ISSUE Thailand
issuethailand
  • 12979帖子

ขออนุญาตเรียนแจ้งเพื่อทราบ
บริษัท บาย อิชชู่ จำกัด
ได้มีการแบ่งเวลาการจัดส่ง
3 รอบ / วัน โดยบริษัทขนส่งดังนี้
Kerry express , ไปรษณีย์ไทย , alpha , j&t 
เพื่ออำนวยความสะดวก
และบริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้าทุกท่าน
จึงเรียนแจ้งเพื่อทราบ
ขออนุญาตเรียนแจ้งเพื่อทราบ บริษัท บาย อิชชู่ จำกัด ได้มีการแบ่งเวลาการจัดส่ง 3 รอบ / วัน โดยบริษัทขนส่งดังนี้ Kerry express , ไปรษณีย์ไทย , alpha , j&t เพื่ออำนวยความสะดวก และบริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้าทุกท่าน จึงเรียนแจ้งเพื่อทราบ
ขออนุญาตเรียนแจ้งเพื่อทราบ
บริษัท บาย อิชชู่ จำกัด
ได้มีการแบ่งเวลาการจัดส่ง
3 รอบ / วัน โดยบริษัทขนส่งดังนี้
Kerry express , ไปรษณีย์ไทย , alpha , j&t 
เพื่ออำนวยความสะดวก
และบริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้าทุกท่าน
จึงเรียนแจ้งเพื่อทราบ
ขออนุญาตเรียนแจ้งเพื่อทราบ บริษัท บาย อิชชู่ จำกัด ได้มีการแบ่งเวลาการจัดส่ง 3 รอบ / วัน โดยบริษัทขนส่งดังนี้ Kerry express , ไปรษณีย์ไทย , alpha , j&t เพื่ออำนวยความสะดวก และบริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้าทุกท่าน จึงเรียนแจ้งเพื่อทราบ
ขออนุญาตเรียนแจ้งเพื่อทราบ
บริษัท บาย อิชชู่ จำกัด
ได้มีการแบ่งเวลาการจัดส่ง
3 รอบ / วัน โดยบริษัทขนส่งดังนี้
Kerry express , ไปรษณีย์ไทย , alpha , j&t 
เพื่ออำนวยความสะดวก
และบริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้าทุกท่าน
จึงเรียนแจ้งเพื่อทราบ
ขออนุญาตเรียนแจ้งเพื่อทราบ บริษัท บาย อิชชู่ จำกัด ได้มีการแบ่งเวลาการจัดส่ง 3 รอบ / วัน โดยบริษัทขนส่งดังนี้ Kerry express , ไปรษณีย์ไทย , alpha , j&t เพื่ออำนวยความสะดวก และบริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้าทุกท่าน จึงเรียนแจ้งเพื่อทราบ
อิชูชู่ขอร่วมรณรงค์เป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเพื่อสังคม
โดยมอบอาหารพร้อมทาน จำนวน 100 ชุดให้แก่
"คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี"
เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยส่งพลังและกำลังใจให้แก่
คณะแพทย์และพยาบาลทุกท่านสู้โควิท19 ...❤️เราจะรอดไปด้วยกัน❤️.... #issuethailand
อิชูชู่ขอร่วมรณรงค์เป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเพื่อสังคม โดยมอบอาหารพร้อมทาน จำนวน 100 ชุดให้แก่ "คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี" เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยส่งพลังและกำลังใจให้แก่ คณะแพทย์และพยาบาลทุกท่านสู้โควิท19 ...❤️เราจะรอดไปด้วยกัน❤️.... #issuethailand
อิชูชู่ขอร่วมรณรงค์เป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเพื่อสังคม
โดยมอบอาหารพร้อมทาน จำนวน 100 ชุดให้แก่
"คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี"
เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยส่งพลังและกำลังใจให้แก่
คณะแพทย์และพยาบาลทุกท่านสู้โควิท19 ...❤️เราจะรอดไปด้วยกัน❤️.... #issuethailand
อิชูชู่ขอร่วมรณรงค์เป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเพื่อสังคม โดยมอบอาหารพร้อมทาน จำนวน 100 ชุดให้แก่ "คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี" เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยส่งพลังและกำลังใจให้แก่ คณะแพทย์และพยาบาลทุกท่านสู้โควิท19 ...❤️เราจะรอดไปด้วยกัน❤️.... #issuethailand
อิชูชู่ขอร่วมรณรงค์เป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเพื่อสังคม
โดยมอบอาหารพร้อมทาน จำนวน 100 ชุดให้แก่
"คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี"
เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยส่งพลังและกำลังใจให้แก่
คณะแพทย์และพยาบาลทุกท่านสู้โควิท19 ...❤️เราจะรอดไปด้วยกัน❤️.... #issuethailand
อิชูชู่ขอร่วมรณรงค์เป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเพื่อสังคม โดยมอบอาหารพร้อมทาน จำนวน 100 ชุดให้แก่ "คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี" เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยส่งพลังและกำลังใจให้แก่ คณะแพทย์และพยาบาลทุกท่านสู้โควิท19 ...❤️เราจะรอดไปด้วยกัน❤️.... #issuethailand
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท บาย อิชชู่ จำกัด 
Cr.@jukkoowong
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ . ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บาย อิชชู่ จำกัด Cr.@jukkoowong
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท บาย อิชชู่ จำกัด 
Cr.@jukkoowong
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ . ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บาย อิชชู่ จำกัด Cr.@jukkoowong
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท บาย อิชชู่ จำกัด 
Cr.@jukkoowong
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ . ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บาย อิชชู่ จำกัด Cr.@jukkoowong
ขั้นตอนการทำงาน 
ช้าหน่อยแต่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

#issuethailand
ขั้นตอนการทำงาน ช้าหน่อยแต่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน #issuethailand
ขั้นตอนการทำงาน 
ช้าหน่อยแต่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

#issuethailand
ขั้นตอนการทำงาน ช้าหน่อยแต่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน #issuethailand
ขั้นตอนการทำงาน 
ช้าหน่อยแต่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

#issuethailand
ขั้นตอนการทำงาน ช้าหน่อยแต่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน #issuethailand
    Download index side qrcode