เก็บรักษ์
kebruksociety
  • 144帖子
  • 3K粉丝

เศษอวน มัจจุราชแห่งท้องทะเล
เศษอวนใช้แล้ว ถูกทิ้งลงมหาสมุทรมากถึง 640,000 ตัน หรือคิดเป็น 10% ของปริมาณขยะทะเลทั้งหมด

แต่ละปีจะมีสัตว์น้ำที่ต้องตายเพราะอวน นับแสนชีวิต

สิ่งที่เราช่วยได้คือเป็นกระบอกเสียง
แชร์เรื่องราวเหล่านี้ออกไป หรือสนับสนุนโครงการที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
มันยังไม่สาย ถ้าหลายคนช่วยกัน
- มาริโอ้ เมาเร่อ -
...
สินค้าที่ระลึกโครงการ ONE MAN AND THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย ☑️ เปิดจำหน่าย Online แล้วที่ Lazada 
คลิ๊กสั่งซื้อได้ที่ : www.lazada.co.th/shop/kebruk

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย บริจาคให้ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
…
ช่องทางบริจาค
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI)
เลขบัญชี 043-272833-9
...
#OneManAndTheSea
#หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย
#โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
เศษอวน มัจจุราชแห่งท้องทะเล เศษอวนใช้แล้ว ถูกทิ้งลงมหาสมุทรมากถึง 640,000 ตัน หรือคิดเป็น 10% ของปริมาณขยะทะเลทั้งหมด แต่ละปีจะมีสัตว์น้ำที่ต้องตายเพราะอวน นับแสนชีวิต สิ่งที่เราช่วยได้คือเป็นกระบอกเสียง แชร์เรื่องราวเหล่านี้ออกไป หรือสนับสนุนโครงการที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มันยังไม่สาย ถ้าหลายคนช่วยกัน - มาริโอ้ เมาเร่อ - ... สินค้าที่ระลึกโครงการ ONE MAN AND THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย ☑️ เปิดจำหน่าย Online แล้วที่ Lazada คลิ๊กสั่งซื้อได้ที่ : www.lazada.co.th/shop/kebruk รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย บริจาคให้ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน … ช่องทางบริจาค ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI) เลขบัญชี 043-272833-9 ... #OneManAndTheSea #หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย #โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
“โลกของเรารวมถึงสัตว์ต่างๆ โดนผลกระทบจากพลาสติก จากมลพิษพวกนี้มานาน

การที่จะให้โลกดีขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ คงเป็นไปไม่ได้ แต่การที่พวกเราตื่นตัวกันและช่วยกันสานต่อทำให้สำเร็จเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน”

โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์
ขอขอบคุณ @one31thailand ที่ร่วมสนับสนุน
...
สินค้าที่ระลึกโครงการ
ONE MAN AND THE SEA
หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย
☑️ เปิดจำหน่าย Online แล้วที่ Lazada 
คลิ๊กสั่งซื้อได้ที่ : www.lazada.co.th/shop/kebruk

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย บริจาคให้ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
…
ช่องทางบริจาค
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI)
เลขบัญชี 043-272833-9
...
#OneManAndTheSea
#หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย
#โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
“โลกของเรารวมถึงสัตว์ต่างๆ โดนผลกระทบจากพลาสติก จากมลพิษพวกนี้มานาน การที่จะให้โลกดีขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ คงเป็นไปไม่ได้ แต่การที่พวกเราตื่นตัวกันและช่วยกันสานต่อทำให้สำเร็จเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน” โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ขอขอบคุณ @one31thailand ที่ร่วมสนับสนุน ... สินค้าที่ระลึกโครงการ ONE MAN AND THE SEA หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย ☑️ เปิดจำหน่าย Online แล้วที่ Lazada คลิ๊กสั่งซื้อได้ที่ : www.lazada.co.th/shop/kebruk รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย บริจาคให้ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน … ช่องทางบริจาค ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI) เลขบัญชี 043-272833-9 ... #OneManAndTheSea #หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย #โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
สินค้าที่ระลึกโครงการ ONE MAN AND THE SEA | หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย
.
☑️ เปิดจำหน่าย Online แล้วทาง Lazada 
สั่งซื้อได้ที่ : https://www.lazada.co.th/shop/kebruk
.
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย บริจาคให้ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
…
ร่วมบริจาคเงินกับโครงการ 
One Man And The Sea
หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
...
ช่องทางบริจาค
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI)
เลขบัญชี 043-272833-9
...
ติดตามข่าวสารและข้อมูล
ของโครงการได้ทาง
เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เก็บรักษ์
แล้วพบกันวันที่ 19 มีนาคม นี้
...
#OneManAndTheSea
#หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย
#โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
สินค้าที่ระลึกโครงการ ONE MAN AND THE SEA | หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย . ☑️ เปิดจำหน่าย Online แล้วทาง Lazada สั่งซื้อได้ที่ : https://www.lazada.co.th/shop/kebruk . รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย บริจาคให้ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน … ร่วมบริจาคเงินกับโครงการ One Man And The Sea หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ... ช่องทางบริจาค ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI) เลขบัญชี 043-272833-9 ... ติดตามข่าวสารและข้อมูล ของโครงการได้ทาง เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เก็บรักษ์ แล้วพบกันวันที่ 19 มีนาคม นี้ ... #OneManAndTheSea #หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย #โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
“บ้านเรามีทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่าง แม่น้ำ ทะเล ผืนป่า แต่มันจะไม่หลงเหลือไปถึงรุ่นลูกหลาน ถ้าเราไม่ช่วยกันตั้งแต่วันนี้ รุ่นเราคือรุ่นสุดท้ายที่ยังแก้ไขมันได้ ก่อนจะสายเกินไป”

โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์
ขอขอบคุณ The Cloud ที่ร่วมสนับสนุน
…
ร่วมบริจาคเงินกับโครงการ 
One Man And The Sea
หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
...
ช่องทางบริจาค
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI)
เลขบัญชี 043-272833-9
...
ติดตามข่าวสารและข้อมูล
ของโครงการได้ทาง
เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เก็บรักษ์
แล้วพบกันวันที่ 19 มีนาคม นี้
...
#OneManAndTheSea
#หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย
#โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
“บ้านเรามีทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่าง แม่น้ำ ทะเล ผืนป่า แต่มันจะไม่หลงเหลือไปถึงรุ่นลูกหลาน ถ้าเราไม่ช่วยกันตั้งแต่วันนี้ รุ่นเราคือรุ่นสุดท้ายที่ยังแก้ไขมันได้ ก่อนจะสายเกินไป” โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ขอขอบคุณ The Cloud ที่ร่วมสนับสนุน … ร่วมบริจาคเงินกับโครงการ One Man And The Sea หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ... ช่องทางบริจาค ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI) เลขบัญชี 043-272833-9 ... ติดตามข่าวสารและข้อมูล ของโครงการได้ทาง เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เก็บรักษ์ แล้วพบกันวันที่ 19 มีนาคม นี้ ... #OneManAndTheSea #หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย #โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
ONE MAN AND THE SEA 
หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย 
เพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสมทบทุนช่วยเหลือสัตว์ทะเล

โปรเจกต์ใหญ่กลางทะเลอ่าวไทย เพื่อเป็นกระบอกเสียงปลุกจิตสํานึกให้คนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติกและตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเล

ด้วยการว่ายน้ำตัวเปล่าทางไกล ผ่าน 12 เกาะ จากจ.สุราษฎร์ธานี ถึง เกาะสมุย ระยะทาง 82 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. - 5 เม.ย. 63 
รวมระยะเวลา 18 วัน พร้อมชวนคนไทยร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลและโรงพยาบาลริมชายฝั่ง
…
ร่วมบริจาคเงินกับโครงการ One Man And The Sea
หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
...
ช่องทางบริจาค
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI)
เลขบัญชี 043-272833-9
...
ติดตามข่าวสารและข้อมูล
ของโครงการได้ทาง
เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เก็บรักษ์
แล้วพบกันวันที่ 19 มีนาคม นี้
...
#OneManAndTheSea
#หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย
#โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
ONE MAN AND THE SEA หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย เพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสมทบทุนช่วยเหลือสัตว์ทะเล โปรเจกต์ใหญ่กลางทะเลอ่าวไทย เพื่อเป็นกระบอกเสียงปลุกจิตสํานึกให้คนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติกและตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเล ด้วยการว่ายน้ำตัวเปล่าทางไกล ผ่าน 12 เกาะ จากจ.สุราษฎร์ธานี ถึง เกาะสมุย ระยะทาง 82 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. - 5 เม.ย. 63 รวมระยะเวลา 18 วัน พร้อมชวนคนไทยร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลและโรงพยาบาลริมชายฝั่ง … ร่วมบริจาคเงินกับโครงการ One Man And The Sea หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ... ช่องทางบริจาค ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI) เลขบัญชี 043-272833-9 ... ติดตามข่าวสารและข้อมูล ของโครงการได้ทาง เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เก็บรักษ์ แล้วพบกันวันที่ 19 มีนาคม นี้ ... #OneManAndTheSea #หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย #โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
.
“เราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ในระดับประเทศให้ดีขึ้นภายในหนึ่งเดือน หรือหนึ่งปี

แต่เราก็ต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้สิ่งแวดล้อมแย่ลงไปกว่านี้ เราจึงเริ่มจากโครงการเก็บรักษ์ เมื่อเราเริ่มลงมือทำอย่างจริงจังและมีคนเห็นความสำคัญของสิ่งที่เราทำ

ผมรู้สึกขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการนี้ครับ”

โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์
ขอขอบคุณ National Geographic Thailand ที่ร่วมสนับสนุน
…
ร่วมบริจาคเงินกับโครงการ 
One Man And The Sea
หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
...
ช่องทางบริจาค
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI)
เลขบัญชี 043-272833-9
...
ติดตามข่าวสารและข้อมูล
ของโครงการได้ทาง
เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เก็บรักษ์
แล้วพบกันวันที่ 19 มีนาคม นี้
...
#OneManAndTheSea
#หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย
#โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
. “เราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศให้ดีขึ้นภายในหนึ่งเดือน หรือหนึ่งปี แต่เราก็ต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้สิ่งแวดล้อมแย่ลงไปกว่านี้ เราจึงเริ่มจากโครงการเก็บรักษ์ เมื่อเราเริ่มลงมือทำอย่างจริงจังและมีคนเห็นความสำคัญของสิ่งที่เราทำ ผมรู้สึกขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการนี้ครับ” โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ขอขอบคุณ National Geographic Thailand ที่ร่วมสนับสนุน … ร่วมบริจาคเงินกับโครงการ One Man And The Sea หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ... ช่องทางบริจาค ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI) เลขบัญชี 043-272833-9 ... ติดตามข่าวสารและข้อมูล ของโครงการได้ทาง เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เก็บรักษ์ แล้วพบกันวันที่ 19 มีนาคม นี้ ... #OneManAndTheSea #หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย #โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
.
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนโครงการ
ยอดบริจาคล่าสุด 1,015,128 บาท
ในภารกิจสุดท้าทายของโตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์
...
ONE MAN AND THE SEA 
หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย 
ปลุกจิตสำนึกคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
พร้อมสมทบทุนช่วยเหลือสัตว์ทะเล
...
ด้วยการว่ายน้ำตัวเปล่าทางไกล ผ่าน 12 เกาะ จาก จ.สุราษฎร์ธานี ถึง เกาะสมุย รวมระยะทาง 82 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. - 5 เม.ย. 63 
รวมระยะเวลา 18 วัน
…
ร่วมบริจาคเงินกับโครงการ 
One Man And The Sea
หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
...
ช่องทางบริจาค
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI)
เลขบัญชี 043-272833-9
...
ติดตามข่าวสารและข้อมูล
ของโครงการได้ทาง
เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เก็บรักษ์
แล้วพบกันวันที่ 19 มีนาคม นี้
...
#OneManAndTheSea
#หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย
#โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
. ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนโครงการ ยอดบริจาคล่าสุด 1,015,128 บาท ในภารกิจสุดท้าทายของโตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ... ONE MAN AND THE SEA หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย ปลุกจิตสำนึกคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสมทบทุนช่วยเหลือสัตว์ทะเล ... ด้วยการว่ายน้ำตัวเปล่าทางไกล ผ่าน 12 เกาะ จาก จ.สุราษฎร์ธานี ถึง เกาะสมุย รวมระยะทาง 82 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. - 5 เม.ย. 63 รวมระยะเวลา 18 วัน … ร่วมบริจาคเงินกับโครงการ One Man And The Sea หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ... ช่องทางบริจาค ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI) เลขบัญชี 043-272833-9 ... ติดตามข่าวสารและข้อมูล ของโครงการได้ทาง เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เก็บรักษ์ แล้วพบกันวันที่ 19 มีนาคม นี้ ... #OneManAndTheSea #หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย #โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
.
การว่ายน้ำสำหรับผมยากมากนะครับ
หนึ่งผมไม่ได้มีพื้นฐานของการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำและไม่เคยว่ายน้ำในทะเล แต่เป้าหมายของเราคือการว่ายน้ำในอ่าวไทย ในระยะทาง 82 กม. ซึ่งเป็นอ่าวเปิด เชื่อมเกาะต่อเกาะ

ทั้ง ครูฝึก, มนุษย์กบ และพี่หน่วยซีล ก็ให้ความรู้มาว่าทะเลที่เชื่อมเกาะต่อเกาะ จะมีกระแสน้ำแรงมาก

เราก็รู้ว่าอันตราย แต่ผมก็อยากให้กิจกรรมนี้เป็นตัวเชื่อมให้คนไทยทุกคนได้เห็น ได้คิด และหันมาสนใจ และช่วยกันลดการใช้พลาสติก ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามครับ

โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์
ขอขอบคุณ Thaipost ที่ร่วมสนับสนุน
…
ร่วมบริจาคเงินกับโครงการ 
One Man And The Sea
หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
...
ช่องทางบริจาค
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI)
เลขบัญชี 043-272833-9
...
ติดตามข่าวสารและข้อมูล
ของโครงการได้ทาง
เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เก็บรักษ์
แล้วพบกันวันที่ 19 มีนาคม นี้
...
#OneManAndTheSea
#หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย
#โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
. การว่ายน้ำสำหรับผมยากมากนะครับ หนึ่งผมไม่ได้มีพื้นฐานของการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำและไม่เคยว่ายน้ำในทะเล แต่เป้าหมายของเราคือการว่ายน้ำในอ่าวไทย ในระยะทาง 82 กม. ซึ่งเป็นอ่าวเปิด เชื่อมเกาะต่อเกาะ ทั้ง ครูฝึก, มนุษย์กบ และพี่หน่วยซีล ก็ให้ความรู้มาว่าทะเลที่เชื่อมเกาะต่อเกาะ จะมีกระแสน้ำแรงมาก เราก็รู้ว่าอันตราย แต่ผมก็อยากให้กิจกรรมนี้เป็นตัวเชื่อมให้คนไทยทุกคนได้เห็น ได้คิด และหันมาสนใจ และช่วยกันลดการใช้พลาสติก ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามครับ โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ขอขอบคุณ Thaipost ที่ร่วมสนับสนุน … ร่วมบริจาคเงินกับโครงการ One Man And The Sea หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ... ช่องทางบริจาค ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI) เลขบัญชี 043-272833-9 ... ติดตามข่าวสารและข้อมูล ของโครงการได้ทาง เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เก็บรักษ์ แล้วพบกันวันที่ 19 มีนาคม นี้ ... #OneManAndTheSea #หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย #โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
ONE MAN AND THE SEA 
หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย 
เพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสมทบทุนช่วยเหลือสัตว์ทะเล

โปรเจกต์ใหญ่กลางทะเลอ่าวไทย เพื่อเป็นกระบอกเสียงปลุกจิตสํานึกให้คนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติกและตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเล

ด้วยการว่ายน้ำตัวเปล่าทางไกล ผ่าน 12 เกาะ จากจ.สุราษฎร์ธานี ถึง เกาะสมุย ระยะทาง 82 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. - 5 เม.ย. 63 
รวมระยะเวลา 18 วัน พร้อมชวนคนไทยร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลและโรงพยาบาลริมชายฝั่ง
…
ร่วมบริจาคเงินกับโครงการ One Man And The Sea
หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
...
ช่องทางบริจาค
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI)
เลขบัญชี 043-272833-9
...
ติดตามข่าวสารและข้อมูล
ของโครงการได้ทาง
เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เก็บรักษ์
แล้วพบกันวันที่ 19 มีนาคม นี้
...
#OneManAndTheSea
#หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย
#โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
ONE MAN AND THE SEA หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย เพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสมทบทุนช่วยเหลือสัตว์ทะเล โปรเจกต์ใหญ่กลางทะเลอ่าวไทย เพื่อเป็นกระบอกเสียงปลุกจิตสํานึกให้คนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติกและตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเล ด้วยการว่ายน้ำตัวเปล่าทางไกล ผ่าน 12 เกาะ จากจ.สุราษฎร์ธานี ถึง เกาะสมุย ระยะทาง 82 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. - 5 เม.ย. 63 รวมระยะเวลา 18 วัน พร้อมชวนคนไทยร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลและโรงพยาบาลริมชายฝั่ง … ร่วมบริจาคเงินกับโครงการ One Man And The Sea หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ... ช่องทางบริจาค ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI) เลขบัญชี 043-272833-9 ... ติดตามข่าวสารและข้อมูล ของโครงการได้ทาง เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เก็บรักษ์ แล้วพบกันวันที่ 19 มีนาคม นี้ ... #OneManAndTheSea #หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย #โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
ขยะทะเลไม่ใช่เรื่องไกลตัว!

ขยะพลาสติกในทะเล มีผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศในทะเล เช่น แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะล ป่าชายเลน และการตายของสัตว์ทะเลหายาก (เต่า โลมา วาฬ และพะยูน)

ถึงเวลาแล้ว ที่พวกเราคนไทยที่ต้องยับยั้งปัญหาเหล่านี้ โดยแก้ไปที่ต้นเหตุ ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้วัสดุจากธรรมชาติให้มากขึ้น เพื่อช่วยโลก ช่วยทะเลของพวกเรา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
…
ร่วมบริจาคเงินกับโครงการ 
One Man And The Sea
หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
...
ช่องทางบริจาค
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI)
เลขบัญชี 043-272833-9
...
ติดตามข่าวสารและข้อมูล
ของโครงการได้ทาง
เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เก็บรักษ์
แล้วพบกันวันที่ 19 มีนาคม นี้
...
#OneManAndTheSea
#หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย
#โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
ขยะทะเลไม่ใช่เรื่องไกลตัว! ขยะพลาสติกในทะเล มีผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศในทะเล เช่น แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะล ป่าชายเลน และการตายของสัตว์ทะเลหายาก (เต่า โลมา วาฬ และพะยูน) ถึงเวลาแล้ว ที่พวกเราคนไทยที่ต้องยับยั้งปัญหาเหล่านี้ โดยแก้ไปที่ต้นเหตุ ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้วัสดุจากธรรมชาติให้มากขึ้น เพื่อช่วยโลก ช่วยทะเลของพวกเรา ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง … ร่วมบริจาคเงินกับโครงการ One Man And The Sea หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ... ช่องทางบริจาค ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI) เลขบัญชี 043-272833-9 ... ติดตามข่าวสารและข้อมูล ของโครงการได้ทาง เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เก็บรักษ์ แล้วพบกันวันที่ 19 มีนาคม นี้ ... #OneManAndTheSea #หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย #โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
.
เรื่องของขยะและเรื่องของสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ของมนุษย์และเป็นจิตสำนึกของมนุษย์ ที่ต้องช่วยกันแก้ไขสิ่งที่ตนเองทำร้ายธรรมชาติ เพราะมนุษย์ คือ คนที่ใช้พลาสติก มนุษย์ คือ คนที่ทิ้งขยะต่างๆ เลยรู้สึกว่าการทำโครงการนี้ มันเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม

ฟิลลิปส์ ณัทธนพล ทินโรจน์ 
ขอขอบคุณ Sanook ที่ร่วมสนับสนุน
…
ร่วมบริจาคเงินกับโครงการ 
One Man And The Sea
หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
...
ช่องทางบริจาค
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI)
เลขบัญชี 043-272833-9
...
ติดตามข่าวสารและข้อมูล
ของโครงการได้ทาง
เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เก็บรักษ์
แล้วพบกันวันที่ 19 มีนาคม นี้
...
#OneManAndTheSea
#หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย
#โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
. เรื่องของขยะและเรื่องของสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ของมนุษย์และเป็นจิตสำนึกของมนุษย์ ที่ต้องช่วยกันแก้ไขสิ่งที่ตนเองทำร้ายธรรมชาติ เพราะมนุษย์ คือ คนที่ใช้พลาสติก มนุษย์ คือ คนที่ทิ้งขยะต่างๆ เลยรู้สึกว่าการทำโครงการนี้ มันเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม ฟิลลิปส์ ณัทธนพล ทินโรจน์ ขอขอบคุณ Sanook ที่ร่วมสนับสนุน … ร่วมบริจาคเงินกับโครงการ One Man And The Sea หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ... ช่องทางบริจาค ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI) เลขบัญชี 043-272833-9 ... ติดตามข่าวสารและข้อมูล ของโครงการได้ทาง เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เก็บรักษ์ แล้วพบกันวันที่ 19 มีนาคม นี้ ... #OneManAndTheSea #หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย #โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
.
จุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมหันมาสนใจเรื่องขยะ คือ
เรามีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศ
เราไปหลายๆประเทศที่เขาบอกว่าเป็นประเทศที่สวย
เราก็เลยมองย้อนกลับมาดูประเทศเราเอง เราดีใจที่ได้เกิดและเติบโตที่นี่ แต่อะไรที่ทำให้เสน่ห์ของประเทศเราลดลง

หลังจากนั้นก็รู้สึกถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมาแล้วก็เลย
คิดว่าถ้าเราปลูกจิตสำนึกในเรื่องนี้และช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในบ้านเราให้ดีได้
ประเทศของเราก็จะเป็นอีก 1 ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกได้เหมือนกัน

โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์
ขอขอบคุณ @greenpeaceth ที่ร่วมสนับสนุน
…
ร่วมบริจาคเงินกับโครงการ 
One Man And The Sea
หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
...
ช่องทางบริจาค
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI)
เลขบัญชี 043-272833-9
...
ติดตามข่าวสารและข้อมูล
ของโครงการได้ทาง
เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เก็บรักษ์
แล้วพบกันวันที่ 19 มีนาคม นี้
...
#OneManAndTheSea
#หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย
#โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
. จุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมหันมาสนใจเรื่องขยะ คือ เรามีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศ เราไปหลายๆประเทศที่เขาบอกว่าเป็นประเทศที่สวย เราก็เลยมองย้อนกลับมาดูประเทศเราเอง เราดีใจที่ได้เกิดและเติบโตที่นี่ แต่อะไรที่ทำให้เสน่ห์ของประเทศเราลดลง หลังจากนั้นก็รู้สึกถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมาแล้วก็เลย คิดว่าถ้าเราปลูกจิตสำนึกในเรื่องนี้และช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในบ้านเราให้ดีได้ ประเทศของเราก็จะเป็นอีก 1 ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกได้เหมือนกัน โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ขอขอบคุณ @greenpeaceth ที่ร่วมสนับสนุน … ร่วมบริจาคเงินกับโครงการ One Man And The Sea หนึ่งคนว่าย...หลายคนช่วย เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ... ช่องทางบริจาค ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI) เลขบัญชี 043-272833-9 ... ติดตามข่าวสารและข้อมูล ของโครงการได้ทาง เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เก็บรักษ์ แล้วพบกันวันที่ 19 มีนาคม นี้ ... #OneManAndTheSea #หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย #โลกเปลี่ยนได้เริ่มที่เรา
    Download index side qrcode