻‍♂️🚶🏻‍♂️ #เปลี่ยนผลลัพธ์ไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีคิดแทน . . #ด้วยรักครับ 💙 อริสโตเต้ย | เต้ย #เต้ยแม่งได้ #อริสโตเต้ย
ถึงจะเป็นคนจริงจัง กับชีวิตมากแค่ไหน...
แต่เราก็ไม่มีเวลามากพอ 😳 
ไปสนใจ ใส่ใจ ได้ทุกเรื่องอยู่ดี
และหลายๆ ครั้ง #ความเป็นเรา นี่ล่ะ
.
.

มันก็หวนกลับมาทำร้ายเราอย่างเลือดเย็น
ถึงบางครั้ง ความรู้สึกพังๆ ซ้ำๆ
จะทำให้หมดศรัทธากับบางคน ไปบ้าง... แต่มันก็ดีที่ทำให้ฉันระวังกับการให้ใจมากขึ้น
.
.
แต่ฉันก็ยังเป็นฉัน ยังเป็นคนเดิม
ที่ยังเลือกจะเต็มร้อยไปก่อนเสมอ เมื่อรู้จัก
แม้ใครคนนั้นจะไม่ได้ร้อยกลับมา ก็ตามที 😊
.
.

P.S. #เพราะใจแลกใจใช้ไม่ได้กับทุกคน 🚶🏻‍♂️🚶🏻‍♂️
#เปลี่ยนผลลัพธ์ไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีคิดแทน
.
.

#ด้วยรักครับ 💙
อริสโตเต้ย | เต้ย 
2020•05•20 🤗
#เต้ยแม่งได้ #อริสโตเต้ย
#พร้อมไม่พร้อม #ชีวิตก็ต้องไปต่อ ✌✌
#เราก็ทำงานของเราไปให้ดีที่สุด
#ไม่วิตกแต่ก็ไม่ประมาท
#เต้ยอริสโตเต้ย #เต้ยแม่งได้
#aristotoey #arisstotoey 
#aristotoey2020
ถึงจะเป็นคนจริงจัง กับชีวิตมากแค่ไหน... แต่เราก็ไม่มีเวลามากพอ 😳 ไปสนใจ ใส่ใจ ได้ทุกเรื่องอยู่ดี และหลายๆ ครั้ง #ความเป็นเรา นี่ล่ะ . . มันก็หวนกลับมาทำร้ายเราอย่างเลือดเย็น ถึงบางครั้ง ความรู้สึกพังๆ ซ้ำๆ จะทำให้หมดศรัทธากับบางคน ไปบ้าง... แต่มันก็ดีที่ทำให้ฉันระวังกับการให้ใจมากขึ้น . . แต่ฉันก็ยังเป็นฉัน ยังเป็นคนเดิม ที่ยังเลือกจะเต็มร้อยไปก่อนเสมอ เมื่อรู้จัก แม้ใครคนนั้นจะไม่ได้ร้อยกลับมา ก็ตามที 😊 . . P.S. #เพราะใจแลกใจใช้ไม่ได้กับทุกคน 🚶🏻‍♂️🚶🏻‍♂️ #เปลี่ยนผลลัพธ์ไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีคิดแทน . . #ด้วยรักครับ 💙 อริสโตเต้ย | เต้ย 2020•05•20 🤗 #เต้ยแม่งได้ #อริสโตเต้ย #พร้อมไม่พร้อม #ชีวิตก็ต้องไปต่อ ✌✌ #เราก็ทำงานของเราไปให้ดีที่สุด #ไม่วิตกแต่ก็ไม่ประมาท #เต้ยอริสโตเต้ย #เต้ยแม่งได้ #aristotoey #arisstotoey #aristotoey2020
ถึงจะเป็นคนจริงจัง กับชีวิตมากแค่ไหน...
แต่เราก็ไม่มีเวลามากพอ 😳 
ไปสนใจ ใส่ใจ ได้ทุกเรื่องอยู่ดี
และหลายๆ ครั้ง #ความเป็นเรา นี่ล่ะ
.
.

มันก็หวนกลับมาทำร้ายเราอย่างเลือดเย็น
ถึงบางครั้ง ความรู้สึกพังๆ ซ้ำๆ
จะทำให้หมดศรัทธากับบางคน ไปบ้าง... แต่มันก็ดีที่ทำให้ฉันระวังกับการให้ใจมากขึ้น
.
.
แต่ฉันก็ยังเป็นฉัน ยังเป็นคนเดิม
ที่ยังเลือกจะเต็มร้อยไปก่อนเสมอ เมื่อรู้จัก
แม้ใครคนนั้นจะไม่ได้ร้อยกลับมา ก็ตามที 😊
.
.

P.S. #เพราะใจแลกใจใช้ไม่ได้กับทุกคน 🚶🏻‍♂️🚶🏻‍♂️
#เปลี่ยนผลลัพธ์ไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีคิดแทน
.
.

#ด้วยรักครับ 💙
อริสโตเต้ย | เต้ย 
2020•05•20 🤗
#เต้ยแม่งได้ #อริสโตเต้ย
#พร้อมไม่พร้อม #ชีวิตก็ต้องไปต่อ ✌✌
#เราก็ทำงานของเราไปให้ดีที่สุด
#ไม่วิตกแต่ก็ไม่ประมาท
#เต้ยอริสโตเต้ย #เต้ยแม่งได้
#aristotoey #arisstotoey 
#aristotoey2020
ถึงจะเป็นคนจริงจัง กับชีวิตมากแค่ไหน... แต่เราก็ไม่มีเวลามากพอ 😳 ไปสนใจ ใส่ใจ ได้ทุกเรื่องอยู่ดี และหลายๆ ครั้ง #ความเป็นเรา นี่ล่ะ . . มันก็หวนกลับมาทำร้ายเราอย่างเลือดเย็น ถึงบางครั้ง ความรู้สึกพังๆ ซ้ำๆ จะทำให้หมดศรัทธากับบางคน ไปบ้าง... แต่มันก็ดีที่ทำให้ฉันระวังกับการให้ใจมากขึ้น . . แต่ฉันก็ยังเป็นฉัน ยังเป็นคนเดิม ที่ยังเลือกจะเต็มร้อยไปก่อนเสมอ เมื่อรู้จัก แม้ใครคนนั้นจะไม่ได้ร้อยกลับมา ก็ตามที 😊 . . P.S. #เพราะใจแลกใจใช้ไม่ได้กับทุกคน 🚶🏻‍♂️🚶🏻‍♂️ #เปลี่ยนผลลัพธ์ไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีคิดแทน . . #ด้วยรักครับ 💙 อริสโตเต้ย | เต้ย 2020•05•20 🤗 #เต้ยแม่งได้ #อริสโตเต้ย #พร้อมไม่พร้อม #ชีวิตก็ต้องไปต่อ ✌✌ #เราก็ทำงานของเราไปให้ดีที่สุด #ไม่วิตกแต่ก็ไม่ประมาท #เต้ยอริสโตเต้ย #เต้ยแม่งได้ #aristotoey #arisstotoey #aristotoey2020
บางที.........
#ความเป็นเรา
#นิสัยเรา 
#เป็นตัวของตัวเองเเบบเรา
เค้าอาจจะไม่ชอบก็ได้...เเล้วจะต้องทำไงถึงจะถูกตาถูกใจ😢🖤🖤
บางที......... #ความเป็นเรา #นิสัยเรา #เป็นตัวของตัวเองเเบบเรา เค้าอาจจะไม่ชอบก็ได้...เเล้วจะต้องทำไงถึงจะถูกตาถูกใจ😢🖤🖤
ถ้าเราต้อง #ปลอมตัวตน
เพื่อให้ #บางคนพอใจ
สุดท้าย..เราจะ #ไม่เหลือใครสักคน
เพราะเขา #ไม่รู้จักตัวตน
ว่าเรา #เป็นคนยังไง
สู้เป็น #คนธรรมดา ที่ #มีดีมีร้าย
ให้เขา #รับได้ ใน #ความเป็นเรา

เป็น #คนที่ใช่ สำหรับใครบางคนที่ #รับเราได้
ชีวิตนี้ก็ #มีความหมาย เกินพอ
ถ้าเราต้อง #ปลอมตัวตน เพื่อให้ #บางคนพอใจ สุดท้าย..เราจะ #ไม่เหลือใครสักคน เพราะเขา #ไม่รู้จักตัวตน ว่าเรา #เป็นคนยังไง สู้เป็น #คนธรรมดา ที่ #มีดีมีร้าย ให้เขา #รับได้ ใน #ความเป็นเรา เป็น #คนที่ใช่ สำหรับใครบางคนที่ #รับเราได้ ชีวิตนี้ก็ #มีความหมาย เกินพอ
ชีวิตกลางดึกกลางดื่น ชีวิตประชาชนที่ต้องดูแล #familymedicine #ความเป็นมนุษย์ #ความเป็นเรา #ความเป็นจริง #fightingdoctors photo by #iphone7plus #nofilter
ชีวิตกลางดึกกลางดื่น ชีวิตประชาชนที่ต้องดูแล #familymedicine #ความเป็นมนุษย์ #ความเป็นเรา #ความเป็นจริง #fightingdoctors photo by #iphone7plus #nofilter
🌱"ช่วงแรก​ เราบ่มเพาะนิสัย​ จากนั้น​ นิสัยสร้างเรา"
.
.
“First we make our habits, then our habits make us.”— Charles C. Noble🌱
.
.
.
- - - - - - - - - - -
สนใจเรียนโยคะ น้ำมันหอมระเหย:
Yoga​ & Aromatherapy class/ workshop:
🧘🏻‍♀️FB: onyogalchemy
🧘🏻‍♂️IG: on_yog_alchemy
🌼Line ID: peeyouai
. 
#ฝึกฝน​ #นิสัย​ #ความเป็นเรา​ #เติบโต #สมดุล​ #เปลี่ยนแปลงผ่านโยคะ​ #habits #practice #whoweare #wisdom #growth #balance #garudasana #perseverance #transformthroughyoga #onyogalchemy
🌱"ช่วงแรก​ เราบ่มเพาะนิสัย​ จากนั้น​ นิสัยสร้างเรา" . . “First we make our habits, then our habits make us.”— Charles C. Noble🌱 . . . - - - - - - - - - - - สนใจเรียนโยคะ น้ำมันหอมระเหย: Yoga​ & Aromatherapy class/ workshop: 🧘🏻‍♀️FB: onyogalchemy 🧘🏻‍♂️IG: on_yog_alchemy 🌼Line ID: peeyouai . #ฝึกฝน​ #นิสัย​ #ความเป็นเรา​ #เติบโต #สมดุล​ #เปลี่ยนแปลงผ่านโยคะ​ #habits #practice #whoweare #wisdom #growth #balance #garudasana #perseverance #transformthroughyoga #onyogalchemy
และ..สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน..นั้นคือ.. 💓 #ความเป็นเรา #อิสระในความเป็นตัวของตัวเอง #นั้นคือสุขที่สุด 💓
และ..สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน..นั้นคือ.. 💓 #ความเป็นเรา #อิสระในความเป็นตัวของตัวเอง #นั้นคือสุขที่สุด 💓
| ความเป็นเราไม่ได้มั่นคงอย่างที่เราคิด |

#เกาะหมากใจคนเรายากเย็นเกินไป 
#เกาะหมาก #ตราด
#ความเป็นเรา #thailand
| ความเป็นเราไม่ได้มั่นคงอย่างที่เราคิด | #เกาะหมากใจคนเรายากเย็นเกินไป #เกาะหมาก #ตราด #ความเป็นเรา #thailand
เพราะเราคือทีม #ความเป็นเรา ที่ Professional ในการทำงาน #ฆ่าได้ฆ่า #ใครตายช่างมัน ขอบคุณ Super team ที่ช่วยกันอย่างสุดความสามารถของตัวเอง และคอย Support กันและกัน บอกเลยว่าทริปนี้พวกเรา Kills ด้วยความสามารถของ Team เราจริงๆ ขอบคุณอ.ปืนและทีมงานคุณภาพทุกคน Happy ทุกครั้งที่เราเจอกัน
#อย่าให้ฉันจับไมค์ #ฉันพร้อมKill
#มงลง #ทีมนี้พี่รัก #หฟมTeam
เพราะเราคือทีม #ความเป็นเรา ที่ Professional ในการทำงาน #ฆ่าได้ฆ่า #ใครตายช่างมัน ขอบคุณ Super team ที่ช่วยกันอย่างสุดความสามารถของตัวเอง และคอย Support กันและกัน บอกเลยว่าทริปนี้พวกเรา Kills ด้วยความสามารถของ Team เราจริงๆ ขอบคุณอ.ปืนและทีมงานคุณภาพทุกคน Happy ทุกครั้งที่เราเจอกัน #อย่าให้ฉันจับไมค์ #ฉันพร้อมKill #มงลง #ทีมนี้พี่รัก #หฟมTeam
คือตัวตน #ความเป็นเรา
คือตัวตน #ความเป็นเรา
2 ปี อาจจะนาน..สำหรับอะไรที่เป็นทุกข์ หรือ อาจจะสั้น..สำหรับอะไรที่มีความสุข  สำหรับเรา เป็น 2 ปี ที่มันก็สั้นบ้าง ยาวบ้าง รู้สึกเหมือนไม่ได้อะไร แต่ได้สิ่งใหม่ๆมาเยอะมาก #วิถีคนมีขี้แมลงวันที่น่องขาซ้าย ก็คงต้องหยุดไปก่อนเพียงเท่านี้ อาจจะมีอีก แต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอน แต่เราสัมผัสได้ว่า if it mean to be, it will be ถ้าเค้าสร้างให้เราเป็นเช่นนั้น ต่อให้มันขาดช่วงขาดตอน ตกหล่มชีวิตบ้าง แต่สักวันมันจะกลับมา  ต่อจากนี้ก็ต้องเดินทางค้นหาความหมายกันต่อไป ในแบบที่มันต้องเป็น ในแบบที่ก็ยังต้องหาเลี้ยงปากท้องด้วย และก็หา #ความเป็นเรา ด้วย #ขอให้โชคดีกันทุกคนในทุกปีต่อจากนี้เรื่อยไป .สวัสดี
2 ปี อาจจะนาน..สำหรับอะไรที่เป็นทุกข์ หรือ อาจจะสั้น..สำหรับอะไรที่มีความสุข สำหรับเรา เป็น 2 ปี ที่มันก็สั้นบ้าง ยาวบ้าง รู้สึกเหมือนไม่ได้อะไร แต่ได้สิ่งใหม่ๆมาเยอะมาก #วิถีคนมีขี้แมลงวันที่น่องขาซ้าย ก็คงต้องหยุดไปก่อนเพียงเท่านี้ อาจจะมีอีก แต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอน แต่เราสัมผัสได้ว่า if it mean to be, it will be ถ้าเค้าสร้างให้เราเป็นเช่นนั้น ต่อให้มันขาดช่วงขาดตอน ตกหล่มชีวิตบ้าง แต่สักวันมันจะกลับมา ต่อจากนี้ก็ต้องเดินทางค้นหาความหมายกันต่อไป ในแบบที่มันต้องเป็น ในแบบที่ก็ยังต้องหาเลี้ยงปากท้องด้วย และก็หา #ความเป็นเรา ด้วย #ขอให้โชคดีกันทุกคนในทุกปีต่อจากนี้เรื่อยไป .สวัสดี
ไม่ว่าใครที่เข้ามาหรือใครที่หายไป
ไม่ว่าจะปีเก่าหรือปีใหม่ขอจงอย่าเสีย
#ความเป็นเรา
ไม่ว่าใครที่เข้ามาหรือใครที่หายไป ไม่ว่าจะปีเก่าหรือปีใหม่ขอจงอย่าเสีย #ความเป็นเรา
ธรรมะ #Dhamma #instadham

ตัวเราทั้งตัว ขันธ์ทุกๆ ขันธ์ และ..#ความเป็นเรา
เป็น..#สังขารปรุงแต่ง ทั้งนั้นแหละ

#หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
@luangta.narongsak
Official instagram
ติดตามธรรมะได้ที่ 》
 www.luangtanarongsak.org
Fb: luangta.narongsak
ธรรมะ #Dhamma #instadham ตัวเราทั้งตัว ขันธ์ทุกๆ ขันธ์ และ..#ความเป็นเรา เป็น..#สังขารปรุงแต่ง ทั้งนั้นแหละ #หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย @luangta.narongsak Official instagram ติดตามธรรมะได้ที่ 》 www.luangtanarongsak.org Fb: luangta.narongsak
ชัชไม่ใช่คนเรียนเก่ง
แต่ทำไมครูทุกคนต้องจำชื่อได้  #จ่าชัชเชื่อว่าทุกชีวิตมีความพิเศษกันทุกคน
.....
อย่าดูถูกตัวเอง เราก็มีดีของเรา จงภูมิในสิ่งที่เราเป็น 
#ความเป็นเรา
ชัชไม่ใช่คนเรียนเก่ง แต่ทำไมครูทุกคนต้องจำชื่อได้ #จ่าชัชเชื่อว่าทุกชีวิตมีความพิเศษกันทุกคน ..... อย่าดูถูกตัวเอง เราก็มีดีของเรา จงภูมิในสิ่งที่เราเป็น #ความเป็นเรา
พูดไม่ออกเลยจิงๆ..😰
ความเป็นมึงของกู และความเป็นกูของมึง
ซึ่งไม่มีคนใดที่เข้าใจได้ถ่องแท้เท่า #ความเป็นเรา
อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอยิอูน
#บังซี้ด..😰
พูดไม่ออกเลยจิงๆ..😰 ความเป็นมึงของกู และความเป็นกูของมึง ซึ่งไม่มีคนใดที่เข้าใจได้ถ่องแท้เท่า #ความเป็นเรา อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอยิอูน #บังซี้ด..😰
##ความเป็นเรา 
มาเล่นกันเถอะ 555
##ความเป็นเรา มาเล่นกันเถอะ 555
#ส่องกระจก เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนในความเป็นเราและเพื่อเตือนตนเองในทุกวัน ว่าอย่าไปหลงระเริง
กับ #ความเป็นเรา และ #เงาสะท้อน ที่เป็นของคู่กัน 
เพราะทุกอย่างมันมี2ด้านเสมอ!!! คนเรามักชอบมีคำๆนี้ติดตัว คือ คำว่า #อคติ ซึ่งมันไม่ได้อยู่ไหน.....มันอยู่ในใจเรานิ่ล่ะ🖤

เราชอบไปหลง มองแต่สิ่งที่อยากเห็น อยากฟัง มองแต่ภาพสวยงาม เลือกฟังแต่สิ่งที่เราอยากเชื่อ เพื่อจะได้ตอกย้ำว่าเราตัดสินใจถูกต้อง จนบางครั้งมันหรือตัวอคติ #ทำให้เราตาบอด 😔😔😔 ซึ่งหลายครั้ง #ความจริง มันก็อยู่ตรงหน้า เห็นอย่างจังๆโจ่งแจ้ง! แต่เราและอคติของเราเองนิล่ะ ที่พาเราคิดเตลิดกันไปไกล

ทุกคำที่พูดถึงผู้อื่นมันย่อมสะท้อนถึงตัวตนเรา!!!
แต่สิ่งที่จะช่วยได้ดีที่สุดคือ...
#การรู้ตัวตนของตนเองหรือการมีสติ....นั่นเอง😌 🔻*~#เก๋เก๋ #สไตล์เก๋เก๋~*🔻
#ส่องกระจก เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนในความเป็นเราและเพื่อเตือนตนเองในทุกวัน ว่าอย่าไปหลงระเริง กับ #ความเป็นเรา และ #เงาสะท้อน ที่เป็นของคู่กัน เพราะทุกอย่างมันมี2ด้านเสมอ!!! คนเรามักชอบมีคำๆนี้ติดตัว คือ คำว่า #อคติ ซึ่งมันไม่ได้อยู่ไหน.....มันอยู่ในใจเรานิ่ล่ะ🖤 เราชอบไปหลง มองแต่สิ่งที่อยากเห็น อยากฟัง มองแต่ภาพสวยงาม เลือกฟังแต่สิ่งที่เราอยากเชื่อ เพื่อจะได้ตอกย้ำว่าเราตัดสินใจถูกต้อง จนบางครั้งมันหรือตัวอคติ #ทำให้เราตาบอด 😔😔😔 ซึ่งหลายครั้ง #ความจริง มันก็อยู่ตรงหน้า เห็นอย่างจังๆโจ่งแจ้ง! แต่เราและอคติของเราเองนิล่ะ ที่พาเราคิดเตลิดกันไปไกล ทุกคำที่พูดถึงผู้อื่นมันย่อมสะท้อนถึงตัวตนเรา!!! แต่สิ่งที่จะช่วยได้ดีที่สุดคือ... #การรู้ตัวตนของตนเองหรือการมีสติ....นั่นเอง😌 🔻*~#เก๋เก๋ #สไตล์เก๋เก๋~*🔻
ขอบคุณที่รักกัน เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำ#ความผูกพัน#ความเป็นเรา#เนื้อคู่เราก็คือเทอร์😘😘
ขอบคุณที่รักกัน เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำ#ความผูกพัน#ความเป็นเรา#เนื้อคู่เราก็คือเทอร์😘😘
แรงบันดาลใจ เรื่องราวแห่งการก้าวเดินบนถนนชีวิตที่เรียบง่าย และมีจุดยืนเป็นของตัวเอง 
#bookstory #วิถีเถื่อน #ความเป็นโลก #ความเป็นเรา #ชีวิตที่เรียบง่าย
แรงบันดาลใจ เรื่องราวแห่งการก้าวเดินบนถนนชีวิตที่เรียบง่าย และมีจุดยืนเป็นของตัวเอง #bookstory #วิถีเถื่อน #ความเป็นโลก #ความเป็นเรา #ชีวิตที่เรียบง่าย
ถ้าหากวันนึงเราต้องจากกันไป...โปรดรับรู้เอาไว้ว่าฉันยอมแพ้ในตัวฉัน....ไม่ใช่เพราะยอมแพ้ในตัวคุณ 
#คมจนน้ำตาไหล
#ความเป็นเรา
ถ้าหากวันนึงเราต้องจากกันไป...โปรดรับรู้เอาไว้ว่าฉันยอมแพ้ในตัวฉัน....ไม่ใช่เพราะยอมแพ้ในตัวคุณ #คมจนน้ำตาไหล #ความเป็นเรา
ไม่เคยกลัวว่าจะแตกต่าง มันดีที่สุด #หากใครจะมองเห็น
#ความเป็นเรา .......😜😜🤗🤗😍😘
ไม่เคยกลัวว่าจะแตกต่าง มันดีที่สุด #หากใครจะมองเห็น #ความเป็นเรา .......😜😜🤗🤗😍😘
Drink Drank Drunk กับลูกพี่ที่รัก #แค่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ มีไม่กี่คนที่เข้าใจ #ความเป็นเรา ❤🍃😁
ซึ่งบางมุม ว่าที่สามีก็ยังไม่เข้าใจและพยายามไม่เข้าใจ 😅
#ป้าเมาปล่อยป้าไปเถอะ 🤣🤣🤣
Drink Drank Drunk กับลูกพี่ที่รัก #แค่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ มีไม่กี่คนที่เข้าใจ #ความเป็นเรา ❤🍃😁 ซึ่งบางมุม ว่าที่สามีก็ยังไม่เข้าใจและพยายามไม่เข้าใจ 😅 #ป้าเมาปล่อยป้าไปเถอะ 🤣🤣🤣
ชอบที่เธอเป็นเธอ ไม่ต้องแต่งเติมอะไร ชอบที่เราเป็นเรา เมื่ออยู่ข้างเค้า #ความเป็นเรา
ชอบที่เธอเป็นเธอ ไม่ต้องแต่งเติมอะไร ชอบที่เราเป็นเรา เมื่ออยู่ข้างเค้า #ความเป็นเรา
คุณนายเดินห้างป่ะล่ะ #ความเป็นเรา #เริ่ดๆ #เฉิดฉาย #ร้ายกาจ 
CR. ฟ้า
คุณนายเดินห้างป่ะล่ะ #ความเป็นเรา #เริ่ดๆ #เฉิดฉาย #ร้ายกาจ CR. ฟ้า
ความรักเกิดขึ้นได้เสมอ แต่รักที่ทำให้ใจเรานิ่งและเป็นตัวของตัวเอง ไม่วื๋อหวา มันหาได้ยาก อดทนไว้นะอุปสรรคมักเป็นสิ่งกรองว่าคนที่ว่ารักเราเค้าจะยอมแพ้ไหม จะผ่านไปได้เปล่า ตัวเราก็เหมือนกัน. 💙💛💚💜❤️ #ความรัก #ความเข้าใจ #ความเป็นเรา #ความใส่ใจ #ความเป็นห่วง #เเละความเป็นตัวเค้า
ความรักเกิดขึ้นได้เสมอ แต่รักที่ทำให้ใจเรานิ่งและเป็นตัวของตัวเอง ไม่วื๋อหวา มันหาได้ยาก อดทนไว้นะอุปสรรคมักเป็นสิ่งกรองว่าคนที่ว่ารักเราเค้าจะยอมแพ้ไหม จะผ่านไปได้เปล่า ตัวเราก็เหมือนกัน. 💙💛💚💜❤️ #ความรัก #ความเข้าใจ #ความเป็นเรา #ความใส่ใจ #ความเป็นห่วง #เเละความเป็นตัวเค้า
#ความเป็นเรา  ยังคงอยู่ตลอดไปน่ะ
#ความเป็นเรา ยังคงอยู่ตลอดไปน่ะ
1 2 3 แชะ📷 อยากได้ภาพเจ้าแม่กวนอิม สวยๆ ที่มีเราอยู่...แต่ออกมาเป็นแบบนี้😁😁
#ความเป็นเรา #เป็นกุลสตรีที่รักสนุก #chiangraihangout
1 2 3 แชะ📷 อยากได้ภาพเจ้าแม่กวนอิม สวยๆ ที่มีเราอยู่...แต่ออกมาเป็นแบบนี้😁😁 #ความเป็นเรา #เป็นกุลสตรีที่รักสนุก #chiangraihangout
ชีวิตทีดูเรียบง่าย...ชีวิตที่เราเลือกเอง...
เราไม่ควรใส่ใจกับลมปากของคนอื่นที่คอยพูดจาดูหมิ่นและถากถาง...
แต่คนเหล่านั้นก็ไม่มีสิทธิ์มาตัดสิน..#ความเป็นเรา..ด้วยอคติในใจตน...
#สร้างภาพ..สร้างแบบไหนถึงจะพอใจคนเหล่านั้น..ถึงจะดูดีในสายตา..
#ความดีไม่มีขาย..#เราอยากได้เราต้องทำ..ไม่มีใครตายเพราะวาจาคน...
มีแต่จะทำให้สิ่งที่เราเจอ..สร้างพลังให้เรามีแรงสู้ต่อ..กับสิ่งที่อยู่รอบๆกาย..
เรียนรู้เพื่อรู้ให้เท่าทัน..ชีวิตยังต้องเจอะเจออะไรอีกเยอะ...
เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่ง...และทำให้มันดีกว่าที่เค้าว่าเราไว้...
Cr...📷ปุ๊ก..ทองไท..บุญนิยมทีวี..
#nadechyaya #nadech 
#gangnammakkajai #NYFC
ชีวิตทีดูเรียบง่าย...ชีวิตที่เราเลือกเอง... เราไม่ควรใส่ใจกับลมปากของคนอื่นที่คอยพูดจาดูหมิ่นและถากถาง... แต่คนเหล่านั้นก็ไม่มีสิทธิ์มาตัดสิน..#ความเป็นเรา..ด้วยอคติในใจตน... #สร้างภาพ..สร้างแบบไหนถึงจะพอใจคนเหล่านั้น..ถึงจะดูดีในสายตา.. #ความดีไม่มีขาย..#เราอยากได้เราต้องทำ..ไม่มีใครตายเพราะวาจาคน... มีแต่จะทำให้สิ่งที่เราเจอ..สร้างพลังให้เรามีแรงสู้ต่อ..กับสิ่งที่อยู่รอบๆกาย.. เรียนรู้เพื่อรู้ให้เท่าทัน..ชีวิตยังต้องเจอะเจออะไรอีกเยอะ... เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่ง...และทำให้มันดีกว่าที่เค้าว่าเราไว้... Cr...📷ปุ๊ก..ทองไท..บุญนิยมทีวี.. #nadechyaya #nadech #gangnammakkajai #NYFC
Download index side qrcode