Joss Way-Ar Sangngern.
 • verified
 • josswayar
  • 1074帖子
  • 190K粉丝

  🌤
  🌤
  Twenty nine.
  Twenty nine.
  Every cloud has a silver lining.
  Every cloud has a silver lining.
  This beach right here 🌊❤️
  This beach right here 🌊❤️
  🌧
  🌧
  Staring contest, go!
  Staring contest, go!
  📸 by KhunWor
  📸 by KhunWor
  วันนี้มี Food support จาก @josswayarofficial 
ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ❤️😁
  วันนี้มี Food support จาก @josswayarofficial ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ❤️😁
  ในวิกฤตแบบนี้ยังมีอีกหลายชีวิตยังต้องทุกข์ทนกับความหิว 
มาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ส่งต่อความอิ่มสู่ผู้รออิ่มทั่วประเทศกับ"โครงการแบ่งปันความอิ่ม Pay it forward Thailand " มีน้อย กินฟรี พอมี ร่วมแบ่งปัน โดยร่วมเป็นผู้ปันอิ่ม หรืออาสาสานอิ่ม เพียงบริจาคเงินซื้อคูปองไว้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ เพื่อให้ร้านค้านั้นแบ่งปันอาหารบรรเทาความหิวให้กับผู้ที่เดือดร้อน

มาสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันที่ยั่งยืนร่วมกัน ไม่ว่าวิกฤตไหนเราก็จะผ่านไปได้

#อาสาสานอิ่ม 
#แบ่งปันความอิ่ม #payitforwardthailand
  ในวิกฤตแบบนี้ยังมีอีกหลายชีวิตยังต้องทุกข์ทนกับความหิว มาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ส่งต่อความอิ่มสู่ผู้รออิ่มทั่วประเทศกับ"โครงการแบ่งปันความอิ่ม Pay it forward Thailand " มีน้อย กินฟรี พอมี ร่วมแบ่งปัน โดยร่วมเป็นผู้ปันอิ่ม หรืออาสาสานอิ่ม เพียงบริจาคเงินซื้อคูปองไว้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ เพื่อให้ร้านค้านั้นแบ่งปันอาหารบรรเทาความหิวให้กับผู้ที่เดือดร้อน มาสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันที่ยั่งยืนร่วมกัน ไม่ว่าวิกฤตไหนเราก็จะผ่านไปได้ #อาสาสานอิ่ม #แบ่งปันความอิ่ม #payitforwardthailand
   Download index side qrcode