#کنگفوچینی

#已发帖 25
سخن هنر، بیان هنر است 
ضربات جیت کان دو یک حس درونی و معنوی را به وجود می آورد که حقیقت درونی خود را بدون هیچ سخنی بروز میدهد.
جیت کان دو نیروی درون طبیعت است ،که در واقع انسان،طبیعتی از طبیعت است.
جیت کان دو هیچ معنا و مفهومی ندارد اما به وجودیت موجودات معنا و مفهوم میدهد.
جیت کان دو یک رزم،یک آرامش،یک بخش،و حتی یک تفکر قانون مند نیست،بلکه راه کاری است برای شکستن قانون ها بر اساس حقیقت.
حقیقت زندگی هرموجودی برای موجودی دیگر پنهان است اما حقیقت زندگی هر موجود برای خود آشکار است.
آن که حقیقت زندگی اش برخود آشکار نیست و به دنبال حقیقت میگردد او عاری از حقیقت است.

#bruclee #muhammadali
#جیتکاندو #بروس_لی #بروسلی #وینگچون #وینگ_چون #کاراته #تکواندو #کنگفو #کنگفوچینی #هنرهای_رزمی#رزمی #رزمیکاران#نینجا#کاراته #ووشو #ووشو_ساندا #ووشوایران  #هنرهای_رزمی #رزمیکار
#بروسلی
#mrjeetkunedo #ipman#wingchun#wingchung#wingchundaily #wingchunkugfuclub#wushu#kungfu#wingchunkungfu#kungfushaolin#taichi
@brucelee
@therealshannonlee
@mr.jeetkunedo
سخن هنر، بیان هنر است ضربات جیت کان دو یک حس درونی و معنوی را به وجود می آورد که حقیقت درونی خود را بدون هیچ سخنی بروز میدهد. جیت کان دو نیروی درون طبیعت است ،که در واقع انسان،طبیعتی از طبیعت است. جیت کان دو هیچ معنا و مفهومی ندارد اما به وجودیت موجودات معنا و مفهوم میدهد. جیت کان دو یک رزم،یک آرامش،یک بخش،و حتی یک تفکر قانون مند نیست،بلکه راه کاری است برای شکستن قانون ها بر اساس حقیقت. حقیقت زندگی هرموجودی برای موجودی دیگر پنهان است اما حقیقت زندگی هر موجود برای خود آشکار است. آن که حقیقت زندگی اش برخود آشکار نیست و به دنبال حقیقت میگردد او عاری از حقیقت است. #bruclee #muhammadali #جیتکاندو #بروس_لی #بروسلی #وینگچون #وینگ_چون #کاراته #تکواندو #کنگفو #کنگفوچینی #هنرهای_رزمی#رزمی #رزمیکاران#نینجا#کاراته #ووشو #ووشو_ساندا #ووشوایران #هنرهای_رزمی #رزمیکار #بروسلی #mrjeetkunedo #ipman#wingchun#wingchung#wingchundaily #wingchunkugfuclub#wushu#kungfu#wingchunkungfu#kungfushaolin#taichi @brucelee @therealshannonlee @mr.jeetkunedo
تیم بزرگ (mr.jeetkunedo)  درنظر دارد  کابینه ای قوی برای حرکت به سوی یک هدف جهانی را تشکیل دهد.
به زودی اعضای کابینه برای عموم به اشتراک گذاشته میشود.

#جیت_کان_دو #جیتکاندو #بروس_لی #بروسلی #وینگچون #وینگ_چون #کاراته #تکواندو #کنگفو #کنگفوچینی #هنرهای_رزمی#رزمی #رزمیکاران نینجا#کاراته_بانوان #ووشو #ووشو_ساندا #ووشوایران 
#jeetkunedo#jkd#brucelee#ipman
#wingchun#wingchung#wingchundaily
#wingchunkugfuclub#wushu#kungfu
#wingchunkungfu#kungfushaolin#taichi
@shannon.linda.wren
@alireza__z.pv
@brucelee
تیم بزرگ (mr.jeetkunedo) درنظر دارد کابینه ای قوی برای حرکت به سوی یک هدف جهانی را تشکیل دهد. به زودی اعضای کابینه برای عموم به اشتراک گذاشته میشود. #جیت_کان_دو #جیتکاندو #بروس_لی #بروسلی #وینگچون #وینگ_چون #کاراته #تکواندو #کنگفو #کنگفوچینی #هنرهای_رزمی#رزمی #رزمیکاران نینجا#کاراته_بانوان #ووشو #ووشو_ساندا #ووشوایران #jeetkunedo#jkd#brucelee#ipman #wingchun#wingchung#wingchundaily #wingchunkugfuclub#wushu#kungfu #wingchunkungfu#kungfushaolin#taichi @shannon.linda.wren @alireza__z.pv @brucelee
👉ترجمه فارسی پارت دوم،ورق بزنید👉
. تو عاشق زری، اما زر را حیات نیست، که عاشق تو باشد.
it's_itbender Ali Salehi,English instructor
جیت_کان_دو #جیتکاندو #بروس_لی #بروسلی #وینگچون #وینگ_چون #کاراته #تکواندو #کنگفو #کنگفوچینی #هنرهای_رزمی#رزمی #رزمیکاران نینجا#کاراته #ووشو #ووشو_ساندا #ووشوایران 
#jeetkunedo#jkd#brucelee#ipman
#wingchun#wingchung#wingchundaily
#wingchunkugfuclub#wushu#kungfu
#wingchunkungfu#kungfushaolin#taichi
@shannon.linda.wren
@alireza__z.pv
@brucelee
@its_itbender
#mrjeetkunedo
خواب انسان شکسته خواهد شد و روزها بسیار اندک هستند،
میتوانی قدری بیشتر بخوابی.
و به یاد داشته باش: پیش از صبح، شب یقیناً بسیار تاریک میشود ولی نیازی نیست بترسی، شب که تاریک تر بشود، مژده فرا رسیدن صبح است، ما خیلی به آن نزدیک هستیم.

#نان_چوان#تالو#وشو#کنگفوچینی#هنر#هنر_رزم#طبیعت#چانگچوان #تایچی_چوان#ورزش_هنر#تیتال
#nature#nanquan#taichi#wushu#taalo#artsportnature#sport#art#tital#chaquan#artsport
خواب انسان شکسته خواهد شد و روزها بسیار اندک هستند، میتوانی قدری بیشتر بخوابی. و به یاد داشته باش: پیش از صبح، شب یقیناً بسیار تاریک میشود ولی نیازی نیست بترسی، شب که تاریک تر بشود، مژده فرا رسیدن صبح است، ما خیلی به آن نزدیک هستیم. #نان_چوان#تالو#وشو#کنگفوچینی#هنر#هنر_رزم#طبیعت#چانگچوان #تایچی_چوان#ورزش_هنر#تیتال #nature#nanquan#taichi#wushu#taalo#artsportnature#sport#art#tital#chaquan#artsport
Download index side qrcode